Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkijan tiedot -työkalua testattiin syksyllä 2021 sekä tammikuussa 2022

Testityökaluun syötettyjä tietoja ei julkaista Tiedejatutkimus.fi-palvelussa, vaan ne tallennettiin ainoastaan testitietokantaan ja poistettiin testivaiheen jälkeen 28.2.2022.


Mikä on Tutkijan tiedot -työkalu?

Tutkijan tiedot -työkalulla tutkija voi luoda Tiedejatutkimus.fi-palveluun julkisen profiilin. Tiedejatutkimus.fi:hin toteutettavan Tutkijan tiedot -kokonaisuuden tarkoituksena on helpottaa eri alojen asiantuntijoiden löydettävyyttä Suomessa.

Profiiliin ei syötetä tietoja käsin, vaan kaikki tiedot haetaan automaattisesti muista lähteistä. Työkaluun kirjaudutaan ORCID-tunnuksella ja profiiliin voidaan liittää tietoja ORCIDista, omasta kotiorganisaatiosta ja Tiedejatutkimus.fi:n muista tiedoista.

Työkalu mahdollistaa myös tietojen siirron eteenpäin myös muihin tutkijan käyttämiin palveluihin. Tutkija päättää itse, mitä tietoja hänestä näytetään ja mille tahoille tietoja saa luovuttaa.

Työkalu on parhaillaan kehitysvaiheessa ja Tutkijan tiedot -kokonaisuus toteutetaan osaksi Tiedejatutkimus.fi -palvelua vuoden 2022 aikana. Tutkijan tiedot -työkalu julkaistaan vuoden 2022 loppupuolella. Käyttöönoton aikataulu on suunniteltu erillislain voimaantulon 1.1.2022 mukaan.

Mitä nyt testataan?

Tutkijan tiedot -työkalusta halutaan tehdä tutkijalle mahdollisimman helppokäyttöinen, jotta sen käyttöönotto ei aiheuttaisi tutkijalle kohtuuttomasti lisätyötä. Testiversiolla kerätään nyt palautetta työkalun toimivuudesta.

Testiversioon kirjaudutaan ORCID-tunnuksella ja käyttäjä voi testata profiilin luomista ja siihen sisällytettävien tietojen valintaa. 

Testattavana on seuraavat toiminnallisuudet:

 • Työkalun käyttäminen suomeksi ja englanniksi (kielivalinnan muuttaminen tyhjentää tekemäsi muutokset testiversiossa)
 • Työkalun käyttöönotto ja ORCID-kirjautuminen.
 • ORCID-tietojen tuominen
 • Omien tietojen valinta profiiliin (yhteystiedot, kuvaus tutkimustoiminnasta, affiliaatiot, koulutus, julkaisut, hankkeet ja tutkimusaineistot)
 • Oman profiilin esikatselu
 • Yhteistyövalinnat
 • Profiilin poistaminen

Testaus edellyttää, että käyttäjällä on ORCID-tunnus.

Huom!  Testiversiossa on käytössä vain osa työkalun tulevista ominaisuuksista. Syksyllä 2022 julkaistavaan varsinaiseen Tutkijan tiedot -työkaluun on tulossa lisäksi mm. seuraavia ominaisuuksia: 

 • Työkalu tulee olemaan käytössä suomen ja englannin lisäksi ruotsinkielisenä
 • Profiiliin voi liittää myös muita tutkimusaktiviteetteja ja palkintoja 
 • Profiiliin voi liittää tietoja kotiorganisaation järjestelmistä
 • Profiiliin voi liittää uusimmat julkaisut, tutkimusaineistot ja hankkeet
 • Profiilin julkaisemisen jälkeen siihen tallennetut tiedot näkyvät Tiedejatutkimus.fi-palvelussa
 • Profiilin tiedot voi jakaa eteenpäin haluamilleen tahoille

Lisätietoa

Kysymyksiä ja kommentteja testiversioon ja tutkijan tietoihin liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tiedejatutkimus@csc.fi

Kuvalliset ohjeet Tutkijan tiedot -työkalun käyttöön

Mikä on Tiedejatutkimus.fi?

Tiedejatutkimus.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu, joka kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy toteuttaa palvelua yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja -rahoittajien kanssa.

Kesäkuussa 2020 käyttöön otettua palvelua kehitetään vaiheittain. Palvelu parantaa tutkimusta koskevan tiedon ja asiantuntijoiden löytymistä sekä lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lisätietoa Tiedejatutkimus.fi-palvelusta: https://tiedejatutkimus.fi/fi/service-info


Mikä on ORCID?

