Tässä esitetään korkeakoulujen ja CSC:n yhteistoiminnassa keskeiset ohjausyhteistyön rakenteet, kokoonpanojen tehtävät ja jäsenyydet. Ohjausyhteistyön rakenteiden kautta korkeakoulut

 • 1) ohjaavat CSC:tä omistajina yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja omistajien omistajayhteistyötä varten muodostaman neuvottelukunnan kautta
 • 2) ohjaavat palveluita CSC:n asiakkaana suoran asiakasohjauksen keinoin
 • 3) vaikuttavat OKM:n CSC:ltä hankkimiin palveluihin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyössä, yhteisessä dialogissa OKM:n, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, CSC:n ja muiden kesken

CSC:hen liittyvät yhteistyön rakenteet

1) Omistajaohjaus

 • Omistajat määrittelevät yhtiön olemassaolon tarkoituksen ja tehtävän 
 • Osakeyhtiölain mukaisena toimielimenä hallitus toteuttaa neuvottelukunnan asettamaa omistajastrategiaa

Kokoonpano

CSC:n Yhtiökokous

Valtion edustajana yhtiökokouksissa toimii valtakirjalla opetus- ja kulttuuriministeriön asianomainen ministeri, kansliapäällikkö, hallinto-osaston päällikkö taikka muu hallinto-osaston virkamies, joka käyttää yhtiökokouksessa omistajalle kuuluvaa päätösvaltaa.

Korkeakoulujen edustajina yhtiökokouksissa toimivat valtakirjalla rehtorit tai muut korkeakoulujen nimeämät edustajat, jotka käyttää yhtiökokouksessa omistajalle kuuluvaa päätösvaltaa.

CSC:n Hallitus

Jukka Mönkkönen
rehtori
Itä-Suomen yliopisto, puheenjohtaja

Riitta Autere
valtiovarainministeriö

Laura Eiro
ylijohtaja
liikenne- ja viestintäministeriö

Tua Huomo
VTT

Hannu Kemppainen
Business Finland

Petri Myllymäki
Helsingin yliopisto

Petri Raivo
rehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

CSC:n Neuvottelukunta

Eerikki Nurmi
lainsäädäntöneuvos
Opetus-ja kulttuuriministeriö (puheenjohtaja)

Erja Heikkinen
johtaja
Opetus-ja kulttuuriministeriö

Ari Hirvonen
digijohtaja
Jyväskylän yliopisto

Päivi Husman
johtaja
Työterveyslaitos

Minna Karvonen
johtaja
Opetus-ja kulttuuriministeriö

Kati Komulainen
rehtori
Vaasan ammattikorkeakoulu

Tapio Kujala
rehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu

Marja Sarajärvi
palvelujohtaja
Oulun yliopisto

Soili Vasikainen
tiedeasiainneuvos
Opetus-ja kulttuuriministeriö

Christa Winqvist
tietonhallintojohtaja
Aalto-yliopisto

Neuvottelukunta voi myös kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

CSC:n strategian toimeenpanon sparrausryhmä

(OKM:llä ja CSC:llä on säännölliset omistajaohjaustapaamiset vastaavasti)

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n edustajat

 • Mari Walls, rehtori (puheenjohtaja)
 • Ari Hirvonen, digijohtaja, JY

 • Manu Pajuluoma, tieto- ja digipalveluiden johtaja, LUC

 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n edustajat

 • Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jarmo Kauppinen, tietohallintopäällikkö, Centria-ammattikorkeakoulu
 • Seppo Lyyra, talousjohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

CSC:n edustajat

 • Kimmo Koski, toimitusjohtaja
 • Janne Kanner, datanhallinnan palvelut (sihteeri)
 • Outi Tasala, asiakasratkaisupäällikkö 

 

CSC:n ja korkeakoulujen kahdenvälisen yhteistyön kehittämisen ohjausryhmät

Korkeakoulun ja CSC:n välisen puitesopimuksen yhteyshenkilöt korkeakouluista.

CSC:n yhteyshenkilöinä Antti Mäki ja Outi Tasala

2) Suora asiakasohjaus: asiakasohjauksen ryhmät, asiakkaiden yhteenliittymät, konsortiot

 • Päättävät uusista palveluista, palveluiden kehityksestä niiden elinkaaren aikana ja palveluiden päättämisestä
 • Päättävät palveluiden tiekartoista omistamissaan ja/tai ohjaamissaan palveluissa

KokoonpanoTehtävät

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin ohjausryhmä

(asiat ideapankissa)

 • Teemu Kiviniemi, CSC
 • Harri Kuusisto, CSC
 • Jani Leino, Turun yliopisto
 • Hannes Päivänsalo, Aalto-yliopisto
 • Petri Rautiainen, Centria ammattikorkeakoulu
 • Anne-Maarit Selinummi, Hämeen ammattikorkeakoulu

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin ohjausryhmän taustalla on valtion ja korkeakoulujen CSC:n omistajina esille nostama yksi CSC:n perustehtävä, "palveluintegraattorin periaatteilla toimiva hankinta- ja kilpailutusorganisaatio, joka vastaa palvelusta sen koko elinkaaren ajan". Ohjausryhmä on korkeakoulujen ja CSC:n yhteinen foorumi, joka

 • ohjaa yhdessä yleisesti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin kehitystä ja sitä palvelevien yhteistyörakenteiden organisoimista
 • ohjaa yhdessä sovittuja palveluita, kuten käynnistyvää GÉANT IaaS+ -brokerointia

Korkeakoulujen Digivisio 2030 ohjausryhmä

(asiat ideapankissa)

Digivision ohjausryhmä 1.1.2023-

 • Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto
 • Heidi Ahokallio-Leppälä, vararehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Piia Björn, vararehtori, Turun yliopisto
 • Pekka Kähkipuro, tietohallintojohtaja, Tampereen korkeakoulukonserni
 • Jyrki Laitinen, vararehtori, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Johan Lilius, Digitaalisen transformaation johtaja, Åbo Akademi
 • Anu Moisio, jatkuvan oppimisen johtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja, Helsingin yliopisto
 • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto
 • Matti Sarén, rehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Korkeakoulujen digivision hanketoimistosopimuksen seurantaryhmä

