Datatuen kommentoima ja virallisesti hyväksytty DMP kaikilta tutkimushankkeilta?

Julkaistu Avoimen tieteen sivuilla 3.11.2021

DATATUEN KOMMENTOIMA JA VIRALLISESTI HYVÄKSYTTY DMP KAIKILTA TUTKIMUSHANKKEILTA?

AN OFFICIALLY APPROVED DMP FOR ALL RESEARCH PROJECTS?

Hyvä käytäntö

Otsikon tilanne on vielä toive ja ehkä utopiaa, mutta aineistonhallintasuunnitelmat (DMP) alkavat olla enemmän sääntö kuin poikkeus. Suomen Akatemia vaatii kaikilta rahoittamiltaan hankkeilta tutkijan oman organisaation hyväksymän DMP:n. Onko tämä vasta alkua ja olisiko FAIR-ihannemaailmassa hyvä olla kaikilta tutkimushankkeilta organisaation hyväksymä DMP rahoituslähteestä riippumatta? 

 Suomen Akatemian vaatimus myötävaikutti siihen, että tutkimusorganisaatiot kehittivät nopealla aikataululla itselleen tarkistusprosessit, joiden kautta jokaisen Suomen Akatemian rahoituksen saaneen tutkimushankkeen DMP ohjattiin datatuen kommentoitavaksi. Itä-Suomen yliopistossa (UEF) Akatemian rahoitushaussa toiselle kierrokselle päässeitä tutkijoita informoitiin uudesta prosessista. Kun lopulliset rahoituspäätökset tulivat, rahoituksen saaneet saivat toisen tietopaketin DMP:n kommentointipolusta, joka kulkee UEF:n datatukipalvelun kautta. Kun DMP oli kommentoitu datatuen puolelta, suorituspaikan sitoumuksen antajat antoivat suostumuksen rahoituksen vastaanottamiselle Akatemian sähköisessä järjestelmässä. UEF:n osalta prosessi sujui hyvin ja sitä tullaan kehittämään edelleen. Tutkijoilta saadun palautteen perusteella kommentointiprosessi tarjosi uuttakin tietoa UEF:n datatuen palveluista. 

 Kokemuksia uusista DMP-kommentointiprosesseista eri organisaatioissa jaettiin kansallisesti syyskuun 2021 lopussa. Keskustelutilaisuus avasi sitä, että vaikka prosesseissa oli samankaltaisuuksia, niin myös paljon vaihtelevuutta eri organisaatioiden käyttämien järjestelmien ja työkalujen välillä. Yhtenäinen kommentointiprosessi voi siis olla haaste kansallisella tasolla, mutta prosessin sujuvuus voitaisiin taata hyviä käytänteitä jakamalla. Jos DMP-hyväksymisprosessi saataisiin jouhevaksi ja helpoksi tutkijalle, hän saisi heti hankkeensa alkuun tukea aineistonhallintaan ja myönteisen kokemuksen oman organisaationsa tarjoamista datatukipalveluista. Myös organisaation ymmärrys tutkijoiden tarpeista lisääntyisi ja datatuen palveluiden resurssoinnin ennakointi helpottuisi.


+-

Käytänteen avulla edistetään tieteen/tutkimuksen laatua. 

Käytänteen ansiosta organisaatio tietää ja osaa ennakoida millaista aineistonhallinnan tukea ja työkaluja tarvitaan tutkimusaineistonhallintaa varten. 

Käytänne sitouttaa tutkijaa/organisaatiota aineistonhallinnan suunnitteluun ja ylläpitämiseen. 

Yhtenäisemmät käytänteet akateemiseen maailmaan.

Datanhallintaan liittyvät riskit vähenevät. 

Laadukas DMP vähentää tutkimusaineiston elinkaaren aikana tarvittavaa datanhallintatyötä.

Käytänne tuo uudenlaista työtä tukiorganisaatiolle (mm. datatuki, tutkimuspalvelut). 

Riski, että DMP:n sisällölliset vaatimukset eivät jousta eri kokoisiin hankkeisiin sopiviksi.

Riski, että tieto DMP:n sisällöstä ei saavuta kaikkia olennaisia kohderyhmiä.

Tutkijat voivat kokea turhaksi.

Riski, että DMP jää kerran täytetyksi dokumentiksi, jota ei päivitetä tutkimusprojektin aikana.

