Kommande webbinarier:

Uppgifter om gymnasiets heltsidsstuderande i KOSKI-tjänsten 19.4.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Onsdagen 19.4.2023 klockan 9.30-12.00Vi går igenom hur studierätterna för heltidsstuderande i gymnasiet ska synas i KOSKI-tjänstenLänken och materialet publiceras senareInspelningen publiceras senare

Uppgifter om gymnasiets ämnesstuderande i KOSKI-tjänsten 3.5.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Onsdagen 3.5.2023 klockan 9.30-11.00Vi går igenom hur studierätterna för ämnesstuderande i gymnasiet ska synas i KOSKI-tjänstenLänken och materialet publiceras senareInspelningen publiceras senare

Uppgifter om grundläggande utbildning för vuxna i KOSKI-tjänsten 17.5.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Onsdagen 17.5.2023 klockan 9.30-11.30Vi går igenom hur uppgifterna om studierätter inom den grundläggande utbildningen för vuxna ska synas i KOSKI-tjänsten.Länken och materialet publiceras senareInspelningen publiceras senare

Uppgifter om yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten 31.5.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Onsdagen 31.5.2023 klockan 9.00-12.00Vi går igenom hur prestationer och delprestationer för studierätter som siktar på hela examen eller delar av examen borde synas i KOSKI-tjänsten då uppgifterna har förts in korrekt. Länken och materialet publiceras senareInspelningen publiceras senare

Uppgifter om övrig yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten måndagen 12.6.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Måndagen 31.5.2023 klockan 9.30-11.00Vi går igenom hur uppgifter om övrig yrkesutbildning ska synas i KOSKI-tjänsten.Länken och materialet publiceras senareInspelningen publiceras senare


Tidigare webbinarier (material och inspelning):

Uppgifter om undervisning som förbereder för grundläggande utbildning i KOSKI-tjänsten 22.2.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Onsdagen 22.2.2023 klockan 9.30-11.15Vi går igenom hur studierätter för undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

Uppgifter om förberedande undervisning i KOSKI-tjänsten 22.2.2023.pdf

Inspelningen publiceras senare

KOSKI-grunder och användaradministration 1.2.2023

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Onsdagen 1.2.2023 klockan 9.30-11.30Vi går igenom bland annat principerna för hur KOSKI-tjänsten fungerar samt de olika användarrättigheterna i KOSKI.

KOSKI-tjänstens grunder och användaradministration 1.2.2023.pdf

Inspelningen publiceras senare

KOSKI-uppgifter om utbildning som handleder för examensutbildning (HUX), onsdagen 24.8.2022

Datum

Beskrivning / målgruppMaterialInspelning / länk till webbinarium

onsdagen 24.8.2022
kl. 9.30 - 11.00

Vid webbinariet går vi igenom hur uppgifter om utbildning som handleder för examensutbildning ska synas i KOSKI-tjänsten.

Länk till anvisningar (på finska):
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeluoikeudet

Studierätter för utbildning som handleder för examensutbildning (Hux) i KOSKI-tjänsten_24-8-2022.pptx

Frågor och svar 24.8.2022.pdf

Inspelningen

KOSKI-webbinarium: Prestationsanteckningar i KOSKI-informationsresursen för gymnasiet och yrkesutbildning samt uppgifter som används av Studentexamensnämnden från och med våren 2022 torsdag 7.4.2022

Webbinarierna ordnas som ett Teams-möte (max. antal deltagare 1000 personer). Du behöver inte anmäla dig på förhand och webbinariets inspelning publiceras senare på den här sidan.

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

Torsdag 7.4.2022 kl. 12–14 

Studentexamensnämnden börjar från och med våren 2022 använda uppgifter som utbildningsanordnare har lagrat i KOSKI-informationsresursen för att kunna bedöma om studentexamensbetyg kan utfärdas till examinanderna.

Detta medför ändringar i tidtabellerna för studierätternas prestationsanteckningar eller anteckning som utexaminerad för de studerande som syftar till att få gymnasiets avgångsbetyg eller betyg för yrkesinriktad grundexamen samt studentexamensbetyg från och med våren 2022.

På grund av tidsramen som har att göra med utfärdande av studentexamen ska relevanta uppgifter om den studerandes fullgörande av gymnasiets lärokurs eller slutförande av en examen överföras till KOSKI-tjänsten senast 5.5.2022.

Det blir förändringar i uppgifter som lagras i KOSKI-informationsresursen eller i relevanta tidtabeller för följande studierätter:

Vi ordnar ett webbinarium tillsammans med Studentexamensnämnden om anteckningarna i KOSKI-tjänsten samt om Studentexamensnämndens process för utnyttjande av uppgifter och om hur Studentexamensnämnden utfärdar studentexamensbetyg på basis av prestationsanteckningar för examinander som avlagt de prov som krävs för examen från och med våren 2022.