Jäsenet:

 • Ari Hirvonen, Jyväskylän yliopisto
 • Manu Pajuluoma, LUC
 • Anu Moisio, Haaga-Helia
 • Hanna Nordlund, Digivision hanketoimisto
 • Hanna-Mari Puuska, CSC
 • Marita Pajulahti, CSC
 • Outi Tasala, CSC

Asiantuntijat:

 • Enni Airasmaa, Digivision hanketoimisto

Funet-ohjausryhmä

(asiat ideapankissa)

Funet -vuosikokouksessa valitut Funet-ohjausryhmän jäsenet kaksivuotiskaudelle 2023-2025 (alkaen ja päättyen ko. vuoden Funet-vuosikokoukseen)

 • Ilkka Siissalo, Helsingin yliopisto
 • Jani Leino, Turun yliopisto
 • Miska Sulander, Jyväskylän yliopisto
 • Jyrki Laitinen, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Tuomas Orama, Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Vesa Gynther, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Matti Keränen, Ilmatieteen laitos

 • Kokoontuu vuosittain säännöllisesti
 • Toimii aktiivisena koordinoinnin ja tiedonvaihdon kanavana
 • Seuraa Funet-verkon ja palveluiden laatua
 • Neuvottelee Funet-yhteisön puolesta Funetin palveluvalikoimasta, palvelukuvauksista, kehityshankkeista, kustannustenjaosta, hinnoittelusta ja muista Funet-toimintaan liittyvistä linjauksista
 • Sopii Funet-palvelujen merkittävistä muutoksista, lakkauttamisista ja muutosaikatauluista

Haka-konsortion ohjausryhmä

Yliopistojen IT-johtajien FUCIO-verkoston edustajat

 • Minna Harjuniemi, Helsingin yliopisto, tietotekniikkapäällikkö
 • Antti Sirviö, LUT, tietohallintojohtaja

Ammattikorkeakoulujen ATK-päälliköiden AAPA-verkoston edustajat

 • Osmo Santamäki Satakunnan ammattikorkeakoulusta
 • Asmo Myllyaho, Seamk, Kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö

Ohjausryhmän kutsumat edustajat

 • Jari Kotomäki, Aalto-yliopisto, Korkeakoulujen IAM-verkoston vetäjä
 • Kari Korhonen, Itä-Suomen yliopisto (KOOTuki-ryhmän edustaja)
 • Susanna Pirttikangas, Oulun yliopisto (tutkimuksen edustaja)

Luottamusverkoston operaattorin edustaja

 • Totti Mäkelä, CSC- Tieteen tietotekniikan keskus, johtaja

Ohjausryhmän sihteeristö

 • Jukka Kärkkäinen, CSC- Tieteen tietotekniikan keskus
 • Arto Tuomi, CSC- Tieteen tietotekniikan keskus
Neuvoa antava ohjausryhmä edistää ja koordinoi Haka-luottamusverkon kehitystä.

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä 

(asiat ideapankissa)

Palvelun ohjaus mm. OILI-palvelun osalta.

MS lisenssihankinnan ohjausryhmä

Jäsenet eivät julkisesti saatavilla

Peppi-konsortion ohjausryhmä

(asiat ideapankissa)

 • Jyrki Laitinen, Oamk, pj
 • Ari-Pekka Anttila, TAMK
 • Ari Hovila, Vaasan yliopisto
 • Ari Hälikkä, Haaga-Helia AMK
 • Simo Mustila, Metropolia AMK
 • Marjo Nenonen, Karelia AMK 
 • Seija Nevala, Lapin yliopisto
 • Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto 
 • Pasi Hotari, Metropolia AMK, Peppi-konsortion toiminnanjohtaja
 • Timo Hynynen, Lakimies Metropolia

Peppi-konsortion toimintaa johtaa toiminnanjohtaja.

Konsortion jäsenkorkeakoulujen ja omistajien edustajista muodostuva ohjausryhmä määrittelee Peppi-palvelukokonaisuudelle kehitykselle suunnan, painopisteet ja tavoitteet ja ohjaa konsortion toimintaa niitä kohti.

EXAM-konsortion johtoryhmä

(asiat ideapankissa)

T=työvaliokunnan jäsen

Aalto-yliopisto: Venla Virtakoivu (T), varajäsen Anni Rytkönen
Centria-ammattikorkeakoulu: Anna Pulkkinen, varajäsen Jarmo Kauppinen
Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu: Kirsti Niemeläinen, varajäsen Olavi Kurttio
Hanken Svenska handelshögskolan: Kicka Lindroos
Helsingin yliopisto: Sari Koski-Kotiranta (T)
Hämeen ammattikorkeakoulu: Jaana Kullaslahti, varajäsen Henna Pirttilä
Itä-Suomen yliopisto: Kari Korhonen, varajäsen Marko Holmavuo
Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Rika Nakamura, varajäsen Tarja Moilanen
Jyväskylän yliopisto: Markku Närhi (T), varajäsen Liisa Kallio (T)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Pekka Uotila, varajäsen Tommi Pälli
Karelia-ammattikorkeakoulu: Olavi Pesonen
LAB-ammattikorkeakoulu: Marjaana Kareinen
Lapin ammattikorkeakoulu: Anu Pruikkonen, varajäsen Marko Mehtälä
Lapin yliopisto: Tanja Rautiainen, varajäsen Merija Timonen
LUT-yliopisto: Marjaana Kareinen
Metropolia-ammattikorkeakoulu: Tuomas Orama, varajäsen Tuuli Sinervo
Oulun ammattikorkeakoulu: Helena Tolonen, varajäsen Samuli Malinen
Oulun yliopisto: Sanna Waris (T), varajäsen Vesa-Matti Sarenius
Poliisiammattikorkeakoulu: Kirsi Viitanen, varajäsen Merja Laitinen
Satakunnan ammattikorkeakoulu: Katja Lempinen (T), varajäsen Osmo Santamäki
Savonia-ammattikorkeakoulu: Esa Viklund
Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Asmo Myllyaho, varajäsen Tuija Vasikkaniemi
Tampereen ammattikorkeakoulu: Sanna Sintonen, varajäsen Kristiina Engblom-Pelkkala
Tampereen yliopisto: Mikko Markkola, varajäsen Sara Selänne
Turun yliopisto: Totti Tuhkanen (T), varajäsenet Minna Vuori-Lehti ja Erkki Härkönen
Vaasan yliopisto: Aila Markus, varajäsenet Ari Hovila ja Henna Toivola
Åbo Akademi: Tove Forslund

