Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tämän sivun sisältö:
 
 

Johdanto

Varayhteys voidaan toteuttaa joko yhdellä tai kahdella reunalaitteella.

Yhden reunalaitteen mallissa external BGP (EBGP) -sessiot luodaan asiakasreunalaitteen ja kahden Funetin reitittimen välille. Sisäverkon IGP-reititysprotokollia (kuten OSPF tai OSPFv3) ei varayhteyden toteuttamiseen tarvita, mutta niitä voidaan kyllä käyttää, jos sisäverkko niitä muuten hyödyntää. EBGP:n apuna voidaan käyttää Bidirectional Forwarding Detection (BFD) -protokollaa, jolla mahdollinen yhteyskatko on mahdollista huomata nopeammin.

Kahden reunalaitteen mallissa EBGP-sessio luodaan molemmista asiakasreunalaitteista johonkin Funetin reitittimeen. Reunalaitteiden välille rakennetaan internal BGP (IBGP) sessio, jolla reunalaitteet vaihtavat reittitietojaan. Sisäverkon reititysprotokollia käytetään reunalaitteiden tekniseen kytkentään, eli mainostamaan laitteiden loopback-liitäntöjä ja reitittimien välisiä linkkiverkkoja. Myös BFD:tä voidaan hyödyntää yhden reitittimen mallin tapaan.

Konfigurointiesimerkeissä on käytetty dokumentointiin varattuja osoiteavaruuksia sekä muita esimerkkiparametrejä kuten verkkoliitännät ja AS-numero, jotka pitää korvata kyseisen toteutuksen tiedoilla. Konfiguraatioesimerkit on lisäksi jaettu kahteen osaan: reitittimien lopullinen konfiguraatio koostuu yhteisestä osasta ja reititinkohtaisesta osasta, joka täydentää yhteistä konfiguraatiota. Tämän ohella on huomioitavaa, että IPv6-konfiguraatio täydentää myös IPv4-konfiguraatiota.

Alla on lyhyesti listattuna parametrit, jotka täytyy muuttaa käyttökohteen mukaisiksi.

Yhden reunalaitteen malli (kuva 1):

 • ge-0/0/0            (pääyhteyden liitäntä)
 • ge-0/0/1            (varayhteyden liitäntä)
 • 192.0.2.253           (reunalaitteen IPv4 loopback -osoite)
 • 192.0.2.240/30         (pääyhteyden IPv4-linkkiverkko)
 • 192.0.2.244/30         (varayhteyden IPv4-linkkiverkko)
 • 192.0.2.0/24          (organisaation IPv4-osoiteavaruus)
 • 2001:DB8:100:FFFF::1/128    (reunalaitteen IPv6 loopback -osoite)
 • 2001:DB8:100:F000::/126     (pääyhteyden IPv6-linkkiverkko)
 • 2001:DB8:100:F001::/126     (varayhteyden IPv6-linkkiverkko)
 • 2001:DB8:100::/48        (organisaation IPv6-osoiteavaruus)
 • 65099              (organisaation AS-numero, privaatti-AS:n saa Funetilta kysymällä)

Kahden reunalaitteen malli (kuva 2):

 • ge-0/0/0            (pää- tai varayhteyden liitäntä)
 • ge-0/0/1            (reunalaitteiden välisen yhteyden liitäntä)
 • 192.0.2.253           (pääyhteyden reunalaitteen IPv4 loopback -osoite)
 • 192.0.2.254           (varayhteyden reunalaitteen IPv4 loopback -osoite)
 • 192.0.2.240/30         (pääyhteyden IPv4-linkkiverkko)
 • 192.0.2.244/30         (varayhteyden IPv4-linkkiverkko)
 • 192.0.2.248/30         (reunalaitteiden välinen IPv4-linkkiverkko)
 • 192.0.2.0/24          (organisaation IPv4-osoiteavaruus)
 • 2001:DB8:100:FFFF::1/128    (pääyhteyden reunalaitteen IPv6 loopback -osoite)
 • 2001:DB8:100:FFFF::2/128    (varayhteyden reunalaitteen IPv6 loopback -osoite)
 • 2001:DB8:100:F000::/126     (pääyhteyden IPv6-linkkiverkko)
 • 2001:DB8:100:F001::/126     (varayhteyden IPv6-linkkiverkko)
 • 2001:DB8:100:F002::/126     (reunalaitteiden välinen IPv6-linkkiverkko)
 • 2001:DB8:100::/48        (organisaation IPv6-osoiteavaruus)
 • 65099              (organisaation AS-numero, privaatti-AS:n saa Funetilta kysymällä)

