Enskilda fall av utlämnande av uppgifter till myndigheterna (på svenska)

Vardasta on luovutettu tietoja seuraavasti viranomaisille:

ViranomainenTietojen käyttötarkoitusLuovutusperusteLuovutettavat sisällötAjankohta
OKM

Varhaiskasvatuksen kansallisessa sekä kansainvälisessä arviointi-, kehittämis-, tutkimus-, lainsäädäntö-, seuranta- ja ohjaustyössä tarvittavat tietoaineistot, jotka ovat joko summatasoisia tai henkilötietoa sisältäviä eli henkilötasoisia tietoaineistoja.

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

 • vuorohoidossa olevien lasten lukumäärätieto
syyskuu 2020
Karvi

Varhaiskasvatuksen arviointityö

Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 6 §
 • Suomen päiväkoteihin liittyvät toimipaikkatiedot

syyskuu 2020
Opetushallitus

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen, varhaiskasvatuksen kehittäminen ja päätöksenteko

Varhaiskasvatuslaki 66 §
 • ruotsinkielisten päiväkotien tiedot ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kehittämisen selvitysraporttiin
syyskuu 2020
OKM Asiakasmaksulain muutosten valmistelutyöVarhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle
 • Lukumäärätieto kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten
  maksutiedon maksunperusteesta
lokakuu 2020
OpetushallitusLakisääteisten tehtävien hoitaminen, varhaiskasvatuksen kehittäminen ja päätöksenteko

Varhaiskasvatuslaki 66 §

 • summatasoinen tieto kunnittain äidinkielen perusteella varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
marraskuu 2020
OKM

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain mukaisen otannan valmistelutyö

Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020)

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

Kaikkien kuntien sekä yksityisten palveluntuottajien (myös palveluseteli- ja ostopalvelu) vuosilta 2019 ja 2020 välillä tallentamat seuraavat tiedot:

Toimipaikat:

 • Organisaatio-OID
 • Varhaiskasvatustoimijan ID
 • Nimi (myös ne toimipaikan nimet, jotka sisältävät henkilötietoa)
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Postiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Postinumero
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan järjestämismuoto
 • Toimipaikan toimintamuoto
 • Toimipaikan asiointikieli
 • Kielipainotus – Kyllä / Ei – Jos kyllä: kieli
 • Toiminnallinen painotus – Kyllä / Ei – Jos kyllä: toimintapainotus
 • Kasvatusopillinen järjestelmä
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Lapsi:

 • Oppijanumero
 • Varhaiskasvatustoimija

Varhaiskasvatustiedot:

 • Varhaiskasvatussuhteen ID
 • Varhaiskasvatuspäätöksen ID
 • Toimipaikan ID
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä
 • Oppijanumero – hetu –listaus
tammikuu 2021
OKM

Varhaiskasvatuksen palvelutuottajille suunnattu ministeriön kysely, jossa selvitetään palvelutuottajien tietosuojan ja tietoturvallisuuden tilaa.

Tiedonhallintalain (906/2019) 6 §.

Varhaiskasvatuksen yksityisten palveluntuottajien yhteystiedot otoksen muodostamista varten

 • toimijan nimi,
 • sähköpostiosoite,
 • y-tunnus,
 • yritysmuoto,
 • kotikunta,
 • toimintamuoto,
 • toimipaikkojen lkm,
 • tietojen tallentamistapa,
 • voimassa olevien varhaiskasvatussuhteiden lkm
huhtikuu 2021
Valvira

Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan kehittäminen, lainsäädäntötyön valmistelun tukeminen


Terveydensuojelulaki 763/1994, 4 §
 • Lukumäärätieto kuntien, kuntayhtymien ja yksityisten ryhmäperhepäiväkodeista, voimassaolo vuosi 2019
elokuu 2021

OKM

Ministeriön selvitystyöVarhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle
 • Lukumäärätieto vuorohoidossa olevista lapsista ikäluokittain (alle 3 vuotta, 3-5 vuotta, 6 vuotta, 7 vuotta tai yli)
syyskuu 2021
OKMLainsäädännön valmisteluVarhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle
 • Kelpoisten ja ei-kelpoisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien lukumäärätieto
syyskuu 2021

