Tietoluettelon tarkoitus

Tietoluettelon tarkoituksena on kuvata MPASSid:n kautta välitettäviä tietosisältöjä opetuksen- ja koulutuksen järjestäjän henkilörekisteristä MPASSid:n kautta digitaalisten palveluiden tarjoajille. Tietoluetteloa ylläpitää Opetushallitus.

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän välittämät tiedot MPASSid:lle

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjä, MPASSid:n luottamusverkoston jäsenenä, vastaa ja ylläpitää rekisterinpitäjänä loppukäyttäjien henkilötiedoista, joita välitetään MPASSid:n kautta.

Organisaatiopalvelun kautta MPASSid:n välittämät tiedot

Kunkin opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tietoja ylläpidetään Opetushallituksen Organisaatiopalvelussa. MPASSid:n välittämät tiedot opetuksen- ja koulutuksen järjestäjästä saadaan Organisaatiopalvelusta.

Taulukon sarakkeiden sisällöt

 • Versio
  • v1.0
  • v1.1 käyttöönotto 1.9.2020 lähtien
  • v.1.2 käyttöönotto 4.1.2022 lähtien
 • Tieto: tietokentän nimi
 • Esimerkki: malli kentän sisällöstä
 • Attribuuttinimi: tietokentän nimi, jota käytetään SAML ja OIDC -protokollissa
 • Lukumäärä: kuvaa tiedon pakollisuutta
  • Moniarvoinen attribuutti
   • x-merkityt attribuutit voivat sisältää useaman kuin yhden arvon. Esimerkiksi silloin kun opettaja työskentelee usamman kunnan alueella.
   • Tutustu moniarvoisten attribuuttien käsittelysääntöihin Moniarvoisten attribuuttien säännöt
   • Moniarvoisten attribuuttien käsittelysäännöt on julkaistu yhdessä 1.2 tietomallimuutosten kanssa.
 • Kuvaus: sisällön selitys, linkki koodistoon ja tarkempiin ohjeisiin
 • Lähde: kuvaa tiedon muodostumisen tapaa eli toimitetaanko attribuutti suoraan koulutustoimijan eli kotiorganisaation rekisteritietojen perusteella vai MPASSid:n muodostamana.
  • Kotiorganisaation rekisteri
  • MPASSid:n muodostama
   • Attribuutti, joka on muodostettu kortiorganisaation tietojen perusteella tai sekä kotiorganisaation ja OPH:n organisaatiopalvelun rekisteritietojen perusteella.
   • Opetushallituksen Organisaatiopalvelu

Tietoluettelo 1.2

Versio

Tieto

Esimerkki

Attribuuttinimi (SAML ja OIDC)

Moniarvoinen attribuutti

Kuvaus

Lähde

1.0

Sukunimi

Laitinen

urn:oid:2.5.4.4 (SAML)

family_name (OIDC)


Käyttäjän sukunimi.

Kotiorganisaation rekisteri
1.0

Etunimi

Mari

urn:oid:2.5.4.42 (SAML)

given_name (OIDC)


Käyttäjän etunimi.

Kotiorganisaation rekisteri
1.0

Yksilöllinen tunniste

MPASSOID.c6329e82913e265b3a79c11a043fdab8b06b1a9e

urn:mpass.id:uid


Käyttäjän yksilöivä tunniste käyttäjähakemistossa, jonka MPASSid muodostaa ks. esimerkki. Kotiorganisaatioiden välittämät käyttäjän yksilöivät tunnisteet vaihtelevat käyttäjähakemistoittain.

Tämä on tällä hetkellä suositeltu käyttäjän yksilöivä tunniste.

HUOM! Tunniste todennäköisesti muuttua silloin, kun käyttäjä siirtyy toiseen käyttäjähakemistoon.

Kotiorganisaation rekisteri

1.0

Siirtymäaika 31.12.2022 asti.

CryptID (legacy)

f0ba7691aeff3ef2302d6edce5303641@ldap_test.

 

urn:mpass.id:legacyCryptId


Käyttäjän yksilöivä tunnus, joka koostuu salatusta (MD5) henkilötunnuksesta sekä käyttäjähakemiston tunnisteesta erotettuna @-merkillä.

Attribuutti poistuu käytöstä, eikä sitä välitetä enää kuin siirtymäkaudelle ilmoittautuneille palveluntarjoajille.

MPASSid:n muodostama

1.0

Siirtymäaika 31.12.2022 asti.

Vahvennettu CryptID

9ecb8b0256d0c177320037322cf87e4f12

11f2df45a2f8e4a667ca5b24a10e89@ldap_test.

urn:mpass.id:legacyCryptIde


Vahvennettu versio CryptID attribuutista, jonka käyttäjän yksilöivä tunniste (@-merkin vasemmanpuoleinen osa) on salattu vahvemmalla salausmenetelmällä MPASS:n toimesta.

