Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hei

Tiedoksi valtioneuvostolla käynnissä oleva sähköpostiuudistus, jossa kaikkien ministeriöiden sähköpostidomainit muuttuvat muotoon gov.fi. Vanhoihin osoitteisiin lähetetyt viestit menevät perille vielä kahden vuoden ajan. Lisätietoja muutoksesta: https://vnk.fi/-/gov.fi 

Eduuni-ID:n osalta muutos tehdään yliheittona VNK:n ilmoittaman aikataulun mukaisina viikonloppuina. Yliheitto mahdollistaa sen, että ko. osoitteille annetut käyttöoikeudet säilyvät ennallaan Eduuni- ja Tiimeri-palveluissa.

Mikäli Eduuni-ID:tä käyttävissä palveluissa on annettu domain-kohtaisia oikeuksia ministeriöiden sähköpostidomaineille (esim. @vnk.fi, @minedu.fi), eivät nämä oikeudet enää toimi yliheiton jälkeen, kun sähköpostiosoitteet muuttuvat. Jos tästä aiheutuu ongelmia palveluiden käyttöoikeuksissa, voitte olla yhteydessä customerservice@eduuni.fi.


Ystävällisin terveisin,
Eduuni-tiimi

  • No labels