Organisaatiopalvelussa on perus- ja yhteystiedot kaikista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvista koulutuksen järjestäjistä, oppilaitoksista ja niiden mahdollisista toimipisteistä
Organisaatiopalvelun tietoja hyödynnetään Opintopolun palveluiden lisäksi Opetushallituksen, Opetusministeriön, Ylioppilastutkintolautakunnan, KELAn ja Tilastokeskuksen sähköisissä palveluissa.

  • No labels