Opetus- ja kulttuuriministeriö on luomassa valtakunnallista tutkimustietovarantoa, jonka tavoitteena on järkeistää tutkimushallinnon tietovirtoja. Tavoitteen toteutuminen;

  1. säästää tutkijoiden ja tutkimushallinnon työaikaa ja kustannuksia
  2. tuottaa tutkimuksen johtamiseen parempaa tietoa paikallisesti ja kansallisesti, sekä
  3. luo näkymän Suomessa tehtävään tutkimukseen, helpottaa tutkimustiedon löytämistä ja lisää tutkimustoiminnan vaikuttavuutta.

Vuonna 2020 avattu Tiedejatutkimus.fi-palvelu on tutkimustietovarannon näkyvin osa. Portaali kokoaa yhteen tutkimusta kuvaavia tietoja, kuten tietoja julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimusinfrastruktuureista sekä tutkimusrahoituspäätöksistä. Valmistelussa on tutkijan profiilipalvelun toteuttaminen. Pidemmällä aikavälillä tutkimustietovarannon infrastruktuurin päälle on mahdollista rakentaa erilaisia tutkijoita hyödyttäviä palveluita, entistä parempia näkymiä tutkimustoimintaan sekä laajentaa tietopohjaa ja lisätä tutkimusta kuvaavien tietojen vertailukelpoisuutta.

Tutkimustietovarannon ohjaus perustuu 2021 alkaen yhteen ohjausryhmään, jossa ovat edustettuina tutkimusorganisaatioiden ja muiden keskeisten sidosryhmien edustajat.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata tutkimustietovarannon kehittämistä yllämainittujen kolmen tavoitteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa tutkimustietovarannossa tapahtuvan tietojen käsittelyn ohjausta sekä tutkimustietovarannon tietomalleista päättämistä. Lisäksi ohjausryhmän tehtävänä on tukea tutkimustietovarantoon kerättävien tietojen käyttöä tutkimusorganisaatioiden paikallisessa ja kansallisessa ohjauksessa sekä huomioida organisaatioiden omien tietojärjestelmien kehitys tutkimustietovarannon rinnalla.

Tutkimustietovarannon ohjaustehtävän lisäksi ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida laajemmin tutkimuksen tietovirtoja ja tiedonkeruita sekä varmistaa tiedonkulku eri toimijoiden välillä. Tähän sisältyy tiedonhallintalain vaatimukset yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä.

Edellä olevan perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut ohjausryhmän, jonka tehtävänä on:

  1. Ohjata ja seurata tutkimustietovarannon sekä sen päälle luodun Tiedejatutkimus.fi-palvelun kehittämistä, käyttöä ja toimivuutta
  2. Koordinoida ja edistää valtakunnallista sekä kansainvälistä yhteistyötä ja tietovirtoja tutkimuksen kuvailutietojen osalta
  3. Koordinoida yhteentoimivuuden määrityksien valmistelua tutkimuksen kuvailutietojen osalta
  4. Keskustella OKM:n tekemistä tutkimukseen liittyvistä tiedonkeruista ja tietojen käytöstä korkeakoulujen ohjauksessa

Ryhmä toimii yhteistyössä tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden yhteistyöverkosto Finn-ARMAn kanssa.

Ohjausryhmällä on tehtävien mukainen mandaatti ohjata tutkimustietovarannon toimintaa, huomioiden kuitenkin tutkimustietovarannon opetus- ja kulttuuriministeriöstä tuleva rahoitusohjaus. Muita ohjausryhmän tehtäviä ryhmä edistää pääasiassa koordinoinnin ja yhteisen keskustelun kautta. Ohjausryhmän edustajat eivät edusta ohjausryhmässä omia organisaatioitaan vaan omia viiteryhmiään.


Jäsenet:

Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
Petri Karonen, Tieteellisten seurain valtuuskunta (varalla Emilia Palonen, Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Tuula Hämäläinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (varalla Sanna Marttinen, Tulanet)
Marko Peura, Helsingin yliopisto
Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulu (varalla Riitta Lähdemäki, Tampereen yliopisto)
Mira Juppi, Savonia ammattikorkeakoulu (varalla Minna Marjamaa, Laurea ammattikorkeakoulu)
Pekka Karhula, Helsingin yliopisto (varalla Timo Hellgren, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy)
Timo Taskinen, Jyväskylän yliopisto (varalla Irene Ylönen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus)
Aila Louhelainen, Oulun yliopisto (varalla Tuomas Vienola, Itä-Suomen yliopisto)
Anssi Mälkki, Helsingin yliopisto (varalla Aija Kaitera, Helsingin yliopiston kirjasto)
Petri Mäntysaari, Professoriliitto
Johanna Moisio, Tieteentekijöiden liitto

Susanna Nykyri, Tampereen yliopisto (varalla Anne Sunikka, Aalto-yliopisto)
Soile Ollila, Business Finland
Jussi-Pekka Pispa, Tampereen yliopisto
Ari Rouvari, Suomen ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien Aapa-verkosto (varalla Jena Ronkanen, Savonia ammattikorkeakoulu)
Ella Bingham, Aalto-yliopisto
Tomi Rosti, Itä-Suomen yliopisto
Anne-Marie Tuikka, Turun ammattikorkeakoulu
Kalle-Antti Suominen, Turun yliopisto
Liisa Suvikumpu, Säätiöt ja rahastot ry
Otto Auranen, Suomen Akatemia (varalla Anu Nuutinen, Suomen Akatemia)
Hanna-Mari Puuska, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri

Pysyvät asiantuntijat:

Walter Rydman, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Sonja Sipponen, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Laura Himanen, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Ryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan pysyvillä tai määräaikaisilla asiantuntijajäsenillä ja perustaa työryhmiä tai jaoksia sekä käynnistää tarvittavia selvityksiä. Ryhmän kulut maksetaan CSC:lle myönnetystä rahoituksesta.

Ryhmän määräaika on 31.12.2024.

Ohjausryhmä suorittaa tehtävänsä virkatyönä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamispäätös: Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmän asettaminen vuosille 2021–2024 (23.4.2021)

  • No labels