Tietoa datanhallinnan palveluista aineistohallintasuunnitelman kommentointipalvelun yhteydessä

Julkaistu Avoimen tieteen sivuilla

Hyvä käytäntö 

Tavoitteena on, että tutkimusaineistoja hallitaan mahdollisimman hyvin palveluja täysimääräisesti hyödyntäen. Kaikki ko. tutkimukselle relevantit datanhallintaa tukevat palvelut tulevat tutuiksi jo DMP-vaiheessa.

Aineistonhallintasuunnitelman kommentointi/arviointipalvelun ohessa on mahdollista kertoa ko. projektille soveltuvista datanhallinnan palveluista. Jo DMP:n laadintavaiheessa voi olla tarpeen ohjata opiskelijaa/tutkijaa ottamaan yhteyttä esimerkiksi tietosuojavastaavaan, IPR-asiantuntijaan, juristiin, paikkatietoasiantuntijaan, tilastotieteilijään, datan avaamisen asiantuntijaan, data manageriin tai IT-asiantuntijaan. Jos edellä mainitut asiantuntijat on jo esitelty/kerrottu heidän palveluistaan DMP-vaiheessa, on myöhemmin datanhallinnan elinkaaren eri vaiheissa luontevaa pyytää heiltä apua. Samalla korostuu, että kyse on ennen kaikkea projektin aikana toteutettavasta hyvästä datanhallinnasta - ei vain sen suunnittelusta.

Soveltuu kaikkiin organisaatioihin ja kaikille aloille. Ei vaadi lisäresurssia, toteutetaan viestinnällä.

Edellyttää, että kommentoija/arvioija tuntee tarjolla olevat palvelut ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta kunkin projektin datanhallinnan tarpeisiin. Edellyttää, että palvelujen saatavuus on varmistettu ennen kuin palveluja lähdetään markkinoimaan.

+-
Edistetään hyvää datanhallintaa viestinnällisin keinoin, ei vaadi lisäresurssointia.

Vaatii asiantuntemusta kommentoijalta.
Lomake täytetty5.3.2021 11:27
Käytäntö on käytössäomassa organisaatiossamme1
Käytäntö on käytössäkansallisella tasolla0
Käytäntö on käytössämuussa organisaatiossa, missä?0
Käytäntö on käytössämuussa organisaatiossa, missä? Avoimet vastaukset
Käytäntö edistääavoin julkaiseminen0
Käytäntö edistäätulosten avaaminen1
Käytäntö edistääFAIR data1
Käytäntö edistääavoin tutkimusprosessi1
Käytäntö edistääavoin oppiminen0
Käytäntö edistääavoin toimintakulttuuri1
Käytäntö edistääjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta)1
Käytäntö edistääjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) Avoimet vastauksetdatan elinkaaren hallinta
Käytäntö edistääjokin muu, mikä vastauksetAineistonhallintasuunnitelman kommentointi/arviointipalvelun ohessa on mahdollista kertoa ko. projektille soveltuvista datanhallinnan palveluista. Jo DMP:n laadintavaiheessa voi olla tarpeen ohjata opiskelijaa/tutkijaa ottamaan yhteyttä esimerkiksi tietosuojavastaavaan, IPR-asiantuntijaan, juristiin, paikkatietoasiantuntijaan, tilastotieteilijään, datan avaamisen asiantuntijaan, data manageriin tai IT-asiantuntijaan. Jos edellä mainitut asiantuntijat on jo esitelty/kerrottu heidän palveluistaan DMP-vaiheessa, on myöhemmin datanhallinnan elinkaaren eri vaiheissa luontevaa pyytää heiltä apua. Samalla korostuu, että kyse on ennen kaikkea projektin aikaina toteutettavasta hyvästä datanhallinnasta - ei vain sen suunnittelusta.

Millaiseen toimintaympäristöön käytäntö soveltuu (esim. iso/pieni organisaatio; mille tutkimus/opetusaloille; tarvittavan resursoinnin määrä, yms.) Soveltuu kaikkiin organisaatioihin ja kaikille aloille. Ei vaadi lisäresurssia, toteutetaan viestinnällä.

Yksi tai useampi, käytäntöä kuvaava avainsana pilkulla toisistaan erotettuna DMP, datanhallinta, datatuki, tukipalvelut, elinkaaren hallinta
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? kirjasto0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? tutkijat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? opettajat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? opiskelijat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? lakiasiat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? tietosuojavastaava0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? datamanagerit, statistikot tai muut data-asiantuntijat1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? IT-palvelut0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? rahoituspalvelut0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset

Kuka / mikä on päävastuullinen taho tai omistaa prosessin? (ei merkkimäärärajoitustaData-asiantuntijat
KohderyhmäPerusopiskelijat1
KohderyhmäJatko-opiskelijat1
Kohderyhmäamk-opiskelijat1
Kohderyhmäyamk-opiskelijat1
KohderyhmäProfessorit0
KohderyhmäProjektien vastuulliset johtajat / projektipäälliköt1
KohderyhmäLaitosjohtajat0
KohderyhmäMuut tutkijat / muu TKI-henkilöstö1
KohderyhmäOpettajat0
KohderyhmäOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäYliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäMuu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
KohderyhmäYliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
KohderyhmäMuu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset

TavoitteetDatoja hallitaan mahdollisimman hyvin palveluja täysimääräisesti hyödyntäen. Kaikki ko. tutkimukselle relevantit datanhallintaa tukevat palvelut tulevat tutuiksi jo DMP-vaiheessa.

Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksiaTuloksia ei ole arvioitu.

Mitä teknisiä vaatimuksia käytännön käyttöön ottaminen vaatii? Ei teknisiä vaatimuksia.

Millaista osaamista käyttöön ottaminen vaatii? Pitää tuntea tarjolla olevat palvelut ja arvioida niiden soveltuvuutta kunkin projektin datanhallinnan tarpeisiin.

Miksi käytäntö on hyvä? Edistetään hyvää datanhallintaa viestinnällisin keinoin, ei vaadi lisäresurssointia.

Millaista palautetta olette saaneet? Palautetta ei ole kerätty.

Asteikolla 1-5, kuinka hyvä tämä käytäntö mielestäsi (tai palautteiden perusteella) on?3

Kerro palautteesi tästä lomakkeesta, esim: Puuttuuko lomakkeelta jotakin? Onko jokin kysymys turha? Onko kaikkiin kysymyksiin vastaamisen oltava pakollista? Onko lomake helppo täyttää? Miten muuten ehdotat parannettavan tätä lomaketta, niin että tämän avulla saadaan koostettua avoimen tieteen hyvien käytäntöjen tietokanta?Vastausten pakollisuutta voisi vielä miettiä.

EtunimiNina-Mari

SukunimiSalminen

Matkapuhelin+358295326751

Sähköpostinina-mari.salminen@luke.fi

OrganisaatioLuonnonvarakeskus (Luke)

Asiointi-sähköposti (= ei-henkilökohtainen sähköposti, josta voi pyytää lisätietoja)data@luke.fi