Perustiedot-osiossa kohdassa "Anomusilmoitukset" voit valita ne käyttäjärooolit/käyttöoikeusryhmät, joihin kohdistuvista käyttöoikeusanomuksista haluat saada ilmoituksen sähköpostitse. Valittavissa ovat vain ne käyttäjäroolit, jotka sisältävät käyttöoikeuspalvelun käyttöoikeuden "vastuukäyttäjät". 

1. Lisää käyttöoikeusryhmän tietoihin Käyttöoikeuspalvelu - Vastuukäyttäjät


2. Lisää omiin tietoihin Anomusilmoitukset - haluttu käyttöoikeusryhmä


3. Anomus tulee OPH:n käsiteltävksi. Ne virkailijat, jotka ovat tilanneet anomusilmoituksen, saavat tiedon uusista anomuksista sähköpostiinsa. Huomaa, että QA:lta sähköpostit menevät ainoastaan Fakemaileriin.


Jos käyttöoikeusryhmä sisältää käyttöoikeuden "vastuukäyttäjät", ko. käyttöoikeuden voi myöntää ainoastaan Opetushallituksen rekisterinpitäjä.

  • No labels