Innehåll:


Kommande webbinarier:

 

Uppgifter om utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till kontinuerligt lärande i KOSKI-tjänsten (SKOLS) tisdagen 11.6.2024 | OBS! Tidpunkten har ändrats!

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

11.6.2024
klockan 12 - 14

OBS! Tidpunkten har ändrats!

5.3.2024

klockan 12-14

I webbinariet behandlar vi registrering och kontroll av studierätter för det fria bildningsarbetet som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (SKOLS) i KOSKI-tjänsten. Under webbinariet kommer vi också gå igenom KOSKI-tjänstens allmänna principer, användarrättigheter och användarhantering för tjänsterna i Tjänstemannens Studieinfo.

Länken och materialet publiceras senare

Publiceras senare

Uppgifter om förskoleundervisning i KOSKI-tjänsten tisdagen 10.9.2024 OBS! Tidpunkten har ändrats!

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

27.8.2024

10.9.2024

klockan 12-14

OBS! Tidpunkten har ändrats!

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna för förskoleundervisningen ska synas i KOSKI-tjänsten och hur uppgifternas kvalitet kan granskas och kontrolleras.

Länken och materialet publiceras senare

Publiceras senare

Uppgifter om grundläggande utbildning för unga i KOSKI-tjänsten tisdagen 3.9.2024

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

3.9.2024

klockan 12-14

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna i den grundläggande utbildningen för unga ska synas i KOSKI-tjänsten och hur uppgifternas kvalitet kan granskas och kontrolleras.

Länken och materialet publiceras senare

Publiceras senare

Utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor i KOSKI-tjänsten (integrationsutbildning, utbildning i grundläggande litteracitet inom fritt bildningsarbete) XX.X.2024  | OBS! Tidpunkten har ändrats!

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

OBS! Tidpunkten har ändrats!

9.4.2024

klockan 12-14

I webbinariet går vi igenom vad som ska beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor:

  • Integrationsutbildning för läropliktiga
  • litteracitetsutbildning inom fritt bildningsarbete för läropliktiga

Länken och materialet publiceras senare

Publiceras senare

Tidigare webbinarier (material och inspelning) / instruktionsvideon:

Allmänna

KOSKI-tjänstens grunder och användaradministration 1.2.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
1.2.2023Vi går igenom bland annat principerna för hur KOSKI-tjänsten fungerar samt de olika användarrättigheterna i KOSKI.

KOSKI-tjänstens grunder och användaradministration 1.2.2023.pdf

Inspelningen

Prestationsanteckningar i KOSKI-informationsresursen för gymnasiet och yrkesutbildning samt uppgifter som används av Studentexamensnämnden från och med våren 2022

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

7.4.2022

Studentexamensnämnden börjar från och med våren 2022 använda uppgifter som utbildningsanordnare har lagrat i KOSKI-informationsresursen för att kunna bedöma om studentexamensbetyg kan utfärdas till examinanderna.

Detta medför ändringar i tidtabellerna för studierätternas prestationsanteckningar eller anteckning som utexaminerad för de studerande som syftar till att få gymnasiets avgångsbetyg eller betyg för yrkesinriktad grundexamen samt studentexamensbetyg från och med våren 2022.

På grund av tidsramen som har att göra med utfärdande av studentexamen ska relevanta uppgifter om den studerandes fullgörande av gymnasiets lärokurs eller slutförande av en examen överföras till KOSKI-tjänsten senast 5.5.2022.

Det blir förändringar i uppgifter som lagras i KOSKI-informationsresursen eller i relevanta tidtabeller för följande studierätter:

  • Studerande som fullgör gymnasiets lärokurs (länk till anvisningar för den kommande förändringen)
  • Gymnasiets ämnesstuderande som syftar till att få gymnasiets avgångsbetyg (länk till anvisningar om den kommande förändringen)
  • Studerande som avlägger yrkesinriktade grundexamen och som också syftar till att få studentexamensbetyg, dvs. de som avlägger s.k. dubbelexamen (länk till anvisningar för den kommande förändringen LOPS2015 och LOPS2019)
  • Studerande som avlägger IB-, DIA- eller ISH-examen och dessutom också avlägger finländsk studentexamen (länk till anvisningar för den kommande förändringen)

