Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

På den här sidan har vi samlat information om poängsättningen för universitetsutbildningarnas betygsurval.

Innehållsförteckning


Ämnesspecifika poängtabeller i betygsurvalet

Biokemi, biologi och miljövetenskaper, biomedicin

Biokemi

Biokemi: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Molekylära biovetenskaperHelsingfors universitet52Godkänt vitsord i biologi.
BiokemiaUleåborgs universitet53Inga tröskelkriterier.
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikkaTammerfors universitet60Inga tröskelkriterier.
BiokemiÅbo universitet51Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • kemi
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • högst ett matematiska realämnen
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 166,7.Biokemi: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
kemi34,028,322,717,011,35,7
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematiska realämnen (högst ett)LEMCBA
fysik31,726,521,215,910,65,3
Realämnen (högst ett)LEMCBA
biologi26,822,417,913,48,94,5
filosofi16,013,310,78,05,32,7
historia19,616,313,19,86,53,3
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Biologi och miljövetenskaper

Biologi och miljövetenskaper: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Biologia (undervisning på finska)Helsingfors universitet52Minst vitsord C i biologi och godkänt vitsord i kemi.
Biologi (undervisning på svenska)Helsingfors universitet51Minst vitsord C i biologi och godkänt vitsord i kemi.
MiljövetenskaperHelsingfors universitet52Minst vitsord C i biologi och godkänt vitsord i kemi.
Ympäristö- ja biotieteet, JoensuuÖstra Finlands universitet71Inga tröskelkriterier.
Ympäristö- ja biotieteet, KuopioÖstra Finlands universitet67Godkänt vitsord i fysik eller godkänt vitsord i kemi.
BiologiaJyväskylä universitet51Inga tröskelkriterier.
Luonnonvarat ja ympäristöJyväskylä universitet100Inga tröskelkriterier.
BiologiaUleåborgs universitet52Inga tröskelkriterier.
BiologiaÅbo universitet51Inga tröskelkriterier.
Biovetenskaper (undervisning på svenska)Åbo Akademi70Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • biologi
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 166,7.


Biologi och miljövetenskaper: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
biologi34,028,322,717,011,35,7
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
filosofi16,013,310,78,05,32,7
fysik31,726,521,215,910,65,3
historia19,616,313,19,86,53,3
kemi26,822,417,913,48,94,5
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7


Biomedicin

Biomedicin: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Biolääketiede, KuopioÖstra Finlands universitet52Minst vitsord C i biologi och minst vitsord C i kemi.
BiomedicinÅbo universitet51Minst vitsord C i biologi och minst vitsord C i kemi.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för sex ämnen:

 • modersmål
 • kemi
 • biologi
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 190,2.


Biomedicin: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
kemi34,028,322,717,011,35,7
biologi32,326,921,516,210,85,4
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Realämnen (högst ett)LEMCBA
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
geografi20,016,713,310,06,73,3
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Datavetenskap, informationsnätverk, systemvetenskap

Datavetenskap

Datavetenskap: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
DatavetenskapHelsingfors universitet55Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.
Tietojenkäsittelytiede, JoensuuÖstra Finlands universitet55 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord B i lång matematik eller minst vitsord C i kort matematik.
Tietojenkäsittelytiede, KuopioÖstra Finlands universitet55 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord B i lång matematik eller minst vitsord C i kort matematik.
TietotekniikkaJyväskylä universitet55 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord M i kort matematik.
TietojenkäsittelytiedeUleåborgs universitet67Inga tröskelkriterier.
TietojenkäsittelytieteetTammerfors universitet70Inga tröskelkriterier.
TietojenkäsittelytiedeÅbo universitet55Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.
Datavetenskap (undervisning på svenska)Åbo Akademi55Inga tröskelkriterier.
Urvalskriterier vid direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.

Östra Finlands universitet, Tietojenkäsittelytiede, Joensuu

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik.

Östra Finlands universitet, Tietojenkäsittelytiede, Kuopio

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik.

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan koulutuksessa hyväksytään kaikki kynnysehdot täyttäneet hakijat, jotka saavat todistusvalinnasta 83 pistettä.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 132,7.

Läs ytterligare information på  http://tkt-yhteisvalinta.fi/.</Datavetenskap: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi26,822,417,913,48,94,5
filosofi16,013,310,78,05,32,7
fysik31,726,521,215,910,65,3
historia19,616,313,19,86,53,3
kemi26,822,417,913,48,94,5
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7


Informationsnätverk

Informationsnätverk: kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
InformationsnätverkAalto-universitetet51Minst vitsord E i lång matematik och vitsord L i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • matematik, lång
 • långt språk
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • högst ett matematiska realämnen
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 165,0.


Informationsnätverk: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
språk, långt32,326,921,516,210,85,4
Matematiska realämnen (högst ett)LEMCBA
fysik31,726,521,215,910,65,3
kemi26,822,417,913,48,94,5
Realämnen (högst ett)LEMCBA
biologi26,822,417,913,48,94,5
filosofi16,013,310,78,05,32,7
historia19,616,313,19,86,53,3
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Systemvetenskap

Systemvetenskap: kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
TietojärjestelmätiedeJyväskylä universitet51Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • engelska
 • matematik (lång eller kort)
 • och det ämne som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 138,4.


Systemvetenskap: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Engelska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)LEMCBA
engelska, lång34,028,322,717,011,35,7
engelska, medellång32,326,921,516,210,85,4
engelska, kort28,223,518,814,19,44,7
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Det ämne som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi26,822,417,913,48,94,5
filosofi16,013,310,78,05,32,7
fysik31,726,521,215,910,65,3
historia19,616,313,19,86,53,3
kemi26,822,417,913,48,94,5
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7


Det pedagogiska området, logopedi, psykologi

Det pedagogiska området

Det pedagogiska området: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
ErityispedagogiikkaHelsingfors universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
KotitalousopettajaHelsingfors universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
KäsityönopettajaHelsingfors universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatuksen opettaja, lägre högskoleexamenHelsingfors universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
LuokanopettajaHelsingfors universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Yleinen ja aikuiskasvatustiedeHelsingfors universitet60Inga tröskelkriterier.
Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)Helsingfors universitet60Inga tröskelkriterier.
Lärare inom småbarnspedagogik, lägre högskoleexamen (undervisning på svenska)Helsingfors universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Klasslärare (undervisning på svenska)Helsingfors universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija, JoensuuÖstra Finlands universitet60Inga tröskelkriterier.
Erityisopettaja, JoensuuÖstra Finlands universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Erityisopettaja ja erityisluokanopettaja, JoensuuÖstra Finlands universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, JoensuuÖstra Finlands universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja, JoensuuÖstra Finlands universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Kotitalousopettaja, JoensuuÖstra Finlands universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, JoensuuÖstra Finlands universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatuksen opettaja, JoensuuÖstra Finlands universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
ErityispedagogiikkaJyväskylä universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiedeJyväskylä universitet60Inga tröskelkriterier.
KoulutusteknologiaJyväskylä universitet55Inga tröskelkriterier.
LuokanopettajaJyväskylä universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
VarhaiskasvatusJyväskylä universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
KasvatusalaLapplands universitet60Inga tröskelkriterier.
LuokanopettajaLapplands universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
ErityispedagogiikkaUleåborgs universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
KasvatustieteetUleåborgs universitet60Inga tröskelkriterier.
LuokanopettajaUleåborgs universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
OppimistieteetUleåborgs universitet60Inga tröskelkriterier.
VarhaiskasvatusUleåborgs universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Elinikäinen oppiminen ja kasvatusTammerfors universitet40Inga tröskelkriterier.
LuokanopettajaTammerfors universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatus, lägre högskoleexamenTammerfors universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
ErityisopettajaÅbo universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Kasvatustieteet (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka)Åbo universitet60Inga tröskelkriterier.
Käsityön aineenopettajaÅbo universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Varhaiskasvatuksen opettaja, lägre högskoleexamenÅbo universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja, RaumaÅbo universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Luokanopettaja, ÅboÅbo universitet60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Lärare inom småbarnspedagogik, lägre högskoleexamen, Vasa (undervisning på svenska)Åbo Akademi60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Lärare inom småbarnspedagogik, språkbad, lägre högskoleexamen, Vasa (undervisning på svenska)Åbo Akademi60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Klasslärare, Vasa (undervisning på svenska)Åbo Akademi60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Klasslärare, språkbad, Vasa (undervisning på svenska)Åbo Akademi60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete, Vasa (undervisning på svenska)Åbo Akademi60Inga tröskelkriterier.
Speciallärare, Vasa (undervisning på svenska)Åbo Akademi60 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap, Vasa (undervisning på svenska)Åbo Akademi60Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 123,9.

Läs ytterligare information på https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/vakava.


Det pedagogiska området: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Realämnen (högst ett)LEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
geografi20,016,713,310,06,73,3
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Logopedi

Logopedi: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
LogopediHelsingfors universitet70Minst vitsord M i modersmål.
LogopediaÖstra Finlands universitet70Minst vitsord M i modersmål.
LogopediaUleåborgs universitet70Minst vitsord M i modersmål.
LogopediaTammerfors universitet70Minst vitsord M i modersmål.
LogopediaÅbo universitet70Minst vitsord M i modersmål.
Logopedi (undervisning på svenska)Åbo Akademi70Minst vitsord M i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst två realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 148,4.