Kansainvälinen ORCID-tutkijatunniste (Open Researcher and Contributor ID) tarjoaa tutkijalle pysyvän ja yksilöivän digitaalisen tunnisteen. Se on numerosarja, jonka avulla tutkija voi erottua esimerkiksi muista samannimisistä tutkijoista. Tunniste pysyy samana, vaikka tutkijan nimi tai organisaatio vaihtuisi.

ORCID-tunniste on laajasti esimerkiksi tiedekustantajien ja rahoittajien käytössä ja tutkija voi liittää sen julkaisuihinsa ja muihin tuotoksiinsa. ORCID-palvelussa tutkija voi myös ylläpitää omaa profiiliaan. ORCID-tunnuksen voi luoda osoitteessa https://orcid.org/

1. Luo profiili.

Huom. testiversiossa profiilia ei oikeasti muodostu ´Tiedejatutkimus.fi-palveluun, vaan se näkyy ainoastaan testaajalle itselleen. Tiedot tallennetaan palvelun testitietokantaan, mutta niitä ei luovuteta sieltä muualle.

2. Ota palvelu käyttöön "Aloita"-painikkeesta.

3. Kirjaudu sisään käyttämällä ORCID iD -tunnusta tai sähköpostia, jonka olet yhdistänyt ORCID-palveluun. Käytä ORCID-salasanaa. Jos sinulla ei ole vielä ORCID-tunnusta, voit luoda sellaisen ORCID-palvelussa www.orcid.org

4. Siirry lukemaan käyttöehdot ja henkilötietojen käsittelyperiaatteet.

5. Avaa ja lue käyttöehdot sekä käsittelyperiaatteet, hyväksy ne ja siirry seuraavaan.

Huom. testiversiossa saatavilla olevat käyttöehdot ja käsittelyperiaatteet koskevat vain testausta.

6. Tuo ORCID-tietosi.


7. Valitse mitkä tiedot haluat asettaa julkiseksi profiilissasi. Pääset muokkaamaan valittuja tietoja myös sen jälkeen, kun olet valinnut tietoja.

Huom. testiversioon tallennettuja tietoja ei julkaista, vaan ne näkyvät ainoastaan käyttäjälle itselleen. Tiedot tallennetaan palvelun testitietokantaan, mutta niitä ei luovuteta sieltä muualle. Tietoja säilytetään testitietokannassa 28.2.2022 asti, ellei käyttäjä ole sitä ennen itse poistanut profiiliaan.

Testiversioon on lisätty käyttäjän ORCID-tietojen ja tutkimustietovarannon tietojen lisäksi keksittyä testidataa, joiden avulla käyttäjä voi testata eri tietolähteistä tulevien tieojen valintaa. Tulevassa Tutkijan tiedot -työkalussa käyttäjä voi liittää profiiliinsa tietoja myös omasta kotiorganisaatiostaan, esim. yliopistosta. Tätä toiminnallisuutta ei kuitenkaan ole testiversiossa vielä käytössä.

Lisäksi testiversiossa ei ole vielä käytössä aktiviteettien ja palkintojen valintaa.

8. Valitse julkiseksi haluamasi tiedot avautuvissa näkymissä. Voit myös valita kategorian kaikki tiedot julkisiksi. Jatka.


9. Voit etsiä Tiedejatutkimus.fi:ssä olevia julkaisuja, tutkimusaineistoja ja hankkeita profiiliisi.

Kaikkein tuoreimpien tietojen lisääminen ei ole terstiversiossa mahdollista.

10. Voit hylätä tekemäsi muutokset tai testata profiilin julkaisemista. Testiversio ei julkaise profiiliasi. Profiilin luonnos toimii profiilin esikatseluna.

Huom. Voit poistaa profiilisi, jolloin kaikki tietosi poistuvat palvelusta ja testitietokannasta. Tulevassa Tutkijan tiedot -työkalussa käyttäjä voi lisäksi valita, mille tahoille tietoja saa luovuttaa.

Mikäli haluat testata alusta asti palvelun käyttöönottoa, voit poistaa profiilisi.

11. Kun olet valinnut haluamasi tiedot julkisiksi, julkaise profiili. Voit vielä tarkistaa tekemäsi muutokset.

Huom. testiversioon tallennettuja tietoja ei julkaista, vaan ne näkyvät ainoastaan käyttäjälle itselleen.


 • No labels