Prestationsanteckningar i KOSKI och uppgifter som används av Studentexamensnämnden.pptx


Länk till inspelning

Granskning av uppgifter om utbildningens avgiftsfrihet enligt läropliktslagen i Valpas-tjänsten samt KOSKI-anteckningar i anknytning till utbildningens avgiftsfrihet i övergångsskedets och andra stadiets utbildningar

Beskrivning / målgruppPresentation

Utbildningsanordnare som anordnar utbildning i övergångsskedet och på andra stadiet och som har studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten.
OBS! Power Point -presentationen innehåller också ljudinspelning, som du kan lyssna på när bilderna granskas som bildspel.   

Förskoleundervisning

Registrering och kontrollering av KOSKI-uppgifter i förskoleundervisningen vid skolårets slut 14.5.2024

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

14.5.2024

I webbinariet går vi igenom vilka saker som ska beaktas i förskoleundervisningens studierätter vid läsårsskiftet i KOSKI-tjänsten, bl.a. att anteckna studierätter som utexaminerade och anteckningarna för elever som fortsätter i förskoleundervisningen i 2 år.

Förskoleundervisning och läsårsskiftet 14.5.2024.pdf

Publiceras senare

Uppgifter om förskoleundervisning i KOSKI-tjänsten 28.8.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

28.8.2023

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom förskoleundervisningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

Förskoleundervisning i KOSKI-tjänsten 28.8.2023.pdf

Länk till inspelning (Laatikko-tjänsten)
OBS! Inspelningen är tillgänglig fram till 19.9.2023.

KOSKI-uppgifter om förskoleundervisningen 12.8.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterialInspelning

12.8.2021

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom förskoleundervisningen ska synas i KOSKI-tjänsten.KOSKI_förskoleundervisning_12-8-2021.pptxLänk till inspelning

Anteckning och kontrollering av uppgifter i förskoleundervisningen vid skolårets slut 20.5.2021 

DatumBeskrivning / målgruppMaterial och länk till inspelning

20.5.2021

Webbinariet är avsett för alla KOSKI-användarna i förskoleundervisning som använder informationsresursen KOSKI i sitt arbete och som svarar för att uppgifterna som förs in där är korrekta.

I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom den förskoleundervisningen vid slutet av skolåret.

- Att ange en studierätt inom förskoleundervisningen som utexaminerad när eleven flyttar till grundläggande utbildning.
- Elever som fortsätter i förskoleundervisning i 2 år (förlängd läroplikt)
- Anteckningar för försöket med tvåårig förskoleundervisning som börjar nästa höst

Förskoleundervisning vid läsårsskiftet 20.5.2021

Frågor och svar 20.5.2021

Länk till inspelning (53 min)

Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning

Uppgifter om undervisning som förbereder för grundläggande utbildning i KOSKI-tjänsten 22.2.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
22.2.2023Vi går igenom hur studierätter för undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

Uppgifter om förberedande undervisning i KOSKI-tjänsten 22.2.2023.pdf

Inspelningen

Grundläggande utbildning

Registrering och kontrollering av KOSKI-uppgifter i den grundläggande utbildningen för unga vid skolårets slut 16.4.2024

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

16.4.2024

I webbinariet går vi igenom vilka saker som ska beaktas i den grundläggande utbildningen vid slutet av skolåret i KOSKI-tjänsten.

KOSKI-uppgifter i grundläggande utbildning vid läsårets slut 16.4.2024.pdf

Publiceras senare

Uppgifter om den grundläggande utbildningen för unga i KOSKI-tjänsten 4.9.2023

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Måndagen 4.9.2023

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom den grundläggande utbildningen för unga ska synas i KOSKI-tjänsten.

Uppgifter om grundläggande utbildning i KOSKI-tjänsten 4.9.2023.pdf

Inspelningen
(OBS! Inspelningen är tillgänglig fram till 29.9.2023.)

