Data-agenttien vastaanotto

Julkaistu Avoimen tieteen sivuilla 22.9.2021: 

Hyvä käytäntö

Data-agentit ovat tutkijoita, jotka toimivat tutkimusdatan hallinnan asiantuntijoina omissa yksiköissään. He tarjoavat tutkijoille helposti saavutettavan, ensimmäisen kontaktin datanhallinnan tukeen. Data-agenteilla on Zoomissa viikoittainen vastaanotto, jonne voi tulla matalalla kynnyksellä ilman ennakkoilmoittautumista. Yksi tai useampi data-agentti on paikalla vastaamassa kysymyksiin tai opastamassa tarvittaessa eteenpäin. Paikalla on myös ohjelmistoihin ja laskentaan erikoistuneita henkilöitä (Research Software Engineers). Kysyjiä voidaan tilaisuuden aikana jakaa useampiin break-out-roomeihin.

Käytäntö on käytössä Aalto-yliopistossa.

Käytäntö soveltuu sekä suuriin että pieniin organisaatioihin. Tarvitaan henkilö/henkilöitä, jotka voivat sitoutua vakituisiin vastaanottoaikoihin.

Tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen foorumi, jonne voi tulla esittämään datanhallintaan liittyviä kysymyksiä.

Kohderyhmiä ovat erityisesti jatko-opiskelijat ja tutkijat.

Lisätietoa: https://scicomp.aalto.fi/help/garage/


+-

Verkossa järjestetty, ei paikkasidonnainen

Epämuodollinen, matalan kynnyksen foorumi, jossa on helppo esittää kysymyksiä

Vakioaika

Paikalla ei aina ole välttämättä juuri tietyn alan osaajaa

Data Agent office hours

Data agents are researchers who also work as research data management specialists in their departments. They offer an easily accessible first point of contact for a researcher looking for help with research data management. The data agents hold weekly open office hours in Zoom, a low-threshold opportunity for consultation without registration or booking an appointment. One or more data agents are present to answer questions or point the researchers to other experts. There are also research software engineers present. It is possible to divide participants to break-out rooms to handle more specific questions.

This practice is in use at Aalto University.

The practice is suitable for large as well as small organizations. At least one person who can commit to a regular weekly office hour is necessary.

The aim is to provide a low threshold forum for researchers to come and ask about research data management.

The target group is especially doctoral students and researchers.

+-

Online event, not tied to a specific place.

Informal, low threshold forum, easy to ask questions.

Fixed schedule.

The expert present on a given week might not be an expert in the same field as the researcher asking the question.


Alkuperäinen lomake

Vastausaika-7.6.2021 12:09
Käytännön nimi
Data-agenttien vastaanotto
Käytäntö on käytössäomassa organisaatiossamme1
kansallisella tasolla0
muussa organisaatiossa, missä?1
Käytäntö on käytössä Avoimet vastauksetmuussa organisaatiossa, missä? Avoimet vastauksetLuultavasti myös muualla
Käytäntö edistää:avoin julkaiseminen0
tulosten avaaminen0
FAIR data1
avoin tutkimusprosessi0
avoin oppiminen0
avoin toimintakulttuuri0
jokin muu, mikä? (max 40 kirjainta)0
Käytäntö edistää: Avoimet vastauksetjokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) Avoimet vastaukset
Kuvaile hyvä käytäntö (ei merkkimäärärajoitusta)-Data-agentit ovat tutkijoita, jotka toimivat tutkimusdatan hallinnan asiantuntijoina omissa yksiköissään. He tarjoavat tutkijoille helposti saavutettavan, ensimmäisen kontaktin datanhallinnan tukeen. Data-agenteilla on Zoomissa viikoittainen vastaanotto, jonne voi tulla matalalla kynnyksellä ilman ennakkoilmoittautumista. Yksi tai useampi data-agentti on paikalla vastaamassa kysymyksiin tai opastamassa tarvittaessa eteenpäin. Kysyjiä voidaan tilaisuuden aikana jakaa useampiin break-out-roomeihin.
Millaiseen toimintaympäristöön käytäntö soveltuu (esim. iso/pieni organisaatio; mille tutkimus/opetusaloille; tarvittavan resursoinnin määrä, yms.) (ei merkkimäärärajoitusta)?-Käytäntö soveltuu sekä suuriin että pieniin organisaatioihin. Tarvitaan henkilö/henkilöitä, jotka voivat sitoutua vakituisiin vastaanottoaikoihin.
Yksi tai useampi, käytäntöä kuvaava avainsana pilkulla toisistaan erotettuna (ei merkkimäärärajoitusta)-tutkimusdatan hallinta, vastaanotto, neuvonta
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön?kirjasto0
tutkijat0
opettajat0
opiskelijat0
lakiasiat0
tietosuojavastaava0
datamanagerit, statistikot tai muut data-asiantuntijat1
IT-palvelut0
rahoituspalvelut0
muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
muu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? Avoimet vastauksetmuu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Kuka / mikä on päävastuullinen taho tai omistaa prosessin? (ei merkkimäärärajoitusta)-Aalto-yliopiston tutkimuspalvelut / data-agentit
KohderyhmäPerusopiskelijat0
Jatko-opiskelijat1
amk-opiskelijat0
yamk-opiskelijat0
Professorit1
Projektien vastuulliset johtajat / projektipäälliköt1
Laitosjohtajat1
Muut tutkijat / muu TKI-henkilöstö1
Opettajat0
Opetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä)0
Kohderyhmä Avoimet vastauksetOpetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset
Tavoitteet (ei merkkimäärärajoitusta)-Tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen foorumi, jonne voi tulla esittämään datanhallintaan liittyviä kysymyksiä
Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksia (ei merkkimäärärajoitusta)-Toiminta on aloitettu syksyllä 2020, joten tuloksia ei vielä ole tarkasteltu
Mitä teknisiä vaatimuksia käytännön käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta)-Verkkokokousalustan, esim. Zoom, Teams tai vastaava
Millaista osaamista käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta)-Datanhallintaan liittyvää osaamista, verkkokokousalustan käytön osaamista
Miksi käytäntö on hyvä? (ei merkkimäärärajoitusta)-Vastaanotto tarjoaa kohtaamispaikan palvelujen tarjoajille ja tarvitsijoille
Millaista palautetta olette saaneet? (ei merkkimäärärajoitusta)-Toistaiseksi palautetta ei ole kerätty
Asteikolla 1-5, kuinka hyvä tämä käytäntö mielestäsi (tai palautteiden perusteella) on?-3
Kerro palautteesi tästä lomakkeesta, esim: Puuttuuko lomakkeelta jotakin? Onko jokin kysymys turha? Onko kaikkiin kysymyksiin vastaamisen oltava pakollista? Onko lomake helppo täyttää? Miten muuten ehdotat parannettavan tätä lomaketta, niin että tämän avulla saadaan koostettua avoimen tieteen hyvien käytäntöjen tietokanta (ei merkkimäärärajoitusta)?-
Lisätietoja käytännöstä antaa:EtunimiEeva
SukunimiSavolainen
Matkapuhelin0504065224
Sähköpostieeva.savolainen@aalto.fi
OrganisaatioAalto-yliopisto
Asiointi-sähköposti (= ei-henkilökohtainen sähköposti, josta voi pyytää lisätietoja)researchdata@aalto.fi
Linkki käytännön kuvaukseen
https://scicomp.aalto.fi/help/garage/