Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietoverkoissa ei saa toimia lain vastaisesti. Verkkoympäristössä on kiellettyä ja rangaistavaa mm.

 • väärinkäyttää tai etsiä oikeudettomasti tietoturvaheikkouksia
 • levittää oikeudettomasti esim. tekijänoikeudella suojattua materiaalia
 • häiritä tietoliikennettä tai vahingoittaa normaalia palvelutoimintaa
 • esiintyä toisen henkilön nimissä
 • hankkia tai levittää tietoa, joka kuuluu jonkun ihmisen yksityisyyden piiriin
 • käyttää luvattomasti resursseja tai tietoja, joita ei ole asetettu yleiseen käyttöön

Verkossa on lisäksi asioita, joita ei välttämättä ole nimenomaisesti lainsäädännöllä kielletty, mutta joita voidaan joka tapauksessa pitää epäeettisenä toimintana tai huonona käytöksenä. Tällaista on mm.

 • vapaasti saatavilla olevien resurssien ylenmääräinen käyttö tai varaaminen
 • aggressiivinen, tunkeileva tai muiden tarpeista piittaamaton käytös, erityisesti nimimerkin suojassa
 • omasta tietoturvasta huolehtimatta jättäminen

Verkon käyttäjä sitoutuu palveluntarjoajan (esim. oppilaitos) käyttösääntöihin, joissa voidaan antaa tarkempia ohjeita tai esimerkkejä luvallisista ja luvattomista käyttötavoista.

Lisätietoa siitä, mikä on laitonta toimintaa tietoverkoissa, löytyy esimerkiksi kansalaisen tietoturvaoppaasta.

Due to the nature of the matter, this information is being provided primarily in Finnish (the column on the left).

As a summary, CSC asks you to take into consideration, that when using the Funet network (or other networks), both

 • common Internet etiquette,
 • any applicable AUP's or Terms of Use, and, ultimately,
 • the Finnish (or other national) legislation

set guidelines to acceptable use of the network and resources available in or via the network.

CSC wants to emphasise that, for instance, disturbing data communications, or distributing copyrighted material without proper permission are criminal acts according to Finnish legislation.

Related information in English:

 • No labels