Attribuutti poistuu käytöstä, eikä sitä välitetä enää kuin siirtymäkaudelle ilmoittautuneille palveluntarjoajille.

MPASSid:n muodostama
1.0

Tilastokeskuksen koulukoodi

 00000

urn:mpass.id:schoolCode

x

Käyttäjän oppilaitoksen yksilöivä tunnus.

Tilastokeskus on antanut kullekin oppilaitokselle oman yksilöivän oppilaitostunnuksen. Tunnus on viisimerkkinen ja tunnukselle on varattu numerosarja 00000-99999. 

Tilastokeskuksen oppilaitostunnukset: https://www.stat.fi/tup/oppilaitosrekisteri/index.html

Samat Opetushallituksen julkaisemat oppilaitostunnukset: https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/oppilaitosnumero/latest

Kotiorganisaation rekisteri
1.0

Koulu

 Tuntematon

urn:mpass.id:school

x

Käyttäjän koulun nimi.

Nimi haetaan urn:mpass.id:schoolCode attribuutin eli koulukoodin perusteella OPH:n ylläpitämistä tiedoista.

MPASSid:n muodostama 
1.2 Uutta!Koulukoodi ja nimi00000;Tuntematonurn:mpass.id:schoolInfoxOppilaitoksen oppilaitostunnus ja siihen liittyvä oppilaitoksen nimi.MPASSid:n muodostama 
1.0

Luokka

8A tai 3B.

urn:mpass.id:class


Käyttäjän luokka.

Kotiorganisaation rekisteri
1.0

Vuosiluokka

8 tai 3. Tieto pakollinen perusasteen oppijoille. 

urn:mpass.id:classLevel


Käyttäjän vuosiluokka (0–10). Ks. https://www.stat.fi/meta/kas/vuosiluokka.html.


Kotiorganisaation rekisteri

1.2 Uutta!

Siirtymäaika 31.12.2022 asti.

Rooli v 1.1


Esimerkki oppilas: Helsinki;32132;9A;Oppilas

Esimerkki opettaja: Helsinki;99901;;Opettaja

Opettajalla luokkatieto ei ole pakollinen.

urn:mpass.id:role_v1.1

x

Käyttäjän rooli. 

Tutustu sallittuihin rooleihin: Sallitut roolit

Rooli koostuu neljästä osasta, jotka on eroteltu puolipisteellä (;). Roolin tiedot ovat opetuksen tai koulutuksen järjestäjän nimi, koulukoodi, luokka ja tieto henkilön roolista.

 

MPASSid:n muodostama

1.2 Uutta!

Rooli1.2.246.562.10.494695390410;32132;9A;Oppilasurn:mpass.id:rolex

Käyttäjän rooli. 

Tutustu sallittuihin rooleihin: Sallitut roolit

Rooli koostuu neljästä osasta, jotka on eroteltu puolipisteellä (;). Roolin tiedot ovat opetuksen tai koulutuksen järjestäjän organisaatio-OID, koulukoodi, luokka ja tieto käyttäjän roolista.


 

MPASSid:n muodostama kotiorganisaation välittämien luokkatiedon, roolitiedon, koulukoodin ja organisaatio-oid:in perusteella.
1.1

Oppijanumero


1.2.246.562.24.10000000008

urn:oid:1.3.6.1.4.1.16161.1.1.27


Oppijanumero on luonnolliselle henkilölle annettava pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin.

Opetushallitus vastaa oppijanumerorekisteristä ja oppijanumeron generoinnista koulutustoimijoille  lakisääteisiin tehtäviinsä.

Lisätietoa oppijanumerosta: Mikä on oppijanumero?

Teknisesti oppijanumero rakentuu osaksi JHS 159:n ohjeistamaa ISO OID -yksilöintitunnusta (International Standard Organization: Object Identifier).

Oppijanumeron loppuosa on 11 numeroa pitkä luku, jonka viimeinen numero on tarkistusmerkki.


Kotiorganisaation rekisteri
1.1

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän OID

1.2.246.562.10.494695390410

urn:mpass.id:educationProviderId

x

Opetushallituksen ylläpitämä opetuksen tai koulutuksen järjestäjän yksilöintitunnus. Teknisesti oppijanumero rakentuu osaksi JHS 159:n ohjeistamaa ISO OID -yksilöintitunnusta (International Standard Organization: Object Identifier). 


MPASSid:n muodostama 
1.1

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän nimi

Virallinen nimi

urn:mpass.id:educationProvider

x

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän virallinen nimi.

MPASSid:n muodostama 
1.2 Uutta!Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän OID-tunniste ja nimi1.2.246.562.10.494695390410;Virallinen nimiurn:mpass.id:educationProviderInfox

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän organisaatio-OID-tunniste ja tunnisteeseen liittyvä virallinen nimi.


MPASSid:n muodostama 



 • No labels