Vaihtoehdoista löytyy havainnekuvia (kuvat 1-2) alempaa konfiguraatioesimerkkien keskeltä.

BGP-varayhteys (yhteiset konfiguraatiot kaikkiin reitittimiin)

IPv4-konfiguraatiot (sisältäen yleiset asetukset)

interfaces {
  lo0 {
    unit 0 { 
      family inet {
        address 127.0.0.1/32;
      }
    }
  }
}
routing-options {
  /* Staattinen IPv4 discard-reitti omille osoiteprefikseille */
  static {
    route 192.0.2.0/24 {
      discard;
      retain;
      preference 254;
    }
  }
  /* BGP: oma AS-numero */
  autonomous-system 65099;
  /* Rajoitetaan next-hop:n resolvointia */
  resolution {
    rib inet.0 {
      import IPV4-RESOLVING;
    }
    rib inet.2 {
      import IPV4-RESOLVING;
    }
  }
}
protocols {
  bgp {
    /* Suoritetaan tarkistus BGP-yhteyden polun MTU:lle */
    mtu-discovery;
    /* Lokitetaan BGP-sessioiden heilumiset */
    log-updown;
    /* Ryhmä IPv4 Funet EBGP-peerauksia varten */
    group IPV4-FUNET {
      /* Käytetään EBGP:tä */
      type external;
      /* Asetetaan BGP holdtime 20s */
      hold-time 20;
      /* Suodatetaan Funetin mainostuksia (default-reitti) */
      import BGP-IPV4-FUNET-IN;
      /* Suodatetaan omia mainostuksia (omat prefiksit) */
      export BGP-IPV4-FUNET-OUT;
      /* Hyväksytään IPv4 unicast ja multicast -peeraukset */
      family inet {
        any;
      }
      /* Peerauskumppanin AS-numero (Funet) */
      peer-as 1741;
    }
  }
}
policy-options {
  /* Määritetään IPv4 default-prefiksi */
  prefix-list IPV4-DEFAULT {
    0.0.0.0/0;
  }
  /* Määritetään IPv4 multicast-prefiksi */
  prefix-list IPV4-MULTICAST {
    224.0.0.0/4;
  }
  /* Määritetään omat IPv4-prefiksit */
  prefix-list IPV4-OWN-PREFIXES {
    192.0.2.0/24;
  }
  /* Määritetään IPv4 Funet -linkkiverkkojen prefiksit */
  prefix-list IPV4-LINK-NETWORKS {
    192.0.2.240/30;
    192.0.2.244/30;
  }
  /* Määritetään policy Funetin IPv4 BGP-mainostuksille (default) */
  policy-statement BGP-IPV4-FUNET-IN {
    term ACCEPT-IPV4-DEFAULT-ROUTE {
      from {
        prefix-list IPV4-DEFAULT;
      }
      then accept;
    }
    then reject;
  }
  /* Määritetään policy omille IPv4 BGP-mainostuksille (omat prefiksit) */
  policy-statement BGP-IPV4-FUNET-OUT {
    term ACCEPT-IPV4-OWN-PREFIXES {
      from {
        prefix-list IPV4-OWN-PREFIXES;
      }
      then accept;
    }
    then reject;
  }
  /* Määritetään policy IPv4-reittien resolvonnille */
  policy-statement IPV4-RESOLVING {
    term REJECT-BGP-AND-STATIC-ROUTES {
      from protocol [ bgp static ];
      then reject;
    }
    term REJECT-DEFAULT-AND-OWN-PREFIXES {
      from {
        prefix-list IPV4-DEFAULT;
        prefix-list IPV4-OWN-PREFIXES;
      }
      then reject;
    }
    then accept;
  }
}
firewall {
  /* Määritetään suodatin IPv4 Funet-yhteydelle (sisääntuleva liikenne) */
  filter FW-IPV4-FUNET-IN {
    /* Hyväksytään kaikki linkkiverkosta tuleva liikenne */
    term ACCEPT-LINK-NETWORKS {
      from {
        source-prefix-list {
          IPV4-LINK-NETWORKS;
        }
      }
      then accept;
    }
    /* Hylätään omat prefiksit lähdeosoitteina */
    term DISCARD-SPOOFED-SOURCE {
      from {
        source-prefix-list {
          IPV4-OWN-PREFIXES;
        }
      }
      then discard;
    }
    /* Hyväksytään omat prefiksit kohdeosoitteina ja multicast */
    term ACCEPT-OWN-AND-MULTICAST-PREFIXES {
      from {
        destination-prefix-list {
          IPV4-OWN-PREFIXES;
          IPV4-MULTICAST;
        }
      }
      then accept;
    }
    /* Hylätään muut (laskuri) */
    term DISCARD-OTHERS {
      then {
        discard;
        count fw-ipv4-funet-in-discard;
      }
    }
  }
  /* Määritetään suodatin IPv4 Funet-yhteydelle (ulospäin lähtevä liikenne) */
  filter FW-IPV4-FUNET-OUT {
    /* Hyväksytään kaikki linkkiverkosta lähtevä liikenne */
    term ACCEPT-LINK-NETWORKS {
      from {
        source-prefix-list {
          IPV4-LINK-NETWORKS;
        }
      }
      then accept;
    }
    /* Hyväksytään omat prefiksit lähdeosoitteina */
    term ACCEPT-OWN-PREFIXES {
      from {
        source-prefix-list {
          IPV4-OWN-PREFIXES;
        }
      }
      then accept;
    }
    /* Hylätään muut (laskuri) */
    term DISCARD-OTHERS {
      then {
        discard;
        count fw-ipv4-funet-out-discard;
      }
    }
  }
}

