Skip to end of metadata
Go to start of metadata
TunnisteFunetin Parhaat käytännöt
Versio1.5
TilaValmis
Päiväys14.11.2016
OtsikkoValopolun käyttöönotto, ohje IT-tuelle
TyöryhmäAccessFunet
LaatijatJanne Oksanen/CSC
VastuutahoJanne Oksanen/CSC
TyyppiSuositus

 

 

Tämä dokumentti on tarkoitettu tueksi IT-henkilöille, jotka ovat toteuttamassa valopolkuyhteyttä Funet-verkossa. Dokumentissa on kerrottu vaiheittain, mitä valopolun käyttöönotossa pitää huomioida. Valopolku on oma erillinen tiedonsiirtokanava kahden päätepisteen välille. Valopolut ovat erikseen hinnoiteltuja Funet-lisäpalveluja.

1. Tiedonsiirtotarpeiden kartoitus

 • Kartoita yhteyden käyttötarkoitus:
  • Tarvitaanko valopolku vai soveltuuko/riittääkö Funet-yhteys, eli IP-yhteys Funet-verkkoon.
  • Tarvitaanko varmistettu yhteys? Kuitukatkot ovat pääasiallinen syy valopolkuyhteyksien katkoihin ja katkojen kesto tyypillisesti useista tunneista yli vuorokauteen. Valopolun varmistus pitää suunnitella ja tilata erikseen.
  • Kapasiteettitarpeen arviointi. Funet tarjoaa oletuksena 10GE valopolkuja, mutta saatavilla on myös 1GE tai 100GE yhteyksiä.
  • Mitkä ovat valopolun yhteysvälit
   • Mihin rakennukseen, tilaan ja laitteeseen valopolku päätetään. Tieto tarvitaan valopolun molempien päiden osalta.
   • Päätelaite voi olla esimerkiksi Funet-reunalaite tai erillinen kyseistä yhteyttä palveleva laite.
   • Tarvitaanko reititystä
 • Kartoita valopolun molempien päätepisteiden kaapelointi-infrastruktuurin soveltuvuus yhteyden kytkemiseksi loppukäyttäjälle saakka:
  • Onko vapaata kuitu- ja kuparikaapelointia riittävästi, vai tarvitseeko rakentaa uutta.
  • Valopolut rakennetaan yleensä SM-kuidulla (yksimuoto, G.652). Lyhyillä alle 300 m etäisyyksillä voidaan käyttää MM-kuitua (monimuoto) silloin, kun valopolkuyhteydellä on aktiivisia laitteita, yleensä DWDM.
  • Jos rakennetaan uutta kuitua, pyri käyttämään uusimpia kuitutyyppejä sekä kuitupaneeleissa ja verkkolaitteissa yleisesti käytössä olevia liittimiä. Esimerkiksi LC-liittimet ovat yleisesti käytössä ja vievät vain vähän tilaa.
  • Tee tarvittavat toimenpiteet infrastruktuurin saamiseksi kuntoon.
 • Funet-verkkoylläpito kytkee valopolun Funet-runkoverkosta joko
  • Suoraan DWDM-laitteelta (jos DWDM-laite samassa tilassa)
  • Samasta kuituparista jota käytetään Funet pää- tai varayhteydellä CWDM-muxeja käyttäen
  • Valopolkua varten erikseen tilatulla kuidulla Funet-solmusta
 • Onko päätelaitteessa, mihin valopolku päätetään (esim. Funet-reunalaite), vapaata kuitu- tai kupariporttia (1/10/100GE)
  • Valopolut toteutetaan kuituliitäntäisinä. Jos reunalaitteessa ei ole sopivaa kuituporttia, pitää käyttää esim. mediamuunninta. Mediamuuntimien käyttöä on mahdollisuuksien mukaan syytä välttää, koska ne ovat yksi mahdollisesti vikaantuva laite lisää ketjussa ja mediamuuntimien virtalähdeviat ovat yleisiä.

