Yrkeshögskolorna tog i bruk betygsbaserad antagning våren 2020. Majoriteten av studieplatserna vid yrkeshögskolorna fylls på basis av vitsord i studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen. Merparten av studieplatserna reserveras för dem som söker till sin första studieplats.

Poängsättningsmodellerna för betygsbaserad antagning på basis av studentexamen, yrkesinriktad grundexamen samt internationella studentexamina används av alla yrkeshögskolor och på alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulus utbildning till tolk. Polisyrkeshögskolan och Högskolan på Åland ordnar sina egna ansökningar.

Yrkeshögskolorna beslutar per ansökningsmål hur många nybörjarplatser som reserveras för studerande som antas via den betygsbaserade antagningen. I den betygsbaserade antagningen finns det reserverat nybörjarplatser både för sökanden på basis av studentexamensbetyg (finländska och internationella) och dem som ansöker med betyg över yrkesinriktad grundexamen. Yrkeshögskolorna kan fastställa minimipoäng och/eller tröskelvillkor för sina ansökningsmål som ingår i den betygsbaserade antagningen.

Vid sidan av betygsbaserad antagning finns urvalsprov, Öppna YH-leden och eventuella andra yrkeshögskolespecifika antagningsvägar kvar.

Yrkeshögskolornas poängsättningsmodeller samt tilläggsinformation om den betygsbaserade antagningen finns på webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi (https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/betygsbaserad-antagning/). På webbplatsen yrkeshogskolestudier.fi hittar du också svar på vanliga frågor om den betygsbaserade antagningen (https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/betygsbaserad-antagning/#fragor).


Anvisningar angående genomförandet av betygsbaserad antagning på basis av yrkesinriktad grundexamen 2022

  • No labels