Iloista OEWeekia ja JaaJotain-tempausta! Avointen oppimateriaalien kirjasto on tällä viikolla monessa mukana ja Twitter-tililtämme löytyy myös kiinnostavia vinkkejä viikon varalle. Osana viikkoa julkaisemme myös blogikirjoituksen yhdestä Avointen oppimateriaalien kirjaston päätoiminnallisuudesta - nimittäin kuvailusta.

Tallentaessasi oppimateriaalia Avointen oppimateriaalien kirjastoon, lomake kysyy sinulta paljon erilaisia tietoja oppimateriaaliisi liittyen. Nämä samat tiedot näkyvät oppimateriaalin sivulla ja toimivat polkuina, joita pitkin oppijat, opettajat ja muut oppimateriaalin hyödyntäjät kulkevat materiaalisi luokse. Välillä on kuitenkin vaikea jaksaa täyttää kaikki, eikä vastaukset aina ole itsestään selviä.

Tänä vuonna kehitämme tätä kuvailuprosessia entistä toimivammaksi, jotta se olisi oppimateriaalin tallentajalle mahdollisimman helppoa ja samalla tuottaisi mahdollisimman laadukasta tietoa. Pieniä parannuksia on tulossa useaan otteeseen ja kerromme niistä tässä blogissa. Samalla avaamme itse kuvailu tärkeyttä - nyt ensimmäisenä pohtien asiasanoja.

Miten kuvailuun voi panostaa - esimerkkinä asiasanat


Kun julkaiset oppimateriaalin, varaa hieman aikaa siihen, että täytät suurimman osan kuvailukentistä. Kaikki kentät eivät välttämättä koske sinun materiaaliasi eikä niitä tällöin tarvitse täyttää, mutta jotta materiaali on helposti löydettävissä ja käyttöön otettavissa kannattaa panostaa niihin, mitkä ovat relevantteja materiaalillesi.

Mitä panostaminen sitten tarkoittaa? Yleisesti ottaen kannattaa miettiä, miten itse etsisi materiaalia. Mitä hakusanoja käyttäisi jotta materiaalin löytäisi? Mitkä aihepiirit ovat sellaiset, että niitä oppimaan haluavat hyötyisivät sinun materiaalistasi? Vapaalla sanahaulla oppimateriaaleja etsivät saavat tuloksia kaikista kentistä, mutta otetaan tässä tarkasteluun asiasanat.Asiasanat täydentävät muita tietoja. Ne ovat muita kenttiä vapaamuotoisempia - asiasanat ovat niitä eri aiheita, joista oppimateriaalisi kertoo tai johon se liittyy. Asiasanojen tukena on YSO-asiasanasto. On suositeltavaa käyttää YSO-sanastoa, sillä se mahdollistaa haulle semanttisia hyödyntämismahdollisuuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä metatietojen jatkohyödyntäjille eli esimerkiksi Finna.fi ja muut mahdolliset kiinnostuneet oppimisen palvelut. YSO-sanaston mukaiset asiasanat ovat esimerkiksi saatavilla suoraan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. YSO-sanasto sisältää yli 30 000 käsitettä, mutta kaikkea ei sieltäkään löydy. Tällöin voit lisätä oman asiasanasi kirjoittamalla sen ja painamalla enter.

Hyviä asiasanoja ovat muuta kuvausta täydentävät tiedot. Voit laittaa asiasanoihin oppimateriaalin keskeiset käsitteet (esim. ekososiaalinen sivistys, klassinen rationalismi, aitosuomalaisuus), sen tarkennetun oppialan tai aihepiirin (esim. aikuissosiaalityö), siihen liittyvät toimijat (esim. hankkeen nimi, kuten Sotepeda 24/7) tai käytetyt metodit ja työkalut (esim. tarvittavat tai käytetyt työkalut ja oppimismetodit, kuten CAD-mallinnus). Näistä kaikista esimerkkein asiasanoista löytyy Avointen oppimateriaalien kirjastosta oppimateriaaleja - kannattaa tutustua!Tässä kuussa olemme muuttaneet asiasana-kentän toimintaa aavistuksen. Perustiedot-välilehdellä huomaat että asiasana-kenttä ei enää mahdollista siihen suoraan kopiointia. Tämä vähentää virhesyöttöjä, jossa yksi asiasana muodostuu vahingossa useasta sanasta, ja edistää asiasanakenttää tukevan YSO-sanaston käyttöä. Samalla se hieman lisää työtä mikäli olet valmiiksi ajatellut ja kirjoittanut asiasanat tekstitiedostoon, sillä joudut kirjoittamaan ne uudelleen itse kenttään (tai ainakin aloittamaan kirjoittamisen, sillä YSO-asiasanasto tarjoaa heti sopivia sanoja).

Uudistuksia kuvailuun

Viime vuonna keräsimme syksyllä palautetta kuvailuun liittyen. Samalla kävimme läpi palvelumuotoiluissa esiin tulleet havainnot sekä tutkimme palvelusta jo löytyvien oppimateriaalien kuvailutietoja. Näiden pohjalta koostimme tilannekuvan siitä, millaisia parannustarpeita kuvailuun liittyy, jotta oppimateriaalit löytyvät mahdollisimman hyvin. Tämän pohjalta valikoimme kehitys- ja selvityskohteita tälle vuodelle.

Kehityskohteiden tarkoituksena on tehdä kuvailusta sinulle mahdollisimman selkeää ja helppoa sekä mahdollistaa kaiken tärkeän tiedon syöttämisen. Ensimmäiset parannukset on jo tehty palveluun ja on sinun käytettävissäsi.

Koulutustiedot-välilehdellä uutuutena on mahdollisuus lisätä myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot perustutkintojen lisäksi:

Koulutustiedot-välilehdellä perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat omia toistensa jälkeen tulevia kenttiä

Näin voit tuoda ilmi tasoeroa myös ammatillisen koulutuksen sisällä tai kertoa että materiaali sopii kaiken asteisille tutkinnoille tietyllä koulutusalalla. Huomioithan että emme vielä saa ammattitaitovaatimuksia ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille, mutta lisäämme nämä niiden tullessa koneluettavasti saataville.

Seuraavaksi tulossa on ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien sujuvampi tallentaminen sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kannustaminen tavoitteiden lisäämiseen. Tulossa on myös muun muassa saavutettavuus tietojen tueksi uusi valittava tieto “Oppimateriaali on saavutettava” sekä kuvaukselle esimerkkikuvaus oman kuvauksen kirjoittamisen tueksi. Odotellessasi näitä voit jo edistää hyvää kuvausta - esimerkiksi tallentaessasi yto-aineisiin tarkoitettua oppimateriaalia, voit asiasanakenttään kirjoittaa “yhteiset tutkinnon osat” ja "yto-aineet" sekä valita oikean aineen haluamasi tutkinnon tutkinnon osista.