Prestationsanteckningar i KOSKI och uppgifter som används av Studentexamensnämnden.pptx


Länk till inspelning


KOSKI-uppgifter om övrig yrkesutbildning, tisdagen 15.2.2022

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

tisdagen 15.2.2022
kl. 9 - 10.30

Vid webbinariet går vi igenom hur uppgifter om övrig yrkesutbildning ska synas i KOSKI-tjänsten.

Övrig yrkesutbildning KOSKI 15.2.2022.pptxLänk till inspelning

KOSKI-uppgifter (VALMA och TELMA) inom yrkesutbildningen, tisdagen 8.2.2022

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

tisdagen 8.2.2022
kl. 9 - 10.30

Vid webbinariet går vi igenom hur uppgifter om VALMA och TELMA ska synas i KOSKI-tjänsten.

VALMA och TELMA 8.2.2022.pptx

Länk till inspelning

KOSKI-uppgifter (prestationsuppgifter om en hel examen eller examendelar) inom yrkesutbildningen, tisdagen 1.2.2022

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
tisdagen 1.2.2022
kl. 9 - 11

Vid webbinariet går vi igenom hur prestationsuppgifter om hela examen eller delar av examen inom yrkesutbildning ska synas i KOSKI-tjänsten.

Yrkesinriktade_studierätter_2_1.2.2022.pptxLänk till inspelning

KOSKI-uppgifter (statusar och tilläggsuppgifter) inom yrkesutbildningen, tisdagen 25.1.2022

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

tisdagen 25.1.2022
kl. 9 - 11

Vid webbinariet går vi igenom hur statusar och tilläggsuppgifter inom yrkesutbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

Yrkesinriktade studierätter 1 25.1.2022.pptx

Länk till inspelning

KOSKI-uppgifter om utbildningar med fri inriktning inom det fria bildningsarbetet, måndagen 22.11.2021

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

måndagen 22.11.2021

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna för studerande inom fria bildningsarbetet med fri inriktning ska synas i KOSKI-tjänsten.

KOSKI-uppgifter om utbildningar inom det fria bildningsarbetet med fri inriktning 22.11.2021.pptx

Frågor och svar från KOSKI-webbinariet 15.11.2021.docx

Länk till inspelning

KOSKI-uppgifter om ämnesstuderande i gymnasiet, fredagen 17.9.2021

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

fredagen 17.9.2021

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna för ämnesstuderande i gymnasiet ska synas i KOSKI-tjänsten och hur nya grunderna för gymnasiets läroplan påverkar KOSKI-uppgifter.

Ämnesstuderande i gymnasiet KOSKI hösten 17.9.2021.pptxLänk till inspelning

KOSKI-uppgifter om heltidsstuderande i gymnasiet, torsdagen 16.9.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdagen 16.9.2021

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna för heltidsstuderande i gymnasiet ska synas i KOSKI-tjänsten och hur nya grunderna för gymnasiets läroplan påverkar KOSKI-uppgifter.

KOSKI gymnasiets lärokursstuderande hösten 2021.pptx

Länk till inspelning

KOSKI-uppgifter om utbildning som förbereder för gymnasieutbildning 9.9.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdagen 9.9.2021

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom undervisning som förbereder för gymnasieutbildning ska synas i KOSKI-tjänsten och hur nya grunderna för gymnasiets läroplan påverkar KOSKI-uppgifter.KOSKI webbinarium utbildning som förbereder för gymnasieutbildning hösten 2021.pptxLänk till inspelning

KOSKI-uppgifter om den grundläggande utbildningen för vuxna, torsdagen 2.9.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
torsdagen 2.9.2021Vid webbinariet går vi igenom hur uppgifterna om studierätter för studerande inom den grundläggande utbildningen för vuxna ska synas i KOSKI-tjänsten.Grundläggande_vuxna_höst2021.pptx

Användning av rapporter (grundläggande för vuxna).pptx
Länk till inspelning

KOSKI-uppgifter om påbyggnadsundervisningen 26.8.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
torsdagen 26.8.2021Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom påbyggnadsundervisningen inom den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.KOSKI_påbyggnadsundervisning_26.8.2021.pptxLänk till inspelning

KOSKI-uppgifter om den grundläggande utbildningen för unga 19.8.2021

Datum

Beskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
torsdagen 19.8.2021
kl. 9.00–11.30

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom den grundläggande utbildningen för unga ska synas i KOSKI-tjänsten.

