Näpäytä Luo uusi ryhmä -painiketta Ryhmien ylläpitonäytön oikeasta yläkulmasta. Anna ryhmälle nimi vähintään yhdellä kielellä. Tämä tieto on pakollinen. Ryhmän kuvaus kenttään voi kirjoittaa kuvauksen ryhmästä.

Valitse  seuraavaksi valikoista ryhmälle tyyppi ja käyttötarkoitus.

Ryhmän tyyppejä ovat hakukohde, opetussuunnitelmatyöryhmä (ePerusteiden käytössä) koulutus, organisaatio ja perustetyöryhmä. Korkeakoulujen pääkäyttäjille keskeisin ryhmätyyppi on hakukohde, jolla voi tehdä ryhmiä hakulomakkeen hallintaa (lisäkysymykset, rajaavat ryhmät, priorisoivat ryhmät ja liiteosoiteryhmät)  varten. Tällöin ryhmälle annettu nimi näkyy hakijalle lomakkeella, selkeimmin lisäkysymysten yhteydessä, muissa tapauksissa esim. virheilmoitusten yhteydessä. Ryhmän tallennuksen jälkeen ryhmään tulee vielä liittää tarjonnassa oikeat hakukohteet, ennen kuin ryhmä tulee valittavaksi hakulomakkeen hallinnassa.

Ryhmän käyttötarkoituksia ovat käyttöoikeus, liiteosoite, perusteiden laadinta, priorisoiva, rajaava ja yleinen. Korkeakoulujen pääkäyttäjille keskeiset käyttötarkoitukset ovat liiteosoite, priorisoiva, rajaava ja yleinen, koska nämä käyttötarkoitukset liittyvät hakulomakkeen hallintaan ja siellä tehtäviin toimiin. Alla kuvaukset näistä.

Liiteosoite-käyttötarkoituksella voidaan tehdä hakulomakkeen hallinnassa liiteosoiteryhmiä, joilla voidaan säädellä minne hakijan pohjakoulutusliitteet pyydetään (joko ryhmän ylimmän hakukohteen hakijapalveluihin tai johonkin muuhun osoitteeseen).

Priorisoiva-käyttötarkoituksella voidaan tehdä hakulomakkeen hallinnassa priorisoivia ryhmiä. Priorisoivassa ryhmässä hakija voidaan pakottaa priorisoimaan ryhmän hakukohteet tietyllä tavalla. Esimerkiksi hakukohde A tulee olla korkeammalla prioriteetillä kuin hakukohde B). Tämän ryhmän voi tehdä ja tallentaa hakukohteineen myös suoraan hakulomakkeen hallinnassakin.

Rajaava-käyttötarkoituksella voidaan tehdä hakulomakkeen hallinnassa rajaavia ryhmiä. Rajaavassa ryhmässä haettavien hakukohteiden määrää voidaan yksinkertaisesti rajata. Esimerkiksi ryhmässä X on viisi hakukohdetta, mutta hakija voi hakea vain kahteen niistä. Tämän ryhmän voi tehdä ja tallentaa hakukohteineen myös suoraan hakulomakkeen hallinnassakin.

Yleinen-käyttötarkoitusta käytetään ryhmäkohtaisten lisäkysymysten yhteydessä. Virkailija voi tällöin tehdä hakulomakkeen hallinnassa lisäkysymyksiä kyseiseen ryhmään. Näin kysymys tulostuu vain kertaalleen hakijalle, jos hän hakee hakulomakkeella useaan kyseisen ryhmän kohteeseen.


Muista lopuksi tallentaa tekemäsi muutokset. Tallenna -painike on aktiivinen vasta, kun kaikki pakolliset tiedot on tallennettu.  • No labels