Think Open -blogi

Hyvä käytäntö 

Think Open -blogi on useamman toimijan (kirjaston, tietotekniikkakeskuksen, tutkimushallinnon, viestinnän ja Kansalliskirjaston) summa ja laajojen teemojen kokonaisuus. Blogin punaisena lankana on yhdistää tutkijat/opettajat, avoin tiede ja palvelut. Tutkijat/opettajat eivät ole vain blogin tärkein kohderyhmä (lukijoina), vaan he myös tuottavat sisältöjä blogiin. Blogin tarkoitus on tuoda esiin ja profiloida avoimen tieteen palveluita osana yliopiston tutkimuspalvelujen palveluinfrastruktuuria. Blogin tavoitteisiin kuuluu myös avoimen tieteen toimintatapojen ja tutkimuskulttuurin edistäminen sekä avoimen tieteen kehityksen seuraaminen.

Blogin toiminnan aktiivisuuden ylläpitäminen ja jatkuvuuden takaaminen sekä tutkijoiden ja palveluntarjoajien (kirjasto, tietotekniikkakeskus) kontaktoiminen edellyttää jonkinlaista vastuutahoa. Blogi itsessään skaalautuu organisaation koon ja tavoitteiden mukaan. Laaja-alaisesta taustaverkostosta voi olla hyötyä blogin toiminnassa, mutta olennaisempaa on verkoston aktiivisuus.

Kirjasto on blogin omistaja, mutta taustaverkostoon kuuluu kirjaston lisäksi tietotekniikkakeskuksen, tutkimushallinnon, viestinnän ja Kansalliskirjaston edustajia.

Blogin tekninen käyttöönotto on yksinkertaista, kun käytössä on valmis blogipohja.

+-
Suoran palveluviestinnän ja tiedotuksen rinnalla avoin tiede tarvitsee myös keskustelevia julkaisukanavia. On tärkeää, että erilaiset avoimen tieteen näkökulmat, hyvät käytännöt ja uudet avaukset pääsevät julkisuuteen, tai että tähän on ainakin mahdollisuus.

Vaatii blogista viestittämistä, jotta tavoittaa kaikki kohderyhmät.

Vaatii pitkäjänteisyyttä.

