Utlämnande av uppgifter ur Varda (på svenska)

Vardasta luovutetaan säännöllisesti tietoja viranomaisille lakisääteisten tehtävien hoitoon. Lisäksi Vardasta on suunnitteilla tietojen luovutuksia viranomaistoimintaan. Vardasta voidaan myös tehdä yksittäisiä tietojen luovutuksia viranomaisille ja tutkijoille. 

Säännölliset tietojen luovutukset Vardasta

TunnisteViranomainenTietojen käyttötarkoitusLuovutusperusteLuovutettavat sisällötVardan tietokentätAjankohta

S01

Tilastokeskus*

Tilastokeskus käyttää tietoja Tilastokeskuksen tieto- ja tilastotuotannossa sekä niiden ja tilastotietovarantojen kehittämisessä.

Tilastointitarkoituksiin kerättäviä tietoja voidaan lisäksi luovuttaa tutkimuskäyttöön Tilastolain 13 §:n mukaisella tavalla.

Tutustu Tilastokeskuksen ohjeistukseen rekisteröityjen informoinnista.

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 Euroopan tilastoista 17 a artikla
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1700, yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannalla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille (tulo- ja elinolotutkimus, kulutustutkimus)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 177/2008 tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta (yritysrekisteri)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 452/2008 koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä (Unesco, OECD, Eurostat (UOE) koulutustilastokysely, koulutustilastot)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 763/2008 väestö- ja asuntolaskennoista (työssäkäyntitilasto) sekä näihin edellä mainittuihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin liittyvät komission toimeenpanoasetukset
 • Tilastolaki (280/2004), 2 §, 4 §, 5 § ja 15 §
 • Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 65 §, 66 § ja 73 §
 • Laki tilastokeskuksesta (48/1992) 2 §

Varhaiskasvatustoimijan tiedot:

 • Nimi
 • Y-tunnus
 • Organisaatio-OID
 • Kuntakoodi
 • Sähköpostiosoite
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Postiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Postinumero
 • Puhelin
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Toimipaikka:

 • Organisaatio-OID
 • Varhaiskasvatustoimijan ID
 • Nimi
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Postiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Postinumero
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan järjestämismuoto
 • Toimipaikan toimintamuoto
 • Toimipaikan toimintakieli (ent. asiointikieli)
 • Kielipainotus
 • Toiminnallinen painotus
 • Kasvatusopillinen järjestelmä
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Toimipaikan kielipainotus:

 • Toimipaikka
 • Kielipainotuskoodi
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Toimipaikan toiminnallinen painotus:

 • Toimipaikka
 • Toiminnallinen painotus koodi
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Lapsen tiedot
Lapsen henkilötiedot:

 • Henkilötunnus
 • Oppijanumero
 • Etunimet Sukunimi
 • Äidinkieli
 • Sukupuoli
 • Syntymäpäivämäärä
 • Kotikunta
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka

Lapsen organisaatiotiedot:

 • Henkilön ID
 • Varhaiskasvatustoimija

Lapsen ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestetty varhaiskasvatus:

 • Henkilön ID
 • Oma organisaatio
 • PAOS organisaatio

Lapsen varhaiskasvatustiedot:

 • Lapsen ID
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä
 • Vuorohoito
 • Tuntimäärä viikossa
 • Päivittäinen varhaiskasvatus (mikäli lapsi ei ole vuorohoidossa)
 • Kokopäiväinen varhaiskasvatus (mikäli lapsi ei ole vuorohoidossa)
 • Varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lapsen varhaiskasvatussuhde:

 • Varhaiskasvatuspäätöksen ID
 • Toimipaikan ID
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan hallinnointi:

 • Oma organisaatio
 • PAOS organisaatio
 • PAOS toimipaikka

Huoltaja- ja maksutiedot
Huoltajan henkilötiedot:

 • Henkilötunnus
 • Huoltajan oppijanumero
 • Etunimet Sukunimi
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka

Maksutiedot:

 • Lapsen ID
 • Huoltajan henkilötunnus tai Oppijanumero
 • Huoltajan etunimet
 • Huoltajan sukunimi
 • Maksun peruste
 • Palvelusetelin arvo
 • Asiakasmaksu
 • Perheen koko
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Henkilöstötiedot
Työntekijä
Työntekijän henkilötiedot:

 • Henkilötunnus
 • Oppijanumero
 • Etunimet Sukunimi
 • Äidinkieli
 • Sukupuoli
 • Syntymäpäivämäärä

Työntekijän tutkinto:

 • Työntekijän oppijanumero
 • Tutkinto

Työntekijän tiedot:

 • Henkilön ID
 • Varhaiskasvatustoimijan ID
 • Lähdejärjestelmä
 • Tunniste

Työntekijän palvelussuhteen tiedot:

 • Työntekijän ID
 • Palvelussuhteen tyyppi
 • Palvelussuhteen alkamispäivämäärä
 • Palvelussuhteen päättymispäivämäärä
 • Työajan tyyppi
 • Työaika viikossa
 • Tutkintokoodi
 • Lähdejärjestelmä
 • Tunniste