 

IPv6-konfiguraatiot (lisäyksenä IPv4-konfiguraatioihin)

routing-options {
  /* Staattinen IPv6 discard-reitti omille osoiteprefikseille */
  rib inet6.0 {
    static {
      route 2001:DB8:100::/48 {
        discard;
        retain;
        preference 254;
      }
    }
  }
  /* Rajoitetaan next-hop:n resolvointia */
  resolution {
    rib inet6.0 {
      import IPV6-RESOLVING;
    }
    rib inet6.2 {
      import IPV6-RESOLVING;
    }
  }
}
protocols {
  bgp {
    /* Ryhmä IPv6 Funet EBGP-peerauksia varten */
    group IPV6-FUNET {
      /* Käytetään EBGP:tä */
      type external;
      /* Asetetaan BGP holdtime 20s */
      hold-time 20;
      /* Suodatetaan Funetin mainostuksia (default-reitti) */
      import BGP-IPV6-FUNET-IN;
      /* Suodatetaan omia mainostuksia (omat prefiksit) */
      export BGP-IPV6-FUNET-OUT;
      /* Hyväksytään IPv6 unicast ja multicast -peeraukset */
      family inet6 {
        any;
      }
      /* Peerauskumppanin AS-numero (Funet) */
      peer-as 1741;
    }
  }
}
policy-options {
  /* Määritetään IPv6 default-prefiksi */
  prefix-list IPV6-DEFAULT {
    ::/0;
  }
  /* Määritetään IPv6 link-local -prefiksi */
  prefix-list IPV6-LINK-LOCAL {
    FE80::/10;
  }
  /* Määritetään IPv6 multicast-prefiksi */
  prefix-list IPV6-MULTICAST {
    FF00::/8;
  }
  /* Määritetään omat IPv6-prefiksit */
  prefix-list IPV6-OWN-PREFIXES {
    2001:DB8:100::/48;
  }
  /* Määritetään IPv6 Funet -linkkiverkkojen prefiksit */
  prefix-list IPV6-LINK-NETWORKS {
    2001:DB8:100:F000::/126;
    2001:DB8:100:F001::/126;
  }
  /* Määritetään policy Funetin IPv6 BGP-mainostuksille (default) */
  policy-statement BGP-IPV6-FUNET-IN {
    term ACCEPT-IPV6-DEFAULT-ROUTE {
      from {
        prefix-list IPV6-DEFAULT;
      }
      then accept;
    }
    then reject;
  }
  /* Määritetään policy omille IPv6 BGP-mainostuksille (omat prefiksit) */
  policy-statement BGP-IPV6-FUNET-OUT {
    term ACCEPT-IPV6-OWN-PREFIXES {
      from {
        prefix-list IPV6-OWN-PREFIXES;
      }
      then accept;
    }
    then reject;
  }
  /* Määritetään policy IPv6-reittien resolvonnille */
  policy-statement IPV6-RESOLVING {
    term REJECT-BGP-AND-STATIC-ROUTES {
      from protocol [ bgp static ];
      then reject;
    }
    term REJECT-DEFAULT-AND-OWN-PREFIXES {
      from {
        prefix-list IPV6-DEFAULT;
        prefix-list IPV6-OWN-PREFIXES;
      }
      then reject;
    }
    then accept;
  }
}
firewall {
  family inet6 {
    /* Määritetään suodatin IPv6 Funet-yhteydelle (sisääntuleva liikenne) */
    filter FW-IPV6-FUNET-IN {
      /* Hyväksytään kaikki linkkiverkosta tuleva liikenne */
      term ACCEPT-LINK-NETWORKS {
        from {
          source-prefix-list {
            IPV6-LINK-LOCAL;
            IPV6-LINK-NETWORKS;
          }
        }
        then accept;
      }
      /* Hylätään omat prefiksit lähdeosoitteina */
      term DISCARD-SPOOFED-SOURCE {
        from {
          source-prefix-list {
            IPV6-OWN-PREFIXES;
          }
        }
        then discard;
      }
      /* Hyväksytään omat prefiksit kohdeosoitteina ja multicast */
      term ACCEPT-OWN-AND-MULTICAST-PREFIXES {
        from {
          destination-prefix-list {
            IPV6-LINK-LOCAL;
            IPV6-OWN-PREFIXES;
            IPV6-MULTICAST;
          }
        }
        then accept;
      }
      /* Hylätään muut (laskuri) */
      term DISCARD-OTHERS {
        then {
          discard;
          count fw-ipv6-funet-in-discard;
        }
      }
    }
    /* Määritetään suodatin IPv6 Funet-yhteydelle (ulospäin lähtevä liikenne) */
    filter FW-IPV6-FUNET-OUT {
      /* Hyväksytään kaikki linkkiverkosta lähtevä liikenne */
      term ACCEPT-LINK-NETWORKS {
        from {
          source-prefix-list {
            IPV6-LINK-LOCAL;
            IPV6-LINK-NETWORKS;
          }
        }
        then accept;
      }
      /* Hyväksytään omat prefiksit lähdeosoitteina */
      term ACCEPT-OWN-PREFIXES {
        from {
          source-prefix-list {
            IPV6-OWN-PREFIXES;
          }
        }
        then accept;
      }
      /* Hylätään muut (laskuri) */
      term DISCARD-OTHERS {
        then {
          discard;
          count fw-ipv6-funet-out-discard;
        }
      }
    }
  }
}

 

BGP-varayhteys yhdellä reitittimellä (BFD)

 

Kuva 1: BGP-varayhteys yhdellä reitittimellä BFD:n kanssa

 