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Tampereen yliopisto

Varhaiskasvatuksen arviointi datafikaation aikakaudella (VADA) -tutkimushanke. Toimipaikkojen yhteystietoja käytetään tutkimushankkeen kyselytutkimuksen lähettämiseen.Varhaiskasvatuslaki 69 §

Varda - varhaiskasvatuksen tietovarannosta seuraavia tietoaineistoja varhaiskasvatuksen päiväkoti toimipaikoista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan järjestämismuoto
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
lokakuu 2021
OKMKaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain mukaisen otannan uusinta v. 2017 syntyneiden lasten vuoden 2021 varhaiskasvatustietojen osalta ja toimipaikkatietojen uudelleenpoiminta

Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020)

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

Kaikkien kuntien sekä yksityisten palveluntuottajien (myös palveluseteli- ja ostopalvelu) toimipaikat. Lisäksi vuonna 2017 syntyneiden lasten varhaiskasvatustiedot vuodelta 2021.

Toimipaikat:

 • Organisaatio-OID
 • Varhaiskasvatustoimijan ID
 • Nimi (myös ne toimipaikan nimet, jotka sisältävät henkilötietoa)
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Postiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Postinumero
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan järjestämismuoto
 • Toimipaikan toimintamuoto
 • Toimipaikan asiointikieli
 • Kielipainotus – Kyllä / Ei – Jos kyllä: kieli
 • Toiminnallinen painotus – Kyllä / Ei – Jos kyllä: toimintapainotus
 • Kasvatusopillinen järjestelmä
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Lapsi:

 • Oppijanumero
 • Varhaiskasvatustoimija

Varhaiskasvatustiedot:

 • Varhaiskasvatussuhteen ID
 • Varhaiskasvatuspäätöksen ID
 • Toimipaikan ID
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä
 • Oppijanumero – hetu –listaus
marraskuu 2021
OPH

Tilannekuvan muodostaminen ukrainalaisten lasten määrästä varhaiskasvatuksessa (ks. Tietoa Ukrainasta paenneista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa Suomessa)

 • varhaiskasvatuslain (540/2018) 66 §:n 2 momentti
 • rekisterilain (884/2017) 3 §:n 2 momentti (myös HE 192/2021 vp, s. 5)
 • Opetushallituksesta annetun lain (564/2016) 2 §:n 1 momentin 4 kohta
 • lukumäärätieto varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, jotka ovat Ukrainan kansalaisia (ensimmäinen varhaiskasvatuspäätös ja -suhde alkaneet 24.2.22  jälkeen ja ne ovat voimassa Vardassa, Kansalaisuus; ukraina)

 • 12.9.2022 lisäksi kertaalleen ne ukrainalaiset lapset, jotka ovat ruotsinkielisessä toimipaikassa (yllä mainittujen rajausten lisäksi toimipaikan asiointikieli; ruotsi)
 • 28.2.2023 lisäksi ne ukrainalaiset lapset, jotka ovat ruotsinkielisessä toimipaikassa (yllä mainittujen rajausten lisäksi toimipaikan asiointikieli; ruotsi)
 • 31.3.2023 Lisäksi ensimmäistä kertaa poimittu maakunnittain ne ukrainalaiset varhaiskasvatuksessa olevat lapset, joilla on kotikunta Suomessa. (yllä mainittujen rajausten lisäksi mukaan poimitaan vain ne lapset, joilla kotikunta_koodi on jotain muuta kuin tyhjä, 999, 198, 199 tai 200.)
 • 5.5.2022
 • 18.5.2022
 • 1.6.2022
 • 15.6.2022
 • 1.8.2022
 • 12.8.2022
 • 25.8.2022
 • 12.9.2022
 • 28.9.2022
 • 31.10.2022
 • 30.11.2022
 • 29.12.2022
 • 31.1.2023
 • 28.2.2023
 • 31.3.2023
 • 28.4.2023
 • 31.5.2023
Jyväskylä yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitosOECD:n Teaching and Learning International Survey (TALIS 2024); Starting strong -moduliVarhaiskasvatuslaki 69 §
 • Päiväkoteihin liittyvät toimipaikka- ja yhteystiedot ja summatasoiset työntekijätiedot tehtävänimikkeittäin.
 • Ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoitajien toimipaikkatiedot ja summatasoiset työntekijätiedot tehtävänimikkeittäin.
 • Ryhmäperhepäiväkotien yhteystiedot
kesäkuu, elokuu ja syyskuu 2022
KarviVarhaiskasvatuksen arviointityöLaki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 6 §
 • Päiväkoteihin liittyvät toimipaikka- ja yhteystiedot
 • Päiväkodin johtajien lukumäärät kunnittain