Logopedi: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Realämnen (högst två)LEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
geografi20,016,713,310,06,73,3
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Psykologi

Psykologi: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
PsykologiHelsingfors universitet60Inga tröskelkriterier.
psykologi, JoensuuÖstra Finlands universitet60Inga tröskelkriterier.
PsykologiaJyväskylä universitet60Inga tröskelkriterier.
PsykologiaUleåborgs universitet60Inga tröskelkriterier.
PsykologiaTammerfors universitet60Inga tröskelkriterier.
PsykologiaÅbo universitet60Inga tröskelkriterier.
Psykologi (undervisning på svenska)Åbo Akademi51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • psykologi
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 157,9.


Psykologi: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
psykologi34,028,322,717,011,35,7
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Realämnen (högst ett)LEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
geografi20,016,713,310,06,73,3
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Diplomingenjör- och arkitektutbildningen

Teknik: Gemensam dia-antagning

Teknik: Gemensam dia-antagning: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Diplomingenjörsexamen i DIA-antagningenAalto-universitetet80Läs om tröskelkriterier under tabellen.
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutusJyväskylä universitet80Läs om tröskelkriterier under tabellen.
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutuksetLUT-universitet80Läs om tröskelkriterier under tabellen.
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutuksetUleåborgs universitet80Läs om tröskelkriterier under tabellen.
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutuksetTammerfors universitet80Läs om tröskelkriterier under tabellen.
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutuksetÅbo universitet80Läs om tröskelkriterier under tabellen.
DIA-yhteisvalinnan DI-koulutuksetVasa universitet80Läs om tröskelkriterier under tabellen.
Diplomingenjörsexamen i DIA-antagningen (undervisning på svenska)Åbo Akademi80Läs om tröskelkriterier under tabellen.
Tröskelkriterier

Dessutom har utbildningarna egna tröskelkriterier. De här tröskelkriterierna kan vara för lång matematik, fysik eller kemi, och vitsordskravet för dessa kan vara mellan C och L. Om ett tröskelkriterium för utbildningen fastställts i fler än ett ämne räcker det att sökanden överskrider tröskelkriteriet i ett ämne. Läs mer om tröskelkriterier på https://dia.fi/haluan-diplomi-insinooriksi/valinta-di-hakukohteisiin/ 

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för tre ämnen:

 • modersmål
 • lång matematik
 • och fysik eller kemi.

Det maximala poängantalet är 105,0.

Läs ytterligare information på http://dia.fi/.


Teknik: Gemensam dia-antagning: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
fysik eller kemi32,326,921,516,210,85,4


Arkitektur och landskapsarkitektur: Gemensam DIA-antagning

Betygsantagningen kommer inte att tas i bruk för ansökningsobjekten arkitektur och landskapsarkitektur inom den gemensamma DIA-ansökan, utan sökandena kommer fortsättningsvis att väljas antingen på basis av de sammanräknade poängen för betyget och inträdesprovet eller endast på basis av poängen från provet. När poängen för betyget räknas kommer man att använda en tillämpning av poängsättningsverktyget som utarbetats under reformprojektet. Läs ytterligare information på https://dia.fi/sv/jag-vill-bli-arkitekt/antagning-till-arkitektutbildningens-ansokningsmal/.


Ekonomi, ekonomiutbildning, rättvetenskap, företagsekonomi och datavetenskap

Ekonomi

Ekonomi: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
EkonomiHelsingfors universitet91Godkänt vitsord i lång matematik eller minst vitsord C i kort matematik.
Miljö- och livsmedelsekonomiHelsingfors universitet51Inga tröskelkriterier.
TaloustiedeÅbo universitet54Godkänt vitsord i lång matematik eller minst vitsord C i kort matematik.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 123,9.


Ekonomi: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Realämnen (högst ett)LEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
geografi20,016,713,310,06,73,3
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Ekonomiutbildning

Ekonomiutbildning: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
KauppatieteetAalto-universitetet60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Ekonomi, Helsingfors (undervisning på svenska)Hanken Svenska handelshögskolan60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Ekonomi, Vasa (undervisning på svenska)Hanken Svenska handelshögskolan60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Kauppatieteet, JoensuuÖstra Finlands universitet60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Kauppatieteet, KuopioÖstra Finlands universitet60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
KauppatieteetJyväskylä universitet60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
TaloustiedeJyväskylä universitet60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
KauppatieteetLUT-universitet60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
KauppatieteetUleåborgs universitet60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
KauppatieteetTammerfors universitet60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Kauppatieteet, BjörneborgÅbo universitet60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Kauppatieteet, ÅboÅbo universitet60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
KauppatieteetVasa universitet60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiedeVasa universitet60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Ekonomi (undervisning på svenska)Åbo Akademi60Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.

Läs ytterligare information på http://www.kauppatieteet.fi/.


Ekonomiutbildning: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Det språk som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Rättvetenskap

Rättvetenskap: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Juridik, Helsingfors (undervisning på svenska)Helsingfors universitet40Inga tröskelkriterier.
Juridik, Vasa (undervisning på svenska)Helsingfors universitet40Inga tröskelkriterier.
Oikeustiede, HelsingforsHelsingfors universitet40Inga tröskelkriterier.
Oikeustiede, VasaHelsingfors universitet40Inga tröskelkriterier.
Oikeustiede, JoensuuÖstra Finlands universitet40Inga tröskelkriterier.
OikeustiedeLapplands universitet40Inga tröskelkriterier.
OikeustiedeÅbo universitet40Inga tröskelkriterier.
Rättsnotarie, lägre högskoleexamen (undervisning på svenska)Åbo Akademi40Inga tröskelkriterier.

Det samhällsvetenskapliga området: kvot och tröskelkriterier.

Utbildning, det samhällsvetenskapliga områdetUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Julkisoikeus, JoensuuÖstra Finlands universitet75Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • och de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.

Läs ytterligare information på https://www.oikeustieteet.fi/.


Rättvetenskap: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Företagsekonomi och datavetenskap

Företagsekonomi och datavetenskap: kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Liiketaloustiede ja tietojenkäsittelytiede, KuopioÖstra Finlands universitet90Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Liiketaloustiede ja tietojenkäsittelytiede, JoensuuÖstra Finlands universitet90Godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • engelska
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett matematiska realämnen
 • och det ämne som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 166,7.

Företagsekonomi och datavetenskap: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Engelska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)LEMCBA
engelska, lång34,028,322,717,011,35,7
engelska, medellång32,326,921,516,210,85,4
engelska, kort28,223,518,814,19,44,7
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Matematiska realämnen (högst ett)LEMCBA
fysik31,726,521,215,910,65,3
kemi26,822,417,913,48,94,5
Det ämne som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi26,822,417,913,48,94,5
filosofi16,013,310,78,05,32,7
historia19,616,313,19,86,53,3
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7


Farmaci, hälsovetenskaper, medicinska utbildningsområdet

Farmaci

Farmaci: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Farmaceut, lägre högskoleexamenHelsingfors universitet70Godkänt vitsord i kemi och godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Farmaceut och provisorHelsingfors universitet70Godkänt vitsord i kemi och godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Farmaseutti, lägre högskoleexamen, KuopioÖstra Finlands universitet70Godkänt vitsord i kemi och godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Farmaseutti ja proviisori, KuopioÖstra Finlands universitet70Godkänt vitsord i kemi och godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).
Farmaceut, lägre högskoleexamen (undervisning på svenska)Åbo Akademi70Inga tröskelkriterier.
Farmaceut och provisor (undervisning på svenska)Åbo Akademi70Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för sex ämnen:

 • modersmål
 • kemi
 • biologi
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 190,2.


Farmaci: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
kemi34,028,322,717,011,35,7
biologi32,326,921,516,210,85,4
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Realämnen (högst ett)LEMCBA
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
geografi20,016,713,310,06,73,3
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Hälsovetenskaper

Hälsovetenskaper: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Terveyden edistäminenÖstra Finlands universitet60Inga tröskelkriterier.
TerveystieteetJyväskylä universitet55Inga tröskelkriterier.
TerveystieteetUleåborgs universitet55Inga tröskelkriterier.
KansanterveystiedeTammerfors universitet55Inga tröskelkriterier.
Hälsovetenskaper, Vasa (undervisning på svenska)Åbo Akademi60Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • och de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen enligt alternativ a eller b:
  • Alternativ a: Hälsokunskap och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.
  • Alternativ b: De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet för alternativ a är 158,0. Det maximala poängantalet för alternativ b är 154,0.


Hälsovetenskaper: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Alternativ a:LEMCBA
hälsokunskap32,326,921,516,210,85,4
Alternativ a: De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Alternativ b: De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen
LEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Medicinska utbildningsområdet

Medicinska utbildningsområdet: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
VeterinärmedicinHelsingfors universitetHögst 51Inga tröskelkriterier.
OdontologiHelsingfors universitetHögst 51Inga tröskelkriterier.
Lääketiede (undervisning på finska)Helsingfors universitetHögst 51Inga tröskelkriterier.
Medicin (undervisning på svenska)Helsingfors universitetHögst 51Inga tröskelkriterier.
Hammaslääketiede, KuopioÖstra Finlands universitetHögst 51Inga tröskelkriterier.
Lääketiede, KuopioÖstra Finlands universitetHögst 51Inga tröskelkriterier.
HammaslääketiedeUleåborgs universitetHögst 51Inga tröskelkriterier.
LääketiedeUleåborgs universitetHögst 51Inga tröskelkriterier.
LääketiedeTammerfors universitetHögst 51Inga tröskelkriterier.
HammaslääketiedeÅbo universitetHögst 51Inga tröskelkriterier.
LääketiedeÅbo universitetHögst 51Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för sex ämnen:

 • modersmål
 • kemi
 • biologi
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • fysik
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 199,0.

