Utlämnandet av uppgifter till myndigheterna (på svenska)

Vardasta luovutetaan säännöllisesti tietoja viranomaisille lakisääteisten tehtävien hoitoon. Lisäksi Vardasta on suunnitteilla tietojen luovutuksia viranomaistoimintaan.

Säännölliset tietojen luovutukset Vardasta

ViranomainenTietojen käyttötarkoitusLuovutusperusteLuovutettavat sisällötVardan tietokentätAjankohta

Tilastokeskus*

Tilastokeskus käyttää tietoja Tilastokeskuksen tieto- ja tilastotuotannossa sekä niiden ja tilastotietovarantojen kehittämisessä.

Tilastointitarkoituksiin kerättäviä tietoja voidaan lisäksi luovuttaa tutkimuskäyttöön Tilastolain 13 §:n mukaisella tavalla.

Tutustu Tilastokeskuksen ohjeistukseen rekisteröityjen informoinnista.

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 Euroopan tilastoista 17 a artikla
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1700, yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannalla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille (tulo- ja elinolotutkimus, kulutustutkimus)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 177/2008 tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta (yritysrekisteri)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 452/2008 koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä (Unesco, OECD, Eurostat (UOE) koulutustilastokysely, koulutustilastot)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 763/2008 väestö- ja asuntolaskennoista (työssäkäyntitilasto) sekä näihin edellä mainittuihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin liittyvät komission toimeenpanoasetukset
 • Tilastolaki (280/2004), 2 §, 4 §, 5 § ja 15 §
 • Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 65 §, 66 § ja 73 §
 • Laki tilastokeskuksesta (48/1992) 2 §

Varhaiskasvatustoimijan tiedot:

 • Nimi
 • Y-tunnus
 • Organisaatio-OID
 • Kuntakoodi
 • Sähköpostiosoite
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Postiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Postinumero
 • Puhelin
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Toimipaikka:

 • Organisaatio-OID
 • Varhaiskasvatustoimijan ID
 • Nimi
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Postiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Postinumero
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan järjestämismuoto
 • Toimipaikan toimintamuoto
 • Toimipaikan toimintakieli (ent. asiointikieli)
 • Kielipainotus
 • Toiminnallinen painotus
 • Kasvatusopillinen järjestelmä
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Toimipaikan kielipainotus:

 • Toimipaikka
 • Kielipainotuskoodi
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Toimipaikan toiminnallinen painotus:

 • Toimipaikka
 • Toiminnallinen painotus koodi
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Lapsen tiedot
Lapsen henkilötiedot:

 • Henkilötunnus
 • Oppijanumero
 • Etunimet Sukunimi
 • Äidinkieli
 • Sukupuoli
 • Syntymäpäivämäärä
 • Kotikunta
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka

Lapsen organisaatiotiedot:

 • Henkilön ID
 • Varhaiskasvatustoimija

Lapsen ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestetty varhaiskasvatus:

 • Henkilön ID
 • Oma organisaatio
 • PAOS organisaatio

Lapsen varhaiskasvatustiedot:

 • Lapsen ID
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä
 • Vuorohoito
 • Tuntimäärä viikossa
 • Päivittäinen varhaiskasvatus (mikäli lapsi ei ole vuorohoidossa)
 • Kokopäiväinen varhaiskasvatus (mikäli lapsi ei ole vuorohoidossa)
 • Varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lapsen varhaiskasvatussuhde:

 • Varhaiskasvatuspäätöksen ID
 • Toimipaikan ID
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan hallinnointi:

 • Oma organisaatio
 • PAOS organisaatio
 • PAOS toimipaikka

Huoltaja- ja maksutiedot
Huoltajan henkilötiedot:

 • Henkilötunnus
 • Huoltajan oppijanumero
 • Etunimet Sukunimi
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka

Maksutiedot:

 • Lapsen ID
 • Huoltajan henkilötunnus tai Oppijanumero
 • Huoltajan etunimet
 • Huoltajan sukunimi
 • Maksun peruste
 • Palvelusetelin arvo
 • Asiakasmaksu
 • Perheen koko
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Henkilöstötiedot
Työntekijä
Työntekijän henkilötiedot:

 • Henkilötunnus
 • Oppijanumero
 • Etunimet Sukunimi
 • Äidinkieli
 • Sukupuoli
 • Syntymäpäivämäärä

