Anvisningar för gymnasiets läroplansverktyg finns nuförtiden på eGrunder sidan Gymnasieutbildning: Anvisningar och material:

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/sv/opas/7731171/tiedot.


Utbildningar och webinar: LOPS-työkalun kehitys ja käyttöönotto

  • No labels