Työntekijän pääasialliset työskentelypaikat:

 • Palvelussuhteen ID
 • Kiertävä työntekijä
 • Toimipaikan ID (mikäli kyseessä ei ole kiertävä työntekijä)
 • Työskentelyn alkamispäivämäärä
 • Työskentelyn päättymispäivämäärä
 • Tehtävänimike
 • Kelpoisuus
 • Lähdejärjestelmä
 • Tunniste

Työntekijän pidempi poissaolo:

 • Palvelussuhteen ID
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä
 • Lähdejärjestelmä
 • Tunniste

Työntekijän täydennyskoulutus:

 • Työntekijän ID
 • Täydennyskoulutuksen nimi
 • Suorituspäivämäärä
 • Koulutuspäivien määrä
 • Tehtävänimike
 • Lähdejärjestelmä
 • Tunniste

Vuokrattu (ent. tilapäinen) kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstö:

 • Varhaiskasvatustoimijan ID
 • Henkilöiden määrä
 • Tehdyt tunnit
 • Päivämäärä
 • Lähdejärjestelmä
 • Tunniste
Ks. kohta Luovutettavat sisällöt

Tietoja luovutetaan kerran kuukaudessa

Tuotantokäytön  aloitusaikataulu varhaiskasvatustoimijoiden, toimipaikkojen ja lasten tietojen osalta: 01/2022

Henkilöstön tietojen osalta tuotantokäytön aikataulu: 2/2022


S02

Kela

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten tiedot lastenhoidon tuen hakemusten käsittelyyn ja tuen tarkistamiseen

Luovutettavia henkilötietoja käytetään sen selvittämiseksi, onko lapselle myönnetty kunnan kustantama varhaiskasvatuspaikka ja mille ajalle varhaiskasvatuspaikka on myönnetty.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) (LKYTL)

 • lapsen henkilötunnus
 • lapsen kotikunnan kuntanumero (LKYTL 9 §)
 • päivä, josta alkaen lapselle on myönnetty kunnallinen varhaiskasvatuspaikka tai lapsen hoitoon on myönnetty palveluseteli (LKYTL 3 §, 23 §)
 • päivä, jolloin lapselle myönnetty oikeus varhaiskasvatuspaikkaan päättyy tai palvelusetelin voimassaolon päättyy (LKYTL 3 §, 23 §)
 • edellä mainitun alkupäivän korjaus (LKYTL 3 §, 23 §)
 • edellä mainitun loppupäivän korjaus (LKYTL 3 §, 23 §)

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen*:

 • lapsen henkilötunnus (oppijanumerorekisteri)
 • lapsen kotikunnan kuntanumero (oppijanumerorekisteri)
 • varhaiskasvatussuhteen alkamispäivämäärä ml. korjaus**
 • varhaiskasvatussuhteen päättymispäivämäärä ml. korjaus**
 • Varhaiskasvatussuhteen Varda-ID***
 • lapsen varhaiskasvatustietojen muutosaikaleimat***
 • lapsen Vardaan tallentaneen varhaiskasvatustoimijan kuntakoodi ja PAOS-tilanteessa oma_organisaation kuntakoodi)***

*Varhaiskasvatuspäätös jm01/jm02/jm03 sekä tilapäinen varhaiskasvatus "False":

**päivitetty 24.11.2020

***päivitetty 5.4.2024, tiedot luovutetaan Kelalle toukokuusta 2024 lähtien

Tietojen luovutus 01/2021 alkaen

Tietoja luovutetaan kerran viikossa (tiistai)

S03

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) *

Vardasta luovutetaan taustatietoja Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän (Valssi) kautta toteutettavia arviointeja varten

Laki kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (1295/2013) 

Kaikki lomakkeet

 • organisaatio-OID
 • kuntakoodi
 • toimipaikan toimintakieli*
 • organisaation yritysmuoto*

Rakennetekijälomake

 • toimipaikkojen lkm toimintamuodoittain
 • toimipaikkojen lkm järjestämismuodoittain
 • henkilöstön kokonaislkm
 • henkilöstön lkm tehtävänimikkeittäin
 • kelpoisen henkilöstön lkm tehtävänimikkeittäin
 • varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm

Täydennyskoulutuslomake

 • täydennyskoulutuksessa olleiden työntekijöiden lkm keskimäärin tehtävänimikkeittäin
 • koulutuspäivien kokonaismäärä
 • koulutuspäivien määrä tehtävänimikkeittäin

Prosessitekijälomake

 • toimipaikan OID
 • toimipaikan nimi
 • toimipaikan postinumero
 • toimipaikan järjestämismuoto
 • toimipaikan toimintamuoto
 • työntekijä-ID
 • työntekijän kutsumanimi
 • työntekijän sukunimi
 • työntekijän työsähköpostiosoite
 • työntekijän tehtävänimike
 • työntekijän tutkinto
 • työntekijän kelpoisuus

Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tiedot*

Ks. luovutettavat tietosisällöt

Huom. Uusi tietokenttä: Työntekijän sähköpostiosoite

 

1.1.2023 alkaen

*7.3.2024 alkaen lisäksi:

toimipaikan toimintakieli, organisaation yritysmuoto sekä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tiedot

S04

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen*

Varhaiskasvatuksen tietojen kansallinen raportointi

 • Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 69 §
 • Tietosuoja-asetus (2016/679) 5 artiklan 1b

 • Tietosuojalaki (1050/2018) 4 §

 • Tilastolaki (280/2004)

2.1 Varhaiskasvatustoimijan tiedot

nimi, y-tunnus, organisaation OID, kuntakoodi, sähköpostiosoite, käyntiosoite ja käyntiosoitteen postitoimipaikka, postinumero, puhelin, alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä.