Työntekijän tutkinto:

 • Työntekijän oppijanumero
 • Tutkinto

Työntekijän tiedot:

 • Henkilön ID
 • Varhaiskasvatustoimijan ID
 • Lähdejärjestelmä
 • Tunniste

Työntekijän palvelussuhteen tiedot:

 • Työntekijän ID
 • Palvelussuhteen tyyppi
 • Palvelussuhteen alkamispäivämäärä
 • Palvelussuhteen päättymispäivämäärä
 • Työajan tyyppi
 • Työaika viikossa
 • Tutkintokoodi
 • Lähdejärjestelmä
 • Tunniste

Työntekijän pääasialliset työskentelypaikat:

 • Palvelussuhteen ID
 • Kiertävä työntekijä
 • Toimipaikan ID (mikäli kyseessä ei ole kiertävä työntekijä)
 • Työskentelyn alkamispäivämäärä
 • Työskentelyn päättymispäivämäärä
 • Tehtävänimike
 • Kelpoisuus
 • Lähdejärjestelmä
 • Tunniste

Työntekijän pidempi poissaolo:

 • Palvelussuhteen ID
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä
 • Lähdejärjestelmä
 • Tunniste

Työntekijän täydennyskoulutus:

 • Työntekijän ID
 • Täydennyskoulutuksen nimi
 • Suorituspäivämäärä
 • Koulutuspäivien määrä
 • Tehtävänimike
 • Lähdejärjestelmä
 • Tunniste

Vuokrattu (ent. tilapäinen) kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstö:

 • Varhaiskasvatustoimijan ID
 • Henkilöiden määrä
 • Tehdyt tunnit
 • Päivämäärä
 • Lähdejärjestelmä
 • Tunniste
Ks. kohta Luovutettavat sisällöt

Tietoja luovutetaan kerran kuukaudessa

Tuotantokäytön  aloitusaikataulu varhaiskasvatustoimijoiden, toimipaikkojen ja lasten tietojen osalta: 01/2022

Henkilöstön tietojen osalta tuotantokäytön aikataulu: 2/2022


 Kela

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten tiedot lastenhoidon tuen hakemusten käsittelyyn ja tuen tarkistamiseen

Luovutettavia henkilötietoja käytetään sen selvittämiseksi, onko lapselle myönnetty kunnan kustantama varhaiskasvatuspaikka ja mille ajalle varhaiskasvatuspaikka on myönnetty.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) (LKYTL)

 • lapsen henkilötunnus
 • lapsen kotikunnan kuntanumero (LKYTL 9 §)
 • päivä, josta alkaen lapselle on myönnetty kunnallinen varhaiskasvatuspaikka tai lapsen hoitoon on myönnetty palveluseteli (LKYTL 3 §, 23 §)
 • päivä, jolloin lapselle myönnetty oikeus varhaiskasvatuspaikkaan päättyy tai palvelusetelin voimassaolon päättyy (LKYTL 3 §, 23 §)
 • edellä mainitun alkupäivän korjaus (LKYTL 3 §, 23 §)
 • edellä mainitun loppupäivän korjaus (LKYTL 3 §, 23 §)

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen*:

 • lapsen henkilötunnus (oppijanumerorekisteri)
 • lapsen kotikunnan kuntanumero (oppijanumerorekisteri)
 • varhaiskasvatussuhteen alkamispäivämäärä ml. korjaus**
 • varhaiskasvatussuhteen päättymispäivämäärä ml. korjaus**

*Varhaiskasvatuspäätös jm01/jm02/jm03 sekä tilapäinen varhaiskasvatus "False":

**päivitetty 24.11.2020

Tietojen luovutus 01/2021 alkaen

Tietoja luovutetaan kerran viikossa (tiistai)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) *

Vardasta luovutetaan taustatietoja Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän (Valssi) kautta toteutettavia arviointeja varten

Laki kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (1295/2013) 

Kaikki lomakkeet

 • organisaatio-OID
 • kuntakoodi

Rakennetekijälomake

 • toimipaikkojen lkm toimintamuodoittain
 • toimipaikkojen lkm järjestämismuodoittain
 • henkilöstön kokonaislkm
 • henkilöstön lkm tehtävänimikkeittäin
 • kelpoisen henkilöstön lkm tehtävänimikkeittäin
 • varhaiskasvatuksessa olevien lasten lkm

