Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2021 on lukittu.


3.1.8 Opinnäytetyöt

Tiedonkeruulomake AMK 8, opinnäytetyöt:

Kerättävät tiedot

Tieto ammattikorkeakoulussa hyväksytysti suoritetuista opinnäytetöistä. 

3.1.8.1 Opinnäytetyö

Tiedot opinnäytetöistä kerätään ohjauksen aloittain ja koulutustyypeittäin (nuorten koulutus = päivätoteutus, aikuiskoulutus = monimuotototeutus ja ylemmät amk-tutkinnot). Tapauksissa, joissa opinnäytetyöllä on useampia tekijöitä, tilastoidaan se niin monta kertaa kuin työllä on tekijöitä. Erikseen kerätään tieto mikäli opinnäytetyö on hankkeistettu. Opinnäytetyö, josta on saatu TKI-opintopisteitä ei automaattisesti ole hankkeistettu opinnäytetyö. Hankkeistetun opinnäytetyön määritelmä on alla. 

Kuvaus

Opinnäytetyön hankkeistuksesta tulee aina olla kirjallinen sopimus kahden sopijaosapuolen välillä ja tuon sopimuksen tulee olla tehtynä ennen opinnäytetyön aloittamista. Opinnäytetyö on hankkeistettu silloin, kun joku (yksi tai useampi) seuraavista kriteereistä täyttyy:

  • Työelämä maksaa joko ammattikorkeakoululle tai opiskelijalle työn tekemisestä.
  • Opinnäytetyölle on nimetty ohjaajaksi työelämän edustaja.
  • Työyhteisön tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa toiminnassaan.

Tiedon muoto

Tiedonkeruussa on kaksi kohtaa:

  1. Hankkeistetut opinnäytetyöt
  2. Opinnäytetyöt (ei hankkeistetut)

Kussakin kentässä on seuraava tiedon muoto:

Kokonaisluku.

Tiedonkeruu suoritetaan suoraan VIRTA-opintotietopalvelusta. Mikäli ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä koskevia tietoja ei saada suoraan VIRTAsta, voi tiedot toimittaa CSV-tiedostona VIRTA-tiimille. Asiaa käydään tarkemmin läpi VIRTA-yhteyshenkilökokouksissa.

  • No labels