Hae koulutustoimija Hae organisaatioita -hakutoiminnolla. Valitse koulutustoimijan nimen edessä olevasta  valikkokuvakkeesta Muokkaa -toiminto. Järjestelmä avaa tiedot muokkausnäytölle.

Opintopolussa hyödynnetään Yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ) ja sen tietoja. Koulutustoimijan on ilmoitettava koulutustoimijaa koskevat muutokset YTJ-järjestelmään. Tiedot päivittyvät Opintopolkuun kerran yössä. Koulutustoimijan ylläpitonäytöllä on linkki YTJ-järjestelmään (https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/muutosilmoitus.html)


Opintopolussa ja siihen liitetyissä Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön palveluissa hyödynnetään seuraavia YTJ-rekisterissä olevia koulutustoimijan tietoja.

 • Yritysmuoto
 • Y-tunnus
 • Koulutustoimijan nimi
 • Yrityksen voimassaolon alkupäivämäärää
 • Kotipaikka
 • Maa
 • Kieli
 • Yhteystiedot


Opetushallituksen ylläpitämiä Opintopolun omia tietoja

 • Organisaatiotyyppi

Koulutustoimijan ylläpitämiä Opintopolun omia tietoja

 • Kuva

Kuvan tallennusmuodon on oltava joku seuraavista jpeg, png, tai gif. Jos kuvassa on tunnistettavia henkilöitä, koulutustoimijan tulee huolehtia siitä, että se on saanut kuvassa esiintyvältä henkilöltä luvan kuvan tallentamiseen ja julkaisemiin Opintopolussa


 


 • No labels