Läs ytterligare information på https://www.laaketieteelliset.fi/se/hem.


Medicinska utbildningsområdet: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
kemi34,028,322,717,011,35,7
biologi32,326,921,516,210,85,4
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematiska realämnen (högst ett)LEMCBA
fysik31,726,521,215,910,65,3
Realämnen (högst ett)LEMCBA
filosofi16,013,310,78,05,32,7
historia19,616,313,19,86,53,3
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Filosofi, historia, teologi

Filosofi

Filosofi: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Filosofi (undervisning på finska)Helsingfors universitet51Inga tröskelkriterier.
Filosofi (undervisning på svenska)Helsingfors universitet51Inga tröskelkriterier.
FilosofiaÅbo universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Kultur, historia och filosofi (undervisning på svenska)Åbo AkademiSe del Kulturforskning och konstforskning.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen enligt alternativ a eller b:
  • Alternativ a: Filosofi och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen.
  • Alternativ b: De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet för alternativ a är 131,4. Det maximala poängantalet för alternativ b är 125,7.


Filosofi: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Alternativ a:LEMCBA
filosofi34,028,322,717,011,35,7
Alternativ a: De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Alternativ b: De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen
LEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Historia

Historia: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Historia (undervisning på finska)Helsingfors universitet60Inga tröskelkriterier.
Historia (undervisning på svenska)Helsingfors universitet60Inga tröskelkriterier.
Historia, JoensuuÖstra Finlands universitet53Minst vitsord C i modersmål.
HistoriaJyväskylä universitet60Minst vitsord C i modersmål.
Historia ja tieteiden ja aatteiden historiaUleåborgs universitet60Minst vitsord C i modersmål.
HistoriaTammerfors universitet52Minst vitsord C i modersmål.
Historia ja arkeologiaÅbo universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Kultur, historia och filosofi (undervisning på svenska)Åbo AkademiSe del Kulturforskning och konstforskning.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • historia
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.


Historia: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
historia34,028,322,717,011,35,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Teologi, västlig

Teologi, västlig: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Teologi och religionsforskningHelsingfors universitet51Inga tröskelkriterier.
Läntinen teologia, teologi, JoensuuÖstra Finlands universitet52Inga tröskelkriterier.
Läntinen teologia, opetusala, JoensuuÖstra Finlands universitet50 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Teologi (undervisning på svenska)Åbo Akademi51Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • religion eller livsåskådningskunskap (Notera undantagen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina.)
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

i Helsingfors och Östra Finlands universitet, religion eller livsåskådningskunskap:

 • i EB-examen historia, psykologi eller filosofi
 • i IB-examen historia, psykologi eller filosofi
 • i RP-examen historia
 • i DIA-examen historia, religion, livsåskådningskunskap eller filosofi.


Teologi, västlig: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
religion eller livsåskådningskunskap34,028,322,717,011,35,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Teologi, ortodox

Teologi, ortodox: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Ortodoksinen teologia, teologi, JoensuuÖstra Finlands universitet50Inga tröskelkriterier.
Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, JoensuuÖstra Finlands universitet50Inga tröskelkriterier.
Ortodoksinen teologia, opetusala, JoensuuÖstra Finlands universitet56 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • religion, ortodox (Notera undantagen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina.)
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.

Religion, ortodox:

 • i EB-examen historia, psykologi eller filosofi
 • i IB-examen historia, psykologi eller filosofi
 • i RP-examen historia
 • i DIA-examen historia, religion, livsåskådningskunskap eller filosofi.


Teologi, ortodox: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
religion, ortodox34,028,322,717,011,35,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Fysikaliska vetenskaperna, kemi, matematiska vetenskaperna

Fysikaliska vetenskaperna

Fysikaliska vetenskaperna: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Fysikaliska vetenskaperHelsingfors universitet97Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik. Dessutom minst vitsord M i fysik eller kemi.
Sovellettu fysiikka, KuopioÖstra Finlands universitetMinst 67 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord M i lång matematik.
Fysiikka, fyysikko tai fysiikan aineenopettajaJyväskylä universitetMinst 70 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord C i fysik eller lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.
Fysikaaliset tieteetUleåborgs universitetMinst 80 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord C i fysik.
Fysikaaliset tieteetÅbo universitetMinst 80Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.
Urvalskriterier vid direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.

Östra Finlands universitet, Sovellettu fysiikka, Kuopio

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik.

Jyväskylä universitet, Fysiikka (fyysikko tai fysiikan aineenopettaja)

Direktantagning med minst vitsord E i fysik.

Uleåborgs universitet, Fysikaaliset tieteet

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik eller fysik.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • fysik
 • matematik (lång eller kort)
 • och det ämne som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 135,0.Obs! Poäng för biologi, filosofi, historia och kemi har uppdaterats 21.5.2021.

Fysikaliska vetenskaperna: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
fysik34,028,322,717,011,35,7
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Det ämne som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi26,822,417,913,48,94,5
filosofi16,013,310,78,05,32,7
historia19,616,313,19,86,53,3
kemi26,822,417,913,48,94,5
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7


Kemi

Kemi: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
KemiHelsingfors universitet97Minst vitsord B i lång matematik eller minst vitsord M i kort matematik. Dessutom minst vitsord M i fysik eller kemi.
Kemia, kemisti tai kemian aineenopettajaJyväskylä universitetMinst 70 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord B i lång matematik eller minst vitsord M i kort matematik.
Luonnontieteiden ja matematiikan luokan- ja aineenopettaja, kemian opintosuuntaJyväskylä universitet100 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Minst vitsord M i kemi. Dessutom minst vitsord C i modersmål. Dessutom minst vitsord B i lång matematik eller minst vitsord M i kort matematik.
KemiaUleåborgs universitet71Minst vitsord B i lång matematik eller minst vitsord M i kort matematik. Dessutom minst vitsord C i fysik eller kemi.
KemiaÅbo universitetMinst 80Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik. Dessutom minst vitsord C i fysik eller kemi.
Urvalskriterier vid direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.

Jyväskylä universitet, Kemia, kemisti tai kemian aineenopettaja

Direktantagning med minst vitsord E i kemi.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • kemi
 • matematik (lång eller kort)
 • och det ämne som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 138,4.


Kemi: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
kemi34,028,322,717,011,35,7
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Det ämne som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi26,822,417,913,48,94,5
filosofi16,013,310,78,05,32,7
fysik31,726,521,215,910,65,3
historia19,616,313,19,86,53,3
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7


Matematiska vetenskaperna

Matematiska vetenskaperna: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Matematiska vetenskaperHelsingfors universitet97Minst vitsord E i lång matematik.
Ämneslärare i matematik, fysik och kemiHelsingfors universitet97Inga tröskelkriterier.
Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, JoensuuÖstra Finlands universitetMinst 51 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord C i lång matematik eller fysik eller kemi eller minst vitsord E i kort matematik.
Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, JoensuuÖstra Finlands universitetMinst 51 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord C i lång matematik eller fysik eller kemi eller minst vitsord E i kort matematik.
Matematiikka, fysiikka, kemia, JoensuuÖstra Finlands universitetMinst 75 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord C i lång matematik eller fysik eller kemi eller minst vitsord E i kort matematik.
Luonnontieteiden ja matematiikan luokan- ja aineenopettaja, matematiikan opintosuuntaJyväskylä universitet100 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Minst vitsord M i lång matematik och minst vitsord C i modersmål.
Matematiikan aineenopettajaJyväskylä universitetMinst 70 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg. Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord C i lång matematik.
MatematiikkaJyväskylä universitetMinst 70 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord C i lång matematik.
Tilastotiede ja datatiedeJyväskylä universitetMinst 70 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord C i lång matematik.
Aineenopettaja, matematiikka tai fysiikkaUleåborgs universitet100Minst vitsord M i lång matematik eller fysik.
Matemaattiset tieteetUleåborgs universitetMinst 84 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.
Matematiikka ja tilastollinen data-analyysiTammerfors universitet73 (Innehåller direktantagning. Läs mer under tabellen.)Minst vitsord C i lång matematik.
Matematiikka ja tilastotiedeÅbo universitetMinst 80Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik.
Naturvetenskaper (undervisning på svenska)Åbo Akademi70Inga tröskelkriterier.
Urvalskriterier vid direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats. Betygsantagningens poängsättning och tröskelkriterier gäller inte direktantagningen.

Östra Finlands universitet, Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik, fysik eller kemi eller minst vitsord M två av dessa.

Östra Finlands universitet, Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysikka ja kemia, Joensuu

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik, fysik eller kemi eller minst vitsord M två av dessa.

