Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämän lisäpalvelun käytöstä veloitetaan erillismaksu, ks. Hinnoittelu.

Kuvaus

Funet Etuubi (Kaltura) on Funet-jäsenorganisaatioiden videokäyttäjien, erityisesti opettajien ja opiskelijoiden työn tukemiseen ja tehostamiseen tarkoitettu helppokäyttöinen ja monipuolinen videotallennepalvelu. Funet Etuubilla hoituvat niin luentojen ja kuvaruutukaappausten tallentaminen, hakeminen, jakaminen kuin peruseditointikin, joten se soveltuu erinomaisesti uuden sukupolven verkko-opetuksen videotyökaluksi. Funet Etuubin sisältämät luentomateriaalit ja opetusvideot voidaan suoraan integroida korkeakoulujen omiin oppimisympäristöihin (esim. Moodle).

Funet Etuubi (Kaltura) on videotallennepalvelu, joka on saatavilla Funet-jäsenorganisaatioille.

Palveluntarjoajana toimii yhteispohjoismainen NORDUnet. Järjestelmä sijaitsee fyysisesti Suomen ulkopuolella, mutta Pohjoismaissa pysyen. Ohjelmistotarjoajana toimii Kaltura Ltd.


Palveluun kuuluu:

 • käyttöoikeus Funet Etuubi -palveluun
 • käyttäjien kirjautuminen korkeakoulun omilla tunnuksilla
 • pääkäyttäjien ylläpitäjäoikeudet järjestelmään
 • tarvittavan palvelinympäristön, lisenssit ja muun infrastruktuurin
 • palvelun toimivuuden tarkkailu ja monitorointi
 • palvelun saatavuus- ja kuormitusraportointi
 • CSC:n järjestämä kaikille palvelua käyttäville Funet-jäsenille yhteisen laatupalaverin 1-2 kertaa vuodessa.
 • käyttöönoton tukea Palvelutoimittajalta/Ohjelmistotoimittajalta yhteensä viisi (5) työtuntia
 • käytön tukea Palvelutoimittajalta/Ohjelmistotoimittajalta yhteensä yksi (1) työtunti kuukaudessa
 • mahdollisuus hankkia organisaatiokohtainen ja lisämaksullinen "Kaltura Gold Support", jolloin Funet-jäsen voi tehdä vikailmoitukset ja tukipyynnöt suoraan Ohjelmistotoimittajalle

Organisaation mahdollisesti tarvitsema lisätuki Palvelutoimittajalta/Ohjelmistotoimittajalta laskutetaan erikseen hinnaston mukaisesti.

Käyttöönotto

Käyttöönotosta sovitaan organisaatiokohtaisesti ja palvelun käyttöönottamista varten Funet-jäsenorganisaatio solmii palvelusopimuksen CSC:n kanssa. Lisätietoja palvelusta löytyy kohdasta  Usein kysyttyjä kysymyksiä.

Yhteydenottoja varten katso Yhteystiedot.

Testikäyttö

Funet-organisaatio pääsee tutustumaan palveluun ja sen ominaisuuksiin tietyn erikseen sovittavan testijakson aikana. Testijakson päätteeksi järjestelmään siirretyt tallenteet ja luotu kansiorakenne poistetaan.

Tuotantokäyttö

Palvelu tilataan sähköpostitse (ks. Yhteystiedot -> hallinnolliset asiat), jossa ilmoitetaan Funet-jäsenen haluamat Kaltura-sovellukset (ks. alta), yhteyshenkilöt ja pääkäyttäjät yhteystietoineen. Em. pääkäyttäjät liitetään CSC:n ylläpitämälle sähköpostilistalle, joka on tarkoitettu koko käyttäjäyhteisön keskinäiseen viestintään, mutta myös CSC:n viestintään koko käyttäjäyhteisölle.

Hinnoittelu

Palvelun hinnasto löytyy Funet Hinnastosta.

 • Funet Etuubi -maksu laskutetaan Funet -laskutuksen yhteydessä eriteltynä
 • Hinnoittelun perusteena toimivan korkeakoulun opiskelijamäärän FTE-luvun CSC saa suoraan OKM:ltä ja muiden kuin korkeakoulujen osalta hinnoittelun perusteena toimivana organisaation FTE-lukuna käytetään Funet-laskutuksen perustana olevia organisaatioiden henkilömääriä. Mahdollisten Funet-lisäkäyttäjien FTE-luku lasketaan kuten muissakin Funet-palveluissa.

Tilastot

 • vuosi 2017:
  5989 videota katsottiin 92010 kertaa yhteensä 10735h 58min keskimääräisesti 7:00 min/video
 • vuosi 2016:
  2484 videota katsottiin 30530 kertaa yhteensä 2264h 23min keskimääräisesti 4:27 min/video

Ohjeet

Loppukäyttäjätuki

CSC ei tarjoa palveluun loppukäyttäjätukea tai -ohjeistusta. Funet -organisaatiolla on mahdollisuus hankkia loppukäyttäjätukea ja tukea ohjeistuksen tekemiseen hinnaston mukaisesti suoraan Ohjelmistotoimittajalta.

Kaltura Gold Support

Ohjelmistotoimittaja Kaltura Ltd. tarjoaa Funet-organisaatioille mahdollisuuden hankkia käyttöönsä 24/7 -tukipalvelun (Kaltura Gold Support), jolloin Funet -jäsenorganisaatioille avataan asiakkuus suoraan Kaltura HelpDesk -järjestelmään. Kaltura Gold Support lajittelee ja käsittelee saamansa viestit ja ilmoitukset seuraavasti:

Vikailmoitukset ja tukipyynnöt

Funet-jäsenorganisaation palvelun pääkäyttäjät voivat lähettää palvelua koskevat mahdolliset vikailmoitukset ja tukipyynnöt osoitteeseen: funet-kaltura@csc.fi

Kiireelliset vikailmoitukset(palvelu alhaalla tms.) on suositeltavaa välittää Funet NOC -verkonvalvonnalle puhelimitse, katso Yhteystiedot.

Palveluntarjoaja NORDUnet käsittelee CSC:ltä saamansa vikailmoitukset ja tukipyynnöt oman NORDUnet NOC -prosessinsa mukaisesti.

Prosessikaavio: http://nordu.net/content/generic-service-support

NORDUnet NOC -verkonvalvonnan palvelutasot ja vasteajat: http://www.nunoc.se/nunocweb/service_levels.html

"Vertaistukipyyntöjä" voi lähettää sähköpostilistalle, joka on tarkoitettu CSC:n ja muiden mahdollisten tukiorganisaatioiden teknisille henkilöille. Listalle voi liittyä täältä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

K: Kuinka nopeasti palvelun saa pystyyn?

 • V: Testipalvelu on käytettävissä nopealla aikataululla eli noin viikon kuluttua pyynnöstä.
  Tuotantokäyttöönotosta sovitaan aina tapauskohtaisesti.

K: Voiko palvelun integroida LMS:ään kuten esimerkiksi Moodleen?

 • V: Kyllä voi. CSC ei kuitenkaan tarjoa tukea integraatiotyöhön, vaan organisaatio voi halutessaan hankkia tukea suoraan Palvelutoimittajalta (NORDUnet) tai Ohjelmistotoimittajalta (Kaltura) hinnastosta selviävää korvausta vastaan.