Customer rtr1 (IPv4)

interfaces {
  /* Funet-pääyhteyden liitäntä ge-0/0/0 */
  ge-0/0/0 {
    description "Funet primary";
    unit 0 {
      /* IPv4-linkkiverkko ja suodatukset Funet-pääyhteydellä */
      family inet {
        filter {
          input FW-IPV4-FUNET-IN;
          output FW-IPV4-FUNET-OUT;
        }
        address 192.0.2.241/30;
      }
    }
  }
  /* Funet-varayhteyden liitäntä ge-0/0/1 */
  ge-0/0/1 {
    description "Funet secondary";
    unit 0 {
      /* IPv4-linkkiverkko ja suodatukset Funet-varayhteydellä */
      family inet {
        filter {
          input FW-IPV4-FUNET-IN;
          output FW-IPV4-FUNET-OUT;
        }
        address 192.0.2.245/30;
      }
    }
  }
  /* Reitittimen loopback (reitittimen oma osoite) */
  lo0 {
    unit 0 { 
      /* Reitittimen IPv4-osoite, määritetään ensisijaiseksi */
      family inet {
        address 192.0.2.253/32 {
          primary;
          preferred;
        }
      }
    }
  }
}
protocols {
  bgp {
    /* Ryhmä IPv4 Funet EBGP-peerauksia varten */
    group IPV4-FUNET {
      /* Pääyhteyden IPv4 BGP-peeraus */
      neighbor 192.0.2.242 {
        description "BGP peering with AS1741 - primary";
        /* Käytetään BFD:tä BGP-session katkaisun nopeuttamiseen virhetilanteessa (3*1s) */
        bfd-liveness-detection {
          minimum-interval 1000;
        }
      }
      /* Varayhteyden IPv4 BGP-peeraus */
      neighbor 192.0.2.246 {
        description "BGP peering with AS1741 - secondary";
        /* Käytetään BFD:tä BGP-session katkaisun nopeuttamiseen virhetilanteessa (3*1s) */
        bfd-liveness-detection {
          minimum-interval 1000;
        }
      }
    }
  }
}

 

Customer rtr1 (IPv6)

interfaces {
  /* Funet-pääyhteyden liitäntä ge-0/0/0 */
  ge-0/0/0 {
    unit 0 {
      /* IPv6-linkkiverkko ja suodatukset Funet-pääyhteydellä */
      family inet6 {
        filter {
          input FW-IPV6-FUNET-IN;
          output FW-IPV6-FUNET-OUT;
        }
        address 2001:DB8:100:F000::1/126;
      }
    }
  }
  /* Funet-varayhteyden liitäntä ge-0/0/1 */
  ge-0/0/1 {
    unit 0 {
      /* IPv6-linkkiverkko ja suodatukset Funet-varayhteydellä */
      family inet6 {
        filter {
          input FW-IPV6-FUNET-IN;
          output FW-IPV6-FUNET-OUT;
        }
        address 2001:DB8:100:F001::1/126;
      }
    }
  }
  /* Reitittimen loopback (reitittimen oma osoite) */
  lo0 {
    unit 0 { 
      /* Reitittimen IPv6-osoite, määritetään ensisijaiseksi */
      family inet6 {
        address 2001:DB8:100:FFFF::1/128 {
          primary;
          preferred;
        }
      }
    }
  }
}
protocols {
  bgp {
    /* Ryhmä IPv6 Funet EBGP-peerauksia varten */
    group IPV6-FUNET {
      /* Pääyhteyden IPv6 BGP-peeraus */
      neighbor 2001:DB8:100:F000::2 {
        description "IPv6 BGP peering with AS1741 - primary";
      }
      /* Varayhteyden IPv6 BGP-peeraus */
      neighbor 2001:DB8:100:F001::2 {
        description "IPv6 BGP peering with AS1741 - secondary";
      }
    }
  }
}

 

BGP-varayhteys kahdella reitittimellä (BFD)

 

Kuva 2: BGP-varayhteys kahdella reitittimellä BFD:n kanssa

 

