Kaksi palautekyselyä

Työpaikkaohjaajakysely

Lähetetään koulutus- tai oppisopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle. Hän voi tarvittaessa välittää sen edelleen opiskelijaa käytännössä enemmän ohjanneelle henkilölle.

Linkkien luominen ja lähetys on automatisoitu. Koulutuksen järjestäjä huolehtii että kysely on toiminnassa ja siinä on tarvittavat koulutuksen järjestäjän personoinnit, kuten omat kysymykset.

Työpaikkakysely

Kohderyhmänä koulutussopimuksia ja oppisopimuksia tehneet työnantajat, joilta palaute kysytään kaksi kertaa vuodessa. Tämä kysely on koulutuksen järjestäjäkohtainen ja siihen vastaa työnantajan edustaja.

Kyselyn lähettämistä varten koulutuksen järjestäjille muodostetaan valmiit vastauslinkit, jotka koulutuksen järjestäjä lähettää työelämän yhteistyökumppaneilleen. Työpaikkakysely lähetetään oppisopimustai koulutussopimustyöpaikan edustajille ajalla 1.7.-31.8. ja 1.1.-28./29.2., jos lähettämisajankohtaa edeltävän puolen vuoden aikana kyseisellä työpaikalla on ollut päättyneitä työpaikkajaksoja.

Opetushallitus muodostaa työpaikkakohtaiset vastauslinkit automaattisesti ja toimittaa ne koulutuksen järjestäjille. Koulutuksen järjestäjä kerää palautteen lähettämällä kyselyn päättämälleen henkilölle kyseisellä työpaikalla.

Työpaikkakysely on lähetetty ensimmäisen kerran tammikuussa 2022.

Laadunhallinta vahvasti kysymysten taustalla

Palautteenkeruun lähtökohdaksi on linjattu, että kyselyiden tulee olla lyhyitä, kysymysten olennaisia ja niillä tulee olla yhteys laadunhallintaan. Vain sellaiset palautekysymykset vaikuttavat koulutuksen järjestäjän rahoitukseen, johon asiaan koulutuksen järjestäjä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Kaikkien vastaajien tulee voida vastata niihin kysymyksiin, jotka ovat vaikuttavuusrahoituksen perusteena. Lisäksi kyselyissä on kysymyksiä, jotka eivät vaikuta rahoitukseen, mutta ovat merkityksellisiä laadunhallinnalle.  • No labels