KOSKI-uppgifter om den grundläggande utbildningen för unga 19.8.2021

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
19.8.2021

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom den grundläggande utbildningen för unga ska synas i KOSKI-tjänsten.

KOSKI grundläggande utbildning hösten 2021.pptxLänk till inspelning

Registrering och kontrollering av uppgifter i den grundläggande utbildningen för unga vid skolårets slut 29.4.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

29.4.2021I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom den grundläggande utbildningen vid slutet av skolåret.

-Att ange en studierätt inom den grundläggande utbildningen som utexaminerad och vitsorden på avgångsbetyget.
-Årskursbekräftelse och vitsorden för årskursen.
-Elever som deltar i undervisning som inte är bunden till årskurserna.
-Elever som stannar kvar på klassen.
-Uppflyttning till följande årskurs.
-Övergången från åk 6 till åk 7 i enhetsskolor
-Skolbyte inom samma kommun

Skolårets slut i KOSKI-tjänsten 29.4.2021.pptx

Frågor och svar 29.4.2021
Länk till inspelning (1h 24min)

Grundläggande utbildning för vuxna

Uppgifter om grundläggande utbildning för vuxna i KOSKI-tjänsten 17.5.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
17.5.2023Vi går igenom hur uppgifterna om studierätter inom den grundläggande utbildningen för vuxna ska synas i KOSKI-tjänsten.

Grundläggande utbilding för vuxna i KOSKI-tjänsten 17.5.2023.pdf

Inspelningen (YouTube)
1 h 32 min

Utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

KOSKI-uppgifter om utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) 26.3.2024

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

26.3.2024


Vid webbinariet går vi igenom hur uppgifter om utbildning som handleder för examensutbildning ska synas i KOSKI-tjänsten samt hur lagrade uppgifter kan kontrolleras.Studierätter för utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) i KOSKI-tjänsten_26.3.2024.pdfPubliceras senare

KOSKI-uppgifter om utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) 24.8.2022

Datum

Beskrivning / målgruppMaterialInspelning / länk till webbinarium

24.8.2022

Vid webbinariet går vi igenom hur uppgifter om utbildning som handleder för examensutbildning ska synas i KOSKI-tjänsten.

Länk till anvisningar (på finska):
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeluoikeudet

Studierätter för utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) i KOSKI-tjänsten_24-8-2022.pptx

Frågor och svar 24.8.2022.pdf

Inspelningen

Utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor / integrationsutbildning

Utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor i KOSKI-tjänsten (’Folkhögskoleår för läropliktiga’ -linjer) 7.5.2024

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

7.5.2024

I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor (till exempel ’Folkhögskoleår för läropliktiga’ -linjer).

KOSKI-uppgifter om folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga 7.5.2024.pdf

Publiceras senare

Utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor: Integrationsutbildning för läropliktiga, utbildning i grundläggande litteracitet inom fritt bildningsarbete för läropliktiga 7.6.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
7.6.2021

Webbinariet är avsett för alla KOSKI-användarna i folkhögskolor.

I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor:

Länk till inspelning

Utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor (’Folkhögskoleår för läropliktiga’ -linjer) 24.5.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
24.5.2021 

Webbinariet är avsett för alla KOSKI-användarna i folkhögskolor.

I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor (till exempel ’Folkhögskoleår för läropliktiga’ -linjer)

Länk till inspelning (1:48 h)

Gymnasieutbildning

Uppgifter om gymnasiets ämnesstuderande i KOSKI-tjänsten 3.5.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
3.5.2023Vi går igenom hur studierätterna för ämnesstuderande i gymnasiet ska synas i KOSKI-tjänsten

Gymnasiets ämnesstuderade i KOSKI-tjänsten 3.5.2023.pdf

Inspelningen

Uppgifter om gymnasiets heltsidsstuderande i KOSKI-tjänsten 19.4.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
19.4.2023Vi går igenom hur studierätterna för heltidsstuderande i gymnasiet ska synas i KOSKI-tjänsten

Gymnasiets lärokursstuderande i KOSKI-tjänsten 19.4.2023.pdf

Inspelningen

GLP21 och KOSKI 28.1.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial 

28.1.2021

Viktiga ändringar i KOSKI-datamodellen för grunderna för gymnasiets läroplan 2021.