Customer rtr1 (IPv4)

interfaces {
  /* Funet-pääyhteyden liitäntä ge-0/0/0 */
  ge-0/0/0 {
    description "Funet primary";
    unit 0 {
      /* IPv4-linkkiverkko ja suodatukset Funet-pääyhteydellä */
      family inet {
        filter {
          input FW-IPV4-FUNET-IN;
          output FW-IPV4-FUNET-OUT;
        }
        address 192.0.2.241/30;
      }
    }
  }
  /* Omien reitittimien (rtr1 - rtr2) välinen liitäntä ge-0/0/1 */
  ge-0/0/1 {
    description "rtr1 - rtr2";
    unit 0 {
      /* IPv4-linkkiverkko reitittimien välisellä yhteydellä */
      family inet {
        address 192.0.2.249/30;
      }
    }
  }
  /* Reitittimen loopback (reitittimen oma osoite) */
  lo0 {
    unit 0 {
      /* Reitittimen IPv4-osoite, määritetään ensisijaiseksi */
      family inet {
        address 192.0.2.253/32 {
          primary;
          preferred;
        }
      }
    }
  }
}
protocols {
  bgp {
    /* Ryhmä IPv4 IBGP-peerauksia varten */
    group IPV4-INTERNAL {
      /* Käytetään IBGP:tä */
      type internal;
      /* Mainostetaan aina ulkoa opitut reitit */
      advertise-external;
      /* Asetetaan BGP holdtime 20s */
      hold-time 20;
      /* Hyväksytään IPv4 unicast ja multicast -peeraukset */
      family inet {
        any;
      }
      /* Peerauskumppanin AS-numero (oma) */
      peer-as 65099;
      /* IPv4 IBGP-peeraus */
      neighbor 192.0.2.254 {
        description "IBGP peering with AS65099 - rtr2";
      }
    }
    /* Ryhmä IPv4 Funet EBGP-peerauksia varten */
    group IPV4-FUNET {
      /* Pääyhteyden IPv4 BGP-peeraus */
      neighbor 192.0.2.242 {
        description "BGP peering with AS1741 - primary";
        /* Käytetään BFD:tä BGP-session katkaisun nopeuttamiseen virhetilanteessa (3*1s) */
        bfd-liveness-detection {
          minimum-interval 1000;
        }
      }
    }
  }
  /* Määritetään IGP IPv4:lle (OSPF) */
  ospf {
    /* Käytetään yhtä OSPF-aluetta */
    area 0.0.0.0 {
      /* Hyväksytään reitittimen oma osoite IGP:hen, ei sessiota */
      interface lo0.0 {
        passive;
      }
      /* Hyväksytään Funet-yhteyden linkkiverkko IGP:hen, ei sessiota */
      interface ge-0/0/0.0 {
        passive;
      }
      /* Hyväksytään reitittimien välinen linkkiverkko IGP:hen, muodostetaan sessio */
      interface ge-0/0/1.0 {
        /* Käytetään BFD:tä OSPF-session katkaisun nopeuttamiseen virhetilanteessa (3*1s) */
        bfd-liveness-detection {
          minimum-interval 1000;
        }
      }
    }
  }
}

 

Customer rtr1 (IPv6)