Östra Finlands universitet, Matematiikka, fysiikka, kemia, Joensuu

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik, fysik eller kemi eller minst vitsord M två av dessa.

Jyväskylä universitet, Matematiikan aineenopettaja:

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik.

Jyväskylä universitet, Matematiikka

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik.

Jyväskylä universitet, Tilastotiede ja datatiede

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik.

Uleåborgs universitet, Matemaattiset tieteet

Direktantagning med minst vitsord E i lång matematik ELLER minst vistord M i lång matematik och minst vistord E i modersmål.

Tammerfors universitet, Matematiikka ja tilastollinen data-analyysi

Direktantagning med minst vitsord M i lång matematik.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 132,7.


Matematiska vetenskaperna: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi26,822,417,913,48,94,5
filosofi16,013,310,78,05,32,7
fysik31,726,521,215,910,65,3
historia19,616,313,19,86,53,3
kemi26,822,417,913,48,94,5
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7

Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja + luokanopettaja

Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja + luokanopettaja: kvoter och tröskelkriterier.

Utbildning

Universitet

Andelen studerande som väljs på basis av betyg (%)

Tröskelkriterier

Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja + luokanopettaja

Åbo universitet

90 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)

Minst vitsord C i lång matematik eller minst vitsord E i kort matematik. Dessutom minst vitsord E i kemi i huvudämnet kemian aineenopettaja + luokanopettaja.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • fysik eller kemi
 • matematik (lång eller kort)
 • och det ämne som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 138,4.

Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja + luokanopettaja: poängsättning i betygsurval.

Ämne

Vitsord

Ämnen som ska poängsättas för alla

L

E

M

C

B

A

modersmål

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

fysik eller kemi

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

Matematik (lång eller kort)

L

E

M

C

B

A

matematik, lång

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

matematik, kort

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Det ämne som ger sökanden de högsta poängen

L

E

M

C

B

A

biologi

26,8

22,4

17,9

13,4

8,9

4,5

filosofi

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

fysik

31,7

26,5

21,2

15,9

10,6

5,3

historia

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

kemi26,822,417,913,48,94,5

språk, långt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

språk, medellångt

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

språk, kort

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

geografi

22,0

18,3

14,7

11,0

7,3

3,7

psykologi

24,6

20,5

16,4

12,3

8,2

4,1

hälsokunskap

13,9

11,5

9,2

6,9

4,6

2,3

religion eller livsåskådningskunskap

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

samhällslära

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7


Geografi, geovetenskaper

Geografi

Geografi: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
GeografiHelsingfors universitet55Inga tröskelkriterier.
Maantiede ja ympäristöpolitiikka, JoensuuÖstra Finlands universitet54Inga tröskelkriterier.
MaantiedeUleåborgs universitet56Inga tröskelkriterier.
MaantiedeÅbo universitet55Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • geografi
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 131,4.


Geografi: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
geografi34,028,322,717,011,35,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Realämnen (högst ett)LEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Geovetenskaper

Geovetenskaper: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
GeovetenskapHelsingfors universitet53Inga tröskelkriterier.
GeotieteetUleåborgs universitet60Inga tröskelkriterier.
GeologiaÅbo universitet53Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • fysik eller kemi
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • högst ett matematiska realämnen
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 166,7.


Geovetenskaper: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
fysik eller kemi34,028,322,717,011,35,7
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematiska realämnen (högst ett)LEMCBA
fysik31,726,521,215,910,65,3
kemi26,822,417,913,48,94,5
Realämnen (högst ett)LEMCBA
biologi26,822,417,913,48,94,5
filosofi16,013,310,78,05,32,7
historia19,616,313,19,86,53,3
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Idrott

Samhällsvetenskap – Idrott

Samhällsvetenskap – Idrott: kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Liikunnan yhteiskuntatieteetJyväskylä universitet55 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • filosofi eller historia eller hälsokunskap eller samhällslära
 • det långa eller medellånga språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och det ämne som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 131,4.


Samhällsvetenskap – Idrott: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
filosofi eller historia eller hälsokunskap eller samhällslära34,028,322,717,011,35,7
Det språk som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
Det ämne som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Idrottsbiologi

Idrottsbiologi: kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
LiikuntabiologiaJyväskylä universitet55 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • fysik eller biologi
 • kemi eller hälsokunskap
 • och matematik (lång eller kort)

Det maximala poängantalet är 139,0.


Idrottsbiologi: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
fysik eller biologi34,028,322,717,011,35,7
kemi eller hälsokunskap32,326,921,516,210,85,4
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7


Idrottspedagogik

Idrottspedagogik: kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
LiikuntapedagogiikkaJyväskylä universitet55 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • hälsokunskap
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 131,4.


Idrottspedagogik: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
hälsokunskap34,028,322,717,011,35,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Kommunikationsvetenskaper, samhällsvetenskaper

Kommunikationsvetenskaper

Kommunikationsvetenskaper: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
JournalistiikkaJyväskylä universitet51Minst vitsord C i modersmål.
ViestintäJyväskylä universitet51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Minst vitsord C i modersmål.
InformaatiotutkimusTammerfors universitet53Minst vitsord C i modersmål.
JournalistiikkaTammerfors universitet52Minst vitsord C i modersmål.
MediatutkimusTammerfors universitet53Minst vitsord C i modersmål.
ViestintäTammerfors universitet53Minst vitsord C i modersmål.
ViestintätieteetVasa universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära (Notera undantagen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina.)
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk
  • matematik (lång eller kort).

Det maximala poängantalet är 157,9.

För “filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära”:

 • i EB-examen filosofi, historia, psykologi eller economics
 • i IB-examen filosofi, historia, psykologi, global politics eller economics
 • i RP-examen historia
 • i DIA-examen filosofi, historia eller ekonomi.


Kommunikationsvetenskaper: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära34,028,322,717,011,35,7
Realämnen (högst ett)LEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
geografi20,016,713,310,06,73,3
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7


Samhällsvetenskaper

Samhällsvetenskaper: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Politik, medier och kommunikationHelsingfors universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitikHelsingfors universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Sociala vetenskaper: socialt arbeteHelsingfors universitet54Minst vitsord C i modersmål.
Samhälle i förändringHelsingfors universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Samhällsvetenskaper, ansökningsmålet samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan51Minst vitsord C i modersmål.
Samhällsvetenskaper, ansökningsmålet socialt arbete (undervisning på svenska)Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan51Minst vitsord C i modersmål.
Sosiaalityö, KuopioÖstra Finlands universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Yhteiskuntatieteet, JoensuuÖstra Finlands universitet53Minst vitsord C i modersmål.
Yhteiskuntatieteet, KuopioÖstra Finlands universitet53Minst vitsord C i modersmål.
SosiaalityöJyväskylä universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Yhteiskuntatieteet ja filosofiaJyväskylä universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Hallintotiede, johtamisen psykologia ja johtaminenLapplands universitet51Minst vitsord C i modersmål.
MatkailututkimusLapplands universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Politiikkatieteet ja sosiologiaLapplands universitet51Minst vitsord C i modersmål.
SosiaalityöLapplands universitet51Minst vitsord C i modersmål.
HallintotieteetTammerfors universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Politiikan tutkimusTammerfors universitet51Minst vitsord C i modersmål.
SosiaalityöTammerfors universitet51Minst vitsord C i modersmål.
YhteiskuntatutkimusTammerfors universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Poliittinen historia ja valtio-oppiÅbo universitet51Minst vitsord C i modersmål.
SosiaalitieteetÅbo universitet51Minst vitsord C i modersmål.
SosiaalityöÅbo universitet51Minst vitsord C i modersmål.
HallintotieteetVasa universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Samhällsvetenskaper, Vasa (undervisning på svenska)Åbo Akademi60Minst vitsord C i modersmål.
Samhällsvetenskaper, Åbo (undervisning på svenska)Åbo Akademi60Minst vitsord C i modersmål.
Socialvetenskaper, Vasa (undervisning på svenska)Åbo Akademi60Minst vitsord C i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära (Notera undantagen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina.)
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk
  • matematik (lång eller kort).

Det maximala poängantalet är 157,9.

För “filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära”:

 • i EB-examen filosofi, historia, psykologi eller economics
 • i IB-examen filosofi, historia, psykologi, global politics eller economics
 • i RP-examen historia
 • i DIA-examen filosofi, historia eller ekonomi.


Samhällsvetenskaper: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
filosofi eller historia eller psykologi eller samhällslära34,028,322,717,011,35,7
Realämnen (högst ett)LEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
geografi20,016,713,310,06,73,3
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7


Konst

Inom det konstnärliga området tas betygsantagningen inte i bruk, utan sökandena kommer fortsättningsvis att väljas in på basis av antingen de sammanräknade poängen för betyget och urvalsprovet eller endast på basis av urvalsprovet.