elokuu 2022 ja lokakuu 2022

Tampereen yliopisto

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointi: Organisatoriset tekijät ja alanvaihto (VOA) -tutkimushanke. Rekisteriaineiston avulla suunnitellaan kansallisesti edustava otos tutkimuskyselyyn, lähetetään tutkimuskutsut kyselyn otokseen valituille päiväkodeille  ja tutkitaan henkilöstön alalla pysymistä, alan sisällä siirtymistä ja alalta poistumista. Varhaiskasvatuslaki 69 §

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda) seuraavia tietoaineistoja toimipaikoista, joiden toimintamuoto on päiväkoti:

Varhaiskasvatustoimijan tiedot

 • Nimi
 • Kuntakoodi
 • Organisaatio-OID

Tilapäinen kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstö

 • Henkilöiden määrä
 • Tehdyt tunnit
 • Päivämäärä

Toimipaikka

 • Nimi
 • Organisaatio-OID
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Postiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Postinumero
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan järjestämismuoto
 • Toimipaikan toimintamuoto
 • Yritysmuoto
 • Toimipaikan asiointikieli
 • Kielipainotus
 • Toiminnallinen painotus
 • Kasvatusopillinen järjestelmä
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Toimipaikan kielipainotus

 • Kielipainotuskoodi
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Toimipaikan toiminnallinen painotus

 • Toiminnallinen painotus koodi
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Lisäksi toimipaikoittain

 • Summamäärä ko. toimipaikassa varhaiskasvatussuhteessa olevista lapsista (ei henkilötietoja)

Työntekijän henkilötiedot

 • Henkilötunnus
 • Etunimet
 • Kutsumanimi
 • Sukunimi
 • Äidinkieli
 • Sukupuoli

Työntekijän tutkinto

 • Tutkinto

Työntekijän palvelusuhteen tiedot

 • Palvelusuhteen tyyppi
 • Palvelusuhteen alkamispäivämäärä
 • Palvelusuhteen päättymispäivämäärä
 • Työajan tyyppi
 • Työaika viikossa
 • Tutkintokoodi

Työntekijän pääasialliset työskentelypaikat

 • Työskentelyn alkamispäivämäärä
 • Työskentelyn päättymispäivämäärä
 • Tehtävänimike
 • Kelpoisuus

Työntekijän pidempi poissaolo 

 • Poissaolon alkamispäivämäärä
 • Poissaolon päättymispäivämäärä
syys-lokakuu 2022

Tilastokeskus, tilaaja OKM/OPH

Varhaiskasvatuksen rakennusten nykytilaselvitysVarhaiskasvatuslaki 69 §

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda) seuraavia tietoaineistoja voimassa olevista toimipaikoista, joiden toimintamuoto on päiväkoti. Lisäksi ryhmäperhepäiväkodit, jotka ovat kuntakoodin perusteella kunnan ainoita varhaiskasvatuksen toimipaikkoja. Aineisto ei sisällä henkilötietoja.