2.2 Toimipaikka

organisaation oid, varhaiskasvatustoimijan id, nimi, käyntiosoite,käyntiosoitteen postinnumero,postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköposti

toimipaikan toimintamuoto, toimipaikan toimintakieli (ent. asiointikieli),

varhaiskasvatuspaikkojen määrä, alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä

kielipainotus, toimintapainotus

2.3 lapsen tiedot

oppijanumero, etunimet, sukunimi, äidinkieli, syntymäpäivämäärä, kotikunta, katuosoite,

postinumero, postitoimipaikka

2.3.2 lapsen organisaatiotiedot

lapsen id, Varhaiskasvatustoimija

2.3.4 lapsen varhaiskasvatustiedot

lapsen id, alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä, hakemuksen toimittamispäivämäärä,

vuorohoito, tuntimäärä viikossa, päivittäinen varhaiskasvatus, kokopäiväinen varhaiskasvatus,

pikakäsittely, varhaiskasvatuksen palvelumuoto, tilapäinen varhaiskasvatus?

4.1. työntekijä

oppijanro, etunimet, sukunimi, syntymäpäivämäärä

4.1.2 työntekijän tutkinto

työntekijän oppijanumero, varhaiskasvatustoimijan ID, tutkinto

4.1.4 työntekijän palvelussuhteen tiedot

työntekijän id, palvelussuhteen tyyppi, palvelussuhteen alkamispvm, palvelussuhteen

päättymispvm, työajan tyyppi, työaika viikossa, tutkintokoodi

4.1.5 työntekijän pääasialliset työskentelypaikat

palvelussuhteen id, kiertävä työntekijä, toimipaikan id, työskentelyn alkamispvm, työskentelyn

päättymispvm, tehtävänimike, kelpoisuus

4.1.6 työntekijän pidempi poissaolo

palvelussuhteen id, alkamispvm, päättymispvm

4.2 Työntekijän täydennyskoulutus

Työntekijän ID, suorituspäivämäärä, koulutuspäivien määrä, tehtävänimike

4.3 vuokrattu (ent. tilapäinen) kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstö

varhaiskasvatustoimijan id, henkilöiden määrä, tehdyt tunnit, pvm


ks. kohta "luovutettavat sisällöt"

syksy 2022 manuaalinen tietojen siirto Vardasta Vipuseen

syksy 2023 rajapintaluovutukset Vardasta Vipuseen

Suunnittellut säännölliset tietojen luovutukset Vardasta*


Yksittäiset tietojen luovutukset Vardasta

TunnisteViranomainenTietojen käyttötarkoitusLuovutusperusteLuovutettavat sisällötAjankohta
Y-2020-01OKM

Varhaiskasvatuksen kansallisessa sekä kansainvälisessä arviointi-, kehittämis-, tutkimus-, lainsäädäntö-, seuranta- ja ohjaustyössä tarvittavat tietoaineistot, jotka ovat joko summatasoisia tai henkilötietoa sisältäviä eli henkilötasoisia tietoaineistoja.

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

 • vuorohoidossa olevien lasten lukumäärätieto
syyskuu 2020
Y-2020-02Karvi

Varhaiskasvatuksen arviointityö

Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 6 §
 • Suomen päiväkoteihin liittyvät toimipaikkatiedot

syyskuu 2020
Y-2020-03Opetushallitus

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen, varhaiskasvatuksen kehittäminen ja päätöksenteko

Varhaiskasvatuslaki 66 §
 • ruotsinkielisten päiväkotien tiedot ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kehittämisen selvitysraporttiin
syyskuu 2020
Y-2020-04OKM Asiakasmaksulain muutosten valmistelutyöVarhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle
 • Lukumäärätieto kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten
  maksutiedon maksunperusteesta
lokakuu 2020
Y-2020-05OpetushallitusLakisääteisten tehtävien hoitaminen, varhaiskasvatuksen kehittäminen ja päätöksenteko

Varhaiskasvatuslaki 66 §

 • summatasoinen tieto kunnittain äidinkielen perusteella varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
marraskuu 2020
Y-2021-01OKM

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain mukaisen otannan valmistelutyö

Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020)

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

Kaikkien kuntien sekä yksityisten palveluntuottajien (myös palveluseteli- ja ostopalvelu) vuosilta 2019 ja 2020 välillä tallentamat seuraavat tiedot:

Toimipaikat:

 • Organisaatio-OID
 • Varhaiskasvatustoimijan ID
 • Nimi (myös ne toimipaikan nimet, jotka sisältävät henkilötietoa)
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Postiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Postinumero
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan järjestämismuoto
 • Toimipaikan toimintamuoto
 • Toimipaikan asiointikieli
 • Kielipainotus – Kyllä / Ei – Jos kyllä: kieli
 • Toiminnallinen painotus – Kyllä / Ei – Jos kyllä: toimintapainotus
 • Kasvatusopillinen järjestelmä
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Lapsi:

 • Oppijanumero
 • Varhaiskasvatustoimija

Varhaiskasvatustiedot:

 • Varhaiskasvatussuhteen ID
 • Varhaiskasvatuspäätöksen ID
 • Toimipaikan ID
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä
 • Oppijanumero – hetu –listaus
tammikuu 2021
Y-2021-02OKM

Varhaiskasvatuksen palvelutuottajille suunnattu ministeriön kysely, jossa selvitetään palvelutuottajien tietosuojan ja tietoturvallisuuden tilaa.

Tiedonhallintalain (906/2019) 6 §.

Varhaiskasvatuksen yksityisten palveluntuottajien yhteystiedot otoksen muodostamista varten

 • toimijan nimi,
 • sähköpostiosoite,
 • y-tunnus,
 • yritysmuoto,
 • kotikunta,
 • toimintamuoto,
 • toimipaikkojen lkm,
 • tietojen tallentamistapa,
 • voimassa olevien varhaiskasvatussuhteiden lkm
huhtikuu 2021
Y-2021-03Valvira

Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan kehittäminen, lainsäädäntötyön valmistelun tukeminen


Terveydensuojelulaki 763/1994, 4 §
 • Lukumäärätieto kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten ryhmäperhepäiväkodeista, voimassaolo vuosi 2019
elokuu 2021

Y-2021-04

OKM

Ministeriön selvitystyöVarhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle
 • Lukumäärätieto vuorohoidossa olevista lapsista ikäluokittain (alle 3 vuotta, 3-5 vuotta, 6 vuotta, 7 vuotta tai yli)
syyskuu 2021
Y-2021-05OKMLainsäädännön valmisteluVarhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle
 • Kelpoisten ja ei-kelpoisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien lukumäärätieto
syyskuu 2021

Y-2021-06

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Tampereen yliopisto

Varhaiskasvatuksen arviointi datafikaation aikakaudella (VADA) -tutkimushanke. Toimipaikkojen yhteystietoja käytetään tutkimushankkeen kyselytutkimuksen lähettämiseen.Varhaiskasvatuslaki 69 §

Varda - varhaiskasvatuksen tietovarannosta seuraavia tietoaineistoja varhaiskasvatuksen päiväkoti toimipaikoista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan järjestämismuoto
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
lokakuu 2021
Y-2021-07OKMKaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain mukaisen otannan uusinta v. 2017 syntyneiden lasten vuoden 2021 varhaiskasvatustietojen osalta ja toimipaikkatietojen uudelleenpoiminta

Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020)

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

Kaikkien kuntien sekä yksityisten palveluntuottajien (myös palveluseteli- ja ostopalvelu) toimipaikat. Lisäksi vuonna 2017 syntyneiden lasten varhaiskasvatustiedot vuodelta 2021.

Toimipaikat:

 • Organisaatio-OID
 • Varhaiskasvatustoimijan ID
 • Nimi (myös ne toimipaikan nimet, jotka sisältävät henkilötietoa)
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Postiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Postinumero
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan järjestämismuoto
 • Toimipaikan toimintamuoto
 • Toimipaikan asiointikieli
 • Kielipainotus – Kyllä / Ei – Jos kyllä: kieli
 • Toiminnallinen painotus – Kyllä / Ei – Jos kyllä: toimintapainotus
 • Kasvatusopillinen järjestelmä
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Lapsi:

 • Oppijanumero
 • Varhaiskasvatustoimija

Varhaiskasvatustiedot:

 • Varhaiskasvatussuhteen ID
 • Varhaiskasvatuspäätöksen ID
 • Toimipaikan ID
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä
 • Oppijanumero – hetu –listaus
marraskuu 2021
Y-2022-01OPH

Tilannekuvan muodostaminen ukrainalaisten lasten määrästä varhaiskasvatuksessa (ks. Tietoa Ukrainasta paenneista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa Suomessa)

 • varhaiskasvatuslain (540/2018) 66 §:n 2 momentti
 • rekisterilain (884/2017) 3 §:n 2 momentti (myös HE 192/2021 vp, s. 5)
 • Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 2 §:n 1 momentin 4 kohta
 • lukumäärätieto varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, jotka ovat Ukrainan kansalaisia (ensimmäinen varhaiskasvatuspäätös ja -suhde alkaneet 24.2.22  jälkeen ja ne ovat voimassa Vardassa, Kansalaisuus; ukraina)