 • Valitsee ja tarvittaessa kilpailuttaa palveluntuottajan, jonka kanssa konsortion sopimusosapuolet tekevät palvelusopimuksen
 • Hyväksyy palvelusopimuksen sisällön
 • Ohjaa EXAM-tietojärjestelmän kehittämistoimintaa kehittäjäryhmän tekemien esitysten pohjalta
 • Hyväksyy vuosittain konsortion toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen
 • Päättää vuosimaksusta
 • Päättää uusien sopimusosapuolten ottamisesta konsortioon, konsortion liittymismaksusta sekä vastaanottaa ja hyväksyy sopimusosapuolen irtisanomisilmoitukset
 • Raportoi EXAM-palvelun toiminnasta kotikorkeakoulun johdolle
 • Nimittää tarvittaessa tuoteomistajaryhmän kehittäjäryhmän edustajista
 • Valmistelee konsortiosopimuksen muutokset.

Ristiinopiskelupalvelun ohjausryhmä

 • Ohjausryhmä vastaa Ristiinopiskelupalvelun kehittämisestä ja yleisestä ohjauksesta.
 • Ohjausryhmän vastuulla on myös palvelun ylläpitoedellytysten varmistaminen ja mahdollinen ylläpitotoimien kehittäminen.
 • Ohjausryhmä päättää vuosittain palvelun toimintasuunnitelmasta sekä vahvistaa vuosittain Ristiinopiskelupalvelun korkeakoulukohtaisesti määräytyvät vuosihinnat Toimittajan esityksestä.
 • Ohjausryhmä päättää yhteistyössä Toimittajan kanssa Palvelun kaikkia Tilaajia koskevasta yhteisestä Palvelun kehittämisestä huomioiden korkeakoulujen ilmoittamat näkökohdat. Ohjausryhmä pitää Tilaajat tietoisena Palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvistä suunnitelmistaan.
 • Ohjausryhmän toimikausi on palvelun alkuvaiheessa kaksi kalenterivuotta.
 • Ohjausryhmä päivittää tarvittaessa palvelukuvauksen sisällöllisesti taustaverkostoja kuultuaan
 • Ohjausryhmä voi perustaa Palvelun toiminnan ylläpidon ja kehittämistyön tueksi tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijaryhmiä.
 • Ohjausryhmän toiminnan valmistelutyössä ja ohjausryhmän kokouksissa varmistetaan riittävä edustus esim. kutsumalla mukaan asiantuntijoita.

KOHA-yhteenliittymän ohjausryhmä

 • Pekka Uotila, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kirjasto (pj.)
 • Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia/3 AMK
 • Tiina Järvinen, MPKK
 • Anne Lehto, Tritonia
 • Pekka Olsbo, JY avoimen tiedon keskus
 • Sari Palén, Tilastokirjasto

Ohjausryhmän sihteerinä toimii 


ORCID-konsortio

Aalto-yliopisto
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Hanken Svenska handelshögskolan
Helsingin yliopisto
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Ilmatieteen laitos
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Taideyliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Åbo Akademi

Yhteys walter.rydman (at) csc.fi tai orcid-info (at) csc.fi

CSC koordinoi kansallista ORCID-konsortiota ja huolehtii yhteydenpidosta ORCIDin suuntaan. Konsortiossa on CSC:n lisäksi 19 jäsentä.

Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun ohjausryhmä

Varsinaiset jäsenet

 • Jutta Virolainen, (puheenjohtaja), CSC
 • Kukka-Maaria Berg, CSC (sihteeri)
 • Jukka Haapamäki, varajäsen Kaisu Piiroinen, OKM (KTPO)
 • Tomi Kytölä, varajäsen Kari Korhonen, OKM (LAMOS)
 • Liisi Hakalisto, varajäsen Tero Huttunen, OKM (VAPOS)
 • Riikka Vacker, Opetushallitus
 • Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu, AVOP-yhteyshenkilöverkoston edustaja ja AMKista Uralle -hankkeen vastuuhenkilö
 • Erkki Härkönen, Turun yliopisto, Kandipalaute-yhteyshenkilöverkoston ja UNIFIn palauteryhmän edustaja (1.1.2021 alkaen)

Ryhmän tehtävät

 1. jakaa tilannekuvaa ja ohjata valtakunnallisen opetushallinnon palautepalvelun yhteistä kehityssuuntaa
 2. seurata valtakunnallisen opetushallinnon palautepalvelun käyttöä
 3. sopia tarvittavista yhteisistä tulkinnoista palautetiedon käsittelyyn, säilyttämiseen ja luovuttamiseen liittyen
 4. edistää valtakunnallisen palautetiedon keruuta ja hyödyntämistä opetushallinnon toimialalla

DMP-konsortion ohjausryhmä

Ohjausryhmän jäsenet:

Susanna Nykyri, Tampereen yliopisto, puheenjohtaja (varajäsen Katja Fält, Tampereen yliopisto)

Tomi Rosti, Itä-Suomen yliopisto, varapuheenjohtaja (varajäsen Taisa Sallinen, Itä-Suomen yliopisto)

Jukka Rantasaari, Turun yliopisto (varajäsen Mari Riipinen, Turun yliopisto)

Pälvi Kaiponen, Helsingin yliopisto (varajäsen Marja Moisio, Helsingin yliopisto)

Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulu (varajäsen )

Seliina Päällysaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (varajäsen Jaana Latvanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu)

Mira Juppi, Savonia ammattikorkeakoulu (varajäsen Miia Kaartinen, Savonia ammattikorkeakoulu)