Kulturforskning och konstforskning, litteraturvetenskap, samisk kultur

Kulturforskning och konstforskning

Kulturforskning och konstforskning: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
KulturforskningHelsingfors universitet60Inga tröskelkriterier.
KonstforskningHelsingfors universitet51Inga tröskelkriterier.
Kulttuurintutkimus, JoensuuÖstra Finlands universitet60Inga tröskelkriterier.
Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassaJyväskylä universitet60Inga tröskelkriterier.
MusiikkitiedeJyväskylä universitet60Inga tröskelkriterier.
Taidehistoria ja taidekasvatusJyväskylä universitet60Inga tröskelkriterier.
InformaatiotutkimusUleåborgs universitet60Inga tröskelkriterier.
Kulttuuriantropologia ja arkeologiaUleåborgs universitet60Inga tröskelkriterier.
Kulttuurien tutkimusÅbo universitet60Inga tröskelkriterier.
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, BjörneborgÅbo universitet60Inga tröskelkriterier.
Median, musiikin ja taiteen tutkimusÅbo universitet60Inga tröskelkriterier.
Kultur, historia och filosofi (undervisning på svenska)Åbo Akademi60Minst vitsord C i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • och de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.


Kulturforskning och konstforskning: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
KirjallisuusJyväskylä universitet51Minst vitsord M i modersmål.
KirjallisuustiedeTammerfors universitet53Minst vitsord M i modersmål.
KirjallisuustieteetÅbo universitet51Minst vitsord M i modersmål finska.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • och de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.


Litteraturvetenskap: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Samisk kultur

Samisk kultur: kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Saamelainen kulttuuriUleåborgs universitet60Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • samiska eller finska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.


Samisk kultur: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
samiska eller finska34,028,322,717,011,35,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Lantbruksvetenskaper, skogsvetenskaper

Lantbruksvetenskaper

Lantbruksvetenskaper: kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
LantbruksvetenskaperHelsingfors universitet51Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • högst ett matematiska realämnen
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 159,5.


Lantbruksvetenskaper: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Matematiska realämnen (högst ett)LEMCBA
fysik31,726,521,215,910,65,3
kemi26,822,417,913,48,94,5
Realämnen (högst ett)LEMCBA
biologi26,822,417,913,48,94,5
filosofi16,013,310,78,05,32,7
historia19,616,313,19,86,53,3
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Skogsvetenskaper

Skogsvetenskaper: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
SkogsvetenskaperHelsingfors universitet51Inga tröskelkriterier.
Metsätiede, JoensuuÖstra Finlands universitet53Godkänt vitsord i lång matematik eller minst vitsord C i kort matematik.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fyra ämnen:

 • modersmål
 • matematik (lång eller kort)
 • högst ett realämnen
 • och högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 123,9.


Skogsvetenskaper: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Realämnen (högst ett)LEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
geografi20,016,713,310,06,73,3
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Livsmedelvetenskap, näringslära

Livsmedelsvetenskap

Livsmedelsvetenskap: kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
LivsmedelsvetenskaperHelsingfors universitet51Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • fysik eller kemi
 • kemi eller biologi
 • matematik (lång eller kort)
 • och det ämne som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 170,7.


Livsmedelsvetenskap: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
fysik eller kemi34,028,322,717,011,35,7
kemi eller biologi32,326,921,516,210,85,4
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
Det ämne som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi26,822,417,913,48,94,5
filosofi16,013,310,78,05,32,7
fysik31,726,521,215,910,65,3
historia19,616,313,19,86,53,3
kemi26,822,417,913,48,94,5
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7


Näringslära

Näringslära: kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
RavitsemustiedeÖstra Finlands universitet51Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för sex ämnen:

 • modersmål
 • kemi
 • biologi
 • matematik (lång eller kort)
 • och de två ämnen som ger sökanden de högsta poängen:
  • fysik
  • högst ett realämnen
  • högst ett språk.

Det maximala poängantalet är 199,0.


Näringslära: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
kemi34,028,322,717,011,35,7
biologi32,326,921,516,210,85,4
Matematik (lång eller kort)LEMCBA
matematik, lång39,733,126,419,813,26,6
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
De två ämnen som ger sökanden de högsta poängen
Matematiska realämnen (högst ett)LEMCBA
fysik31,726,521,215,910,65,3
Realämnen (högst ett)LEMCBA
filosofi16,013,310,78,05,32,7
historia19,616,313,19,86,53,3
geografi22,018,314,711,07,33,7
psykologi24,620,516,412,38,24,1
hälsokunskap13,911,59,26,94,62,3
religion eller livsåskådningskunskap19,616,313,19,86,53,3
samhällslära16,013,310,78,05,32,7
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina16,013,310,78,05,32,7
Språk (högst ett)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8


Språk

Engelska språket

Engelska språket: kvoter.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
EngelskaHelsingfors universitet51
Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, JoensuuÖstra Finlands universitet51
Englannin kieli, aineenopettajaJyväskylä universitet51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Englannin kieliJyväskylä universitet51
Englannin kieli, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutusJyväskylä universitet51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Englannin kieliUleåborgs universitet60
Englannin kieliTammerfors universitet51
Englannin kieliÅbo universitet51
Engelska språket och litteraturen (undervisning på svenska)Åbo Akademi51
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet och Tammerfors universitet

I studentexamen minst vitsord E i lång engelska.

I EB-examen

 • avlagt L1-engelska eller
 • minst vitsord 8,00 i L2-engelska.

I IB-examen

 • avlagt A-engelska eller
 • minst vitsord 6 i B-engelska.

I RP- och DIA-examina minst vitsord 10 i A1-engelska.

Jyväskylä universitet

I studentexamen minst vitsord M i modersmål och minst vitsord M i lång engelska.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1-engelska eller
 • minst vitsord 7,00 i L2-engelska och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-engelska eller
 • avlagt A-engelska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 5 i B-engelska och minst vitsord 5 i A-språket

I RP- och DIA-examina minst vitsord 8 i A1-engelska och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.

Åbo universitet

I studentexamen minst vitsord E i lång engelska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1-engelska eller
 • minst vitsord 8,00 i L2-engelska och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • Minst vitsord 5 i A-engelska eller
 • avlagt A-engelska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 6 i B-engelska och minst vitsord 5 i A-språket

I RP- och DIA-examina minst vitsord 10 i A1-engelska och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.

Åbo Akademi

Inga tröskelkriterier.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • lång engelska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.


Engelska språket: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
engelska, lång34,028,322,717,011,35,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Finska språket

Finska språket: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Suomen kieli ja kulttuuriHelsingfors universitet30Minst vitsord M i finska som andraspråk.
Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuusHelsingfors universitet51Minst vitsord M i finska som modersmål.
Suomen kieli ja kirjallisuus, JoensuuÖstra Finlands universitet53Godkänt studentprov i finska som modersmål eller godkänt studentprov i finska som andraspråk.
Suomen kieliJyväskylä universitet51Minst vitsord M i finska som modersmål eller vitsord L i finska som andraspråk eller vitsord L i finska som andra inhemska språk.
Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajaJyväskylä universitet51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Minst vitsord M i finska som modersmål eller vitsord L i finska som andraspråk eller vitsord L i finska som andra inhemska språk.
Suomen kieli ja kirjallisuuden tutkimusUleåborgs universitet60Minst vitsord M i finska som modersmål eller minst vitsord M i finska som andraspråk.
Suomen kieliTammerfors universitet51Minst vitsord M i finska som modersmål eller minst vitsord E i finska som andraspråk.
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimusÅbo universitet51Minst vitsord M i finska som modersmål eller minst vitsord M i samiska som modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål (Notera undantagen i Helsingfors universitet.)
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.

I Helsingfors universitets utbildning ”Suomen kieli ja kulttuuri” beaktas bara finska som andraspråk som modersmål.

I Helsingfors universitets utbildning ”Suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus” beaktas bara finska som modersmål.


Finska språket: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Finska språket (undervisning på svenska)

Finska språket (undervisning på svenska): kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Finska språket (undervisning på svenska)Åbo Akademi60Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • andra inhemska språket: finska eller svenska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.


Finska språket (undervisning på svenska): poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Andra inhemska språket, finska eller svenska (det som ger sökanden de högsta poängen)LEMCBA
andra inhemska språket, långt34,028,322,717,011,35,7
andra inhemska språket, medellångt32,326,921,516,210,85,4
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Franska språket

Franska språket: kvoter.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
FranskaHelsingfors universitet51
RanskaÅbo universitet51
Franska språket och litteraturen (undervisning på svenska)Åbo Akademi60
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång franska eller
 • minst vitsord E i kort franska.

I EB-examen

 • avlagt L1- eller L2-franska eller
 • minst vitsord 7,00 i L3-franska eller
 • minst vitsord 8,00 i L4- eller L5-franska.

I IB-examen

 • avlagt A-franska eller
 • minst vitsord 5 i B-franska eller
 • minst vitsord 6 i AB-franska.

I RP- och DIA-examina

 • minst vitsord 8 i B1-franska eller
 • minst vitsord 10 i B2- eller B3-franska.
Åbo universitet

I studentexamen

 • minst vitsord C i lång franska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord M i kort franska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1-franska eller
 • avlagt L2-franska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 6,00 i L3-franska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 7,00 i L4- eller L5-franska och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-franska eller
 • avlagt A-franska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 4 i B-franska och minst vitsord 5 i A-språket eller
 • minst vitsord 5 i AB-franska och minst vitsord 5 i A-språket.

I RP- och DIA-examina

 • minst vitsord 7 i B1-franska och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål eller
 • minst vitsord 8 i B2- eller B3-franska och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.
Åbo Akademi

Inga tröskelkriterier.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • franska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.


