Koulutukset datanhallinnan palveluiden tiedotuskanavana

Julkaistu Avoimen tieteen sivuilla 10.11.2021

KOULUTUKSET DATANHALLINNAN PALVELUIDEN TIEDOTUSKANAVANA

Hyvä käytäntö

Koulutukset ovat hyviä tilaisuuksia kertoa datanhallinnan palveluista. Koulutuksiin on saatu jo valmiiksi vastaanottavainen joukko aineistonhallinnasta kiinnostuneita, joten uusien palveluiden esittely tässä yhteydessä on luontevaa. Olennaista on, että esittely nivoutuu luontevasti osaksi koulutuksen aihetta. Esiteltävä palvelu pitää olla selkeästi ja ytimekkäästi kuvattuna. Palvelu voi olla kuvattuna kalvoille, siitä voi olla esittelyvideo tai sen voi esitellä suullisestikin. Lisäksi on perusteltava, miksi sopii juuri kyseiselle kohderyhmälle. Parhaimmillaan tilaisuudessa saa palvelusta kiinnostuneen uuden käyttäjän. Siksi pitää olla mietittynä askelmerkit sille, miten asiakas saa palvelun käyttöönsä.


Soveltuvat tilaisuudet esimerkiksi:

  • Projektien aloituspalaverit
  • Väitöskirjatutkijoiden suunnatut kurssit/koulutukset
  • Kaikille tarkoitetut yleiset aineistonhallinnan koulutukset
  • Graduryhmät
  • Opinnäytteiden ohjaajien koulutukset
  • Tietoiskut iltapäiväkahvitilaisuuksiin tiedekuntiin tai pienempiin yksiköihin, joissa tiedotetaan henkilöstöä ajankohtaisista asioista.
  • Tiedekunnille/tutkimusryhmille kohdennetut koulutukset
  • Aineistonhallinnan eri osa-alueisiin kohdennetut koulutukset – esimerkiksi tutkimusetiikkaan, aineistojen avaamiseen, tietosuojaan, tallennusratkaisuihin…
  • Seminaarit
+-

Palvelun napakka esittely ei vaadi ylimääräistä resurssia, kunhan koulutuksen pitäjä on kartalla palvelusta. Siksi palvelun pitää olla selkeästi ja ytimekkäästi kuvattu.

Soveltuu monenlaisille kohderyhmille.

Palvelun kehittäjä/ylläpitäjä ei välttämättä paikalla vastaamassa kiperiin kysymyksiin.

Jos palvelun kuvaus ei ole riittävän selkeä ja ytimekäs, viesti palvelusta voi hukkua tilaisuuden tietotulvaan.


Lomake täytetty8.3.2021 13:47
Käytäntö on käytössäomassa organisaatiossamme1
Käytäntö on käytössäkansallisella tasolla0
Käytäntö on käytössämuussa organisaatiossa, missä?0
Käytäntö on käytössämuussa organisaatiossa, missä? Avoimet vastaukset
Käytäntö edistääavoin julkaiseminen1
Käytäntö edistäätulosten avaaminen1
Käytäntö edistääFAIR data1
Käytäntö edistääavoin tutkimusprosessi0
Käytäntö edistääavoin oppiminen0
Käytäntö edistääavoin toimintakulttuuri1
Käytäntö edistääjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta)0
Käytäntö edistääjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) Avoimet vastaukset
Käytäntö edistääjokin muu, mikä vastauksetKoulutukset ovat hyviä tilaisuuksia kertoa palveluista

Millaiseen toimintaympäristöön käytäntö soveltuu (esim. iso/pieni organisaatio; mille tutkimus/opetusaloille; tarvittavan resursoinnin määrä, yms.) Sopii kaikille organisaatioille. Resursseja voi käyttää sen mukaan, mitä on käytettävissä.