Jessica Parland-von Essen, CSC 

Ohjausryhmän tehtävät:

 • Seuraa ja ohjaa palvelun toimintaa
 • Yleiskokouksen valmistelu
 • Huolehtii konsortion tiedottamisesta
 • Asettaa valmistelevat työryhmät
 • Toimintasuunnitelman valmistelu
 • Yhteisrahoitteisen DMP-työkalun ja -palvelun kehitystiekartan valmistelu
 • Yhteistyö avoimen tieteen koordinaation ja muiden sidosryhmien kanssa
 • Muu konsortion toiminnan johtaminen

IT-palveluntuotannon ja palvelunhallinnan johtoryhmä (PAHA)

Puheenjohtaja Christa Winqvist (Aalto), muut jäsenet: Eija Heiskanen (HY), Kimmo Nikkanen (Metropolia), Marko Holmavuo (UEF), Miika Lippojoki (KAMK), Kimmo Pettinen (Laurea) ja Päivi Soinio (ÅA).

Asiantuntijat Jaakko Marin, Antti Mäki, Vilho Kolehmainen, Hanna Nordlund 

PAHA-joryn operatiivinen tehtävä:

 • Seuraa ylläpitopalvelua ja puuttuu poikkeamiin sekä eskaloi
 • Vastaa toimittajayhteystyöstä, palveluintegraattoriyhteistyöstä ja ohjauksesta
 • Ohjaa kapasitettiipalvelua ja seuraa laatua
 • Seuraa palvelutasoja ja puuttuu poikkeamiin
 • Edustaa hanketoimistoa ja korkeakouluja: 4 edustajaa/isot FTE, 3 edustajaa pienet ja keskisuuret FYE
 • Edustaa palveluintegraattoria pysyvänö asiantuntijana

Lisäksi valmistelee ja toimii Digivision ohjausryhmän tukena ohjausryhmän vastuulla olevissa tehtävissä:

 • IT-palvelutuotannon ja -hallinnan taktisessa ohjauksessa yleiskokouksen päättämissä raameissa
 • Sopimushallinnassa
 • Kehitystarpeiden keräyksessä ja dokumentoinnissa
 • Mahdollisten hakintojen koordinoinnissa
 • Poikkeamien käsittelyssä johtoryhmän eskaloinnista
 • Ohjauksen seurannan ja toteuttamisen delegoinnissa hanketoimistolle

Tarvittaessa tukee yleiskokousta sen päättäessä:

 • IT-palvelutuotannon ja hallinnan yleisistä linjauksista: IT palvelutuotannon ja -hallinnan toimintasuunnitelma vuodeksi, budjetti ja kehitystarpeet, palvelutasot, palveluajat.
 • Kriisitilanteista ja poikkeuksista ohjausryhmän eskaloimana
 • Kustannuksiin vaikuttavista päätöksistä FTE-lukujen suhteessa

Ohjausyhteistyö

3) Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyö yhteisessä dialogissa OKM:n, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, CSC:n ja muiden kesken

 • Korkeakoulut vaikuttavat ryhmien kautta mm. OKM:n CSC:ltä hankkimiin palveluihin
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen monenkeskistä yhteistyötä
 • OKM on lisäksi asettanut koulutusasteiden yhteistä yleistä ohjausta varten Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän sekä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen yhteistyöryhmän (lisätietoja: Koulutuksen ja tutkimuksen tietotuotannon ja tietoarkkitehtuurin ohjaus 2020.pptx).

KokoonpanoTehtävät

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä

(asiat ideapankissa)

Ohjausryhmän kokoonpano 2023–2024

Juhani Soini, Turku AMK
Hanna Lahtinen, Laurea

Janne Kanner, CSC
Ella Bingham, Aalto-yliopisto
Minna Harjuniemi, HY
Riitta Lähdemäki, TAU
Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto
Riitta Maijala, Suomen Akatemia
Helena Laaksonen, Tietoarkisto
Emilia Palonen, Valtiotieteellinen yhdistys
Sanna Marttinen, Tulanet
Liisa Maunuksela, Ruokavirasto

Maija Ojanen-Saloranta, VTT

Seliina Päällysaho, SeAMK
Tuija Gadd, Ruokavirasto
Leo Lahti, Turun yliopisto
Jaana Erkkilä-Hill, Taideyliopisto
Jari Hämäläinen, LUT-yliopisto

Henrik Kunttu, JYU

Taina Pihlajaniemi, OY

Ohjausryhmän tehtävä on:

 • Laatia tutkimusyhteisön kansallinen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus
 • Hyväksyä suomalaiset avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaukset
 • Tukea oman taustaorganisaation osallistumista ja sitoutumista tieteen ja tutkimuksen avoimuuden edistämiseen

Tieteellisen laskennan ja datanhallinnan yhteistyöfoorumi


(asiat ideapankissa)


Yhteistyöfoorumin jäsenet 


Puheenjohtaja
TKI-yksikön johtaja Stina Westman, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Jäsenet
Professori Keijo Heljanko, Helsingin yliopisto ja Tietotekniikan tutkimuslaitos (HIIT)
Tutkimusprofessori Risto Makkonen, Ilmatieteen laitos
Tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmi, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Biopankin johtaja Tiina Wahlfors, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (-16.1.2023)
Johtava tutkija Aki Havulinna, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (17.1.2023-)
Yliopettaja Petri Koponen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Apulaisprofessori Leo Lahti, Turun yliopisto
Professori Minnamari Vippola, Tampereen yliopisto
Kehittämispäällikkö Saku Anttila, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Professori Tanja Tarvainen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Timo Tiihonen, Jyväskylän yliopisto
Tutkimuspalveluiden johtaja Ella Bingham, Aalto-yliopisto
Tutkimusprofessori Jukka Ranta, Ruokavirasto
IT-arkkitehti Katriina Karkimo, Haaga-Helia
Digijohtaja Topi Hanhela, Luonnonvarakeskus (Luke)


Asiantuntijajäsenet

Opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusneuvos Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
Johtaja Pekka Lehtovuori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Johtaja Janne Kanner, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Yhteistyöfoorumin sihteerinä toimii

Asiakasratkaisupäällikkö Eeva Nyrövaara, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (14.3.2023 lähtien)
Asiakasratkaisupäällikkö Kirsi Hepolehto, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (13.3.2023 asti)

Asetettu kolmivuotiskaudelle 2022-2024. Yhteistyöfoorumi arvioi
opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) oman toimialansa palveluja sekä ehdottaa linjauksia ja toimenpiteitä, jotka edistävät tietoteknistä yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuuria. 

Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmäJäsenet:

Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
Petri Karonen, Tieteellisten seurain valtuuskunta (varalla Emilia Palonen, Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Tuula Hämäläinen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (varalla Sanna Marttinen, Tulanet)
Marko Peura, Helsingin yliopisto
Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulu (varalla Riitta Lähdemäki, Tampereen yliopisto)
Mira Juppi, Savonia ammattikorkeakoulu (varalla Minna Marjamaa, Laurea ammattikorkeakoulu)
Pekka Karhula, Helsingin yliopisto (varalla Timo Hellgren, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy)
Timo Taskinen, Jyväskylän yliopisto (varalla Irene Ylönen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus)
Aila Louhelainen, Oulun yliopisto (varalla Tuomas Vienola, Itä-Suomen yliopisto)
Anssi Mälkki, Helsingin yliopisto (varalla Aija Kaitera, Helsingin yliopiston kirjasto)
Petri Mäntysaari, Professoriliitto
Johanna Moisio, Tieteentekijöiden liitto
Susanna Nykyri, Tampereen yliopisto (varalla Anne Sunikka, Aalto-yliopisto)
Soile Ollila, Business Finland
Jussi-Pekka Pispa, Tampereen yliopisto
Jaakko Riihimaa, Suomen ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien Aapa-verkosto (varalla Sari Laaksonen, LAB ammattikorkeakoulu)
Mari Riipinen, Turun yliopisto (varalla Ella Bingham, Aalto-yliopisto)
Tomi Rosti, Itä-Suomen yliopisto (varalla Leena Huiku, Aalto-yliopisto)
Anne-Marie Tuikka, Turun ammattikorkeakoulu
Kalle-Antti Suominen, Turun yliopisto
Liisa Suvikumpu, Säätiöt ja rahastot ry
Laura Taajamaa, Suomen Akatemia (varalla Otto Auranen, Suomen Akatemia)
Hanna-Mari Puuska, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri

Pysyvät asiantuntijat:

Walter Rydman, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Error rendering macro 'excerpt-include'

User 'null' does not have permission to view the page.

Finn-ARMA-verkosto (Finnish Association of Research Managers and Advisors)

TYÖVALIOKUNTA 2022–23

Ella Bingham, Aalto-yliopisto, pj. (20–23)

Tuula Hämäläinen, VTT
Markku Ihonen,
Tampereen yliopisto (22–23)
Miki Kallio, Oulun yliopisto (23–24)

Mari Riipinen, Turun yliopisto (23)
Marja-Riitta Vest,
VAMK
Erkki Raulo, Helsingin yliopisto (23–24)

Varajäsenet:

Anu Juslin, Tampereen yliopisto (23)
Sanna Marttinen, Tulanet

Mari Vuolteenaho, Laurea


Koordinaattori:

Walter Rydman, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus 
Sähköposti: walter.rydman (at) csc.fi
+358 50 381 8521

 1. Edistää korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, ammatillista kehittymistä ja tiedon vaihtoa.
 2. Tukee ja edistää verkoston asiantuntijoiden koulutusmahdollisuuksia
 3. Osallistuu valtakunnallisten yhteistyöhankkeiden koordinointiin ja toteutukseen. Ehdottaa tarpeellisia kehityshankkeita.
 4. Antaa lausuntoja ja nimeää asiantuntijoita.
 5. Ylläpitää yhteyksiä keskeisiin sidosryhmiin kansallisesti ja kansainvälisesti.
 6. Edistää kokonaiskuvan muodostumista tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen kehityssuunnista ja -tarpeista (erityisesti koskien digitalisoitumista).
 7. Edistää yhteistä arkkitehtuurityötä korkeakoulujen välillä. Huolehtii tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurista sekä vastaa tutkimushallinnon sanaston kehityksestä ja ylläpidosta.
 8. Toteuttaa yhteistyöneuvoston päättämät asiat.

Verkoston toiminnasta suuri osa tapahtuu noin 20 itsenäisessä työryhmässä. Tarkempaa tietoa työryhmistä on täällä: https://wiki.eduuni.fi/x/HKPHBw

Suomen EOSC-foorumi

Koordinaatiokomitean kokoonpano

 • opetus- ja kulttuuriministeriö: Juha Haataja, Sami Niinimäki
 • Suomen akatemia: Anu Nuutinen, Harri Hautala
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta: Henriikka Mustajoki, Hanna Lahdenperä
 • Suomalaiset organisaatiot, jotka kuuluvat EOSC-yhdistykseen: CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy: Per Öster, Antti Pursula
 • Suomalaiset edustajat EOSC-yhdistyksen työryhmissä: ei vielä ilmoitettu.

Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmä

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM010:00/2021

Yhteyshenkilöt:
Jonna Korhonen, Opetusneuvos, OKM
Tomi Kytölä, Erityisasiantuntija, OKM
Tero Huttunen, Kehittämispäällikkö, OKM

