Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tämä sivu sisältää:



Yhteisö

Funet-yhteisö muodostuu Funet-jäsenorganisaatioista ja CSC:n Funet-toiminnosta. Jäseneksi hakemisesta kerrotaan kohdassa Jäsenyys.

Toiminta on jäsenorganisaatioiden toimintaa tukevaa vapaaehtoista yhteistyötä, josta mahdollisesti syntyvistä palkka-, matka- tms. kustannuksista kukin taho vastaa itse.

Yhteisön tekemän yhteistyön tarkoituksena on edistää koko Suomen korkeakoulu- ja tiedeyhteisöä palvelevan Funet-tietoliikenneverkon kehitystä ja ylläpitoa tukemalla CSC:n Funet-toimintoa. Yhteistyön avulla jäsenorganisaatioiden tietohallintoyksiköiden Funet-toimintaan liittyvää tietoa ja taitoa voidaan jakaa jäsenorganisaatioiden välillä. Koska monet ongelmista ovat usein yhteisiä, on keskinäinen yhteistyö niiden selvittämiseksi kannattavaa.

Toimintatavat

Hallinnolliset

Keskeinen osa yhteistyötä on keskustelu Funetin linjavalinnoista kuten:

 • palvelujen painopistealueet ja uudet palvelut (verkkoratkaisut, tietopalvelut, viestintäratkaisut, turvallisuus, ...)
 • tekniset linjaukset
 • taloudelliset asiat, esim. kustannustenjako

Tekniset

Jäsenyys

Funetin jäseneksi voivat liittyä

 •     korkeakoulut
 •     valtion tutkimuslaitokset
 •     muut valtion tutkimusta tekevät tai tukevat yksiköt
 •     korkeakouluopiskelijoiden asuntolat

Katso myös Funet-jäsenkriteerit.

Tapauskohtaisesti sopien myös korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä tekevät muut tahot voivat käyttää Funetin palveluja. Funet-jäseniksi ei hyväksytä yksityishenkilöitä.

CSC tekee Funetin jäseneksi hyväksytyn organisaation kanssa kirjallisen Funet-sopimuksen. Sopimuksessa sovitaan Funet-palveluista, yhteyksien toimituksesta, laskutusasioista yms.

Liittymiseen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa tarvittaessa Funetin johtaja. Muissa sopimusasioissa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen funyht(at)funet.fi.   

Jäsenyyttä haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sekä selostus organisaation toiminnasta osoitteeseen:

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Funet-jäsenyysasiat
PL 405
02101 Espoo

Jäsenyyden edut

 • suurin osa palveluista sisältyy jäsenmaksuun
 • mahdollisuus hankkia kehittyneitä ja luotettavia tietoliikenneyhteyksiä ja -palveluja omiin sisäisiin tai useamman osapuolen keskinäisiin tarpeisiin
 • asiantuntija-apua saa nopeasti verkkoyhteyksien ja -palvelujen ongelmiin

Hyödyt organisaatioille:

kilpailukykyiset hinnat (omakustannehinnoittelu)

asiakaslähtöinen toimintatapa

 • teemme vierailuja jäsenorganisaatioihin ja keskustelemme mielellämme ajankohtaisista asioista ja toiveista Funetin suhteen
 • järjestämme säännöllisesti tilaisuuksia, joissa keskustellaan asiakkaiden tarpeista, Funetin nykyisistä palveluista, ehdotuksista uusiksi Funet-palveluiksi jne.
 • asiakkaat voivat vaikuttaa Funetin palveluihin ja toimintaan esimerkiksi Ideapankin ja tekemiemme kyselyjen kautta

asiantuntija-apu

tietoturvapalvelut

 • Funet CERT
  • Funet CERT:llä on käytettävissään maailmanlaajuinen tietoturvayhteisö
  • Funet CERT ilmoittaa sille raportoiduista saastuneista tietokoneista tai niiden haavoittuvuuksista asianomaisille jäsenorganisaatioille, jolloin tarvittaviin toimenpiteisiin on helppo ryhtyä
 • erillismaksuttomat palvelin- ja henkilövarmenteet saatavissa käyttöön
 • haavoittuvuusskannerin avulla asiakas voi tutkia omaa verkkoaan sen ulkopuolelta tietoturvariskien kartoittamista varten; palvelu on käytettävissä omatoimisiin skannauksiin