Soveltuvat tilaisuudet esimerkiksi:
Projektien aloituspalaverit
- Väitöskirjatutkijoiden kurssit
- Kaikille tarkoitetut yleiset aineistonhallinnan koulutukset
- Kohdennetut koulutukset
o Graduryhmille
o Opinnäytteiden ohjaajille
o Pyydetyt koulutukset iltapäiväkahvitilaisuuksiin tiedekuntiin tai pienempiin yksiköihin, joissa tiedotetaan henkilöstöä ajankohtaisista asioista.
o Aineistonhallinnan eri osa-alueisiin kohdennetut koulutukset – esimerkiksi tutkimusetiikkaan, aineistojen avaamiseen, tietosuojaan, tallennusratkaisuihin…
- Seminaarit

Yksi tai useampi, käytäntöä kuvaava avainsana pilkulla toisistaan erotettuna Tehdään palvelusta kertova powepoint-dia, tuodaan palvelua esiin suullisesti, näytetään palvelusta kertova video, Twitter
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? kirjasto1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? tutkijat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? opettajat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? opiskelijat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? lakiasiat1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? tietosuojavastaava1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? datamanagerit, statistikot tai muut data-asiantuntijat1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? IT-palvelut1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? rahoituspalvelut1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset

Kuka / mikä on päävastuullinen taho tai omistaa prosessin? (ei merkkimäärärajoitustaKirjaston tutkimuksen palvelut /avoimen tieteen palvelut.
KohderyhmäPerusopiskelijat1
KohderyhmäJatko-opiskelijat1
Kohderyhmäamk-opiskelijat1
Kohderyhmäyamk-opiskelijat1
KohderyhmäProfessorit1
KohderyhmäProjektien vastuulliset johtajat / projektipäälliköt1
KohderyhmäLaitosjohtajat1
KohderyhmäMuut tutkijat / muu TKI-henkilöstö1
KohderyhmäOpettajat1
KohderyhmäOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)1
KohderyhmäYliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä)1
KohderyhmäMuu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastauksetTiedekuntien henkilöstö, muut kuin tutkijat
KohderyhmäYliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastauksetYliopistollinen sairaala
KohderyhmäMuu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset

TavoitteetLevittää tietoa Datapalvelusta koulutusten yhteydessä.

Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksiaOlemme datapalvelussa saaneet koulutusten jälkeen yhteydenottoja tutkijoilta ja muilta koulutuksiin osallistujilta.

Mitä teknisiä vaatimuksia käytännön käyttöön ottaminen vaatii? Ei välttämättä teknisiä vaatimuksia, mutta tuloksellisuutta edistävät hyvät palvelunkuvaukset ja palveluluettelot.

Millaista osaamista käyttöön ottaminen vaatii? Asiasiältöjen osaamista. Avoimen ja vastuullisen tieteen sisältöjen tuntemus. Palveluiden tuntemus.

Miksi käytäntö on hyvä? Koulutukset ovat luonteva yhteys kertoa Datapalveluista.

Millaista palautetta olette saaneet? Koulutuksista pääosin hyvää palautetta. Datapalveluiden markkinoinnista erikseen ei tule kovin paljon palautetta.

Asteikolla 1-5, kuinka hyvä tämä käytäntö mielestäsi (tai palautteiden perusteella) on?5

Kerro palautteesi tästä lomakkeesta, esim: Puuttuuko lomakkeelta jotakin? Onko jokin kysymys turha? Onko kaikkiin kysymyksiin vastaamisen oltava pakollista? Onko lomake helppo täyttää? Miten muuten ehdotat parannettavan tätä lomaketta, niin että tämän avulla saadaan koostettua avoimen tieteen hyvien käytäntöjen tietokanta?

EtunimiJari

SukunimiFriman

Matkapuhelin0408490212

Sähköpostijari.friman@tuni.fi

OrganisaatioTampereen yliopisto

Asiointi-sähköposti (= ei-henkilökohtainen sähköposti, josta voi pyytää lisätietoja)jari.friman@tuni.fi