 • 12.9.2022 lisäksi kertaalleen ne ukrainalaiset lapset, jotka ovat ruotsinkielisessä toimipaikassa (yllä mainittujen rajausten lisäksi toimipaikan asiointikieli; ruotsi)
 • 28.2.2023 lisäksi ne ukrainalaiset lapset, jotka ovat ruotsinkielisessä toimipaikassa (yllä mainittujen rajausten lisäksi toimipaikan asiointikieli; ruotsi)
 • 31.3.2023 Lisäksi ensimmäistä kertaa poimittu maakunnittain ne ukrainalaiset varhaiskasvatuksessa olevat lapset, joilla on kotikunta Suomessa. (yllä mainittujen rajausten lisäksi mukaan poimitaan vain ne lapset, joilla kotikunta_koodi on jotain muuta kuin tyhjä, 999, 198, 199 tai 200.)
 • 5.5.2022
 • 18.5.2022
 • 1.6.2022
 • 15.6.2022
 • 1.8.2022
 • 12.8.2022
 • 25.8.2022
 • 12.9.2022
 • 28.9.2022
 • 31.10.2022
 • 30.11.2022
 • 29.12.2022
 • 31.1.2023
 • 28.2.2023
 • 31.3.2023
 • 28.4.2023
 • 31.5.2023
 • 28.7.2023
 • 31.8.2023
Y-2022-02Jyväskylä yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitosOECD:n Teaching and Learning International Survey (TALIS 2024); Starting strong -moduliVarhaiskasvatuslaki 69 §
 • Päiväkoteihin liittyvät toimipaikka- ja yhteystiedot ja summatasoiset työntekijätiedot tehtävänimikkeittäin.
 • Ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoitajien toimipaikkatiedot ja summatasoiset työntekijätiedot tehtävänimikkeittäin.
 • Ryhmäperhepäiväkotien yhteystiedot
kesäkuu, elokuu ja syyskuu 2022
Y-2022-03KarviVarhaiskasvatuksen arviointityöLaki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 6 §
 • Päiväkoteihin liittyvät toimipaikka- ja yhteystiedot
 • Päiväkodin johtajien lukumäärät kunnittain

elokuu 2022 ja lokakuu 2022

Y-2022-04

Tampereen yliopisto

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointi: Organisatoriset tekijät ja alanvaihto (VOA) -tutkimushanke. Rekisteriaineiston avulla suunnitellaan kansallisesti edustava otos tutkimuskyselyyn, lähetetään tutkimuskutsut kyselyn otokseen valituille päiväkodeille  ja tutkitaan henkilöstön alalla pysymistä, alan sisällä siirtymistä ja alalta poistumista. Varhaiskasvatuslaki 69 §

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda) seuraavia tietoaineistoja toimipaikoista, joiden toimintamuoto on päiväkoti:

Varhaiskasvatustoimijan tiedot

 • Nimi
 • Kuntakoodi
 • Organisaatio-OID

Tilapäinen kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstö

 • Henkilöiden määrä
 • Tehdyt tunnit
 • Päivämäärä

Toimipaikka

 • Nimi
 • Organisaatio-OID
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Postiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Postinumero
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan järjestämismuoto
 • Toimipaikan toimintamuoto
 • Yritysmuoto
 • Toimipaikan asiointikieli
 • Kielipainotus
 • Toiminnallinen painotus
 • Kasvatusopillinen järjestelmä
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Toimipaikan kielipainotus

 • Kielipainotuskoodi
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Toimipaikan toiminnallinen painotus

 • Toiminnallinen painotus koodi
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Lisäksi toimipaikoittain

 • Summamäärä ko. toimipaikassa varhaiskasvatussuhteessa olevista lapsista (ei henkilötietoja)

Työntekijän henkilötiedot

 • Henkilötunnus
 • Etunimet
 • Kutsumanimi
 • Sukunimi
 • Äidinkieli
 • Sukupuoli

Työntekijän tutkinto

 • Tutkinto

Työntekijän palvelusuhteen tiedot

 • Palvelusuhteen tyyppi
 • Palvelusuhteen alkamispäivämäärä
 • Palvelusuhteen päättymispäivämäärä
 • Työajan tyyppi
 • Työaika viikossa
 • Tutkintokoodi

Työntekijän pääasialliset työskentelypaikat

 • Työskentelyn alkamispäivämäärä
 • Työskentelyn päättymispäivämäärä
 • Tehtävänimike
 • Kelpoisuus

Työntekijän pidempi poissaolo 

 • Poissaolon alkamispäivämäärä
 • Poissaolon päättymispäivämäärä
syys-lokakuu 2022

Y-2022-05

Tilastokeskus, tilaaja OKM/OPH

Varhaiskasvatuksen rakennusten nykytilaselvitysVarhaiskasvatuslaki 69 §

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda) seuraavia tietoaineistoja voimassa olevista toimipaikoista, joiden toimintamuoto on päiväkoti. Lisäksi ryhmäperhepäiväkodit, jotka ovat kuntakoodin perusteella kunnan ainoita varhaiskasvatuksen toimipaikkoja. Aineisto ei sisällä henkilötietoja.

