brokerage@csc.fi

  • Onko sinulla kysymyksiä? Ole meihin yhteydessä
  • Do you have questions? Contact us

CSCIDEAPANKKI-55 - Getting issue details... STATUS

Alasivut

IaaS+ -brokerointi OCRE/GÉANT-puitejärjestelyyn perustuen

  1. GÉANTin toteuttaman ja CSCn Suomessa järjestämän IaaS+-puitejärjestelyn kautta on hankittavissa IaaS-alustojen tarjoamia palveluja sellaisenaan eurooppalaisessa kilpailutuksessa sovituin ehdoin.
  2. Korkeakoulut saavat itse päättää, hyödyntävätkö puitejärjestelyssä underwriter- ja/tai referrer-mallia. 
  3. CSC voi hankkia IaaS+-puitejärjestelyn kautta korkeakoulujen aggregoitujen tarpeiden perusteella yhteisiä ja yleisiä käyttötapauksia varten. Lisäksi CSC voi olla osana korkeakoulujen sopimista. Korkeakoulut voivat myös suoraan hankkia palveluita IaaS+-puitejärjestelyn kautta.
  4. Yhteisten hankintojen tekeminen edellyttää korkeakoulujen ja CSC:n yhteistä ymmärrystä pilven käyttötapauksista ja käytön määristä, sillä hankintojen kohde, vaatimukset ja volyymi sekä CSC:n ja korkeakoulujen keskinen liiketoimintamalli tulee sopia yhdessä etukäteen.
  5. IaaS+ brokerointi täydentää CSC:n ja korkeakoulujen omaa palvelutuotantoa ja palvelukatalogeja. Tutkimus- ja opetuskäyttötapauksissa haasteena on huomioida kansallisten linjauksien ja infrastruktuurien vaatimukset.
  6. Lisätietoja brokerointi@csc.fi -osoitteesta.

IaaS+-puitetoimittajat  • No labels