Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HUOM! Tämä palvelu poistuu valikoimasta 1.1.2022 alkaen.

Kuvaus

Funet Tiimi (Adobe Connect; AC) on verkkokokouspalvelu korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja muille ohjelmistotoimittajan edu/academic/research -lisenssiehdot täyttäville Funet-jäsenorganisaatioille. Ota tarvittessa yhteyttä CSC:hen organisaatiosi osalta palvelun soveltuvuuden arvioimiseksi. Palvelu perustuu yhteisesti hankittuun Adobe Connect -alustaan ja -lisenssiin.

Funet Tiimi -palvelu soveltuu päivittäiseen verkkokokouskäyttöön sekä pienimuotoiseen seminaari- ja ryhmätyöhön.

Satunnaisiin 100+ osallistujan kokoustarpeisiin on käytössä kaikille Funet Tiimi -palvelua käyttäville organisaatioille jaettuun käyttöön tarkoitettuja Seminar-huoneita, jotka toimivat ns. kilpavarausperiaatteella.

Adobe Connect -alustan toimittaa NORDUnet. Järjestelmä sijaitsee fyysisesti Suomen ulkopuolella, mutta Pohjoismaissa pysyen. Palvelun tekninen alusta koostuu kahdennetusta palvelimesta ja palomuureista sekä kuormantasausjärjestelmästä. Palvelun käyttöönotosta sovitaan organisaatiokohtaisesti ottamalla yhteyttä CSC:hen.

Palveluun kuuluvat:

 • käyttöoikeus keskitettyyn Funet Tiimi -palveluun
 • kokoustilojen varaus ja valvonta henkilökohtaisin Haka-tunnuksin.
 • ylläpitäjien koulutus ja käyttötuki
 • ylläpitotunnukset oman organisaation nimetyille ylläpitäjille
 • yhteisesti jaettu käyttäjälisenssi

 

Käyttöönotto

 • Testikäyttö
  • palvelun testaamisesta tulee aina sopia erikseen CSC:n kanssa.
  • käyttäjä voi luoda ja tallentaa kokouksia vapaasti. Tallenteet ja tiedot jäävät järjestelmään ellei testaaja erikseen poista niitä testikäytön jälkeen.
  • Palveluun liittyvät tukikysymykset osoitteeseen: funet-ac@csc.fi
 • Tuotantokäyttö
  • palvelu tilataan sähköpostitse (hallinnolliset asiat) ilmoittaen:
   • haluttu käyttäjämäärätaso väliltä XS - XL (kts. hinnasto; vaatii sisäänkirjautumista). Tähän voidaan käyttää organisaation nykyisen Connect-käytön tilastoja tai arviota
   • yhteyshenkilöt: hallinnollinen ja tekniset, joille annetaan organisaation jaettujen hakemistojen hallintaoikeus, yhteystietoineen
  • palvelusta ei tehdä erillistä palvelusopimusta; tuotantokäytön aloittamisesta sovitaan CSC:n ja Funet-organisaation välillä
  • Palveluun liittyvät tukikysymykset osoitteeseen: funet-ac@csc.fi
  • teknisille yhteyshenkilöille on perustettu sähköpostilista: video-ac(at)postit.csc.fi. Listalle voi liittyä osoitteessa: https://postit.csc.fi/sympa/subscribe/video-ac

Yhteydenotot: Yhteystiedot

Lisäohjeita Funet Tiimiin liittyen löytyy tämän sivun Verkkokokousjärjestelmä Funet Tiimi *#Ohjeet-kohdasta.

Hinnoittelu

 • Funet Tiimi -maksu laskutetaan Funet -laskutuksen yhteydessä eriteltynä
 • sopimuskausi on toistaiseksi voimassaoleva sopimus 6 kk:n irtisanomisajalla sekä Funet-jäsenorganisaation että CSC:n osalta

Katso hinnasto (vaatii sisäänkirjautumisen).

Tilastot

Koko Funet-tiimi-palvelun käyttötilasto löytyy täältä.

 • palvelussa voi ajaa organisaatiokohtaisia tilastoja ja seurata oman organisaation käyttöä

Tietosuojasta

Funet Tiimi on Funetin asiakasorganisaatioiden, lähinnä Suomessa toimivien korkeakoulujen, yhteiskäyttöinen palvelu. Järjestelmän toimivuuden takia ovat seuraavat käyttäjien henkilötiedot näkyvillä kaikille järjestelmää käyttäville: Etunimi, Sukunimi ja EPPN.

EPPN on käyttäjän kotiorganisaation luovuttama yksilöivä tietue, usein käyttäjän sähköpostiosoite. Käyttäjän kotiorganisaatio/korkeakoulu on tämän palvelun henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä.

Rekisterinpitäjän velvollisuus on ohjeistaa kirjallisesti CSC:tä henkilötietojen käsittelyyn liittyen lähettämällä CSC:lle henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus. Tarvittaessa CSC voi auttaa henkilötietojen käsittelytoimien kuvauksen laatimisessa.

Ohjeet

Loppukäyttäjäohjeistus

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • K: Voiko nykyisiä korkeakoululla olevia lisenssejä yhdistää Funet Tiimi -palveluun?
  • V: Lähtökohtaisesti ei. Vanhat lisenssit perustuvat vanhoihin sopimuksiin, joista osa perustuu esimerkiksi nimettyjen host-käyttäjien lukumäärään. Samoin ohjelmistoversioissa on organisaatiokohtaisia eroja.
 • K: Miten nopeasti palvelun saa käyttöön?
  • V: Tuotantokäyttöönotosta sovitaan tapauskohtaisesti. Vanhojen Connect-palvelujen yliheittoon kannattaa varata aikaa ja huomioida mm. datan ja olemassaolevien kokoushuoneiden siirtoon menevä aika sekä loppukäyttäjäohjeistus. Aikaa yliheittoon kannattaa varata vähintään kolme kuukautta.
 • K: Mitä teemme, jos emme kuulu Hakaan?
  • V: Ota yhteyttä CSC:hen, niin neuvottelemme asiasta. Lähtökohtaisesti palvelu on tarkoitettu Haka-organisaatioille, mutta myös Hakaan kuulumattomat Funet-organisaatiot voivat päästä mukaan.
 • K: Mikä Connect-versio on tuotantokäytössä?
  • V: Tällä hetkellä versio on 9.2.2. Uusia versioita testataan yhteisesti NORDUnetin kanssa säännöllisesti.
 • K: Voiko palvelun integroida LMS:ään kuten esimerkiksi Moodleen?
  • V: Integrointeja testataan yhteisesti NORDUnetin työryhmässä. Ota yhteyttä, jos haluat integroida nykyisen järjestelmän.
 • K: Miten nykyiset tallenteet ja kokoukset siirretään Tiimiin?
  • V: Organisaatiot tekevät siirrot itse.