Ristiinopiskelupalvelu sisältää palveluväylän, joka tarjoaa korkeakouluille vakioidun tavan siirtää opiskelutarjontaan, ilmoittautumisiin ja suorituksiin liittyviä tietoja muiden ristiinopiskelupalveluun liittyneiden korkeakoulujen kanssa. Ristiinopiskelupalvelu on oma palvelunsa, mutta sitä käytetään korkeakoulun oman opintotietojärjestelmän kautta.

Opetusyhteistyöverkoston tietojen vienti ja verkoston liittäminen ristiinopiskelupalveluun on ensimmäinen tehtävä ristiinopiskelupalvelun käyttämiseksi. Verkostoyhteyshenkilön tulisi varmistaa korkeakoulunsa opintotietojärjestelmän ylläpitäjältä valmius ristiinopiskelupalveluun liittymiseksi. Korkeakoulun omassa opintotietojärjestelmässä tulee olla ristiinopiskelupalvelun mahdollistavat ominaisuudet.


  • No labels