Arkkitehtuuripankki: https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal

Työryhmän tavoitteena on luoda kokonaiskuva avoimen tieteen ja tutkimuksen toimeenpanon vaatimista infrastruktuureista ja palveluista. Työryhmä aloittaa marraskuussa 2021.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus ja linjaukset kuvaavat tahtotilaa avoimuuden edistämiseen Suomessa. Etenemisen tueksi tarvitaan konkreettisempi jaettu käsitys avoimen tieteen toimeenpanosta ja sen tukemisesta organisaatioiden omien palveluiden kehittämisessä, sekä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden yhteistyössä. Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen mahdollistuu ainoastaan, kun tutkimusyhteisön toimintoja kehitetään yhteisesti ja samanaikaisesti. 

Keskeisiä kysymyksiä ovat vastuut infrastruktuurin toteuttamisesta ja rahoittamisesta tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä on perustanut työryhmän laatimaan avoimen tieteen arkkitehtuurin kokonaiskuvan. Kokonaiskuvassa on kuvattu avoimen tieteen toteutumista edellyttävä arkkitehtuuri sekä tunnistettu tarvittavat toimenpiteet sen saavuttamiseksi toimijaryhmittäin. Avoimen tieteen kansalliseen kokonaiskuvaan eli toimintaympäristöanalyysiin tunnistetaan:

  • Reunaehdot ja rajaukset
  • Olemassa olevat rakenteet ja kehityssuunnitelmat
  • Kehitys juridisella, Euroopan ja kansallisella tasolla

Tästä kokonaiskuvasta muodostetaan ”tavoitearkkitehtuuri” avoimen tieteen toteutumiselle suomalaisessa tutkimusyhteisössä.

Kansallinen avoimen tieteen ja tutkimuksen infrastruktuuri kehittyy jatkuvasti muuttuvassa kentässä osana sekä kansainvälistä kehitystä että organisaatioiden omaa infrastruktuuria. Selkeä kansallinen arkkitehtuuri mahdollistaa hallitun kehityksen ja reagoimisen jatkuvassa muutoksessa huolehtien tutkimuksen rakenteiden vakaudesta tärkeänä tutkimuksen mahdollistajana. 

Työryhmän tehtävänantoa valmisteli keväällä 2021 ohjausryhmän nimeämä valmisteluryhmä, jonka laatima tehtävänanto löytyy täältä.

Avoimen tieteen arkkitehtuurityöryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 18.11.2021 ja sen toimikausi on kaksivuotinen.

Työryhmän puheenjohtajiston muodostavat Jukka Heikkilä, Professoriliitto (1 pj vuonna 2022) ja Susanna Nykyri, Tampereen yliopisto (1 pj vuonna 2023). Työryhmän sihteereinä toimivat Ilmari Jauhiainen, TSV ja Marita Kari, TSV.

Työryhmän jäseniä ovat:

Tuomas J.

Alaterä

Tietoarkisto

Persephone

Doupi

Tulanet

Pirjo-Leena

Forsström

CSC

Minna

Harjuniemi

Fucio

Jukka

Heikkilä

Professoriliitto

Timo

Hellgren

Avoimen tieteen koordinaatio

Hannu

Kari

Unifi

Esa-PekkaKeskitaloKansalliskirjasto

Anne

Lehto

FUN (1.1.2023 alkaen)

JonasLång

KAM-juridiikka

Riitta

Lähdemäki

FUN (31.12.2022 asti)

Laura

Niemi

Finn ARMA

Susanna

Nykyri

Avoimen tieteen koordinaatio

Pekka

Olsbo

FUN (1.1.2023 alkaen)

Jessica

Parland-von Essen

CSC

Virve

Peltoniemi

AAPA

Seliina

Päällysaho

Arene

Anne

Sunikka

Finn ARMA

Maria

Söderholm

Tulanet

Kysymyksiä ja ajatuksia

Aineistoja

  • No labels