Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Nykyisin tarjolla on kasvava määrä metriikkaa, joka ei perustu perinteisiin vertaisarvioitujen julkaisujen välisiin viittauksiin. Tässä kappaleessa esitellään muutamia metriikoita muista näkökulmista, sekä sellaisia metriikoita, jotka eivät sovi perinteisen julkaisumetriikan määritelmään.  • No labels