KOSKI grundläggande utbildning hösten 2021.pptxLänk till inspelning

KOSKI-uppgifter om undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 17.8.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
tisdag 17.8.2021Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.KOSKI_förberedande för grundläggande_17.8.2021.pptxLänk till inspelning

Webbinarium: KOSKI-uppgifter om förskoleundervisningen 12.8.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdag 12.8.2021

Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom förskoleundervisningen ska synas i KOSKI-tjänsten.KOSKI_förskoleundervisning_12-8-2021.pptxLänk till inspelning

Webbinarium: KOSKI grunderna och användaradministration 10.8.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
tisdag 10.8.2021Vid webbinariet går vi igenom principerna för hur KOSKI-tjänsten fungerar samt de olika användarrättigheterna i KOSKI. Vi tittar också närmare på KOSKI-tjänstens användargränssnitt.KOSKI grunder 10.8.2021.pptxLänk till inspelning

Utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor: Integrationsutbildning för läropliktiga, utbildning i grundläggande litteracitet inom fritt bildningsarbete för läropliktiga 7.6.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
måndag 7.6.2021

Webbinariet är avsett för alla KOSKI-användarna i folkhögskolor.

I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor:

Länk till inspelning

Utbildningar inom det fria bildningsarbetet med fri inriktning och ibruktagande av KOSKI-tjänsten vid läröanstalterför fritt bildningsarbete 14.6.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
måndag 14.6.2021

Webbinariet är avsett för alla läroanstalter och KOSKI-användarna inom fritt bildningsarbete. 

KOSKI-webbinarium 14.6.2021 - Utbildningar inom det fria bildningsarbetet med fri inriktning.pptxLänk till inspelning

Granskning av uppgifter som inverkar på utbildningens avgiftsfrihet i Valpas-tjänsten samt anteckningar i anknytning till avgiftsfriheten i KOSKI för utbildningar i övergångsskedet och andra stadiet 11.6.2021

Webbinarierna ordnas som Teams Live- sändning (högst 10 000 deltagare). Man behöver inte anmäla sig på förhand till webbinariet. Webbinarierna spelas in och inspelningar publiceras senare med undertexter på denna sida.

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
Fre 11.6.2021 

Med utvidgandet av läroplikten blir det obligatoriskt att i KOSKI-tjänsten överföra/lagra uppgiften om utbildningen är avgiftsfri för varje studierätt i övergångsskedet och andra stadiet där en studerande som omfattas av den nya läropliktslagen avlägger utbildning som duger för fullgörande av läroplikten. Utöver måste man i framtiden överföra uppgift till de ovannämnda studierätterna om studerandens rättighet till avgiftsfri utbildning har förlängts under studierätten eller på grund av studierätten. Från uppföljnings- och tillsynstjänsten (Valpas) kan man i framtiden kontrollera om studeranden har rätt till avgiftsfri utbildning utifrån de uppgifter om studeranden som lagrats i nationella register.
 

I webbinariet går vi igenom:

  • hur man kontrollerar i Valpas-tjänsten om studeranden har rätt till avgiftsfri utbildning samt hur man kan utnyttja uppgiften
  • hur uppgiften om utbildningens avgiftsfrihet överförs/lagras korrekt i KOSKI-informationsresursen
  • hur uppgiften om studerandens förlängd rätt till avgiftsfri utbildning överförs/lagras korrekt i KOSKI-informationsresursen
Kontroll av uppgifter om avgiftsfri utbildning i Valpas-tjänsten 11.6.2021.pptxLänk till inspelning

Utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor (’Folkhögskoleår för läropliktiga’ -linjer) 24.5.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning
måndag 24.5.2021 

Webbinariet är avsett för alla KOSKI-användarna i folkhögskolor.

I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom utbildningar inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga i folkhögskolor (till exempel ’Folkhögskoleår för läropliktiga’ -linjer)

Länk till inspelning (1:48 h)

Anteckning och kontrollering av uppgifter i förskoleundervisningen vid skolårets slut 20.5.2021 

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdag

20.5.2021

Webbinariet är avsett för alla KOSKI-användarna i förskoleundervisning som använder informationsresursen KOSKI i sitt arbete och som svarar för att uppgifterna som förs in där är korrekta.

I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom den förskoleundervisningen vid slutet av skolåret.

- Att ange en studierätt inom förskoleundervisningen som utexaminerad när eleven flyttar till grundläggande utbildning.
- Elever som fortsätter i förskoleundervisning i 2 år (förlängd läroplikt)
- Anteckningar för försöket med tvåårig förskoleundervisning som börjar nästa höst

Förskoleundervisning vid läsårsskiftet 20.5.2021

Frågor och svar 20.5.2021
Länk till inspelning (53 min)

Registrering och kontrollering av uppgifter i den grundläggande utbildningen för unga vid skolårets slut 29.4.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdag

29.4.2021I webbinariet går vi igenom vilka saker som bör beaktas i anteckningarna som anges i studierätter inom den grundläggande utbildningen vid slutet av skolåret.

