Poängsättningen för universitetens betygsurval har flyttats till webbplatsen universitetsantagning.fi.


  • No labels