MPASSid-tunnistuksenvälitysratkaisua kehitetään vuorovaikutuksessa sen hyödyntäjien eli koulutustoimijoiden ja palveluntarjoajien kanssa. Kehittämisen tueksi Opetushallitus ylläpitää vapaaehtoista kehittämisorganisaatioiden ryhmää, johon voivat osallistua palvelun käyttäjäorganisaatioiden edustajat. Tärkeintä on, että MPASSid:n ja oppimispalveluiden käyttäminen on mahdollisimman sujuvaa ja turvallista loppukäyttäjille.

Kehittämisryhmän toimintaperiaatteet

 1. Ryhmä toimii MPASSid-palvelun kehittämisen asiantuntijaryhmänä.
  1. Kokouksiin osallistuminen on vapaaehtoista. 
  2. Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.
  3. Opetushallitus kutsuu ryhmäläiset etäkokouksiin. 
 2. Päämääränä on kehittää palvelua yhdessä käyttäjäorganisaatioiden kanssa ja kehittämistarpeet huomioiden.
  1. Ideat käsiteltävistä aiheista MPASSid-tiimiläisille tai mpass(at)oph.fi -asiakaspalvelun kautta.
 3. Kehittämisryhmä vapaamuotoinen ja jäsenet sitoutuvat toimintaan aina lukuvuodeksi kerrallaan.
  1. Opetushallitus ilmoittaa yhteyshenkilöille, kun ryhmään voi ilmoittautua.

Kehittämisryhmän jäsenten kokoonpanon sekä kokousajankohdat:

Opetushallituksen ja ryhmän tavat toimia:

 • Uskallamme uudistua oppijan parhaaksi.
 • Muotoilemme yhdessä ratkaisuja.
 • Luomme avoimuudella luottamusta. • No labels