Varhaiskasvatustoimijan tiedot

 • Organisaatio-OID
 • Yritysmuoto

Toimipaikka

 • Nimi
 • Organisaatio-OID
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Kuntakoodi

Lisäksi toimipaikassa varhaiskasvatuksessa olevien lasten varhaiskasvatuspäätöksistä päätellään tieto siitä järjestetäänkö toimipaikassa vuorohoitoa.

 • Vuorohoitopäiväkoti (kyllä/ei)
marraskuu 2022

Y-2022-06

OPH

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilurekisterin täydentäminenLaki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020)

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuvien kuntien osalta poimitaan Vardasta seuraavat tiedot sekä kunnallisista että yksityisistä toimipaikoista kaikilta vuosina 2016 ja 2017 syntyneiltä varhaiskasvatuksessa olevilta lapsilta, joilla on suomalainen henkilötunnus:

 • Lapsen henkilötunnus
 • Toimipaikan OID
joulukuu 2022

Y-2022-07

Karvi

Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa -arviointi

Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 6 §

Vardasta poimitaan seuraavat tiedot kaikkien varhaiskasvatustoimijoiden voimassa olevista toimipaikoista, joiden toimintamuoto on päiväkoti:

 • Toimipaikan kuntakoodi
 • Toimipaikan nimi
 • Varhaiskasvatustoimijan yritysmuoto (kunnallinen/yksityinen)
 • Toimipaikan asiointikieli
joulukuu 2022

Y-2022-08

OKM

Henkilöstön määrä kunnissa koulutuspaikkojen määristä päättämistä varten

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

Vardasta poimitaan kunnittain summat työntekijöistä, joilla on sekä palvelussuhde että työskentelypaikka voimassa tarkastelupäivänä. Ei poimita henkilötietoja.

 • Kuntakoodi
 • Kunnan nimi
 • Voimassa olevien työntekijöiden määrä henkilöittäin
joulukuu 2022

Y-2023-01

Vertikal Oy

Tietoja mm. Vardasta raportoiduista vuoden 2021 tiedoista

Varhaiskasvatuslaki 69 §
 • Vuoden 2021 lapsitietojen raportoinnin puutteet ja tietojen kattavuus
 • Vardan kustannukset vuosina 2019, 2020 ja 2021
 • Varhaiskasvatustoimijoiden määrä Vardassa vuonna 2021
 • Toimipaikkojen määrä Vardassa vuonna 2021
 • Työntekijöiksi ilmoitettujen henkilöiden lukumäärä Vardassa 2021
 • Vuokratun henkilöstön kirjaamistapa
 • Varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus 2021 keskimäärin
 • Mahdollisen Vardan tyytyväisyyskyselyn tiedot
helmikuu 2023

Y-2023-02

OKM

Tilannekuvan muodostaminen varhaiskasvatuksessa olevista venäjän- ja ukrainankielisistä lapsista.

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

Vardasta poimitaan summatasolla niiden lasten lukumäärät, joilla on 28.2.2023 sekä varhaiskasvatuspäätös että varhaiskasvatussuhde voimassa ja lapsen äidinkieli on venäjä tai ukraina. Ei poimita henkilötietoja.

helmikuu 2023

Y-2023-03

OKM

Tiedot toimitetaan OECD:lle projektiin Geographic inequalities in access to essential services.

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

Vardasta poimitaan seuraavat tiedot poimintapäivänä 28.2.2023 voimassa olevien varhaiskasvatuksen toimipaikkojen osalta:

 • Toimipaikan organisaatio-OID
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Varhaiskasvatustoimijan yritystyyppi (kunta/yksityinen)
 • Toimintamuoto
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
helmikuu 2023

Y-2023-04

FCG Finnish Consulting Group Oy, tilaaja OPH/OKM

Valtioneuvoston Terveet tilat 2028: Varhaiskasvatuksen tilat ja rakennukset -selvityksen tutkimusosuus, toteutus maalis-kesäkuu 2023.

Varhaiskasvatuslaki 69 §

Vardasta poimitaan seuraavat tiedot poimintapäivällä 16.11.2022:

Kuntien tietoja:

 • Kuntakoodi
 • Organisaatio-OID
 • Kunnan nimi
 • Sähköpostiosoite

Poimintapäivänä voimassa olleiden yksityisten varhaiskasvatustoimijoiden tietoja:

 • Kuntakoodi
 • Organisaatio-OID
 • Varhaiskasvatustoimijan nimi
 • Sähköpostiosoite

Poimintapäivänä voimassa olleet varhaiskasvatuksen toimipaikat, joiden toimintamuoto on päiväkoti:

 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan organisaatio-OID
 • Toimipaikan nimi
 • Toimipaikan sähköpostiosoite
maaliskuu 2023

Y-2023-05

Tampereen yliopisto

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointi: Organisatoriset tekijät ja alanvaihto (VOA) -tutkimushanke. Rekisteriaineiston avulla suunnitellaan kansallisesti edustava otos tutkimuskyselyyn, lähetetään tutkimuskutsut kyselyn otokseen valituille päiväkodeille  ja tutkitaan henkilöstön alalla pysymistä, alan sisällä siirtymistä ja alalta poistumista. 