Franska språket: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Franska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)LEMCBA
franska, lång34,028,322,717,011,35,7
franska, medellång32,326,921,516,210,85,4
franska, kort28,223,518,814,19,44,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Franska språket, direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats.

Franska språket, direktantagning: kvoter.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Romaaninen filologiaJyväskylä universitetMinst 51
Romaaninen filologia, aineenopettajaJyväskylä universitetMinst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Romaaninen filologia, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutusJyväskylä universitetMinst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Urvalskriterier vid direktantagning
Jyväskylä universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång franska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord E i kort franska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1-franska eller
 • avlagt L2-franska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 7,00 i L3-franska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • L4- eller L5-franska minst vitsord 8,00 och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-franska eller
 • avlagt A-franska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 5 i B-franska och minst vitsord 5 i A-språket eller
 • minst vitsord 6 i AB-franska och minst vitsord 5 i A-språket.

I RP- och DIA-examina

 • B1-franska minst vitsord 8 och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål eller
 • B2- eller B3-franska minst vitsord 10 och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.


Italienska språket

Italienska språket: kvot.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
ItalienskaHelsingfors universitet51
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

I studentexamen minst vitsord E i kort italienska.

I EB-examen

 • avlagt L1-, L2- eller L3-italienska eller
 • minst vitsord 8,00 i L4- eller L5-italienska.

I IB-examen

 • avlagt A- eller B-italienska eller
 • minst vitsord 6 i AB-italienska.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • italienska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.


Italienska språket: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Italienska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)LEMCBA
italienska, lång34,028,322,717,011,35,7
italienska, medellång32,326,921,516,210,85,4
italienska, kort28,223,518,814,19,44,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Italienska språket, grundnivå

Italienska språket, grundnivå: kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Italian kieliÅbo universitet51Minst vitsord C i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.


Italienska språket, grundnivå: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Kielet (det som ger sökanden de högsta poängen)LEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Ryska språket

Ryska språket: kvoter.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Ryska som främmande språkHelsingfors universitet51
Venäjän kieli, JoensuuÖstra Finlands universitet52
Venäjän kieliTammerfors universitet51
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång ryska och minst vitsord M i finska som modersmål eller svenska som modersmål eller
 • minst vitsord E i kort ryska och minst vitsord M i finska som modersmål eller svenska som modersmål.

I EB-examen minst vitsord 8,00 i L4- eller L5-ryska och minst vitsord 7,00 i L1-finska eller L1-svenska.

I IB-examen

 • avlagt A-ryska och minst vitsord 5 i A-finska eller A-svenska eller
 • minst vitsord 5 i B-ryska och minst vitsord 5 i A-finska eller A-svenska eller
 • minst vitsord 6 i AB-ryska och minst vitsord 5 i A-finska eller A-svenska.

I RP- och DIA-examina minst vitsord 10 i B2- eller B3-ryska och minst vitsord 8 i finska som modersmål.

Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord C i lång ryska eller
 • minst vitsord M i kort ryska.

I EB-examen minst vitsord 7,00 i L4- eller L5-ryska.

I IB-examen

 • avlagt A-ryska eller
 • minst vitsord 4 i B-ryska eller
 • minst vitsord 5 AB-ryska.

I RP- och DIA-examina minst vitsord 8 i B2- eller B3-ryska.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • ryska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.


Ryska språket: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Ryska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)LEMCBA
ryska, lång34,028,322,717,011,35,7
ryska, medellång32,326,921,516,210,85,4
ryska, kort28,223,518,814,19,44,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Ryska språket, direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats.

Ryska språket, direktantagning: kvoter.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Venäjän kieli ja kulttuuriJyväskylä universitetMinst 51
Venäjän kieli ja kulttuuri, aineenopettajaJyväskylä universitetMinst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Venäjän kieli, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutusJyväskylä universitetMinst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Urvalskriterier vid direktantagning
Jyväskylä universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång ryska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord E i kort ryska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen minst vitsord 8,00 i L4- eller L5-ryska och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-ryska eller
 • avlagt A-ryska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 5 i B-ryska och minst vitsord 5 i A-språket eller
 • minst vitsord 6 i AB-ryska och minst vitsord 5 i A-språket

I RP- och DIA-examina minst vitsord 10 i B2- eller B3-ryska och minst vitsord 8 i finska eller tyska som modersmål.


Ryska språket, grundnivå

Ryska språket, grundnivå: kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Ryska språket och litteraturen (undervisning på svenska)Åbo Akademi60Inga tröskelkriterier.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.


Ryska språket, grundnivå: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Samiska språk

Samiska språk: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Saamen kieli, inarinsaameUleåborgs universitet60Minst vitsord C i enaresamiska som modersmål eller som kort enaresamiska.
Saamen kieli, pohjoissaameUleåborgs universitet60Minst vitsord C i nordsamiska som modersmål eller minst vitsord E i kort nordsamiska
Saamen kieli, koltansaameUleåborgs universitet60Minst vitsord C i skoltsamiska som modersmål eller som kort språk.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • samiska eller finska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.


Samiska språk: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,5

3,7

Spanska språket

Spanska språket: kvoter.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
SpanskaHelsingfors universitet51
EspanjaÅbo universitet51
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång spanska eller
 • E i kort spanska.

I EB-examen

 • avlagt L1- eller L2-spanska eller
 • vitsord 7,00 i L3-spanska eller
 • vitsord 8,00 i L4- eller L5-spanska.

I IB-examen

 • avlagt A-spanska eller
 • minst vitsord 5 i B-spanska eller
 • minst vitsord 6 i AB-spanska.
Åbo universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång spanska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord E i kort spanska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1-spanska eller
 • avlagt L2-spanska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 7,00 i L3-spanska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 8,00 i L4- eller L5-spanska och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-spanska eller
 • avlagt A-spanska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 5 i B-spanska och minst vitsord 5 i A-språket eller
 • minst vitsord 6 i AB-spanska och minst vitsord 5 i A-språket.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • spanska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.


Spanska språket: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Spanska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)LEMCBA
spanska, lång34,028,322,717,011,35,7
spanska, medellång32,326,921,516,210,85,4
spanska, kort28,223,518,814,19,44,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Svenska språket

Svenska språket: kvoter.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)Helsingfors universitet51
Ruotsin kieli, JoensuuÖstra Finlands universitet75
Ruotsin kieliUleåborgs universitet60
Pohjoismaiset kieletTammerfors universitet54
Pohjoismaiset kieletÅbo universitet51
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång lärokurs i svenska som andra inhemska språk eller
 • minst vitsord E i medellång lärokurs i svenska som andra inhemska språk.

I EB-examen

 • avlagt L2-svenska eller
 • minst vitsord 7,00 i ONL-svenska eller
 • minst vitsord 9,00 i L3-svenska.

I IB-examen minst vitsord 5 i B-svenska.

I RP- och DIA-examina minst vitsord 8 i B1-svenska.

Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång eller medellång svenska eller
 • minst vitsord C i svenska som modersmål eller svenska som andraspråk.

I EB-examen

 • minst vitsord 6,00 i L1- eller L2-svenska eller
 • minst vitsord 7,00 i ONL-svenska eller
 • minst vitsord 7,00 i L3-svenska.

I IB-examen

 • minst vitsord 4 i A-svenska eller
 • minst vitsord 5 i B-svenska.

I RP- och DIA-examina B1-svenska minst vitsord 8.

Åbo universitet, Nordiska språk, sökande som skrivit finska eller samiska som modersmål, sökande som skrivit finska som andra språk

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång svenska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord E i medellång svenska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • avlagt L2-svenska och minst vitsord 7,00 i L1-finska eller
 • minst vitsord 7,00 i ONL-svenska och minst vitsord 7,00 i L1-finska eller
 • minst vitsord 8,00 i L3-svenska och minst vitsord 7,00 i L1-finska.

I IB-examen minst vitsord 5 i B-svenska och minst vitsord 5 i A-finska.

I RP- och DIA-examina minst vitsord 10 i B1-svenska. Dessutom minst vitsord 8 i finska som modersmål.

Åbo universitet, Nordiska språk, sökande som skrivit svenska som modersmål

I studentexamen minst vitsord M i svenska som modersmål.

I EB-examen minst vitsord 7,00 i L1-svenska.

I IB-examen minst vitsord 5 i A-svenska.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål (I Helsingfors universitets utbildning ”Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)” beaktas bara finska som modersmål.)
 • svenska eller finska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.


Svenska språket: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Svenska eller finska (det som ger sökanden de högsta poängen)LEMCBA
Svenska eller finska, lång34,028,322,717,011,35,7
Svenska eller finska, medellång32,326,921,516,210,85,4
Svenska eller finska, kort28,223,518,814,19,44,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Svenska språket, direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats.

Svenska språket, direktantagning: kvoter.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Ruotsin kieliJyväskylä universitetMinst 51
Ruotsin kieli, aineenopettajaJyväskylä universitetMinst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Ruotsin kieli, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutusJyväskylä universitetMinst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Urvalskriterier vid direktantagning
Jyväskylä universitet, sökande som skrivit finska som modersmål

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång svenska och minst vitsord M i finska som modersmål eller
 • vitsord L i medellång svenska och minst vitsord M i finska som modersmål.