Työryhmän fasilitointi:
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Työryhmän jäsenet ja varajäsenet:

opetusneuvos, Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
erityisasiantuntija, Victor Nyberg, opetus- ja kulttuuriministeriö
kehittämispäällikkö, Tero Huttunen, opetus- ja kulttuuriministeriö / erityisasiantuntija, Liisi Hakalisto, opetus- ja kulttuuriministeriö
kehittämispäällikkö, Joonas Mäkinen, Opetushallitus / sovelluspäällikkö, Laila Puranen, Opetushallitus
päällikkö Jussi-Pekka Pispa, Tampereen yliopisto / tietotekniikkapäällikkö, Minna Harjuniemi, Helsingin yliopisto
tietohallintopäällikkö, Kirsti Niemeläinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu / kiinteistö- ja tietohallintopäällikkö, Asmo Myllynaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
erityisasiantuntija, Kimmo Mäkinen, valtiovarainministeriö / erityisasiantuntija, Markus Rahkola, valtiovarainministeriö
kehityspäällikkö, Teemu Tukiainen, Digi- ja väestötietovirasto / kehityspäällikkö, Anneli Kupari, Digi- ja väestötietovirasto
erityisasiantuntija, Jaana Nevalainen, Suomen Kuntaliitto Ry / erityisasiantuntija, Minna Lindberg, Suomen Kuntaliitto Ry
apulaisrehtori, Anne Hokkanen, Pro Lukio Ry / puheenjohtaja, Jussi Sutinen, Pro LukioRy
vanhempi sovellusasiantuntija, Manne Miettinen, CSC
johtava asiantuntija, Janne Savolainen, Työ- ja elinkeinoministeriö / varajäsen neuvotteleva virkamies
Markku Virtanen, Työ- ja elinkeinoministeriön jäsenesitys
kehitysjohtaja, Olli Vuorinen, Raseko toimitusjohtaja,/ Veli-Matti Lamppu, AMKE ry
digikehittämispäällikkö, Jari Harvio, Hämeenlinnan kaupunki / toiminnanjohtaja, Kaisa Honkonen, Suomen eOppimiskeskus ry 

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM010:00/2021

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä


Opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja

 • Opetusneuvos Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
 • Johtaja Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, varapuheenjohtaja

Ammattikorkeakoulujen opiskelijarekisterien edustaja

 • Kehityspäällikkö, Päivi Aho, Laurea ammattikorkeakoulu
  • Varajäsen Hannele Husa, Tampereen ammattikorkeakoulu

Yliopistojen opiskelijarekisterien edustaja

 • Palvelupäällikkö Hanna-Leena Lyhdeniemi, Tampereen yliopisto
  • Varajäsen Jaana Kunnari, Tampereen yliopisto

Ammattikorkeakoulujen suunnittelupäälliköiden edustaja

 • Opintoasiainpäällikkö Sabina Eerola, Arcada
  • Varajäsen Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu

Yliopistojen suunnittelupäälliköiden edustaja

 • Kehitysjohtaja Soili Makkonen, Itä-Suomen yliopisto

Ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden yhteistyöverkosto

 • Palvelupäällikkö Ismo Kantola, Turun ammattikorkeakoulu
  • Varajäsen Tarja Kalliomäki-Linnas, Tampereen ammattikorkeakoulu

OHA-forum - Yliopistojen opintohallintojohtajien yhteistyöverkosto

 • Opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto
  • Varajäsen: Sanna Kotajärvi-Söderholm, Vaasan yliopisto

AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto

 • Palvelupäällikkö Sari Laaksonen, LAB ammattikorkeakoulu
  • Varajäsen Jaakko Riihimaa, pääsihteeri Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkosto AAPA

FUCIO - yliopistojen tietohallintojohtajien yhteistyöverkosto

 • Opetuksen ja oppimisen IT-ratkaisujen päällikkö Ani-Jatta Immonen, Aalto yliopisto

Opetushallitus

 • Erityisasiantuntija Outi Kivipelto, Opetushallitus
  • Varajäsen Mikko Eronen, Opetushallitus

Tilastokeskus

 • Kehityspäällikkö Mika Tuononen, Tilastokeskus
  • Varajäsen Anna Loukkola, Tilastokeskus

Opiskelijajärjestöt

 • Rico Martikainen, Opiskelijajärjestöt / SAMOK - Suomen opiskelijakuntien liitto

Sihteeri

 • Kehityspäällikkö Minna Pylkkönen, CSC

Ohjausryhmän tehtävänä on:

 1. Ohjata ja seurata lain (884/2017) mukaisen korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon eli VIRTA-opintotietopalvelun kehittämistä, käyttöä ja toimivuutta
 2. Koordinoida ja edistää valtakunnallista yhteistyötä oppijan tietovirtoihin liittyen, sekä huolehtia tietojen yhteentoimivuudesta ja valmistella yhteentoimivuuden määrityksiä erityisesti VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöjen osalta
 3. Koordinoida tietojen välittämistä tiedon hyödyntäjille (ml. OKM) VIRTA-opintotietopalvelusta huomioiden Koski-luovutuspalvelu
 4. Keskustella OKM:n tekemistä koulutukseen ja opintoihin liittyvistä tiedonkeruista ja tietojen käytöstä korkeakoulujen ohjauksessa

Ryhmä toimii yhteistyössä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) kanssa sekä korkeakoulujen digivision ohjausryhmän ja tulevien rakenteiden kanssa. Ryhmä koordinoi työtään opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisen tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän kanssa.

Ohjausryhmällä on tehtävien mukainen mandaatti ohjata VIRTA-opintotietopalvelun toimintaa, huomioiden kuitenkin opintotietopalvelun opetus- ja kulttuuriministeriöstä tuleva rahoitusohjaus. Muita ohjausryhmän tehtäviä ryhmä edistää pääasiassa koordinoinnin ja yhteisen keskustelun kautta. Ohjausryhmän edustajat eivät edusta ohjausryhmässä omia organisaatioitaan vaan omia viiteryhmiään

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki.fi)

(asiat ideapankissa)

Jäsenet:

 • Puheenjohtaja 2/2022-1/2024: Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea AMK (etunimi.sukunimi@laurea.fi)
 • Varapuheenjohtaja 2/2022-1/2024: Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto (etunimi.t.sukunimi@jyu.fi)
 • Sami Hautakangas, OHA-forum, Tampereen yliopisto (etunimi.sukunimi@tuni.fi)
 • Airi Hirvonen, AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@haaga-helia.fi)
 • Krister Karlström, AAPA, Arcada Ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@arcada.fi)
 • Jenni Kokko, IR-tekijäverkosto, Jyväskylän yliopisto (etunimi.m.sukunimi@jyu.fi)
 • Vilho Kolehmainen, Digivisio (etunimi.sukunimi@csc.fi)
 • Juha Laatikainen, Digipedaverkosto, Taideyliopisto (etunimi.sukunimi@uniars.fi)
 • Aila Markus, Synergiaryhmä, Vaasan yliopisto (etunimi.sukunimi@uwasa.fi)
 • Joonas Mäkinen, Opetushallitus (etunimi.sukunimi@oph.fi)
 • Hanna Nordlund, Digivisio (etunimi.sukunimi@csc.fi)
 • Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
 • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen yliopisto (etunimi.sukunimi@tuni.fi)
 • Mari Varonen, Digipedaverkosto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
 • Päivi Vähäsalo, Synergiaryhmä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (etunimi.sukunimi@seamk.fi)
 • Merja Väistö, Opetushallitus (etunimi.sukunimi@oph.fi)
 • Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto (etunimi.sukunimi@uef.fi)
 • Sihteeri: Minna Pylkkönen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (etunimi.sukunimi@csc.fi)

Ryhmän asiantuntijat:

 • Marko Borodavkin, AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Suvi Heinonen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Niina Helenius, OHA-forum
 • Jonna Korhonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Jaakko Riihimaa, AAPA, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Teemu Seesto, FUCIO, Turun yliopisto 
 • Sara Sintonen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
 • Thomas Vikberg, Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Muodostaa kokonaiskuva digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen ja niihin vaikuttavan ympäristön kehityssuunnista ja kehitystarpeista.
 • Tuottaa tähän kokonaiskuvaan perustuvaa kohdennettua viestintää erikseen määritellyille kohderyhmille.
 • Edistää kokonaisarkkitehtuurityötä opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden osalta siinä määrin kuin tämä on perusteltua kaikkien korkeakoulujen tasolla yhteisesti.
 • Pitää yhteyttä merkittäviin sidosryhmiin.
 • Tuottaa näkemys siitä, mitkä ovat tarpeellisia yhteisiä digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen tietojärjestelmäpalveluita ja kehityshankkeita.
 • Edistää ja vahvistaa tietohallinnon ja opintohallinnon toimijoiden välistä kansallista yhteistyötä.

Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmä

 • Jukka Haapamäki, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Tero Huttunen, kehittämispäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Tomi Kytölä, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Liisi Hakalisto, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö 
 • Kaisa Kotamäki, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Kari Korhonen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Ilmari Hyvönen, oeptusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Erja Nokkanen, tietohallintojohtaja, Opetushallitus
 • Laila Puranen, sovelluspäällikkö, Opetushallitus
 • Outi Kivipelto, erityisasiantuntija, Opetushallitus
 • Riikka Rautanen, tilastopäällikkö, Tilastokeskus
 • Anna Loukkola, yliaktuaari, Tilastokeskus
 • Jutta Virolainen, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
 • Walter Rydman, koordinaattori,  CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (myös Finn-ARMA edustaja)
 • Heini Manninen, kehityspäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)

 1. Koulutuksen ja tutkimuksen tietoalueen toimijoiden välisten tietovirtojen / tiedonsiirtojen koordinointi
 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Tilastokeskuksen sekä muiden opetushallinnon luokituksia käyttävien sidosryhmien välisen luokitusyhteistyön koordinointi
 3. Opetushallinnon yhteisen analytiikan, tiedon esittämisen ja raportoinnin tietoalustan hallintamallin ylläpito
 4. Koulutuksen ja tutkimuksen tietoalueen avoimen datan käytön edistäminen
 5. Koski-tietovarannon luovutuspalvelun koordinaatioon osallistuminen
 6. Koulutuksen ja tutkimuksen tietoalueen sanastotyön koordinointi
 7. Oppimisanalytiikan koordinointi
 8. Muut erikseen määriteltävät tehtävät liittyen tiedonhallintalain toimeenpanoon

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen yhteistyöryhmä (Vipunen)


Error rendering macro 'excerpt-include'

User 'null' does not have permission to view the page.

 1. Toimia ohjausryhmänä Vipunen-tilastopalvelun kehittämisessä ja ylläpidossa.
 2. Valmistella opetus-ja kulttuuriministeriön ja CSC:n välinen palvelunostosopimus ja Opetushallituksen ja CSC:n välinen palvelutilaus, joissa sovitaan vuosittain CSC:n Vipusta koskevat tehtävät sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen rahoitus niihin.
 3. Seurata palvelunostosopimuksessa ja palvelutilauksessa sovittujen tehtävien toteutusta ja resurssien käyttöä sekä hyväksyä annetut tehtävät suoritetuiksi, 
  1. Valmistella opetus-ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen välinen vuosittainen tietopalvelusopimus.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen työjaosto (Vipunen)Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen Koski- ja rahoitusjaosto (Vipunen)Varhaiskasvatuksen jaosto (VAKA-jaosto)


VAKA-jaosto on varhaiskasvatuksen tietojen Vipunen-raportointiin perustettu jaosto.

Tieteellinen asiakaspaneeli

Ilpo Vattulainen, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
Antti Poso, Itä-Suomen yliopisto (varapuheenjohtaja)
Sampsa Hautaniemi, Helsingin yliopisto
Hannu Häkkinen, Jyväskylän yliopisto
Minna Palmroth, Helsingin yliopisto
Mikko Tolonen, Helsingin yliopisto
Keijo Heljanko, Aalto-yliopisto
Hannu Kurki-Suonio, Helsingin yliopisto
Laura Ruotsalainen, Helsingin yliopisto
Anssi Laukkanen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Paneelin ensisijainen tehtävä on edistää tutkimusta seuraavilla tavoilla:

 • Asiakasnäkökulman avaaminen CSC:lle
 • Tehdä tieteellistä arviointia (tällä hetkellä CSC Grand Challenge ja DECI)
 • Antaa suosituksia resurssien parhaista jakotavoista
 • Tiedottaa CSC:tä uusista tutkimukseen liittyvistä trendeistä
 • Arvioida CSC:n palveluja asiakkaan näkökulmasta opetus- ja kulttuuriministeriön asettamalle tieteelliselle yhteistyöfoorumille, joka ohjaa tieteellisen laskennan palveluiden ostoissa