KOSKI-uppgifter om utbildning som förbereder för gymnasieutbildning 9.9.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

9.9.2021

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom undervisning som förbereder för gymnasieutbildning ska synas i KOSKI-tjänsten och hur nya grunderna för gymnasiets läroplan påverkar KOSKI-uppgifter.KOSKI webbinarium utbildning som förbereder för gymnasieutbildning hösten 2021.pptxLänk till inspelning

Yrkesutbildning

Uppgifter om övrig yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten 12.6.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
12.6.2023Vi går igenom hur uppgifter om övrig yrkesutbildning ska synas i KOSKI-tjänsten.

Övrig yrkesutbildning i KOSKI 12.6.2023.pdf

Inspelning (Youtube)

Prestationsuppgifter i studierätter inom yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten 5.6.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
5.6.2023Vid webbinariet går vi igenom hur prestationsuppgifter om hela examen eller delar av examen inom yrkesutbildning ska synas i KOSKI-tjänsten.

Yrkesinriktade studierätter 2 5.6.2023.pdf

Inspelning (Youtube)

Studierättens status- och tilläggsuppgifter inom yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten 29.5.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
29.5.2023

Vid webbinariet går vi igenom hur statusar och tilläggsuppgifter studierätter för yrkesutbildning ska synas i KOSKI-tjänsten.

Yrkesinriktade studierätter 1 29.5.2023.pdf

Inspelning (Youtube)

KOSKI-uppgifter (VALMA och TELMA) inom yrkesutbildningen 8.2.2022

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

8.2.2022

Vid webbinariet går vi igenom hur uppgifter om VALMA och TELMA ska synas i KOSKI-tjänsten.

VALMA och TELMA 8.2.2022.pptx

Länk till inspelning

Fritt bildningsarbete

Uppgifter om kompetensmärkena inom det fria bildningsarbetet i KOSKI-tjänsten 21.5.2024

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

21.5.2024

I webbinariet går vi igenom hur kompenetsmärkena inom det fria bildningsarbete lagras i KOSKI-tjänsten.

Uppgifter om kompetensmärken inom det fria bildningsarbetet i KOSKI-tjänsten 21.5.2024.pdf

Publiceras senare

KOSKI-uppgifter om utbildningar med fri inriktning inom det fria bildningsarbetet 2.4.2024 

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

2.4.2024

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätter för studerande inom det fria bildningsarbetet med fri inriktning som lagras med den studerandes samtycke ska synas i KOSKI-tjänsten.

KOSKI-uppgifter om utbildningar med fri inriktning inom det fria bildningsarbetet tisdagen 2.4.2024.pdf

Publiceras senare

KOSKI-uppgifter om utbildningar med fri inriktning inom det fria bildningsarbetet 22.11.2021

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

22.11.2021

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna för studerande inom fria bildningsarbetet med fri inriktning ska synas i KOSKI-tjänsten.

KOSKI-uppgifter om utbildningar inom det fria bildningsarbetet med fri inriktning 22.11.2021.pptx

Frågor och svar från KOSKI-webbinariet 15.11.2021.docx

Länk till inspelning

Grundläggande konstundervisning

Uppgifter om grundläggande konstundervisning i KOSKI-tjänsten 22.5.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
22.5.2023

Vi går igenom hur studierätterna i grundläggande konstundervisning ska synas i KOSKI-tjänsten.

Inspelning (YouTube)
2 h 43 min

Annan än reglerad utbildning

Uppgifter om annan än reglerad utbildning i KOSKI-tjänsten (SKOLS) tisdagen 23.1.2024

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

23.1.2024

I webbinariet går vi igenom hur uppgifter om annan än reglerad utbildning som Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (SKOLS) anskaffat ska lagras i KOSKI-tjänsten. Vi går också igenom allmänna principer för KOSKI-tjänsten och dess användaradministration samt användning av Studieinfos registreringstjänst för organisationer.Publiceras senare