2. Tilaus/rakentamisvaihe

 • Tilaa valopolku Funetilta
  • Ota yhteyttä Funet NOCiin noc(at)funet.fi ja kerro mille välille tarvitaan yhteys, katuosoitteet ja mahdolliset tilojen tarkemmat tiedot.
  • Kerro tilauksessa paikalliset tekniset henkilöt, jotka ovat valopolkua rakentamassa.
  • Kerro polun kapasiteetti.
  • Lisäksi mainitse tilauksessa, jos valopolku halutaan kahdentaa tai se on varayhteys jollekin toiselle olemassa olevalle yhteydelle.
  • Funet-asiantuntija tutkii toteutusvaihtoehdot ja kertoo mitä toimenpiteitä tarvitsee tehdä, jotta yhteyden toteuttaminen on mahdollista. Esimerkiksi tarvitseeko tilata uutta kuitua ja tuleeko muita kustannuksia kuin valopolun vuosimaksu.
   • Kuituyhteyksien hinta- ja saatavuuskyselyihin kuluu tyypillisesti kuukauden verran
   • Lyhyillä, alle 50 km yhteyksillä voidaan tapauksesta riippuen käyttää CWDM-tekniikkaa. Funet kertoo mitä CWDM-kanavaa käytetään ja arvioi minkä tehoisia optiikoita tarvitaan.
   • Tilaa sen jälkeen päätelaitteeseen sopivat CWDM-optiikat.
   • Jos reunalaitteelle tarvitaan mediamuunninta, hanki sellainen.
   • Funet toimittaa valopolulla mahdollisesti tarvittavat passiiviset CWDM-MUXit ja tarvittaessa ohjeistaa niiden asennuksen. MUXin tilantarve on 1U.
 • Jos kampuksella puuttui kuituinfraa (sisäkaapelointi) tai sopivia kuparikaapeleita, tilaa ne viimeistään nyt ja rakenna infrastruktuuri kuntoon.
 • Suunnittele valopolun päissä olevien verkkojen IP-osoitteistus. Valopolun ollessa point-to-point yhteys, tarvitaan valopolun päissä oleville verkkolaitteille (reititin, kytkin, palomuuri) sopivat IP-osoitteet.
 • Jos valopolun toisen pään IP-osoitteistukseen tarvitsee tehdä muutoksia, tee erillinen suunnitelma kuinka se toteutetaan jotta ei aiheuteta loppukäyttäjille pitkiä palvelukatkoja.
 • Suunnittele mitä muita konfiguraatioita tarvitaan päätelaitteisiin mihin valopolku päätetään. Esimerkiksi kytkimien VLAN-konfiguraatiot ja mahdolliset palomuurisäännöt.
 • Suunnittele valopolun valvonta
  • Funet monitoroi valopolkuja vain Funet DWDM-verkon osuudella, josta Funet NOC saa automaattisesti hälytykset vioista.
  • Jos valopolku on toteutettu puhtaasti passivisilla CWDM-MUXeilla, on käyttäjän itse huolehdittava koko valopolun monitoroinnista ja mahdollisissa vikatapauksissa on itse otettava yhteyttä Funet NOCiin.
 • Kytke kaapelit mahdollisuuksien mukaan jo valmiiksi. Muista puhdistaa kuituliittimet aina kytkentöjä tehdessä. Liittimien puhtaus on hyvä myös tarkistaa valokuitumikroskoopilla. Erityisesti CWDM-yhteyksillä on kiinnitettävä huomiota siihen, että kuidut kytketään oikein päin (RX/TX) kaikilla osuuksilla.
 • Tiedota käyttäjää asian edistymisestä.

3. Testaus/käyttöönottovaihe

 • Funet ilmoittaa, kun valopolku on kytketty
  • Funet-verkkoylläpito on tässä vaiheessa tehnyt tarvittavat konfiguraatiot valmiiksi omiin laitteisiinsa sekä kytkenyt kuidut valmiiksi.
  • Funet kertoo mistä portista tai kuitupaneelista valopolku kytketään päätelaitteisiin.
 • Aikatauluta valopolun käyttöönotto Funetin kanssa.
  • Tarvittaessa Funet koordinoi käyttöönottoa, varsinkin sellaisissa tilanteissa missä valopolku kytketään eri paikkakunnille.
 • Tiedota käyttäjille tarvittaessa käyttökatkosta.
 • Kytke valopolku päätelaitteisiin (kytkin, reititin jne.).
 • Konfiguroi ja ota käyttöön uudet asetukset päätelaitteissa (kytkin, reititin jne.).
 • Testaa, että valopolku toimii, eikä päätelaitteiden virhelaskureissa näy virheitä.
 • Tiedota Funetille valopolun status.
  • Jos valopolku ei toimi, Funet kertoo jatkotoimenpiteet
  • Yleisimpiä syitä valopolun toimimattomuudelle ovat:
   • kytkentäkuidun puuttuminen
   • kytkentäkuitu on kytketty ristiin
   • viallinen kytkentäkuitu
 • Kun valopolku on todettu toimivaksi, laitetaan valopolku valvontaan
  • Funet-jäsenorganisaatio monitoroi valopolun päissä olevia omia laitteitaan
  • Funet NOC monitoroi valopolkua DWDM-verkon osuudella. Mahdollisista häiriöistä menee hälytykset Funet NOCiin.
  • Passiivisten CWDM-yhteyksien osalta Funet NOCilla ei ole mahdollisuutta valvoa valopolun tilaa.
 • Valopolun käyttäjän on hyvä dokumentoida valopolun toteutustapa (CWDM/DWDM) ja välipisteet myös omiin järjestelmiinsä. Tiedoista voi olla hyötyä vikatapausten selvittämisessä ja huoltoilmoitusten vaikutusten arvioinnissa. Toteutustapaa ei voi päätellä esim. liittimistä tai käytössä olevista aallonpituuksista. Jos yhteydellä on mediamuunnin/ntimia, niiden sijainnin ja tyypin dokumentointi on erityisen tärkeää, koska vikatilanteessa muuntimien tilanne on usein ensimmäinen tarkistettava asia.
 • Tarkista päätelaitteista, että yhteyden optinen vastaanottoteho on valmistajan ilmoittamissa rajoissa. Tehotasoa voidaan säätää optiikoiden valinnalla ja vaimentimilla. Esim. jos valmistaja ilmoittaa sallituksi tehoalueeksi 0 ... -17 dBm, vastaanottoteho pyritään asettamaan noin -15 dBm tasolle.
 • Valopolun käyttö voi alkaa
 • Tarvittaessa hoida organisaation sisäinen laskutus kuntoon
  • Funet lisää valopolun vuosimaksun organisaation Funet-laskulle.

4. Ylläpitovaihe

 • Seuraa valopolun tilaa ja virhelaskureita omasta verkonvalvontajärjestelmästänne häiriöiden havaitsemiseksi
 • Kun valopolulle tai sen päätelaitteille tehdään huoltoja, tee ennakkoon huoltoilmoitukset Funet NOCiin sekä loppukäyttäjille.
 • Funet NOC tiedottaa Funet-verkossa tehtävistä huoltokatkoista TL-katko sähköpostilistalla tai suoraan asiakkaan ilmoittamaan tekniseen kontaktiosoitteeseen.
 • Jos valopolulla ilmenee ongelmia, esim. yhteys on poikki tai sen suorituskyky ei vastaa odotuksia, ota yhteyttä Funet NOCiin.
 • Pidä yhteyden dokumentaatio ajan tasalla
 • No labels