4) Ohjausyhteistyön verkostot


KokoonpanoTehtävät
Arene

Unifi

AAPA

Patrik Tarhonen, Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
Petri Rautiainen, Centria-ammattikorkeakoulu
Jari Myllyniemi, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kirsti Niemeläinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Karel McLeod Smith (vs.), Humanistinen ammattikorkeakoulu
Anne-Maarit Selinummi, Hämeen ammattikorkeakoulu
Patric Granholm Högskolan på Åland
Jari Virtanen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Miika Lippojoki, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Jarmo Väisänen, Karelia-ammattikorkeakoulu
Kimmo Hoikka, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Antti Sirviö, LAB-ammattikorkeakoulu
Kimmo Pettinen, Laurea-ammattikorkeakoulu
Kimmo Nikkanen, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Samuli Malinen, Oulun ammattikorkeakoulu
Jussi Saine, Poliisiammattikorkeakoulu
Manu Pajuluoma, Lapin ammattikorkeakoulu
Osmo Santamäki, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Jarkko Karhemaa, Savonia-ammattikorkeakoulu
Asmo Myllyaho, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Virve Peltoniemi, Tampereen ammattikorkeakoulu
Juha Venho, Turun ammattikorkeakoulu
Sanna Tiainen, Vaasan ammattikorkeakoulu
Johan Kempe, Yrkeshögskolan Novia

Pääsihteeri:
Jaakko Riihimaa, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 • Koordinoi yhteisten asioiden hoitoa.
 • Nimeää AAPA:n edustajia kansallisiin yhteistyöryhmiin.
 • Tukee ammattikorkeakoulujen strategioiden toteuttamista ja ydintoimintaa.
 • Edistää korkeakoulujen tietohallintoyksiköiden keskinäistä toiminnallista yhteistyötä.
 • Parantaa jäsenten välistä vuorovaikutusta ja tiedotusta.
 • Luo mahdollisuuksia jäsenistön ammatilliselle kehittymiselle.
 • Tukee kunkin ammattikorkeakoulun paikallista ICT-työtä ja kehitystä.
 • Laatii yhteisiä ohjeistuksia ja levittää parhaita käytäntöjä ICT-toiminnassa.
 • Osallistuu sidosryhmien toimintaan ja edustaa tietohallintojohtajien yhteisiä tavoitteita.
 • Kehittää yhteistyötä kansainvälisiin ICT-verkostoihin ja ulkomaisiin korkeakouluihin.
FUCIO

Kati Hagros, Aalto-yliopisto
Terja Hakala, Turun yliopisto
Minna Harjuniemi, Helsingin yliopisto
Eija Heiskanen, Helsingin yliopisto
Ari Hirvonen, Jyväskylän yliopisto
Marko Holmavuo, Itä-Suomen yliopisto
Ari Hovila, Vaasan yliopisto
Kari Keinänen, Turun yliopisto
Pekka Kähkipuro, Tampereen yliopisto
Jani Leino, Turun yliopisto
Samuli Malinen, Oulun yliopisto
Olavi Manninen, Itä-Suomen yliopisto
Mari Nyrhinen, Taideyliopisto
Markku Närhi, Jyväskylän yliopisto
Manu Pajuluoma, Lapin yliopisto
Jyri Penttinen, Maanpuolustuskorkeakoulu
Jussi-Pekka Pispa, Tampereen yliopisto
Ilkka Siissalo, Helsingin yliopisto
Magnus Sippel, Hanken Svenska Handelshögskolan
Antti Sirviö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Päivi Soinio, Åbo Akademi
Christa Winqvist, Aalto-yliopisto

Varajäsenet:
Juha Eskelinen, Tampereen yliopisto
Mats Lundberg, Åbo Akademi
Hannes Päivänsalo, Aalto-yliopisto
Juha Rosvall, Taideyliopisto
Janne Suokas, Oulun yliopisto

Pääsihteeri:
Teemu Seesto, Turun yliopisto

 • Kehittää suomalaisten yliopistojen IT-palveluita.

 • Jakaa tietoa jäsenistönsä kesken.

 • Luoda yhteisiä ohjeistuksia.

 • Etsiä ja edistää parhaita käytäntöjä IT-toiminnassa.

 • Osallistua sidosryhmien toimintaan ja edustaa IT-johtajien näkemystä.

 • Hoitaa suhteita alan kansainvälisiin verkostoihin.

AMK-OHA

OHA-forum

Aalto-yliopisto
Eija Zitting
Milla Vaistö-Oinonen
Leena Hauhio
Anna Johansson
Timo Syrjälä

Helsingin yliopisto
Kati Kettunen
Päivi Pakkanen
Hannele Markkanen
Lauri Linna
Laura Karppinen

Itä-Suomen yliopisto
Miia Turtiainen
Tuula Heide
Erja Widgren-Sallinen
Satu Kouki

Jyväskylän yliopisto
Mari Ikonen
Heta Koski
Riika Hurri

Taideyliopisto
Sanna Kotajärvi-Söderholm
Titti Luukkainen

Lapin yliopisto
Merija Timonen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Maija Kuiri
Hanna-Kaisa Parikka

Maanpuolustuskorkeakoulu
Petri Pääkkönen

Oulun yliopisto
Eva Raudasoja
Vesa-Matti Sarenius

Svenska handelshögskolan
Linda Gerkman
Tove Ahlskog-Pursiainen

Tampereen yliopisto
Jukka Mäkinen
Kaisa Keskitalo
Kati Toikkanen

Turun yliopisto
Petri Sjöblom
Mari Kähkönen

Vaasan yliopisto
Eija Heinonen-Özdemir
Nina Nässlin
Helena Varmajoki

Åbo Akademi
Lena Nybond

OHA-forum on yliopistokoulutuksen asiantuntijaverkosto, joka kehittää koulutuksen ja opiskelun palveluita yliopistoissa ja yliopistojen välillä. Yliopistokoulutuksen kehittäminen on saumatonta yhteistyötä opiskelijoiden, opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä opiskelun ja opetuksen palveluista ja opintoasioista vastaavien asiantuntijoiden välillä.
Tietojohtajaverkosto

 • No labels