6 pillars of Engaging Researcher in RDM

Hyvä käytäntö kuvaus on kesken

Euroopan tieteellisten kirjastojen yhdistyksen eli LIBERin tutkimusdatanhallinnan työryhmä on tehnyt ohjeen: 6 pillars of Engaging Researcher in RDM. Ohjeeseen on koottu työryhmän mielestä tärkeimpiä hyviä käytäntöjä datanhallinnan markkinoinnista tutkijoille. Nimensä mukaisesti dokumentti esittelee kuusi keskeisintä ohjetta (pilaria), joiden tavoitteena on lisätä datanhallinnan hyvien käytäntöjen tuntemista ja verkostoitumista tutkijoiden kanssa. 

Julkaisu: Boserup Thestrup, Jesper, Braskova, Miriam, Krogh Kruuse, Kirsten, & Lembinen, Liisi. (2020). The 6 Pillars of Engaging Researchers in Research Data Management (RDM). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4475475

Alla olevassa taulukossa on listattu ohjeen pilarit ja niihin liittyvät aikaisemmin tässä sarjassa esitellyt Hyvät käytännöt.


Ohje koskee lähinnä konsultatiivisia palveluita, mutta kattaa yleisellä tasolla myös muutkin  datanhallinnan palvelut. Ohjetta voidaan soveltaa kaikissa tutkimusorganisaatiossa. Ohje on tarkoitettu sekä tuoreille että vakiintuneille datanhallinnan palvelun tarjoajille.

Lisätietoa LIBERin tutkimusdatanhallinnan työryhmästä: https://libereurope.eu/working-group/research-data-management/

+-
Ohje kokoaa yhteen tärkeät näkökulmat datanhallinnan hyvien käytäntöjen edistämisestä.

Vaatii paljon resursseja ja aikaa.Käännös, kun suomenkielinen teksti on valmis.

Pilars:

  • Pillar 1: Employ an Institutional Policy
  • Pillar 2: Personally Engage with the Research Community
  • Pillar 3: Engage Early-Career Researchers
  • Pillar 4: Facilitate Researcher-to-Researcher Communication via Data Stewards
  • Pillar 5: Offer RDM Services and Training
  • Pillar 6: Communicate Everything You DoLomake täytetty18.3.2021 10:34
Käytäntö on käytössäomassa organisaatiossamme0
Käytäntö on käytössäkansallisella tasolla0
Käytäntö on käytössämuussa organisaatiossa, missä?1
Käytäntö on käytössämuussa organisaatiossa, missä? Avoimet vastauksetLIBER
Käytäntö edistääavoin julkaiseminen0
Käytäntö edistäätulosten avaaminen0
Käytäntö edistääFAIR data1
Käytäntö edistääavoin tutkimusprosessi0
Käytäntö edistääavoin oppiminen0
Käytäntö edistääavoin toimintakulttuuri0
Käytäntö edistääjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta)0
Käytäntö edistääjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) Avoimet vastaukset
Käytäntö edistääjokin muu, mikä vastauksetKyseessä on julkaisu johon on koottu tärkeimpiä hyviä käytäntöjä datanhallinnan markkinoinnista tutkijoille.

Millaiseen toimintaympäristöön käytäntö soveltuu (esim. iso/pieni organisaatio; mille tutkimus/opetusaloille; tarvittavan resursoinnin määrä, yms.) Voidaan soveltaa kaikissa tutkimusorganisaatiossa ainakin joidenkin suositusten osalta.

Yksi tai useampi, käytäntöä kuvaava avainsana pilkulla toisistaan erotettuna tutkimusdatan hallinta, palveluiden markkinointi,
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? kirjasto1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? tutkijat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? opettajat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? opiskelijat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? lakiasiat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? tietosuojavastaava0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? datamanagerit, statistikot tai muut data-asiantuntijat1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? IT-palvelut0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? rahoituspalvelut0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastauksetdatatuet
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset

Kuka / mikä on päävastuullinen taho tai omistaa prosessin? (ei merkkimäärärajoitustaOrganisaation datanhallinnan palvelut
KohderyhmäPerusopiskelijat0
KohderyhmäJatko-opiskelijat1
Kohderyhmäamk-opiskelijat0
Kohderyhmäyamk-opiskelijat0
KohderyhmäProfessorit1
KohderyhmäProjektien vastuulliset johtajat / projektipäälliköt1
KohderyhmäLaitosjohtajat1
KohderyhmäMuut tutkijat / muu TKI-henkilöstö0
KohderyhmäOpettajat1
KohderyhmäOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäYliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäMuu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
KohderyhmäYliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
KohderyhmäMuu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset

TavoitteetTavoitteena on lisätä datanhallinnan hyvien käytäntöjen tuntemista ja verkostoitua tutkijoiden kanssa.

Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksiaKyseessä on opas, joten tuloksien kuvaaminen on vaikeaa.

Mitä teknisiä vaatimuksia käytännön käyttöön ottaminen vaatii? Ohje koskee lähinnä konsultatiivisia palveluita, mutta kattaa yleisellä tasolla myös kaikki datanhallinnan palvelut. Teknisten vaatimusten listaaminen ei ole tässä yhteydessä mahdollista.

Millaista osaamista käyttöön ottaminen vaatii? Ohje on tarkoitettu tuoreille ja vakiintuneillekin datanhallinnan palvelun tarjoajille.

Miksi käytäntö on hyvä? Ohje kokoaa yhteen tärkeät näkökulmat datanhallinnan hyvien käytäntöjen edistämisestä

Millaista palautetta olette saaneet? -

Asteikolla 1-5, kuinka hyvä tämä käytäntö mielestäsi (tai palautteiden perusteella) on?4

Kerro palautteesi tästä lomakkeesta, esim: Puuttuuko lomakkeelta jotakin? Onko jokin kysymys turha? Onko kaikkiin kysymyksiin vastaamisen oltava pakollista? Onko lomake helppo täyttää? Miten muuten ehdotat parannettavan tätä lomaketta, niin että tämän avulla saadaan koostettua avoimen tieteen hyvien käytäntöjen tietokanta?

EtunimiMari Elisa

SukunimiKuusniemi

Matkapuhelin+358 (0) 50 318 5579

Sähköpostimari.elisa.kuusniemi@helsinki.fi

OrganisaatioHelsingin yliopiston kirjasto

Asiointi-sähköposti (= ei-henkilökohtainen sähköposti, josta voi pyytää lisätietoja)datatuki@helsinki.fi