Innehåll:

Befintliga föreskrifter

Föreskrift 20.6.2023 (OPH-3418-2023) införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI

Utbildningsstyrelsen har givit en specificerad föreskrift till anordnare av utbildning om att hålla uppgifterna uppdaterade och om datastrukturen. Föreskriften ges i anslutning till KOSKI- informationsresursen och ePUK-tjänsten.

KOSKI föreskrift 20.6.2023 | KOSKI anvisning 20.6.2023 | ePUK anvisning 20.6.2023

Den här föreskriften ersätter den tidigare föreskrift som Utbildningsstyrelsen har gett om införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI (OPH-5214-2022).

Föreskrift 22.12.2022 (OPH-5217-2022) om att spara uppgifter i registret över annan än reglerad utbildning som Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning anskaffat

Utbildningsstyrelsen har den 22 december 2022 gett en specificerad föreskrift (OPH-5217-2022) till anordnare av undervisning och utbildning om införande av uppgifter i
registret över annan än reglerad utbildning som Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning anskaffat.

Föreskrift 22.12.2022 | Anvisning 22.12.2022Icke befintliga föreskrifter

Föreskrift 22.12.2022 (OPH-5214-2022) införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI

Utbildningsstyrelsen har givit en specificerad föreskrift till anordnare av utbildning om att hålla uppgifterna uppdaterade och om datastrukturen. Föreskriften ges i anslutning till KOSKI- informationsresursen och ePUK-tjänsten.

KOSKI föreskrift 22.12.2022 | KOSKI anvisning 22.12.2022 | ePUK anvisning 22.12.2022

Den här föreskriften ersätter den tidigare föreskrift som Utbildningsstyrelsen har gett om införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI (OPH-2994-2022).

Föreskrift 29.6.2022 (OPH-2994-2022) införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI

Utbildningsstyrelsen har givit en specificerad föreskrift till anordnare av utbildning om att hålla uppgifterna uppdaterade och om datastrukturen. Föreskriften ges i anslutning till KOSKI- informationsresursen och ePUK-tjänsten.

KOSKI föreskrift 29.6.2022| KOSKI anvisning 23.6.2022 | KOSKI Uppgiftsförteckning v5.0eHOKS ohje 23.6.2022 | eHOKS tietoluettelo v4.0

Den här föreskriften ersätter den tidigare föreskrift som Utbildningsstyrelsen har gett om införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI (OPH-2626-2021).

Föreskrift 19.7.2021 (OPH-2626-2021) införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI

Utbildningsstyrelsen har givit en specificerad föreskrift till anordnare av utbildning om att hålla uppgifterna uppdaterade och om datastrukturen. Föreskriften ges i anslutning till KOSKI- informationsresursen och ePUK-tjänsten.

KOSKI föreskrift 19.7.2021  |  KOSKI anvisning 16.7.2021   |  KOSKI tietoluettelo v4.0  |  eHOKS ohje 15.7.2021  |  eHOKS Tietoluettelo v3.0

Den här föreskriften ersätter den tidigare föreskrift som Utbildningsstyrelsen har gett om införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI (OPH-2950-2019).

Föreskrift 16.12.2019 (OPH-2950-2019) införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI

Utbildningsstyrelsen ger en detaljerad föreskrift till utbildninganordnare om att hålla informationen uppdaterad och informationsstrukturer. Föreskrift utfärdas i anslutning till KOSKI-tjänsten och eHOKS-tjänsten. Utbildningsstyrelsens föreskrift, uppgiftsförtekning och anvisning finns som länkar nedan:

KOSKI föreskrift 16.12.2019  |  KOSKI anvisning 16.12.2019  |  KOSKI uppgiftsförteckning v3.0

ePUK anvisning 16.12.2019  |  eHOKS tietoluettelo v2.0

Den här föreskriften ersätter den tidigare föreskrift (OPH-1076-2019). 

- inte i kraft - Föreskrift 8.5.2019 (OPH-1076-2019) införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI

Lagändringen om KOSKI-tjänsten och eHOKS har godkänts av parlamentet och lagen är nu i kraft med ändringar (Lag om nationella studie- och examensregister 884/2017). I enlighet med lagen utfärdar Utbildningsstyrelsen en mer detaljerad föreskrift till utbildningsanordnare  om att hålla informationen uppdaterad och informationsstrukturer.

Utbildningsstyrelsens föreskrift, uppgiftsförtekning och anvisning finns som länkar nedan:

KOSKI föreskrift 8.5.2019  |  KOSKI anvisning 8.5.2019  | KOSKI uppgiftsförteckning v2.0

ePUK anvisning 08052019  |  eHOKS tietoluettelo v1.0 8.5.2019

Den här föreskriften ersätter den tidigare föreskrift (OPH-2966-2017). 

- inte i kraft -  Föreskrift 12.12.2017 (OPH-2966-2017) införing av utbildningsanordnarens uppgifter i informationsresursen KOSKI

Lag om nationella studie- och examensregister 884/2017 träder i kraft 1.1.2018 och samtidigt etableras den nationella informationsresursen inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen ( på svenska).

I enlighet med lagen utfärdar Utbildningsstyrelsen en mer detaljerad föreskrift till utbildningsanordnare  om att hålla informationen uppdaterad och informationsstrukturer. (föreskrift | uppgiftsförteckning | anvisning).

  • No labels