keskitetyt videoviestintäpalvelut

 • Funetin videoviestintäpalvelut, esimerkiksi uuden sukupolven verkko-opetuksen videotallennepalveluilla hoituvat niin luentojen ja kuvaruutukaappausten tallentaminen, hakeminen, jakaminen kuin peruseditointikin. Palveluun tallennetut luentomateriaalit ja opetusvideot voidaan suoraan integroida korkeakoulujen omiin LMS-oppimisympäristöihin (esim. Moodle, Optima, Blackboard...).
 • organisaatioiden videoviestintätoimintaa tekevillä henkilöillä on käytettävissään Funet-jäsenorganisaatioiden vastaavista henkilöistä muodostetun VideoFunet-yhteistyöryhmän tuki

todistettavasti toimintavarmat ja ruuhkattomat tietoliikenneyhteydet

 • Funet-yhteydet toimivat hyvin luotettavasti (vaatii sisäänkirjautumista)
 • saatavilla kaikkialle Suomessa
 • internet-yhteydet saatavilla halutulla liittymänopeudella (jopa 100 Gbps), myös varayhteydet
 • haluttaessa Funet vastaa kaikista asiakkaan internet-yhteyksiin liittyvistä asioista (Funet Kampus -palvelu)
 • vain organisaation omaan käyttöön varatuilla tietoliikenneyhteyksillä voidaan esimerkiksi yhdistää eri paikkakunnilla sijaitsevat kampus- tai virastoverkot yhdeksi loogiseksi verkoksi. Tai organisaation verkosta voidaan tehdä vaikkapa ulkomailla sijaitseviin tutkimusresursseihin vain siihen käyttöön omistettuja tietoliikenneyhteyksiä
 • Funet-jäsenorganisaatioilla on suorat ja ruuhkattomat verkkoyhteydet (= ei-kaupallisten internet-operaattorien kautta):
 • organisaatioiden käyttämille merkittävimmille kaupallisille palveluntarjoajille voidaan järjestää suora verkkoyhteys Funet-verkkoon, jolloin ko. palvelujen käyttäjien ei tarvitse kärsiä ruuhkaisen kaupallisen internetin hitaudesta
 • organisaation tarvitsema yhteys valtion yhteiseen tietoliikenneverkkoon (VY-verkko) on saatavissa Funet-verkon kautta; ei siis ole tarvetta fyysisesti erilliselle VY-verkkoyhteydelle

välttämättömät internet-yhteyksiin liittyvät palvelut

yhteisesti kiinnostavan tiedon jakaminen Funet-yhteisön keskuudessa

koulutus

Hyödyt loppukäyttäjille:

loistavat verkkoyhteydet

 • todistettavasti (vaatii sisäänkirjautumista) toimintavarmat ja ruuhkattomat tietoliikenneyhteydet. Organisaation verkosta voidaan tehdä vaikkapa ulkomailla sijaitseviin tutkimusresursseihin vain siihen käyttöön omistettuja tietoliikenneyhteyksiä

yhdellä kirjautumisella käsiksi moniin palveluihin

 • kirjautuminen kotiorganisaation myöntämillä tunnuksilla moniin eri verkkopalveluihin (Haka-autentikointi)
 • kirjautuminen kotiorganisaation myöntämillä tunnuksilla langattomaan verkkoon sekä kotimaassa että ulkomailla (eduroam-verkkovierailu)

elämää helpottavat verkkopalvelut

 • suurikokoisten tiedostojen jakeluun omistettu palvelu (Funet FileSender)
 • videoneuvottelujen järjestäminen tai sellaisiin osallistuminen omalta tietokoneelta internet-selainta käyttämällä

koulutus

Funet-jäsenyyden vuosimaksu

Kukin asiakasorganisaatio maksaa Funet-jäsenyydestään vuosimaksun (vaatii sisäänkirjautumista), jonka määräytymisperusteet päätetään vuosittain hyvissä ajoin etukäteen.

Suuri osa Funet-verkon palveluista sisältyy vuosimaksuun, osan palveluista ollessa erillishinnoiteltuja.

Lisätietoja

Lisätietoja Funet-jäsenyydestä ja Funet-toiminnasta antaa Funetin johto, katso yhteystiedot.

 • No labels