Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

Funet Tiimi (Adobe Connect; AC) on verkkokokouspalvelu korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja muille ohjelmistotoimittajan edu/academic/research -lisenssiehdot täyttäville Funet-jäsenorganisaatioille. Ota tarvittessa yhteyttä CSC:hen organisaatiosi osalta palvelun soveltuvuuden arvioimiseksi. Palvelu perustuu yhteisesti hankittuun Adobe Connect -alustaan ja -lisenssiin.

Funet Tiimi -palvelu soveltuu päivittäiseen verkkokokouskäyttöön sekä pienimuotoiseen seminaari- ja ryhmätyöhön.

Satunnaisiin 100+ osallistujan kokoustarpeisiin on käytössä kaikille Funet Tiimi -palvelua käyttäville organisaatioille jaettuun käyttöön tarkoitettuja Seminar-huoneita, jotka toimivat ns. kilpavarausperiaatteella.

Adobe Connect -alustan toimittaa NORDUnet. Järjestelmä sijaitsee fyysisesti Suomen ulkopuolella, mutta Pohjoismaissa pysyen. Palvelun tekninen alusta koostuu kahdennetusta palvelimesta ja palomuureista sekä kuormantasausjärjestelmästä. Palvelun käyttöönotosta sovitaan organisaatiokohtaisesti ottamalla yhteyttä CSC:hen.

Palveluun kuuluvat:

 • käyttöoikeus keskitettyyn Funet Tiimi -palveluun
 • kokoustilojen varaus ja valvonta henkilökohtaisin Haka-tunnuksin.
 • ylläpitäjien koulutus ja käyttötuki
 • ylläpitotunnukset oman organisaation nimetyille ylläpitäjille
 • yhteisesti jaettu käyttäjälisenssi

Katso myös Funet Tiimi -esite (PDF).

 

Käyttöönotto

 • Testikäyttö
  • palvelun testaamisesta tulee aina sopia erikseen CSC:n kanssa.
  • käyttäjä voi luoda ja tallentaa kokouksia vapaasti. Tallenteet ja tiedot jäävät järjestelmään ellei testaaja erikseen poista niitä testikäytön jälkeen
 • Tuotantokäyttö
  • palvelu tilataan sähköpostitse (hallinnolliset asiat) ilmoittaen:
   • haluttu käyttäjämäärätaso väliltä XS - XL (kts. hinnasto; vaatii sisäänkirjautumista). Tähän voidaan käyttää organisaation nykyisen Connect-käytön tilastoja tai arviota
   • yhteyshenkilöt: hallinnollinen ja tekniset, joille annetaan organisaation jaettujen hakemistojen hallintaoikeus, yhteystietoineen
  • palvelusta ei tehdä erillistä palvelusopimusta; tuotantokäytön aloittamisesta sovitaan CSC:n ja Funet-organisaation välillä
  • teknisille yhteyshenkilöille on perustettu sähköpostilista: video-ac(at)postit.csc.fi. Listalle voi liittyä osoitteessa: https://postit.csc.fi/sympa/subscribe/video-ac

Yhteydenotot: Yhteystiedot

Lisäohjeita Funet Tiimiin liittyen löytyy tämän sivun Ohjeet-kohdasta.

Hinnoittelu

 • Funet Tiimi -maksu laskutetaan Funet -laskutuksen yhteydessä eriteltynä
 • sopimuskausi on toistaiseksi voimassaoleva sopimus 6 kk:n irtisanomisajalla sekä Funet-jäsenorganisaation että CSC:n osalta

Katso hinnasto (vaatii sisäänkirjautumisen).

Tilastot

Koko Funet-tiimi-palvelun käyttötilasto löytyy täältä.

 • palvelussa voi ajaa organisaatiokohtaisia tilastoja ja seurata oman organisaation käyttöä

Ohjeet

Loppukäyttäjäohjeistus

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • K: Voiko nykyisiä korkeakoululla olevia lisenssejä yhdistää Funet Tiimi -palveluun?
  • V: Lähtökohtaisesti ei. Vanhat lisenssit perustuvat vanhoihin sopimuksiin, joista osa perustuu esimerkiksi nimettyjen host-käyttäjien lukumäärään. Samoin ohjelmistoversioissa on organisaatiokohtaisia eroja.
 • K: Miten nopeasti palvelun saa käyttöön?
  • V: Tuotantokäyttöönotosta sovitaan tapauskohtaisesti. Vanhojen Connect-palvelujen yliheittoon kannattaa varata aikaa ja huomioida mm. datan ja olemassaolevien kokoushuoneiden siirtoon menevä aika sekä loppukäyttäjäohjeistus. Aikaa yliheittoon kannattaa varata vähintään kolme kuukautta.
 • K: Mitä teemme, jos emme kuulu Hakaan?
  • V: Ota yhteyttä CSC:hen, niin neuvottelemme asiasta. Lähtökohtaisesti palvelu on tarkoitettu Haka-organisaatioille, mutta myös Hakaan kuulumattomat Funet-organisaatiot voivat päästä mukaan.
 • K: Mikä Connect-versio on tuotantokäytössä?
  • V: Tällä hetkellä versio on 9.2.2. Uusia versioita testataan yhteisesti NORDUnetin kanssa säännöllisesti.
 • K: Voiko palvelun integroida LMS:ään kuten esimerkiksi Moodleen?
  • V: Integrointeja testataan yhteisesti NORDUnetin työryhmässä. Ota yhteyttä, jos haluat integroida nykyisen järjestelmän.
 • K: Miten nykyiset tallenteet ja kokoukset siirretään Tiimiin?
  • V: Organisaatiot tekevät siirrot itse.