Varhaiskasvatustoimijan tiedot

 • Organisaatio-OID
 • Yritysmuoto

Toimipaikka

 • Nimi
 • Organisaatio-OID
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Kuntakoodi

Lisäksi toimipaikassa varhaiskasvatuksessa olevien lasten varhaiskasvatuspäätöksistä päätellään tieto siitä järjestetäänkö toimipaikassa vuorohoitoa.

 • Vuorohoitopäiväkoti (kyllä/ei)
marraskuu 2022

OPH

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilurekisterin täydentäminenLaki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020)

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuvien kuntien osalta poimitaan Vardasta seuraavat tiedot sekä kunnallisista että yksityisistä toimipaikoista kaikilta vuosina 2016 ja 2017 syntyneiltä varhaiskasvatuksessa olevilta lapsilta, joilla on suomalainen henkilötunnus:

 • Lapsen henkilötunnus
 • Toimipaikan OID
joulukuu 2022

Karvi

Paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa -arviointi

Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 6 §

Vardasta poimitaan seuraavat tiedot kaikkien varhaiskasvatustoimijoiden voimassa olevista toimipaikoista, joiden toimintamuoto on päiväkoti:

 • Toimipaikan kuntakoodi
 • Toimipaikan nimi
 • Varhaiskasvatustoimijan yritysmuoto (kunnallinen/yksityinen)
 • Toimipaikan asiointikieli
joulukuu 2022

OKM

Henkilöstön määrä kunnissa koulutuspaikkojen määristä päättämistä varten

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

Vardasta poimitaan kunnittain summat työntekijöistä, joilla on sekä palvelussuhde että työskentelypaikka voimassa tarkastelupäivänä. Ei poimita henkilötietoja.

 • Kuntakoodi
 • Kunnan nimi
 • Voimassa olevien työntekijöiden määrä henkilöittäin
joulukuu 2022

Vertikal Oy

Tietoja mm. Vardasta raportoiduista vuoden 2021 tiedoista

Varhaiskasvatuslaki 69 §
 • Vuoden 2021 lapsitietojen raportoinnin puutteet ja tietojen kattavuus
 • Vardan kustannukset vuosina 2019, 2020 ja 2021
 • Varhaiskasvatustoimijoiden määrä Vardassa vuonna 2021
 • Toimipaikkojen määrä Vardassa vuonna 2021
 • Työntekijöiksi ilmoitettujen henkilöiden lukumäärä Vardassa 2021
 • Vuokratun henkilöstön kirjaamistapa
 • Varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus 2021 keskimäärin
 • Mahdollisen Vardan tyytyväisyyskyselyn tiedot
helmikuu 2023

OKM

Tilannekuvan muodostaminen varhaiskasvatuksessa olevista venäjän- ja ukrainankielisistä lapsista.

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

Vardasta poimitaan summatasolla niiden lasten lukumäärät, joilla on 28.2.2023 sekä varhaiskasvatuspäätös että varhaiskasvatussuhde voimassa ja lapsen äidinkieli on venäjä tai ukraina. Ei poimita henkilötietoja.

helmikuu 2023

OKM

Tiedot toimitetaan OECD:lle projektiin Geographic inequalities in access to essential services.

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

Vardasta poimitaan seuraavat tiedot poimintapäivänä 28.2.2023 voimassa olevien varhaiskasvatuksen toimipaikkojen osalta:

 • Toimipaikan organisaatio-OID
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Varhaiskasvatustoimijan yritystyyppi (kunta/yksityinen)
 • Toimintamuoto
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
helmikuu 2023

FCG Finnish Consulting Group Oy, tilaaja OPH/OKM

Valtioneuvoston Terveet tilat 2028: Varhaiskasvatuksen tilat ja rakennukset -selvityksen tutkimusosuus, toteutus maalis-kesäkuu 2023.