Vastausaika-22.3.2021 8:28
Käytännön nimi
Think Open -blogi
Käytäntö on käytössäomassa organisaatiossamme1
kansallisella tasolla0
muussa organisaatiossa, missä?0
Käytäntö on käytössä Avoimet vastauksetmuussa organisaatiossa, missä? Avoimet vastaukset
Käytäntö edistää:avoin julkaiseminen1
tulosten avaaminen1
FAIR data1
avoin tutkimusprosessi1
avoin oppiminen1
avoin toimintakulttuuri1
jokin muu, mikä? (max 40 kirjainta)0
Käytäntö edistää: Avoimet vastauksetjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) Avoimet vastaukset
Kuvaile hyvä käytäntö (ei merkkimäärärajoitusta)-Think Open -blogi on useamman toimijan (kirjaston, tietotekniikkakeskuksen, tutkimushallinnon, viestinnän ja Kansalliskirjaston) summa ja laajojen teemojen kokonaisuus. Blogin punaisena lankana on yhdistää tutkijat/opettajat, avoin tiede ja palvelut. Tutkijat/opettajat eivät ole vain blogin tärkein kohderyhmä (lukijoina), vaan he myös tuottavat sisältöjä blogiin. Blogin tarkoitus on tuoda esiin ja profiloida avoimen tieteen palveluita osana yliopiston tutkimuspalvelujen palveluinfrastruktuuria. Blogin tavoitteisiin kuuluu myös avoimen tieteen toimintatapojen ja tutkimuskulttuurin edistäminen sekä avoimen tieteen kehityksen seuraaminen.
Millaiseen toimintaympäristöön käytäntö soveltuu (esim. iso/pieni organisaatio; mille tutkimus/opetusaloille; tarvittavan resursoinnin määrä, yms.) (ei merkkimäärärajoitusta)?-Blogin toiminnan aktiivisuuden ylläpitäminen ja jatkuvuuden takaaminen sekä tutkijoiden ja palveluntarjoajien (kirjasto, tietotekniikkakeskus) kontaktoiminen edellyttää jonkinlaista vastuutahoa. Blogi itsessään skaalautuu organisaation koon ja tavoitteiden mukaan. Laaja-alaisesta taustaverkostosta voi olla hyötyä blogin toiminnassa, mutta olennaisempaa on verkoston aktiivisuus.
Yksi tai useampi, käytäntöä kuvaava avainsana pilkulla toisistaan erotettuna (ei merkkimäärärajoitusta)-tiedonvälitys, markkinointi, avoin tiede, palvelut, tutkijat, opettajat
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön?kirjasto1
tutkijat0
opettajat0
opiskelijat0
lakiasiat0
tietosuojavastaava0
datamanagerit, statistikot tai muut data-asiantuntijat1
IT-palvelut1
rahoituspalvelut0
muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
muu, mikä? (max. 40 merkkiä)1
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? Avoimet vastauksetmuu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastauksetyliopiston viestintä
Kuka / mikä on päävastuullinen taho tai omistaa prosessin? (ei merkkimäärärajoitusta)-Kirjasto on blogin omistaja, mutta taustaverkostoon kuuluu kirjaston lisäksi tietotekniikkakeskuksen, tutkimushallinnon, viestinnän ja Kansalliskirjaston edustajia.
KohderyhmäPerusopiskelijat1
Jatko-opiskelijat1
amk-opiskelijat0
yamk-opiskelijat0
Professorit1
Projektien vastuulliset johtajat / projektipäälliköt1
Laitosjohtajat1
Muut tutkijat / muu TKI-henkilöstö1
Opettajat1
Opetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kohderyhmä Avoimet vastauksetOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Tavoitteet (ei merkkimäärärajoitusta)-Blogi pyrkii tuomaan esiin ja profiloimaan avoimen tieteen palveluita osana yliopiston tutkimuspalvelujen palveluinfrastruktuuria. Blogin tavoitteena on avoimen tieteen toimintatapojen (hyvien käytäntöjen) ja tutkimuskulttuurin edistäminen sekä avoimen tieteen kehityksen seuraaminen.
Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksia (ei merkkimäärärajoitusta)-Blogi on ollut osaltaan monipuolistamassa avoimesta tieteestä käytyä keskustelua ja tuonut siihen mukaan tutkijoiden ja opettajien näkökulmia. Samalla se on lisännyt tietoisuutta avoimen tieteen kokonaisuudesta ja tarjolla olevista palveluista.
Mitä teknisiä vaatimuksia käytännön käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta)-Blogialustan.
Millaista osaamista käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta)-Blogin tekninen käyttöönotto on yksinkertaista, kun käytössä on valmis blogipohja.
Miksi käytäntö on hyvä? (ei merkkimäärärajoitusta)-Suoran palveluviestinnän ja tiedotuksen rinnalla avoin tiede tarvitsee myös keskustelevia julkaisukanavia. On tärkeää, että erilaiset avoimen tieteen näkökulmat, hyvät käytännöt ja uudet avaukset pääsevät julkisuuteen, tai että tähän on ainakin mahdollisuus.
Millaista palautetta olette saaneet? (ei merkkimäärärajoitusta)-Think Open -blogin käyttäjäkysely on valmisteilla. Vastaavan toimittajan saama palaute on ollut enimmäkseen myönteistä.
Asteikolla 1-5, kuinka hyvä tämä käytäntö mielestäsi (tai palautteiden perusteella) on?-3
Kerro palautteesi tästä lomakkeesta, esim: Puuttuuko lomakkeelta jotakin? Onko jokin kysymys turha? Onko kaikkiin kysymyksiin vastaamisen oltava pakollista? Onko lomake helppo täyttää? Miten muuten ehdotat parannettavan tätä lomaketta, niin että tämän avulla saadaan koostettua avoimen tieteen hyvien käytäntöjen tietokanta (ei merkkimäärärajoitusta)?-Lomake on pitkä. Esim. "Kuvaile hyvä käytäntö", "Tavoitteet", "Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksia" ja  "Miksi käytäntö on hyvä?" -kysymykset voisi tiivistää yhteen tai kahteen kysymykseen.
Lisätietoja käytännöstä antaa:EtunimiJuuso
SukunimiAla-Kyyny
Matkapuhelin+358 503118204
Sähköpostijuuso.ala-kyyny@helsinki.fi
OrganisaatioHelsingin yliopisto
Asiointi-sähköposti (= ei-henkilökohtainen sähköposti, josta voi pyytää lisätietoja)juuso.ala-kyyny@helsinki.fi
Linkki käytännön kuvaukseen
https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/