Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eduuni-ID allekirjoitus- ja salausvarmenne vaihdetaan tiistai-iltana 23.3.2021 kello 22:00 – 22:30. Tästä aiheutuu lyhyitä katkoja kaikissa Eduuni-palveluissa.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi
Eduuni-ID signing and encryption certificate will be changed on Tuesday evening, March 23, 2021 from 22:00 to 22:30. This causes short interruptions in all Eduuni services.

We apologize for the inconvenience caused by the service break.

Kind regards,
Eduuni Team

  • No labels