interfaces {
  /* Funet-pääyhteyden liitäntä ge-0/0/0 */
  ge-0/0/0 {
    unit 0 {
      /* IPv6-linkkiverkko ja suodatukset Funet-pääyhteydellä */
      family inet6 {
        filter {
          input FW-IPV6-FUNET-IN;
          output FW-IPV6-FUNET-OUT;
        }
        address 2001:DB8:100:F000::1/126;
      }
    }
  }
  /* Omien reitittimien (rtr1 - rtr2) välinen liitäntä ge-0/0/1 */
  ge-0/0/1 {
    unit 0 {
      /* IPv6-linkkiverkko reitittimien välisellä yhteydellä */
      family inet6 {
        address 2001:DB8:100:F002::1/126;
      }
    }
  }
  /* Reitittimen loopback (reitittimen oma osoite) */
  lo0 {
    unit 0 {
      /* Reitittimen IPv6-osoite, määritetään ensisijaiseksi */
      family inet6 {
        address 2001:DB8:100:FFFF::1/128 {
          primary;
          preferred;
        }
      }
    }
  }
}
protocols {
  bgp {
    /* Ryhmä IPv6 IBGP-peerauksia varten */
    group IPV6-INTERNAL {
      /* Käytetään EBGP:tä */
      type internal;
      /* Mainostetaan aina ulkoa opitut reitit */
      advertise-external;
      /* Asetetaan BGP holdtime 20s */
      hold-time 20;
      /* Hyväksytään IPv6 unicast ja multicast -peeraukset */
      family inet6 {
        any;
      }
      /* Peerauskumppanin AS-numero (oma) */
      peer-as 65099;
      /* IPv6 IBGP-peeraus */
      neighbor 2001:DB8:100:FFFF::2 {
        description "IPv6 IBGP peering with AS65099 - rtr2";
      }
    }
    /* Ryhmä IPv6 Funet EBGP-peerauksia varten */
    group IPV6-FUNET {
      /* Pääyhteyden IPv6 BGP-peeraus */
      neighbor 2001:DB8:100:F000::2 {
        description "IPv6 BGP peering with AS1741 - primary";
      }
    }
  }
  /* Määritetään IGP IPv6:lle (OSPFv3) */
  ospf3 {
    /* Käytetään yhtä OSPFv3-aluetta */
    area 0.0.0.0 {
      /* Hyväksytään reitittimen oma osoite IGP:hen, ei sessiota */
      interface lo0.0 {
        passive;
      }
      /* Hyväksytään Funet-yhteyden linkkiverkko IGP:hen, ei sessiota */
      interface ge-0/0/0.0 {
        passive;
      }
      /* Hyväksytään reitittimien välinen linkkiverkko IGP:hen, muodostetaan sessio */
      interface ge-0/0/1.0 {
        /* Käytetään BFD:tä OSPFv3-session katkaisun nopeuttamiseen virhetilanteessa (3*1s) */
        bfd-liveness-detection {
          minimum-interval 1000;
        }
      }
    }
  }
}

 

Customer rtr2 (IPv4)

interfaces {
  /* Funet-varayhteyden liitäntä ge-0/0/0 */
  ge-0/0/0 {