Täydennyskoulutuslomake

 • täydennyskoulutuksessa olleiden työntekijöiden lkm keskimäärin tehtävänimikkeittäin
 • koulutuspäivien kokonaismäärä
 • koulutuspäivien määrä tehtävänimikkeittäin

Prosessitekijälomake

 • toimipaikan OID
 • toimipaikan nimi
 • toimipaikan postinumero
 • toimipaikan järjestämismuoto
 • toimipaikan toimintamuoto
 • työntekijä-ID
 • työntekijän kutsumanimi
 • työntekijän sukunimi
 • työntekijän työsähköpostiosoite
 • työntekijän tehtävänimike
 • työntekijän tutkinto
 • työntekijän kelpoisuus

Ks. luovutettavat tietosisällöt

Huom. Uusi tietokenttä: Työntekijän sähköpostiosoite


1.1.2023 alkaen

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen*

Varhaiskasvatuksen tietojen kansallinen raportointi

 • Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 69 §
 • Tietosuoja-asetus (2016/679) 5 artiklan 1b

 • Tietosuojalaki (1050/2018) 4 §

 • Tilastolaki (280/2004)

2.1 Varhaiskasvatustoimijan tiedot

nimi, y-tunnus, organisaation OID, kuntakoodi, sähköpostiosoite, käyntiosoite ja käyntiosoitteen postitoimipaikka, postinumero, puhelin, alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä.

2.2 Toimipaikka

organisaation oid, varhaiskasvatustoimijan id, nimi, käyntiosoite,käyntiosoitteen postinnumero,postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköposti

toimipaikan toimintamuoto, toimipaikan toimintakieli (ent. asiointikieli),

varhaiskasvatuspaikkojen määrä, alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä

kielipainotus, toimintapainotus

2.3 lapsen tiedot

oppijanumero, etunimet, sukunimi, äidinkieli, syntymäpäivämäärä, kotikunta, katuosoite,

postinumero, postitoimipaikka

2.3.2 lapsen organisaatiotiedot

lapsen id, Varhaiskasvatustoimija

2.3.4 lapsen varhaiskasvatustiedot

lapsen id, alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä, hakemuksen toimittamispäivämäärä,

vuorohoito, tuntimäärä viikossa, päivittäinen varhaiskasvatus, kokopäiväinen varhaiskasvatus,

pikakäsittely, varhaiskasvatuksen palvelumuoto, tilapäinen varhaiskasvatus?

4.1. työntekijä

oppijanro, etunimet, sukunimi, syntymäpäivämäärä

4.1.2 työntekijän tutkinto

työntekijän oppijanumero, varhaiskasvatustoimijan ID, tutkinto

4.1.4 työntekijän palvelussuhteen tiedot

työntekijän id, palvelussuhteen tyyppi, palvelussuhteen alkamispvm, palvelussuhteen

päättymispvm, työajan tyyppi, työaika viikossa, tutkintokoodi

4.1.5 työntekijän pääasialliset työskentelypaikat

palvelussuhteen id, kiertävä työntekijä, toimipaikan id, työskentelyn alkamispvm, työskentelyn

päättymispvm, tehtävänimike, kelpoisuus

4.1.6 työntekijän pidempi poissaolo

palvelussuhteen id, alkamispvm, päättymispvm

4.2 Työntekijän täydennyskoulutus

Työntekijän ID, suorituspäivämäärä, koulutuspäivien määrä, tehtävänimike

4.3 vuokrattu (ent. tilapäinen) kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstö

varhaiskasvatustoimijan id, henkilöiden määrä, tehdyt tunnit, pvm


ks. kohta "luovutettavat sisällöt"

syksy 2022

(rajapintaluovutukset kevät 2023)

Suunnittellut säännölliset tietojen luovutukset Vardasta*

ViranomainenTietojen käyttötarkoitusLuovutusperusteLuovutettavat sisällötVardan tietokentätAjankohta

Aluehallintovirasto (Avi) *

Aluehallintoviranomaisten lakisääteisen velvollisuuteen kuuluvan varhaiskasvatuspalveluiden saatavuuden seuranta ja arviointi

 • Laki aluehallintoviratosta (896/2009) 4 §:n 2 mom.
 • HE 40/2018
 • Varhaiskasvatuslaki 540/2018

2.1 Varhaiskasvatustoimijan tiedot

nimi, y-tunnus, organisaation OID, kuntakoodi, sähköpostiosoite, käyntiosoite ja käyntiosoitteen postitoimipaikka, postinumero, puhelin, alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä.

