Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Kommande webbinarier:

KOSKI grunderna och användaradministration, tisdagen 10.8.2021 kl. 12.00–14.00

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

tisdagen 10.8.2021

kl. 12.00–14.00

Vid webbinariet går vi igenom principerna för hur KOSKI-tjänsten fungerar samt de olika användarrättigheterna i KOSKI. Vi tittar också närmare på KOSKI-tjänstens användargränssnitt.

gå med i ett möte här.

KOSKI-uppgifter om förskoleundervisningen, torsdagen 12.8.2021 kl. 9.00–11.00

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdagen 12.8.2021

kl. 9.00–11.00

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom förskoleundervisningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

gå med i ett möte här.


KOSKI-uppgifter om undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, tisdagen 17.8.2021 kl. 9.00–11.00

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

tisdagen 17.8.2021

kl. 9.00–11.00

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

gå med i ett möte här.


KOSKI-uppgifter om den grundläggande utbildningen för unga, torsdagen 19.8.2021 kl. 9.00–11.30

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
torsdagen 19.8.2021
kl. 9.00–11.30

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom den grundläggande utbildningen för unga ska synas i KOSKI-tjänsten.

gå med i ett möte här.

KOSKI-uppgifter om den påbyggnads-undervisningen, torsdagen 26.8.2021 kl. 9.00-11.00

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
torsdagen 26.8.2021
kl. 9.00-11.00

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

gå med i ett möte här.


KOSKI-uppgifter om den grundläggande utbildningen för vuxna, torsdagen 2.9.2021 kl. 9.00–11.00

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdagen 2.9.2021

kl. 9.00–11.00

Vid webbinariet går vi igenom hur uppgifterna om studierätter för studerande inom den grundläggande utbildningen för vuxna ska synas i KOSKI-tjänsten.

gå med i ett möte här.


KOSKI-uppgifter om elever i den utbildning som förbereder för gymnasieutbildning, torsdagen 9.9.2021 kl. 9.00-11.00

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
torsdagen 9.9.2021 kl. 9.00-11.00

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom undervisning som förbereder för den gymnasieutbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten och hur nya grunderna för gymnasiets läroplan påverkar KOSKI-uppgifter.

gå med i ett möte här.

KOSKI-uppgifter om heltidsstuderande i gymnasiet, torsdagen 16.9.2021 kl. 9.00–11.00

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdagen 16.9.2021

kl. 9.00–11.00

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna för heltidsstuderande i gymnasiet ska synas i KOSKI-tjänsten och hur nya grunderna för gymnasiets läroplan påverkar KOSKI-uppgifter.

gå med i ett möte här.

KOSKI-uppgifter om ämnesstuderande i gymnasiet, fredagen 17.9.2021 kl. 12.00–14.00

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

fredagen 17.9.2021

kl. 12.00–14.00

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna för ämnesstuderande i gymnasiet ska synas i KOSKI-tjänsten och hur nya grunderna för gymnasiets läroplan påverkar KOSKI-uppgifter.

gå med i ett möte här.


Tidigare webbinarier (material och inspelning):

Webbinarium: Utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor: Integrationsutbildning för läropliktiga, utbildning i grundläggande litteracitet inom fritt bildningsarbete för läropliktiga, måndagen 7.6.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
måndag 7.6.2021 kl. 9-11.30

Webbinariet är avsett för alla KOSKI-användarna i folkhögskolor.

I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor:

Länk till inspelning (1:35 h)

Webbinarium: Utbildningar inom det fria bildningsarbetet med fri inriktning och inbruktagande av KOSKI-tjänsten vid läröanstalterför fritt bildningsarbete, måndagen 14.6.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
måndag 14.6.2021 kl. 9-12

Webbinariet är avsett för alla läroanstalter och KOSKI-användarna inom fritt bildningsarbete. 


Länk till inspelning (0:42 h)

Webbinarium: Granskning av uppgifter som inverkar på utbildningens avgiftsfrihet i Valpas-tjänsten samt anteckningar i anknytning till avgiftsfriheten i KOSKI för utbildningar i övergångsskedet och andra stadiet 11.6.2021

Webbinarierna ordnas som Teams Live- sändning (högst 10 000 deltagare). Man behöver inte anmäla sig på förhand till webbinariet. Webbinarierna spelas in och inspelningar publiceras senare med undertexter på denna sida.