I EB-examen

 • avlagt L2-svenska och minst vitsord 7,00 i L1-finska eller
 • minst vitsord 7,00 i ONL-svenska och minst vitsord 7,00 i L1-finska eller
 • minst vitsord 9,00 i L3-svenska och minst vitsord 7,00 i L1-finska.

I IB-examen

 • avlagt A-svenska och minst vitsord 5 i A-finska eller
 • minst vitsord 5 i B-svenska och minst vitsord 5 i A-finska.

I RP- och DIA-examina B1-svenska minst vitsord 8 och minst vitsord 8 i finska som modersmål.

Jyväskylä universitet, sökande som skrivit svenska som modersmål

I studentexamen

 • minst vitsord M i svenska som modersmål och minst vitsord M i lång finska eller
 • minst vitsord M i svenska som modersmål och vitsord L i medellång finska.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1-svenska och avlagt L2-finska eller
 • minst vitsord 7,00 i L1-svenska och minst vitsord 7,00 i ONL-finska eller
 • minst vitsord 7,00 i L1-svenska och minst vitsord 9,00 i L3-finska.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-svenska och avlagt A-finska eller
 • minst vitsord 5 i A-svenska och minst vitsord 5 i B-finska.
Jyväskylä universitet, skrivet med finska som andraspråk
 • minst vitsord M i lång svenska och vitsord L i finska som andraspråk eller
 • vitsord L i medellång svenska och vitsord L i finska som andraspråk.
Jyväskylä universitet, skrivet med svenka som andraspråk
 • vitsord L i svenska som andraspråk och minst vitsord M i lång finska eller
 • vitsord L i svenska som andraspråk och vitsord L i meddellång finska.
Jyväskylä universitet, skrivet med svenska och finska som modersmål

Minst vitsord M i svenska som modersmål och minst vitsord M i finska som modersmål.


Svenska språket (undervisning på svenska)

Svenska språket (undervisning på svenska): kvoter.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur (undervisning på svenska)Helsingfors universitet51
Svenska språket (undervisning på svenska)Åbo Akademi60
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

Minst vitsord M i svenska som modersmål.

Åbo Akademi

I studentexamen

 • minst vitsord M i svenska som modersmål eller svenska som andraspråk eller
 • minst vitsord M i lång svenska eller
 • minst vitsord E i medellång svenska.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,00 i L1- eller L2-svenska eller
 • minst vitsord 7,00 i ONL-svenska eller
 • minst vitsord 8,00 i L3-svenska.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-svenska eller
 • minst vitsord 6 i B-svenska.

I RP- och DIA-examina

minst vitsord 10 i B1-svenska.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål (I Helsingfors universitets utbildning beaktas bara svenska som modersmål)
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.


Svenska språket (undervisning på svenska): poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Tyska språket

Tyska språket: kvoter.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
TyskaHelsingfors universitet51
Saksan kieli ja kulttuuriUleåborgs universitet60
Saksan kieliTammerfors universitet54
Saksan kieliÅbo universitet51
Tyska språket och litteraturen (undervisning på svenska)Åbo Akademi60
Tröskelkriterier
Helsingfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång tyska,
 • minst vitsord E i kort tyska.

I EB-examen

 • L1- eller avlagt L2-tyska eller
 • L3-tyska minst vitsord 7,00 eller
 • L4- eller L5-tyska minst vitsord 8,00.

I IB-examen

 • avlagt A-tyska eller
 • B-tyska minst vitsord 5 eller
 • minst vitsord 6 i AB-tyska.

I RP- och DIA-examina avlagt tyska.

Uleåborgs universitet och Tammerfors universitet

I studentexamen

 • minst vitsord C i lång tyska eller
 • minst vitsord M i kort tyska.

I EB-examen

 • avlagt L1- eller L2-tyska eller
 • minst vitsord 6,00 i L3-tyska eller
 • minst vitsord 7,00 i L4- eller L5-tyska.

I IB-examen

 • avlagt A-tyska eller
 • minst vitsord 4 i B-tyska eller
 • minst vitsord 5 i AB-tyska.

I RP- och DIA-examina avlagt tyska.

Åbo universitet

I studentexamen

 • minst vitsord C i lång tyska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord M i kort tyska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,0 i L1-tyska eller
 • avlagt L2-tyska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 6,00 i L3-tyska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • L4- eller L5-tyska minst vitsord 7,00 och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-tyska eller
 • avlagt A-tyska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 4 i B-tyska och minst vitsord 5 i A-språket eller
 • minst vitsord 5 i AB-tyska och minst vitsord 5 i A-språket

I RP- och DIA-examina

 • minst vitsord 8 i tyska eller
 • avlagt tyska och minst vitsord 8 i finska som modersmål.
Åbo Akademi

Inga tröskelkriterier.

Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • tyska
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.


Tyska språket: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Tyska språket (det som ger sökanden de högsta poängen)LEMCBA
tyska, lång34,028,322,717,011,35,7
tyska, medellång32,326,921,516,210,85,4
tyska, kort28,223,518,814,19,44,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Tyska språket, direktantagning

Till nedan nämnda utbildningar väljs studenterna genom direktantagning. Vid direktantagning beviljas sökanden som uppnått ett särskilt vitsord en utbildningsplats.

Tyska språket, direktantagning: kvoter.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)
Saksan kieli ja kulttuuriJyväskylä universitetMinst 51
Saksan kieli ja kulttuuri, aineenopettajaJyväskylä universitetMinst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Saksan kieli ja kulttuuri, kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva opettajankoulutusJyväskylä universitetMinst 51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)
Urvalskriterier vid direktantagning
Jyväskylä universitet

I studentexamen

 • minst vitsord M i lång tyska och minst vitsord M i modersmål eller
 • minst vitsord E i kort tyska och minst vitsord M i modersmål.

I EB-examen

 • minst vitsord 7,0 i L1-tyska eller
 • avlagt L2-tyska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 7,00 i L3-tyska och minst vitsord 7,00 i L1-språket eller
 • minst vitsord 8,00 i L4- eller L5-tyska och minst vitsord 7,00 i L1-språket.

I IB-examen

 • minst vitsord 5 i A-tyska eller
 • avlagt A-tyska och minst vitsord 5 i det andra A-språket eller
 • minst vitsord 5 i B-tyska och minst vitsord 5 i A-språket eller
 • minst vitsord 6 i AB-tyska och minst vitsord 5 i A-språket.

I RP- och DIA-examina

 • minst vitsord 8 i tyska eller
 • avlagt tyska och minst vitsord 8 i finska som modersmål.


Andra språk 1

Andra språk 1: kvot och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuriÅbo universitet51Minst vitsord M i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.


Andra språk 1: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Andra språk 2

Andra språk 2: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
ViittomakieliJyväskylä universitet51 (Sökandena väljs till lämplighetstest på basis av betyg.)Minst vitsord M i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • och de fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 154,0.


Andra språk 2: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
De fyra ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Andra språk 3

Andra språk 3: kvoter och tröskelkriterier.

UtbildningUniversitetAndelen studerande som väljs på basis av betyg (%)Tröskelkriterier
Världens språk och språkvetenskaperHelsingfors universitet51Inga tröskelkriterier.
Kiinan kieliÅbo universitet51Minst vitsord M i modersmål.
Poängsättning för betygsantagningen

Poäng ges för fem ämnen:

 • modersmål
 • det språk som ger sökanden de högsta poängen
 • och de tre ämnen som ger sökanden de högsta poängen.

Det maximala poängantalet är 159,7.


Andra språk 3: poängsättning i betygsurval.

ÄmneVitsord
Ämnen som ska poängsättas för allaLEMCBA
modersmål33,027,522,016,511,05,5
Det språk som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
språk, långt34,028,322,717,011,35,7
språk, medellångt32,326,921,516,210,85,4
språk, kort28,223,518,814,19,44,7
De tre ämnen som ger sökanden de högsta poängenLEMCBA
biologi22,418,614,911,27,53,7
filosofi20,016,713,310,06,73,3
fysik26,522,017,613,28,84,4
historia24,520,416,312,28,24,1
kemi22,418,614,911,27,53,7
språk, långt28,323,618,914,19,44,7
språk, medellångt25,120,916,812,68,44,2
språk, kort22,618,915,111,37,53,8
geografi20,016,713,310,06,73,3
matematik, lång36,130,024,018,012,06,0
matematik, kort28,323,618,914,19,44,7
psykologi22,418,614,911,27,53,7
hälsokunskap17,314,411,58,75,82,9
religion eller livsåskådningskunskap24,520,416,312,28,24,1
samhällslära20,016,713,310,06,73,3
övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina22,418,614,911,27,53,7