2.2 Toimipaikka

organisaation oid, varhaiskasvatustoimijan id, nimi, käyntiosoite,käyntiosoitteen postinnumero,postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköposti

toimipaikan toimintamuoto, toimipaikan toimintakieli (ent. asiointikieli),

varhaiskasvatuspaikkojen määrä, alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä

kielipainotus, toimintapainotus

2.3 lapsen tiedot

oppijanumero, etunimet, sukunimi, äidinkieli, syntymäpäivämäärä, kotikunta, katuosoite,

postinumero, postitoimipaikka

2.3.2 lapsen organisaatiotiedot

lapsen id, Varhaiskasvatustoimija

2.3.4 lapsen varhaiskasvatustiedot

lapsen id, alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä, hakemuksen toimittamispäivämäärä,

vuorohoito, tuntimäärä viikossa, päivittäinen varhaiskasvatus, kokopäiväinen varhaiskasvatus,

pikakäsittely, varhaiskasvatuksen palvelumuoto, tilapäinen varhaiskasvatus?

4.1. työntekijä

oppijanro, etunimet, sukunimi, syntymäpäivämäärä

4.1.2 työntekijän tutkinto

työntekijän oppijanumero, varhaiskasvatustoimijan ID, tutkinto

4.1.4 työntekijän palvelussuhteen tiedot

työntekijän id, palvelussuhteen tyyppi, palvelussuhteen alkamispvm, palvelussuhteen

päättymispvm, työajan tyyppi, työaika viikossa, tutkintokoodi

4.1.5 työntekijän pääasialliset työskentelytavat

palvelussuhteen id, kiertävä työntekijä, toimipaikan id, työskentelyn alkamispvm, työskentelyn

päättymispvm, tehtävänimike, kelpoisuus

4.1.6 työntekijän pidempi poissaolo

palvelussuhteen id, alkamispvm, päättymispvm

4.3 vuokrattu (ent. tilapäinen) kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstö

varhaiskasvatustoimijan id, henkilöiden määrä, tehdyt tunnit, pvm


Ks. kohta Luovutettavat sisällötSuunniteltu aloitus syksy 2022 → siirtyy vuodelle 2023

Utlämnandet av uppgifter till myndigheterna

Uppgifter som lämnas ut på regelbunden basis

Myndighet

Uppgifternas användnings-ändamål

Grund för utlämnandet

Innehåll som lämnas ut

Uppgiftsfälten i Varda har uppdaterats 24.11.2020)

Tidpunkt

 FPA

Uppgifter om barn som deltar i kommunal småbarns-pedagogik lämnas ut för handläggning och granskning av ansökningar om barnavårds-stöd.Personupp-gifterna som lämnas ut används för att få information om huruvida barnet har beviljats en plats inom småbarns-pedagogik som betalas av kommunen och för vilken tid platsen har beviljats.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn

(1128/1996)

barnets personbeteckning, kommunnummer för barnets hemkommun (lag om stöd för hemvård och privat vård av barn 9 §), den dag, från och med vilken barnet har haft en plats inom kommunal småbarns-pedagogik eller från och med vilken barnet beviljats en servicesedel (3 §, 23 §), den dag, då barnets rätt till platsen som beviljats inom småbarns-pedagogiken eller den beviljade servicesedeln upphör (3 §, 23 §), korrigering i ovan nämnda begynnelsedatum (3 §, 23 §), korrigering i ovan nämnda slutdatum (3 §, 23 §)Följande uppgifter om ett barn i kommunal småbarnspedagogik*:
 • barnets personbeteckning (student-nummerregistret)
 • kommunnummer för barnets hemkommun (studentnummer-register)
 • begynnelsedatum för deltagandet i småbarns-pedagogik, inkl. korrigering
  slutdatum för deltagandet i småbarns-pedagogik, inkl. korrigering
 • *Beslutet om småbarns-pedagogik jm01/jm02/jm03 och tillfällig småbarns-pedagogik "False":
Utlämnandet började 01/2021
 • No labels