Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Kansallisilla julkaisutiedonlähteillä tässä tarkoitetaan tiedonlähteitä, jotka sisältävät julkaisutietoja suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa tuotetuista julkaisuista. Suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutietojen alkuperäisenä lähteenä voidaan nähdä organisaatioiden itsensä ylläpitämät tutkimustietojärjestelmät. Näihin organisaatiot tallentavat tiedot oman organisaationsa tutkijoiden erilaisista tutkimustuotoksista. Näistä useista kymmenistä eri tutkimusorganisaatioista julkaisujen tiedot kootaan yhteen VIRTA-julkaisutietopalvelussa, josta julkaisutiedot ovat hyödynnettävissä erilaisissa kansallisissa järjestelmissä ja palveluissa. VIRTA-julkaisutietopalvelu ei sellaisenaan tarjoa käyttöliittymää julkaisutietojen tarkastelulle, joten mm.  julkaisutietojen tarkasteluun loppukäyttäjien toimesta on tarjolla Tiedejatutkimus.fi-palvelu. Lisäksi palveluun kerätään muitakin suomalaista tutkimusta kuvaavia tietoa kuten tietoja hankkeista, tutkimusaineistoista ja infrastruktuureista.

Luvun sisältö

  • No labels

1 Comment

  1. Tähän lukuun lisätään myöhemmin vielä oma alaluku Vipusesta.