Läsanvisningar för tabellerna

Läsanvisningar för tabellerna

 • I betygsurvalet varierar antalet ämnen i studentexamen som poängsätts mellan olika utbildningar. De ämnen i studentexamen som tas i beaktande kan högst vara sex till antalet.
 • Utbildningarna har kunnat fastställa ett eller flera tröskelvillkor. Tröskelvillkoren ska fyllas i så att man kan bli vald i betygsurvalet.
 • Alla utbildningar ger poäng i modersmålet.
  • Som modersmål beaktas finska som modersmål, svenska som modersmål, samiska som modersmål, finska som andra språk eller svenska som andra språk.
  • I några utbildningar har modersmålets ställning begränsats. Dessa undantag nämns vid utbildningarna i fråga.
  • Om sökanden skrivit två prov på modersmålsnivå beaktas det ena som långt språk.
 • Utbildningarna har definierat vilka ämnen som poängsätts utöver modersmålet.
 • Den sökande kan få poäng endast en gång för ett ämne. I matematik kan den sökande få poäng för antingen lång matematik eller kort matematik.
 • Om den sökande har skrivit flera språk på samma nivå (lång, medellång, kort) och den poängsättning som utbildningen definierar möjliggör det, kan den sökande få poäng för flera språk.
  • Exempel: I poängsättningen för betygsurvalet till utbildningen beaktas fem ämnen så att utöver modersmålet beaktas fyra ämnen som kan vara vilka som helst. Sökanden har skrivit finska som modersmål, lång svenska, lång engelska, kort franska och biologi. Den sökande får poäng för alla ämnen han eller hon skrivit i betygsurvalet för utbildningen i fråga.
 • Den sökande kan bli antagen i betygsurvalet även om han eller hon inte har avlagt alla de ämnen som utbildningen definierat, om poängen för de övriga ämnena räcker.
 • Poäng ges för de prov i realen som avlagts 2006 och därefter. Man får inga poäng för realprovet före 2006.
 • Poängen i betygsurvalet beräknas alltid enligt den ämneskombination som ger högst poäng för den sökande enligt utbildningens urvalskriterier.
 • Om sökanden avlagt både en IB-, RP- eller RP- och DIA-examen och en finländsk studentexamen eller enskilda studentprov räknas hens poäng på basis av den kombination som ger det bästa poängantalet.


Tröskelkriterier

Ett tröskelvillkor är en godkänd prestation på en viss studentskrivning eller ett visst vitsord i det. Den sökande är endast med i utbildningens betygsurval om tröskelvillkoren uppfylls. Utbildningen kan välja att ha ett eller flera tröskelvillkor för betygsurvalet. Tröskelvillkoren anges i samband med varje utbildning.

Exempel 1 på tröskelvillkor

Om exempelvis ett tröskelvillkor för en utbildning är vitsordet M i kemi måste den sökande ha skrivit kemi med minst vitsordet M. Om den sökande inte har skrivit kemi eller har fått vitsordet A, B eller C, kan hen inte bli antagen till den aktuella utbildningens betygsurval.

Exempel 2 på tröskelvillkor

Om modersmål har definierats som tröskelvillkor, betyder det provet i finska som modersmål, svenska som modersmål. samiska som modersmål, finska som andra språk eller svenska som andra språk. Om finska/svenska/samiska som modersmål har definierats som tröskelvillkor, betyder det endast prov i modersmål i nämnda språk, och avlagt prov i finska/svenska som andra språk fyller inte tröskelvillkoret.


Direktval

På vissa utbildningar kan man ha direktval istället för eller parallellt med betygurval. Direktval betyder val som bygger på betyg, då rätt att avlägga examen ges direkt med utgångspunkt i vitsordet i ett visst ämne.


Rätt att avlägga examen

Om den sökande i den gemensamma ansökan till högskolorna har fått en studieplats inom universitetsutbildningen, har den sökande i regel rätt att avlägga både lägre och högre högskoleexamen. I vissa undantagsfall beviljas rätt att avlägga examen endast för lägre högskoleutbildning (t.ex. barnträdgårdslärarutbildningen). Om rätt att avlägga examen beviljas endast för lägre högskoleexamen ska det anges i samband med utbildningen.


Krav på språkkunskaper

Den sökande måste påvisa sina kunskaper i finska eller svenska redan i ansökningsskedet. Språkkunskaperna kan inte påvisas genom urvalsprov. I allmänhet påvisas kunskaper i finska eller svenska med studentexamens uppgifter och den sökande behöver inte lämna in något separat intyg över språkkunskaperna. Om den sökande måste påvisa sina språkkunskaper med ett separat intyg, visas begäran om att bifoga intyget på ansökningsblanketten. Sätten att påvisa språkkunskaperna finns på respektive universitets webbplats.

Vid ansökan till engelskspråkiga utbildningsprogram påvisas kunskaper i engelska.

Poängsättning för EB-, IB-, RP- och DIA-examina

Vid betygsurvalet omvandlas vitsorden för den europeiska studentexamen (EB), International Baccalaureate-examen (IB) samt Reifeprüfung-examen (RP) och Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA) som avlagts i Finland till att motsvara vitsorden för den finländska studentexamen. Dessa jämförelsetabeller presenteras i varje examens egna del.

Att beakta vid poängsättningen av EB-, IB-, RP- och DIA-examina:

 • EB-, IB-, RP- och DIA-examensämnen som inte har motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten Övriga realämnen i EB-, IB-, RP- och DIA-examina i poängtabellerna.
 • Tröskelvillkoren för utbildningarna har angetts som vitsord för den finländska studentexamen i samband med kriterierna för betygsurval. I regel omvandlas också vitsorden och poängen för EB-, IB-, RP- och DIA-examina så att de motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen vid granskningen av om tröskelvillkoret uppfylls. Undantag är en del av språkutbildningarna där tröskelvillkoren anges separat som vitsord och poäng för EB-, IB-, RP- och DIA-examina i samband med kriterierna för betygsurval.

Europeisk studentexamen (EB)

Vid bedömningen av EB-examen används två rekommendationer för motsvarighet: för utexaminerade som utexaminerats 2021 och senare följs den nya motsvarighetsrekommendationen och för utexaminerade som utexaminerats 2020 och tidigare den gamla motsvarighetsrekommendationen.

Vitsorden för de slutprov som ingår i EB-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabeller.

Betygens motsvarighet för sökande som utexaminerats 2021 och senare.

Vitsord för slutprovet i EB-examenMotsvarande vitsord för studentexamen
9,00–10,00laudatur (L)
8,00–8,99eximia cum laude approbatur (E)
7,00–7,99magna cum laude approbatur (M)
6,00–6,99cum laude approbatur (C)
5,50–5,99lubenter approbatur (B)
5,00–5,49approbatur (A)

Betygens motsvarighet för sökande som utexaminerats 2020 och tidigare.

Vitsord för slutprovet i EB-examenMotsvarande vitsord för studentexamen
9,00–10,00laudatur (L)
8,00–8,99eximia cum laude approbatur (E)
7,00–7,99magna cum laude approbatur (M)
6,00–6,99cum laude approbatur (C)
5,00–5,99lubenter approbatur (B)
4,00–4,99approbatur (A)

EB-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämnenas motsvarighet.

Ämne i EB-examenMotsvarande ämne i studentexamen
L1-språkmodersmål
L2-språklångt språk
L3-språk, Other National Languagemedellångt språk
L4-språk, L5-språkkort språk
lång matematik (5h)lång matematik
kort matematik (3h)kort matematik

Realiaämnena i EB-examen poängsätts enligt utbildningarnas poängtabeller.International Baccalaureate-examen (IB)

Vitsorden för de prov som ingår i IB-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabeller.

Betygens motsvarighet.

Vitsord för provet i IB-examenMotsvarande vitsord för studentexamen
7laudatur (L)
6eximia cum laude approbatur (E)
5magna cum laude approbatur (M)
4cum laude approbatur (C)
3lubenter approbatur (B)
2approbatur (A)

IB-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämnenas motsvarighet.

Ämne i IB-examenMotsvarande ämne i studentexamen

IB-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämnenas motsvarighet.

Ämne i IB-examenMotsvarande ämne i studentexamen
A-språkmodersmål
A-språk (inte samma som modersmål), B-engelskalångt språk
övriga B-språkmedellångt språk
AB-språkkort språk
Mathematics: Analysis and approaches HL,
Mathematics: Applications and interpretation HL,
Mathematics: Analysis and approaches SL
Further Mathematics,
Mathematics HL,
Mathematics SL,
Mathematical methods
lång matematik
Mathematics: Applications and interpretation SL,
Mathematical Studies
kort matematik

Realiaämnena i IB-examen poängsätts enligt utbildningarnas poängtabeller.Reifeprüfung-examen (RP) och Deutsches Internationales Abitur-examen (DIA)

Vitsorden för de prov som ingår i RP- och DIA-examen motsvarar vitsorden för den finländska studentexamen enligt följande tabeller.

Betygens motsvarighet.

Poäng för provet i RP- och DIA-examenMotsvarande vitsord för studentexamen
13–15laudatur (L)
10–12eximia cum laude approbatur (E)
8–9magna cum laude approbatur (M)
7cum laude approbatur (C)
5–6lubenter approbatur (B)
4approbatur (A)

RP- och DIA-examensämnena motsvarar ämnena i den finländska studentexamen enligt följande vid poängsättningen i betygsurvalet.

Ämnenas motsvarighet.

Ämne i Rp- och DIA-examenMotsvarande ämne i studentexamen
modersmål finska eller tyskamodersmål
finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelskalångt språk
B1-språkmedellångt språk
B2-språk eller B3-språkkort språk
matematiklång matematik
matematik från normenlighetsintygkort matematik

Realiaämnena i RP-/DIA-examen poängsätts enligt utbildningarnas poängtabeller.

Om de ämnen som poängsätts inte ingår i den sökandes examensämnen beaktas poängen i normenlighetsintyget som ges av Tyska skolan i Helsingfors.


 • No labels