Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Vastuullisen julkaisumetriikan käytön näkökulmasta yksi keskeisimmistä vaiheista on valita käytettävä aineisto sellaisista lähteistä, joista on saatavilla analysoinnin kohteen ja tavoitteen kannalta relevanttia julkaisudataa. Käyttöön on usein myös tarjolla aivan eri työkaluja silloin, kuin analysoinnin kohteena ovat julkaisukanavat verrattuna esimerkiksi yliopistoihin tai yksittäisiin tutkijoihin. Tässä oppaassa pyritään kattamaan julkaisumetriikan käytön kannalta keskeisimmät näkökulmat ja tuomaan esille keskeisimmät työkalut eri tilanteissa käytettäväksi. On myös syytä huomioida, että osa esiteltävistä lähteistä ja työkaluista ovat maksullisia, mutta usein tarjolla on myös ilmaisia vaihtoehtoja.


  • No labels