Varhaiskasvatuslaki 69 §

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda) seuraavia tietoaineistoja päivämäärällä 15.3.2023 toimipaikoista, joiden toimintamuoto on päiväkoti:

Varhaiskasvatustoimijan tiedot

 • Nimi
 • Kuntakoodi
 • Organisaatio-OID

Toimipaikka

 • Nimi
 • Organisaatio-OID
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Postiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Postinumero
 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan järjestämismuoto
 • Toimipaikan toimintamuoto
 • Yritysmuoto
 • Toimipaikan asiointikieli
 • Kielipainotus
 • Toiminnallinen painotus
 • Kasvatusopillinen järjestelmä
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä
 • Summamäärä ko. toimipaikassa varhaiskasvatussuhteessa olevista lapsista (ei henkilötietoja)

Toimipaikan kielipainotus

 • Kielipainotuskoodi
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Toimipaikan toiminnallinen painotus

 • Toiminnallinen painotus koodi
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Työntekijän henkilötiedot

 • Henkilön ID
 • Henkilötunnus
 • Etunimet
 • Kutsumanimi
 • Sukunimi
 • Äidinkieli
 • Sukupuoli

Työntekijän tutkinto

 • Tutkinto

Työntekijän palvelusuhteen tiedot

 • Palvelusuhteen tyyppi
 • Palvelusuhteen alkamispäivämäärä
 • Palvelusuhteen päättymispäivämäärä
 • Työajan tyyppi
 • Työaika viikossa
 • Tutkintokoodi

Työntekijän pääasialliset työskentelypaikat

 • Työskentelyn alkamispäivämäärä
 • Työskentelyn päättymispäivämäärä
 • Tehtävänimike
 • Kelpoisuus

Työntekijän pidempi poissaolo 

 • Poissaolon alkamispäivämäärä
 • Poissaolon päättymispäivämäärä
huhtikuu 2023

Y-2023-06

OKM

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrät äidinkielittäin lisätiedoksi hallitusneuvotteluihin

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

31.12.2022 tilanteen mukaiset summatasoiset tiedot lapsista, joilla on voimassa varhaiskasvatuspäätös ja -suhde Vardassa:

 • Lukumäärä lapsista, joiden äidinkieli on englanti
 • Lukumäärä lapsista, joiden äidinkieli on ukraina
 • Viisi yleisintä äidinkieltä kotimaisten kielten jälkeen
 • Lasten määrä kunkin viiden yleisimmän äidinkielen osalta
toukokuu 2023

Y-2023-07

Valvira

Uuden palveluntuottajarekisteri Soterin käyttöönoton viranomaisviestintä.

Varhaiskasvatuslaki 69 §

Poimintapäivän 14.6.2023 tilanteen mukaiset Vardassa olevat yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajien yhteystiedot. Jos sähköpostiosoitetta ei ole tallennettu Vardaan, tiedot on haettu kyseisen varhaiskasvatustoimijan yhteystiedoista Opintopolun organisaatiopalvelusta.

 • Varhaiskasvatustoimijan nimi
 • Varhaiskasvatustoimijan sähköposti
kesäkuu 2023

Y-2023-08

OPH

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilurekisterin täydentäminen.

Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020)

Poimitaan Vardasta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilurekisterin täydentämiseksi 1.10.2021 poimintapäivän mukaisesti vuonna 2016 syntyneiden lasten tietoja Helsingissä sijaitsevien varhaiskasvatuksen toimipaikkojen osalta (sekä kunnalliset että yksityiset). Poimitaan tiedot niiden lasten osalta, joilla on voimassa 1.10.2021 tilanteessa varhaiskasvatuspäätös ja -suhde Vardassa.

 • Toimipaikan organisaatio-OID
 • Toimipaikan nimi
 • Henkilötunnus
 • Etunimi
 • Sukunimi
kesäkuu 2023

Y-2023-09

Valvira

Soterin käyttöönotto

Varhaiskasvatuslaki 69 §

Vardasta poimittu yksityisten varhaiskasvatustoimijoiden tiedot ja niihin liittyvien päiväkotien tiedot

joulukuu 2023

Y-2023-10

Karvi

Y-2023-11

Tampereen yliopisto


Utlämnande av uppgifter ur Varda

Uppgifter som lämnas ut på regelbunden basis

Myndighet

Uppgifternas användnings-ändamål

Grund för utlämnandet

Innehåll som lämnas ut

Uppgiftsfälten i Varda har uppdaterats 24.11.2020)

Tidpunkt

 FPA

Uppgifter om barn som deltar i kommunal småbarns-pedagogik lämnas ut för handläggning och granskning av ansökningar om barnavårds-stöd.Personupp-gifterna som lämnas ut används för att få information om huruvida barnet har beviljats en plats inom småbarns-pedagogik som betalas av kommunen och för vilken tid platsen har beviljats.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn

