Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivämäärä on muuttunut aiemmin ilmoitetusta (22.2.2021 → 15.3.2021)


Eduuni-ID identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallintapalvelun käyttämä Microsoft AD FS tuote päivitetään uudempaan versioon.

Päivitys tapahtuu maanantaina 15.3.2021 kello 16:15. Päivitys ei aiheuta palvelukatkoa.

Mitä uutta Eduuni-ID:ssä:

  • Kirjautumistavan valintasivun ulkoasu muuttuu ja toimii paremmin myös mobiilisti. (ks. kuva)

  • Tuki OAuth 2.0 ja OpenID Connect protokollille.

  • Parempi tuki palvelukohtaiseen ulkoasuun asiakkaiden omille palveluille.

  • Tuki Atlassianin Confluence- ja Jira-mobiilisovellusten kirjautumiselle.


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi
The date has changed from what announced earlier (22.2.2021 → 15.3.2021)


Eduuni-ID identity and access management service is powered by Microsoft AD FS. AD FS will be updated to a new version.

The update will take place on Monday, March 15, 2021 at 4:15 p.m. The update will not cause a service outage.

What's new in Eduuni-ID:

  • The look of the sign in method selection page will change and work better on mobile as well. (see picture)

  • Support for OAuth 2.0 and OpenID Connect protocols.

  • Better support for a service-specific layout for customers' own services.

  • Support for logging in to Atlassian's Confluence and Jira mobile apps.


Kind regards,
Eduuni Team


  • No labels