Vastausaika-26.4.2021 14:09
Käytännön nimi
Virallisesti hyväksytty DMP kaikilta tutkimushankkeilta
Käytäntö on käytössäomassa organisaatiossamme0
kansallisella tasolla0
muussa organisaatiossa, missä?1
Käytäntö on käytössä Avoimet vastauksetmuussa organisaatiossa, missä? Avoimet vastaukset
Käytäntö edistää:avoin julkaiseminen1
tulosten avaaminen1
FAIR data1
avoin tutkimusprosessi0
avoin oppiminen0
avoin toimintakulttuuri0
jokin muu, mikä? (max 40 kirjainta)0
Käytäntö edistää: Avoimet vastauksetjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) Avoimet vastaukset
Kuvaile hyvä käytäntö (ei merkkimäärärajoitusta)-Akatemia vaatii kaikilta rahoitettavilta hankkeilta DMP:n, joka on hyväksytty (virallisesti?) oman organisaation toimesta. Olisiko FAIR-ihannemaailmassa hyvä olla kaikilta tutkimushankkeilta organisaation hyväksymä DMP? Mitä tämä hyväksyntä edellyttää: johdon/tutkijan allekirjoituksen?, datatuen kommentoinnin/hyväksynnän? Millainen hyväksymisprosessi olisi käytännössä?
Millaiseen toimintaympäristöön käytäntö soveltuu (esim. iso/pieni organisaatio; mille tutkimus/opetusaloille; tarvittavan resursoinnin määrä, yms.) (ei merkkimäärärajoitusta)?-Jos DMP-hyväksymisprosessi saadaan jouhevaksi ja helpoksi, niin soveltuisi sekä isoille, että pienille organisaatioille. Vaatisi resursointia datapalveluilta ja hallinnolta. Ja tietenkin tutkimuspalveluilta ja tutkijoilta.
Yksi tai useampi, käytäntöä kuvaava avainsana pilkulla toisistaan erotettuna (ei merkkimäärärajoitusta)-aineistohallintasuunnitelma, hyväksymisprosessi, tutkimushanke
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön?kirjasto1
tutkijat0
opettajat0
opiskelijat0
lakiasiat1
tietosuojavastaava1
datamanagerit, statistikot tai muut data-asiantuntijat0
IT-palvelut1
rahoituspalvelut0
muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
muu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? Avoimet vastauksetmuu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Kuka / mikä on päävastuullinen taho tai omistaa prosessin? (ei merkkimäärärajoitusta)-Tämä varmastikin yksi suuri kysymys, jos tutkimushankkeilta aletaan vaatia viralliset DMP:t.
KohderyhmäPerusopiskelijat1
Jatko-opiskelijat1
amk-opiskelijat0
yamk-opiskelijat1
Professorit1
Projektien vastuulliset johtajat / projektipäälliköt1
Laitosjohtajat1
Muut tutkijat / muu TKI-henkilöstö1
Opettajat0
Opetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kohderyhmä Avoimet vastauksetOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Tavoitteet (ei merkkimäärärajoitusta)-FAIR
tutkimusaineiston ja -datan laadukkuus ja turvallisuus
Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksia (ei merkkimäärärajoitusta)-Suomen Akatemia edellyttää nyt ensi kertaa virallisesti hyväksyttyjä DMP:tä, joten kesän jälkeen tiedossa kuinka eri organisaatioissa on DMP:den virallinen hyväksyminen toteutettu ja samalla voidaan miettiä hyvät käytänteet ja ehkä jopa kansallisesti yhtenäistää ne jokaiseen tutkimusorganisaatioon.
Mitä teknisiä vaatimuksia käytännön käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta)-Sähköinen hyväksymisprosessi?
Millaista osaamista käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta)-Datapalvelut ja organisaation hallinto?
Miksi käytäntö on hyvä? (ei merkkimäärärajoitusta)-Kts. tavoite
Millaista palautetta olette saaneet? (ei merkkimäärärajoitusta)-Ei ole vielä
Asteikolla 1-5, kuinka hyvä tämä käytäntö mielestäsi (tai palautteiden perusteella) on?-3
Kerro palautteesi tästä lomakkeesta, esim: Puuttuuko lomakkeelta jotakin? Onko jokin kysymys turha? Onko kaikkiin kysymyksiin vastaamisen oltava pakollista? Onko lomake helppo täyttää? Miten muuten ehdotat parannettavan tätä lomaketta, niin että tämän avulla saadaan koostettua avoimen tieteen hyvien käytäntöjen tietokanta (ei merkkimäärärajoitusta)?-
Lisätietoja käytännöstä antaa:EtunimiTaisa
SukunimiSallinen
Matkapuhelin0503380383
Sähköpostitaisa.sallinen@uef.fi
OrganisaatioItä-Suomen yliopisto
Asiointi-sähköposti (= ei-henkilökohtainen sähköposti, josta voi pyytää lisätietoja)taisa.sallinen@uef.fi
Linkki käytännön kuvaukseen