Datapolitiikka osana organisaation palveluinfrastruktuuria

Julkaistu Avoimen tieteen sivuilla

Hyvä käytäntö

Tutkimusorganisaatioiden datapolitiikan ja sitä täydentävän toimenpidesuunnitelman laatiminen. Datapolitiikan laatiminen kannustaa keskustelemaan mm. yhteisistä tavoitteista, vastuista ja velvollisuuksista. Valmistunut datapolitiikka taas kuvaa nämä  yllä olevat asiat selkeästi ja auttaa tutkimusdatan hallinnan toteuttamisessa. Datapolitiikan laatiminen auttaa tavoitteiden kirkastamista. Samalla tulee ilmi nykytilanteen ja tavoitetilan välillä olevat haasteet/puutteet. Datapolitiikasta viestiminen tuo asian tutkijoiden tietoisuuteen, varsinkin tavoitteisiin liittyy seurantaa, joka kohdistuu tutkimushankkeisiin. Datapolitiikan laatiminen on nähty tärkeänä osana datanhallinnan hyvin käytäntöjen jalkauttamiseksi organisaatioissa. Datapolitiikka on vielä toimivampi, jos se päivitetään säännöllisesti.

Soveltuu eri kokoisiin organisaatiohin ja niiden osiin. Oman datapolitiikan voi laatia myös esim. tutkimusinfrastruktuurit.

Organisaation tutkimusjohto vastaa datapolitiikan laatimisesta ja toteuttamisesta. Laatiminen vaatii työryhmän tai työryhmiä, joiden osaaminen datanhallinnan erilaisista näkökulmista on laaja. Työryhmän olisi hyvä koostua sekä akateemisen johdon, että tukipalveluiden asiantuntijoista. 


+-

Konkreettinen tehtävä saa aikaa tärkeää keskustelua.

Selkeyttää tehtäväjakoa organisaation sisällä.

Antaa selkänojan datanhallinnan edistämiselle.

Vaatii johdon aktiviisuutta ja kiinnostusta asiaan.

Vaatii panostusta toimeenpanoon.

Miten ratkaistaan haaste politiikkatason abstraktian ja arjen konkretian välillä?

Datapolitiikan laatiminen vaatii kompromisseja, jotta eri sidosryhmät voivat hyväksyä sen. Riskinä datapolitiikan vesittyminen niin että se ei saavuta konkretisesti tavoitteita.Lomake täytetty18.3.2021 13:48
Käytäntö on käytössäomassa organisaatiossamme1
Käytäntö on käytössäkansallisella tasolla1
Käytäntö on käytössämuussa organisaatiossa, missä?1
Käytäntö on käytössämuussa organisaatiossa, missä? Avoimet vastauksetUseissa erilaisissa organisaatiossa
Käytäntö edistääavoin julkaiseminen0
Käytäntö edistäätulosten avaaminen1
Käytäntö edistääFAIR data1
Käytäntö edistääavoin tutkimusprosessi0
Käytäntö edistääavoin oppiminen0
Käytäntö edistääavoin toimintakulttuuri0
Käytäntö edistääjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta)0
Käytäntö edistääjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) Avoimet vastaukset
Käytäntö edistääjokin muu, mikä vastauksetTutkimusorganisaatioden datapolitiikan ja sitä täydentävän toimenpidesuunnitelman laatiminen. Datapolitiikan laatiminen kannustaa keskustelemaan mm. yhteisistä tavoitteista, vastuista ja velvollisuuksista. Valmistunut datapolitiikka taas kuvaa nämä  yllä olevat asiat selkeästi ja auttaa tutkimusdatan hallinnan toteuttamisessa.

Millaiseen toimintaympäristöön käytäntö soveltuu (esim. iso/pieni organisaatio; mille tutkimus/opetusaloille; tarvittavan resursoinnin määrä, yms.) Soveltuu eri kokoisiin organisaatiohin ja niiden osiin. Oman datapolitiikan voi laatia myös esim. tutkimusinfrastruktuurit.

Yksi tai useampi, käytäntöä kuvaava avainsana pilkulla toisistaan erotettuna datapolitiikka
palveluiden markkinointi
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? kirjasto1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? tutkijat1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? opettajat1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? opiskelijat0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? lakiasiat1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? tietosuojavastaava1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? datamanagerit, statistikot tai muut data-asiantuntijat1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? IT-palvelut1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? rahoituspalvelut1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastauksetyritysyhteistyö ja patentit, arkisto, tutkimushallinto
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset

Kuka / mikä on päävastuullinen taho tai omistaa prosessin? (ei merkkimäärärajoitustaKunkin organisaation tutkimusjohto vastaa datapolitiikasta.
KohderyhmäPerusopiskelijat0
KohderyhmäJatko-opiskelijat0
Kohderyhmäamk-opiskelijat0
Kohderyhmäyamk-opiskelijat0
KohderyhmäProfessorit0
KohderyhmäProjektien vastuulliset johtajat / projektipäälliköt0
KohderyhmäLaitosjohtajat0
KohderyhmäMuut tutkijat / muu TKI-henkilöstö0
KohderyhmäOpettajat0
KohderyhmäOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäYliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä)0
KohderyhmäMuu, mikä? (max. 40 merkkiä)1
KohderyhmäOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
KohderyhmäYliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
KohderyhmäMuu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastauksetDatapolitiikka on osa organisaation palveluinfrastruktuuria

TavoitteetDatapolitiikan laatiminen itsessään auttaa tavoitteiden kirkastamista. Samalla tulee ilmi nykytilanteen ja tavoitetilan välillä olevat haasteet/puutteet. Datapolitiikasta viestiminen tuo asian tutkijoiden tietoisuuteen, varsinkin tavoitteisiin liittyy seurantaa, joka kohdistuu tutkimushankkeisiin.

Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksiaDatapolitiikan laatimien on nähty tärkeänä osana datanhallinnan hyvin käytäntöjen jalkauttamiseksi organisaatioissa. Datapolitiikka on vielä toimivampi, jos se päivitetään säännöllisesti.

Mitä teknisiä vaatimuksia käytännön käyttöön ottaminen vaatii? Ei vaadi erityisiä teknisiä työkaluja.

Millaista osaamista käyttöön ottaminen vaatii? Vaatii työryhmän tai työryhmiä, joiden osaaminen datanhallinnan erilaisista näkökulmista on laaja. Työryhmän olisi hvyä koostua sekä akateemisen johdon, että tukipalveluiden asiantuntijoista.

Miksi käytäntö on hyvä? Konkreettinen tehtävä saa aikaa tärkeää keskustelua.

Millaista palautetta olette saaneet? Aiheesta on tehty selvitystä esim. LEARN hankkeen toimesta: http://learn-rdm.eu/en/about/

Asteikolla 1-5, kuinka hyvä tämä käytäntö mielestäsi (tai palautteiden perusteella) on?4

Kerro palautteesi tästä lomakkeesta, esim: Puuttuuko lomakkeelta jotakin? Onko jokin kysymys turha? Onko kaikkiin kysymyksiin vastaamisen oltava pakollista? Onko lomake helppo täyttää? Miten muuten ehdotat parannettavan tätä lomaketta, niin että tämän avulla saadaan koostettua avoimen tieteen hyvien käytäntöjen tietokanta?

EtunimiMari Elisa

SukunimiKuusniemi

Matkapuhelin0123456789

Sähköpostimari.elisa.kuusniemi@helsinki.fi

OrganisaatioHelsingin yliopiston kirjasto

Asiointi-sähköposti (= ei-henkilökohtainen sähköposti, josta voi pyytää lisätietoja)xxx@xxxx