    description "Funet secondary";
    unit 0 {
      /* IPv4-linkkiverkko ja suodatukset Funet-varayhteydellä */
      family inet {
        filter {
          input FW-IPV4-FUNET-IN;
          output FW-IPV4-FUNET-OUT;
        }
        address 192.0.2.245/30;
      }
    }
  }
  /* Omien reitittimien (rtr2 - rtr1) välinen liitäntä ge-0/0/1 */
  ge-0/0/1 {
    description "rtr2 - rtr1";
    unit 0 {
      /* IPv4-linkkiverkko reitittimien välisellä yhteydellä */
      family inet {
        address 192.0.2.250/30;
      }
    }
  }
  /* Reitittimen loopback (reitittimen oma osoite) */
  lo0 {
    unit 0 {
      /* Reitittimen IPv4-osoite, määritetään ensisijaiseksi */
      family inet {
        address 192.0.2.254/32 {
          primary;
          preferred;
        }
      }
    }
  }
}
protocols {
  bgp {
    /* Ryhmä IPv4 IBGP-peerauksia varten */
    group IPV4-INTERNAL {
      /* Käytetään IBGP:tä */
      type internal;
      /* Mainostetaan aina ulkoa opitut reitit */
      advertise-external;
      /* Asetetaan BGP holdtime 20s */
      hold-time 20;
      /* Hyväksytään IPv4 unicast ja multicast -peeraukset */
      family inet {
        any;
      }
      /* Peerauskumppanin AS-numero (oma) */
      peer-as 65099;
      /* IPv4 IBGP-peeraus */
      neighbor 192.0.2.253 {
        description "IBGP peering with AS65099 - rtr1";
      }
    }
    /* Ryhmä IPv4 Funet EBGP-peerauksia varten */
    group IPV4-FUNET {
      /* Varayhteyden IPv4 BGP-peeraus */
      neighbor 192.0.2.246 {
        description "BGP peering with AS1741 - secondary";
        /* Käytetään BFD:tä BGP-session katkaisun nopeuttamiseen virhetilanteessa (3*1s) */
        bfd-liveness-detection {
          minimum-interval 1000;
        }
      }
    }
  }
  /* Määritetään IGP IPv4:lle (OSPF) */
  ospf {
    /* Käytetään yhtä OSPF-aluetta */
    area 0.0.0.0 {
      /* Hyväksytään reitittimen oma osoite IGP:hen, ei sessiota */
      interface lo0.0 {
        passive;
      }
      /* Hyväksytään Funet-yhteyden linkkiverkko IGP:hen, ei sessiota */
      interface ge-0/0/0.0 {
        passive;
      }
      /* Hyväksytään reitittimien välinen linkkiverkko IGP:hen, muodostetaan sessio */
      interface ge-0/0/1.0 {
        /* Käytetään BFD:tä OSPF-session katkaisun nopeuttamiseen virhetilanteessa (3*1s) */
        bfd-liveness-detection {
          minimum-interval 1000;
        }
      }
    }
  }
}