Varhaiskasvatuslaki 69 §

Vardasta poimitaan seuraavat tiedot poimintapäivällä 16.11.2022:

Kuntien tietoja:

 • Kuntakoodi
 • Organisaatio-OID
 • Kunnan nimi
 • Sähköpostiosoite

Poimintapäivänä voimassa olleiden yksityisten varhaiskasvatustoimijoiden tietoja:

 • Kuntakoodi
 • Organisaatio-OID
 • Varhaiskasvatustoimijan nimi
 • Sähköpostiosoite

Poimintapäivänä voimassa olleet varhaiskasvatuksen toimipaikat, joiden toimintamuoto on päiväkoti:

 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan organisaatio-OID
 • Toimipaikan nimi
 • Toimipaikan sähköpostiosoite
maaliskuu 2023

Tampereen yliopisto

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointi: Organisatoriset tekijät ja alanvaihto (VOA) -tutkimushanke. Rekisteriaineiston avulla suunnitellaan kansallisesti edustava otos tutkimuskyselyyn, lähetetään tutkimuskutsut kyselyn otokseen valituille päiväkodeille  ja tutkitaan henkilöstön alalla pysymistä, alan sisällä siirtymistä ja alalta poistumista. 

Varhaiskasvatuslaki 69 §

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda) seuraavia tietoaineistoja päivämäärällä 15.3.2023 toimipaikoista, joiden toimintamuoto on päiväkoti:

Varhaiskasvatustoimijan tiedot

 • Nimi
 • Kuntakoodi
 • Organisaatio-OID

Toimipaikka

 • Nimi
 • Organisaatio-OID
 • Käyntiosoite
 • Käyntiosoitteen postinumero
 • Käyntiosoitteen postitoimipaikka
 • Postiosoite
 • Postitoimipaikka
 • Postinumero
 • Kuntakoodi
 • Toimipaikan järjestämismuoto
 • Toimipaikan toimintamuoto
 • Yritysmuoto
 • Toimipaikan asiointikieli
 • Kielipainotus
 • Toiminnallinen painotus
 • Kasvatusopillinen järjestelmä
 • Varhaiskasvatuspaikkojen määrä
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä
 • Summamäärä ko. toimipaikassa varhaiskasvatussuhteessa olevista lapsista (ei henkilötietoja)

Toimipaikan kielipainotus

 • Kielipainotuskoodi
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Toimipaikan toiminnallinen painotus

 • Toiminnallinen painotus koodi
 • Alkamispäivämäärä
 • Päättymispäivämäärä

Työntekijän henkilötiedot

 • Henkilön ID
 • Henkilötunnus
 • Etunimet
 • Kutsumanimi
 • Sukunimi
 • Äidinkieli
 • Sukupuoli

Työntekijän tutkinto

 • Tutkinto

Työntekijän palvelusuhteen tiedot

 • Palvelusuhteen tyyppi
 • Palvelusuhteen alkamispäivämäärä
 • Palvelusuhteen päättymispäivämäärä
 • Työajan tyyppi
 • Työaika viikossa
 • Tutkintokoodi

Työntekijän pääasialliset työskentelypaikat

 • Työskentelyn alkamispäivämäärä
 • Työskentelyn päättymispäivämäärä
 • Tehtävänimike
 • Kelpoisuus

Työntekijän pidempi poissaolo 

 • Poissaolon alkamispäivämäärä
 • Poissaolon päättymispäivämäärä
huhtikuu 2023

OKM

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrät äidinkielittäin lisätiedoksi hallitusneuvotteluihin

Varhaiskasvatuslaki 69 §, opetus- ja kulttuuriministeriön määräys Opetushallitukselle

31.12.2022 tilanteen mukaiset summatasoiset tiedot lapsista, joilla on voimassa varhaiskasvatuspäätös ja -suhde Vardassa:

 • Lukumäärä lapsista, joiden äidinkieli on englanti
 • Lukumäärä lapsista, joiden äidinkieli on ukraina
 • Viisi yleisintä äidinkieltä kotimaisten kielten jälkeen
 • Lasten määrä kunkin viiden yleisimmän äidinkielen osalta
toukokuu 2023


Enskilda fall av utlämnande av uppgifter till myndigheterna:

Myndighet

Uppgifternas användnings-ändamål

Grund för utlämnandet

Innehåll som lämnas ut

Tidpunkt

UKM

Uppgifter på summanivå eller uppgifter som innehåller personuppgifter, alltså uppgifter på personnivå, och som behövs för nationellt och internationellt utvärderings-, utvecklings- och forsknings-, uppföljnings- och styrningsarbete samt i lagstadgad verksamhet

Lag om småbarns-pedagogik 69 §, undervisnings- och kulturministeriets föreskrift till Utbildningsstyrelsen

 • uppgifter om antalet barn som deltar i skiftomsorg inom småbarns-pedagogiken

september 2020

NCU

Utvärderingsarbete som berör småbarns-pedagogiken

Lag om Nationella centret för utbildnings-utvärdering 6 §

 • Uppgifter om verksamhetsställen som berör daghem i Finland

september 2020

Utbildnings-styrelsen

För lagstadgade uppgifter och för utveckling och beslutsfattande som berör småbarns-pedagogiken

Lag om småbarns-pedagogik 66 §

 • Uppgifter om svenskspråkiga daghem för en utredningsrapport om utvecklingen av den svenskspråkiga småbarnspedagogiken

september 2020

UKM

Beredning av ändringar i lagen om klientavgifter

Lag om småbarns-pedagogik 69 §, undervisnings- och kulturministeriets föreskrift till Utbildnings-styrelsen

 • Uppgifter om antalet barn per avgiftsgrund inom kommunal småbarnspedagogik

oktober 2020

Utbildnings-styrelsen

För lagstadgade uppgifter och för utveckling och beslutsfattande som berör småbarns-pedagogiken

Lag om småbarns-pedagogik 66 §

 • Uppgifter på summanivå per kommun om barn med ett visst modersmål som deltar i småbarnspedagogik

november 2020

UKMBeredning av ett urval i enlighet med lagen om ett försök med tvåårig förskoleundervisning

Lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning (1046/2020)

Lag om småbarnspedagogik 69 §, undervisnings- och kulturministeriets föreskrift till Utbildningsstyrelsen

Följande uppgifter som sparats hos samtliga kommuner och privata serviceproducenter (även köptjänst- och servicesedelverksamhet) åren 2019–2020:

Verksamhetsställen:

 • Organisations-OID
 • ID för aktören inom småbarnspedagogik
 • Namn (även sådana namn på verksamhetsställen som innehåller personuppgifter)
 • Besöksadress
 • Postnummer
 • Besöksadressens postanstalt
 • Adress
 • Postanstalt
 • Postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kommunkod
 • Verksamhetsställets anordnarform
 • Verksamhetsställets verksamhetsform
 • Verksamhetsställets språk
 • Språk som betonas – Ja / Nej – Ifall ja: språk
 • Verksamhet som betonas Ja / Nej – Ifall ja: verksamhet som betonas
 • Pedagogiskt system
 • Antalet platser inom småbarnspedagogik
 • Begynnelsedatum
 • Slutdatum

Barn:

 • Studentnummer
 • Aktör inom småbarnspedagogik

Uppgifter om småbarnspedagogik:

 • ID för barnets deltagande i småbarnspedagogik
 • ID för barnets beslut om småbarnspedagogik
 • Verksamhetsställets ID
 • Begynnelsedatum
 • Slutdatum

Studentnummer/personbeteckningar

Januari 2021
UKMMinisteriets förfrågan som riktar sig till serviceproducenter inom småbarnspedagogik och vars syfte är att kartlägga situationen med integritetsskydd och datasäkerhet hos serviceproducenternaLag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) 6 §.

Kontaktuppgifter till de privata serviceproducenterna för att kunna bilda ett sampel

 • aktörens namn,
 • e-postadress,
 • fo-nummer,
 • företagsform,
 • hemkommun,
 • verksamhetsform,
 • antal verksamhetsställen,
 • på vilket sätt uppgifterna förs in,

Antalet gällande uppgifter om deltagande i småbarnspedagogik

April 2021
 • No labels