(1128/1996)

barnets personbeteckning, kommunnummer för barnets hemkommun (lag om stöd för hemvård och privat vård av barn 9 §), den dag, från och med vilken barnet har haft en plats inom kommunal småbarns-pedagogik eller från och med vilken barnet beviljats en servicesedel (3 §, 23 §), den dag, då barnets rätt till platsen som beviljats inom småbarns-pedagogiken eller den beviljade servicesedeln upphör (3 §, 23 §), korrigering i ovan nämnda begynnelsedatum (3 §, 23 §), korrigering i ovan nämnda slutdatum (3 §, 23 §)Följande uppgifter om ett barn i kommunal småbarnspedagogik*:
 • barnets personbeteckning (student-nummerregistret)
 • kommunnummer för barnets hemkommun (studentnummer-register)
 • begynnelsedatum för deltagandet i småbarns-pedagogik, inkl. korrigering
  slutdatum för deltagandet i småbarns-pedagogik, inkl. korrigering
 • *Beslutet om småbarns-pedagogik jm01/jm02/jm03 och tillfällig småbarns-pedagogik "False":
Utlämnandet började 01/2021

Enskild utlämning av uppgifter

Myndighet

Uppgifternas användnings-ändamål

Grund för utlämnandet

Innehåll som lämnas ut

Tidpunkt

UKM

Uppgifter på summanivå eller uppgifter som innehåller personuppgifter, alltså uppgifter på personnivå, och som behövs för nationellt och internationellt utvärderings-, utvecklings- och forsknings-, uppföljnings- och styrningsarbete samt i lagstadgad verksamhet

Lag om småbarns-pedagogik 69 §, undervisnings- och kulturministeriets föreskrift till Utbildningsstyrelsen

 • uppgifter om antalet barn som deltar i skiftomsorg inom småbarns-pedagogiken

september 2020

NCU

Utvärderingsarbete som berör småbarns-pedagogiken

Lag om Nationella centret för utbildnings-utvärdering 6 §

 • Uppgifter om verksamhetsställen som berör daghem i Finland

september 2020

Utbildnings-styrelsen

För lagstadgade uppgifter och för utveckling och beslutsfattande som berör småbarns-pedagogiken

Lag om småbarns-pedagogik 66 §

 • Uppgifter om svenskspråkiga daghem för en utredningsrapport om utvecklingen av den svenskspråkiga småbarnspedagogiken

september 2020

UKM

Beredning av ändringar i lagen om klientavgifter

Lag om småbarns-pedagogik 69 §, undervisnings- och kulturministeriets föreskrift till Utbildnings-styrelsen

 • Uppgifter om antalet barn per avgiftsgrund inom kommunal småbarnspedagogik

oktober 2020

Utbildnings-styrelsen

För lagstadgade uppgifter och för utveckling och beslutsfattande som berör småbarns-pedagogiken

Lag om småbarns-pedagogik 66 §

 • Uppgifter på summanivå per kommun om barn med ett visst modersmål som deltar i småbarnspedagogik

november 2020

UKMBeredning av ett urval i enlighet med lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning

Lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning (1046/2020)

Lag om småbarnspedagogik 69 §, undervisnings- och kulturministeriets föreskrift till Utbildningsstyrelsen

Följande uppgifter som sparats hos samtliga kommuner och privata serviceproducenter (även köptjänst- och servicesedelverksamhet) åren 2019–2020:

Verksamhetsställen:

 • Organisations-OID
 • ID för aktören inom småbarnspedagogik
 • Namn (även sådana namn på verksamhetsställen som innehåller personuppgifter)
 • Besöksadress
 • Postnummer
 • Besöksadressens postanstalt
 • Adress
 • Postanstalt
 • Postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kommunkod
 • Verksamhetsställets anordnarform
 • Verksamhetsställets verksamhetsform
 • Verksamhetsställets språk
 • Språk som betonas – Ja / Nej – Ifall ja: språk
 • Verksamhet som betonas Ja / Nej – Ifall ja: verksamhet som betonas
 • Pedagogiskt system
 • Antalet platser inom småbarnspedagogik
 • Begynnelsedatum
 • Slutdatum

Barn:

 • Studentnummer
 • Aktör inom småbarnspedagogik

Uppgifter om småbarnspedagogik:

 • ID för barnets deltagande i småbarnspedagogik
 • ID för barnets beslut om småbarnspedagogik
 • Verksamhetsställets ID
 • Begynnelsedatum
 • Slutdatum

Studentnummer/personbeteckningar

Januari 2021
UKMMinisteriets förfrågan som riktar sig till serviceproducenter inom småbarnspedagogik och vars syfte är att kartlägga situationen med integritetsskydd och datasäkerhet hos serviceproducenternaLag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) 6 §.

Kontaktuppgifter till de privata serviceproducenterna för att kunna bilda ett sampel

 • aktörens namn,
 • e-postadress,
 • fo-nummer,
 • företagsform,
 • hemkommun,
 • verksamhetsform,
 • antal verksamhetsställen,
 • på vilket sätt uppgifterna förs in,

Antalet gällande uppgifter om deltagande i småbarnspedagogik

April 2021

Sivun sisältö

 • No labels