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Fre 11.6.2021 kl. 12-13.30

Med utvidgandet av läroplikten blir det obligatoriskt att i KOSKI-tjänsten överföra/lagra uppgiften om utbildningen är avgiftsfri för varje studierätt i övergångsskedet och andra stadiet där en studerande som omfattas av den nya läropliktslagen avlägger utbildning som duger för fullgörande av läroplikten. Utöver måste man i framtiden överföra uppgift till de ovannämnda studierätterna om studerandens rättighet till avgiftsfri utbildning har förlängts under studierätten eller på grund av studierätten. Från uppföljnings- och tillsynstjänsten (Valpas) kan man i framtiden kontrollera om studeranden har rätt till avgiftsfri utbildning utifrån de uppgifter om studeranden som lagrats i nationella register.
 

I webbinariet går vi igenom:

  • hur man kontrollerar i Valpas-tjänsten om studeranden har rätt till avgiftsfri utbildning samt hur man kan utnyttja uppgiften
  • hur uppgiften om utbildningens avgiftsfrihet överförs/lagras korrekt i KOSKI-informationsresursen
  • hur uppgiften om studerandens förlängd rätt till avgiftsfri utbildning överförs/lagras korrekt i KOSKI-informationsresursen
Länken till webbinariet

Webbinarium: Utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor (’Folkhögskoleår för läropliktiga’ -linjer) måndagen 24.5.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
måndag 24.5.2021 kl. 9-12

Webbinariet är avsett för alla KOSKI-användarna i folkhögskolor.

I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor (till exempel ’Folkhögskoleår för läropliktiga’ -linjer)

KOSKI-webbinarium - Utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga 24.5.2021.pptxLänk till inspelning (1:48 h)

Webbinarium: Anteckning och kontrollering av uppgifter i förskoleundervisningen vid skolårets slut torsdagen 20.5.2021 

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdag

20.5.2021

kl. 13-14.30

Webbinariet är avsett för alla KOSKI-användarna i förskoleundervisning som använder informationsresursen KOSKI i sitt arbete och som svarar för att uppgifterna som förs in där är korrekta.

I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom den förskoleundervisningen vid slutet av skolåret.

- Att ange en studierätt inom förskoleundervisningen som utexaminerad när eleven flyttar till grundläggande utbildning.
- Elever som fortsätter i förskoleundervisning i 2 år (förlängd läroplikt)
- Anteckningar för försöket med tvåårig förskoleundervisning som börjar nästa höst

Förskoleundervisning vid läsårsskiftet 20.5.2021

Frågor och svar 20.5.2021
Länk till inspelning (53 min)

Webbinarium: Registrering och kontrollering av uppgifter i den grundläggande utbildningen för unga vid skolårets slut 29.4.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdag

29.4.2021

klo 9-12I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom den grundläggande utbildningen vid slutet av skolåret.

-Att ange en studierätt inom den grundläggande utbildningen som utexaminerad och vitsorden på avgångsbetyget.
-Årskursbekräftelse och vitsorden för årskursen.
-Elever som deltar i undervisning som inte är bunden till årskurserna.
-Elever som stannar kvar på klassen.
-Uppflyttning till följande årskurs.
-Övergången från åk 6 till åk 7 i enhetsskolor
-Skolbyte inom samma kommun

Skolårets slut i KOSKI-tjänsten 29.4.2021.pptx

Frågor och svar 29.4.2021
Länk till inspelning (1h 24min)

Yrkesutbildning: Införandet av uppgifter om övrig yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten, torsdagen 1.4.2021 

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdag

1.4.2021

kl 9-11

Införandet av uppgifter om övrig yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten

Övrig yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten 1.4.2021

Länk till inspelning (51 min)

Yrkesutbildning: Införandet av uppgifter om VALMA- och TELMA-utbildningar i KOSKI-tjänsten, torsdagen 25.3.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdag

25.3.2021

kl 9-11

Införandet av uppgifter om VALMA- och TELMA-utbildningar

VALMA- och TELMA-utbildning i KOSKI-tjänsten 25.3.2021

Länk till inspelning (56min)

Yrkesutbildning: Prestation och delprestation uppgifter om en hel examen eller delar av examen i KOSKI-tjänsten, torsdagen 18.2.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdag

18.2.2021

kl 9-12

Webbinarium behandlar hur prestationer och delprestationer för studierätter som sikta på hel examen eller delar av examen borde synas i KOSKI-tjänsten då de har förts in korrekt. Vi går också igenom hur den nya betygsföreskriften inverkar på uppgifterna som ska föras in i KOSKI.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

Yrkesinriktade studierätter 2 18.2.2021.pptx

Länk till inspelning (1h 08min)

Yrkesutbildning: Statusar och tilläggsuppgifter inom yrkesutbildningen i KOSKI-tjänsten torsdagen 11.2.2021

DatumBeskrivining / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdag

11.2.2021

kl 9-12

Webbinarium behandlar hur uppgifternas status (närvarande, tillfälligt avbrutna studier, utskriven, utexaminerad) och tilläggsuppgifter borde synas i KOSKI-tjänsten då de har förts in korrekt.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

Yrkesinriktade studierätter 1 11.2.2021.pptx

11.2. frågor och svar.docx

Länk till inspelning (1h 18min)

Gymnasiets nya läröplan och KOSKI 28.1.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial 

onsdag

28.1.2021

(på finska)

Viktiga förändringar i  KOSKI-datamodellen i den Gymnasiets nya läroplanen.

KOSKI-uppgifter om heltidsstuderande och ämnesstuderande i gymnasiet 23.9.2020

DatumBeskrivning / målgruppMaterialInspelning
23.9.2020Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna för heltidsstuderande och ämnesstuderande i gymnasiet ska synas i KOSKI-tjänsten och hur man kan använda rapporterna som finns i KOSKI för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

GymnasieKOSKI.pptx

Länk till inspelning (1h 47min)

KOSKI-uppgifter om studerande i den grundläggande utbildningen för vuxna 16.9.2020

DatumBeskrivning / målgruppMaterialInspelning
16.9.2020Vid webbinariet går vi igenom hur uppgifterna om studierätter för studerande inom den grundläggande utbildningen för vuxna ska synas i KOSKI-tjänsten och hur man kan använda rapporterna som finns i KOSKI för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

Grundläggande_vuxna.pptx

Länk till inspelning (1h 38min)

KOSKI-uppgifter om elever i den utbildning som förbereder för gymnasieutbildning 9.9.2020

DatumBeskrivning / målgruppMaterialInspelning
9.9.2020Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

KOSKI webbinar utbildning som förbereder för gymnasieutbildning .pptx

Länk till inspelning (1h 11min)

KOSKI-uppgifter om elever i den påbyggnads-undervisningen 2.9.2020

DatumBeskrivning / målgruppMaterialInspelning
2.9.2020Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

KOSKI_påbyggnadundervisning_svenska.pptx

Länk till inspelning (1h 04min)

KOSKI-uppgifter om grundläggande utbildning 27.8.2020.

DatumBeskrivning / målgruppMaterialInspelning
27.8.2020Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom den grundläggande utbildningen för unga ska synas i KOSKI-tjänsten och hur man kan använda rapporterna som finns i KOSKI för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

KOSKI_grundläggande utbildning.pptx

Länk till inspelning (1h 35min)

KOSKI-uppgifter om elever i undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 21.8.2020

DatumBeskrivning / målgruppMaterialInspelning
21.8.2020Utbildning är avsedd för KOSKI-huvudanvändarna och dem som använder informationsresursen KOSKI i sitt arbete och som svarar för att uppgifterna som förs in där är korrekta. Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

KOSKI_förberedande för grundläggande_SV.pptx

Länk till inspelning (1h 02min)

Uppgifter om förskoleundervisningen i KOSKI-tjänsten 17.8.2020

DatumBeskrivning / målgruppMaterialInspelning
17.8.2020Utbildning är avsedd för KOSKI-huvudanvändarna och dem som använder informationsresursen KOSKI i sitt arbete och som svarar för att uppgifterna som förs in där är korrekta. Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom förskoleundervisningen ska synas i KOSKI-tjänsten och hur man kan använda rapporterna som finns i KOSKI för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

KOSKI_förskoleundervisning_SV.pptx

Länk till inspelning (1h 17min)

KOSKI ABC 13.8.2020

Datum

Beskrivning / målgrupp

Material

Inspelning

13.8.2020

Alla KOSKI-användare. Bekanta dig med funktionaliteterna på tjänstemans studieväg, principerna för KOSKI-tjänsten och KOSKI-användargränssnittet.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

KOSKI-ABC-svenska.pptx

Länk till inspelning (1h 13min)
  • No labels