-Att ange en studierätt inom den grundläggande utbildningen som utexaminerad och vitsorden på avgångsbetyget.
-Årskursbekräftelse och vitsorden för årskursen.
-Elever som deltar i undervisning som inte är bunden till årskurserna.
-Elever som stannar kvar på klassen.
-Uppflyttning till följande årskurs.
-Övergången från åk 6 till åk 7 i enhetsskolor
-Skolbyte inom samma kommun

Skolårets slut i KOSKI-tjänsten 29.4.2021.pptx

Frågor och svar 29.4.2021
Länk till inspelning (1h 24min)

Yrkesutbildning: Införandet av uppgifter om övrig yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten, torsdagen 1.4.2021 

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdag

1.4.2021

Införandet av uppgifter om övrig yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten

Övrig yrkesutbildning i KOSKI-tjänsten 1.4.2021

Länk till inspelning (51 min)

Yrkesutbildning: Införandet av uppgifter om VALMA- och TELMA-utbildningar i KOSKI-tjänsten, torsdagen 25.3.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdag

25.3.2021

Införandet av uppgifter om VALMA- och TELMA-utbildningar

VALMA- och TELMA-utbildning i KOSKI-tjänsten 25.3.2021

Länk till inspelning (56min)

Yrkesutbildning: Prestation och delprestation uppgifter om en hel examen eller delar av examen i KOSKI-tjänsten, torsdagen 18.2.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdag

18.2.2021

Webbinarium behandlar hur prestationer och delprestationer för studierätter som sikta på hel examen eller delar av examen borde synas i KOSKI-tjänsten då de har förts in korrekt. Vi går också igenom hur den nya betygsföreskriften inverkar på uppgifterna som ska föras in i KOSKI.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

Yrkesinriktade studierätter 2 18.2.2021.pptx

Länk till inspelning (1h 08min)

Yrkesutbildning: Statusar och tilläggsuppgifter inom yrkesutbildningen i KOSKI-tjänsten torsdagen 11.2.2021

DatumBeskrivining / målgruppMaterial / länk till webbinariumInspelning

torsdag

11.2.2021

Webbinarium behandlar hur uppgifternas status (närvarande, tillfälligt avbrutna studier, utskriven, utexaminerad) och tilläggsuppgifter borde synas i KOSKI-tjänsten då de har förts in korrekt.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

Yrkesinriktade studierätter 1 11.2.2021.pptx

11.2. frågor och svar.docx

Länk till inspelning (1h 18min)

Gymnasiets nya läröplan och KOSKI 28.1.2021

DatumBeskrivning / målgruppMaterial 

onsdag

28.1.2021

Viktiga förändringar i  KOSKI-datamodellen i den Gymnasiets nya läroplanen.

KOSKI-uppgifter om heltidsstuderande och ämnesstuderande i gymnasiet 23.9.2020

DatumBeskrivning / målgruppMaterialInspelning
23.9.2020Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna för heltidsstuderande och ämnesstuderande i gymnasiet ska synas i KOSKI-tjänsten och hur man kan använda rapporterna som finns i KOSKI för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

GymnasieKOSKI.pptx

Länk till inspelning (1h 47min)

KOSKI-uppgifter om studerande i den grundläggande utbildningen för vuxna 16.9.2020

DatumBeskrivning / målgruppMaterialInspelning
16.9.2020Vid webbinariet går vi igenom hur uppgifterna om studierätter för studerande inom den grundläggande utbildningen för vuxna ska synas i KOSKI-tjänsten och hur man kan använda rapporterna som finns i KOSKI för att kontrollera att uppgifterna är korrekta.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

Grundläggande_vuxna.pptx

Länk till inspelning (1h 38min)

KOSKI-uppgifter om elever i den utbildning som förbereder för gymnasieutbildning 9.9.2020

DatumBeskrivning / målgruppMaterialInspelning
9.9.2020Vid webbinariet går vi igenom hur studierätterna inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska synas i KOSKI-tjänsten.

OBS! Ladda ner materialet till din egen dator, förhandsgranskningen fungerar inte ordentligt! Nedladdningsalternativet visas i det övre högra hörnet av fönstret när du först klickar på länken till webinarmaterialet.

KOSKI webbinar utbildning som förbereder för gymnasieutbildning .pptx

Länk till inspelning (1h 11min)

Instruktionsvideon och -presentationer

Granskning av uppgifter om utbildningens avgiftsfrihet enligt läropliktslagen i Valpas-tjänsten samt KOSKI-anteckningar i anknytning till utbildningens avgiftsfrihet i övergångsskedets och andra stadiets utbildningar

Beskrivning / målgruppPresentation

Utbildningsanordnare som anordnar utbildning i övergångsskedet och på andra stadiet och som har studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten.
OBS! Power Point -presentationen innehåller också ljudinspelning, som du kan lyssna på när bilderna granskas som bildspel.   
  • No labels