 

Customer rtr2 (IPv6)

interfaces {
  /* Funet-varayhteyden liitäntä ge-0/0/0 */
  ge-0/0/0 {
    unit 0 {
      /* IPv6-linkkiverkko ja suodatukset Funet-varayhteydellä */
      family inet6 {
        filter {
          input FW-IPV6-FUNET-IN;
          output FW-IPV6-FUNET-OUT;
        }
        address 2001:DB8:100:F001::1/126;
      }
    }
  }
  /* Omien reitittimien (rtr2 - rtr1) välinen liitäntä ge-0/0/1 */
  ge-0/0/1 {
    unit 0 {
      /* IPv6-linkkiverkko reitittimien välisellä yhteydellä */
      family inet6 {
        address 2001:DB8:100:F002::2/126;
      }
    }
  }
  /* Reitittimen loopback (reitittimen oma osoite) */
  lo0 {
    unit 0 {
      /* Reitittimen IPv6-osoite, määritetään ensisijaiseksi */
      family inet6 {
        address 2001:DB8:100:FFFF::2/128 {
          primary;
          preferred;
        }
      }
    }
  }
}
protocols {
  bgp {
    /* Ryhmä IPv6 IBGP-peerauksia varten */
    group IPV6-INTERNAL {
      /* Käytetään EBGP:tä */
      type internal;
      /* Mainostetaan aina ulkoa opitut reitit */
      advertise-external;
      /* Asetetaan BGP holdtime 20s */
      hold-time 20;
      /* Hyväksytään IPv6 unicast ja multicast -peeraukset */
      family inet6 {
        any;
      }
      /* Peerauskumppanin AS-numero (oma) */
      peer-as 65099;
      /* IPv6 IBGP-peeraus */
      neighbor 2001:DB8:100:FFFF::1 {
        description "IPv6 IBGP peering with AS65099 - rtr1";
      }
    }
    /* Ryhmä IPv6 Funet EBGP-peerauksia varten */
    group IPV6-FUNET {
      /* Varayhteyden IPv6 BGP-peeraus */
      neighbor 2001:DB8:100:F001::2 {
        description "IPv6 BGP peering with AS1741 - secondary";
      }
    }
  }
  /* Määritetään IGP IPv6:lle (OSPFv3) */
  ospf3 {
    /* Käytetään yhtä OSPFv3-aluetta */
    area 0.0.0.0 {
      /* Hyväksytään reitittimen oma osoite IGP:hen, ei sessiota */
      interface lo0.0 {
        passive;
      }
      /* Hyväksytään Funet-yhteyden linkkiverkko IGP:hen, ei sessiota */
      interface ge-0/0/0.0 {
        passive;
      }
      /* Hyväksytään reitittimien välinen linkkiverkko IGP:hen, muodostetaan sessio */
      interface ge-0/0/1.0 {
        /* Käytetään BFD:tä OSPFv3-session katkaisun nopeuttamiseen virhetilanteessa (3*1s) */
        bfd-liveness-detection {
          minimum-interval 1000;
        }
      }
    }
  }
}