Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Analysointityökalut tarjoavat viittaustietokantoja monipuolisemmat ja edistyneemmät menetelmät tarkastella julkaisu- ja viittausperusteista metriikkaa. Ne mahdollistavat tutkimustoiminnan tarkastelun eri näkökulmista ja erilaisia tarpeita varten. Analysointityökalujen avulla voidaan vertailla ja luonnehtia tutkimusta sekä analysoida tutkimusyhteistyötä halutulla tasolla kuten esimerkiksi yksittäisen tutkijan, tieteenalan, tutkimusyksikön tai maan tasolla. Markkinoiden kaksi tunnetuinta analysointityökalua ovat Clarivate Analyticsin Web of Science -julkaisudataan pohjautuva InCites Benchmarking & Analytics ja Elsevierin Scopus-dataan pohjautuva SciVal.

Näiden tunnetuiden isoihin viittaustietokantoihin linkittyvien analysointityökalujen rinnalla on toki myös muita viittaustiedonlähteitä, joiden yhteyteen on tarjolla erilliset analysointityökalut. Viime vuosina näistä merkittävimmäksi on noussut Digital Science Ltd:n Dimensions-tietokanta, jonka yhteydessä oleva Dimensions Analytics -työkalu on osittain ilmaiseksi käytettävissä. Myös erityisesti tutkijoiden paljon käyttämän Google Scholarin viittaustietoja voi analysoida tarkemmin ilmaisella Publish or Perish (PoP) -ohjelmalla.

Luvun sisältö
  • No labels

1 Comment

  1. Sivulle lisätään myöhemmin vielä yhteenvetotaulukko luvussa esiteltävistä analyysityökaluista