Tämä sivu sisältää:Yhteisö

Funet-yhteisö muodostuu Funet-jäsenorganisaatioista ja CSC:n Funet-toiminnosta. Jäseneksi hakemisesta kerrotaan kohdassa Jäsenyys.

Toiminta on jäsenorganisaatioiden toimintaa tukevaa vapaaehtoista yhteistyötä, josta mahdollisesti syntyvistä palkka-, matka- tms. kustannuksista kukin taho vastaa itse.

Yhteisön tekemän yhteistyön tarkoituksena on edistää koko Suomen korkeakoulu- ja tiedeyhteisöä palvelevan Funet-tietoliikenneverkon kehitystä ja ylläpitoa tukemalla CSC:n Funet-toimintoa. Yhteistyön avulla jäsenorganisaatioiden tietohallintoyksiköiden Funet-toimintaan liittyvää tietoa ja taitoa voidaan jakaa jäsenorganisaatioiden välillä. Koska monet ongelmista ovat usein yhteisiä, on keskinäinen yhteistyö niiden selvittämiseksi kannattavaa.

Toimintatavat

Hallinnolliset

 • vuosittain kokoontuva yleiskokous eli vuosikokous
 • säännöllisesti kokoontuva Funet-ohjausryhmä, johon osallistuu edustajia Funet-jäsenistöstä, CSC:stä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Keskeinen osa yhteistyötä on keskustelu Funetin linjavalinnoista kuten:

 • palvelujen painopistealueet ja uudet palvelut (verkkoratkaisut, tietopalvelut, viestintäratkaisut, turvallisuus, ...)
 • tekniset linjaukset
 • taloudelliset asiat, esim. kustannustenjako

Tekniset

Jäsenyys

Funetin jäseneksi voivat liittyä

 •     korkeakoulut
 •     valtion tutkimuslaitokset
 •     muut valtion tutkimusta tekevät tai tukevat yksiköt
 •     korkeakouluopiskelijoiden asuntolat

Katso myös Funet-jäsenkriteerit.

Tapauskohtaisesti sopien myös korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä tekevät muut tahot voivat käyttää Funetin palveluja. Funet-jäseniksi ei hyväksytä yksityishenkilöitä.

CSC tekee Funetin jäseneksi hyväksytyn organisaation kanssa kirjallisen Funet-sopimuksen. Sopimuksessa sovitaan Funet-palveluista, yhteyksien toimituksesta, laskutusasioista yms.

Liittymiseen liittyvissä asioissa lisätietoja antaa tarvittaessa Funetin johtaja

Jäsenyyttä haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sekä selostus organisaation toiminnasta osoitteeseen funyht(at)csc.fi

Jäsenyyden edut

 • suurin osa palveluista sisältyy jäsenmaksuun
 • mahdollisuus hankkia kehittyneitä ja luotettavia tietoliikenneyhteyksiä ja -palveluja omiin sisäisiin tai useamman osapuolen keskinäisiin tarpeisiin
 • asiantuntija-apua saa nopeasti verkkoyhteyksien ja -palvelujen ongelmiin

Hyödyt organisaatioille:

kilpailukykyiset hinnat (omakustannehinnoittelu)

asiakaslähtöinen toimintatapa

 • teemme vierailuja jäsenorganisaatioihin ja keskustelemme mielellämme ajankohtaisista asioista ja toiveista Funetin suhteen
 • järjestämme säännöllisesti tilaisuuksia, joissa keskustellaan asiakkaiden tarpeista, Funetin nykyisistä palveluista, ehdotuksista uusiksi Funet-palveluiksi jne.
 • asiakkaat voivat vaikuttaa Funetin palveluihin ja toimintaan esimerkiksi Ideapankin ja tekemiemme kyselyjen kautta

asiantuntija-apu

tietoturvapalvelut

 • Funet CERT
  • Funet CERT:llä on käytettävissään maailmanlaajuinen tietoturvayhteisö
  • Funet CERT ilmoittaa sille raportoiduista saastuneista tietokoneista tai niiden haavoittuvuuksista asianomaisille jäsenorganisaatioille, jolloin tarvittaviin toimenpiteisiin on helppo ryhtyä
 • erillismaksuttomat palvelin- ja henkilövarmenteet saatavissa käyttöön
 • haavoittuvuusskannerin avulla asiakas voi tutkia omaa verkkoaan sen ulkopuolelta tietoturvariskien kartoittamista varten; palvelu on käytettävissä omatoimisiin skannauksiin

keskitetyt videoviestintäpalvelut

 • Funetin videoviestintäpalvelut, esimerkiksi uuden sukupolven verkko-opetuksen videotallennepalveluilla hoituvat niin luentojen ja kuvaruutukaappausten tallentaminen, hakeminen, jakaminen kuin peruseditointikin. Palveluun tallennetut luentomateriaalit ja opetusvideot voidaan suoraan integroida korkeakoulujen omiin LMS-oppimisympäristöihin (esim. Moodle, Optima, Blackboard...).
 • organisaatioiden videoviestintätoimintaa tekevillä henkilöillä on käytettävissään Funet-jäsenorganisaatioiden vastaavista henkilöistä muodostetun VideoFunet-yhteistyöryhmän tuki

todistettavasti toimintavarmat ja ruuhkattomat tietoliikenneyhteydet

 • Funet-yhteydet toimivat hyvin luotettavasti (vaatii sisäänkirjautumista)
 • saatavilla kaikkialle Suomessa
 • internet-yhteydet saatavilla halutulla liittymänopeudella (jopa 100 Gbps), myös varayhteydet
 • haluttaessa Funet vastaa kaikista asiakkaan internet-yhteyksiin liittyvistä asioista (Funet Kampus -palvelu)
 • vain organisaation omaan käyttöön varatuilla tietoliikenneyhteyksillä voidaan esimerkiksi yhdistää eri paikkakunnilla sijaitsevat kampus- tai virastoverkot yhdeksi loogiseksi verkoksi. Tai organisaation verkosta voidaan tehdä vaikkapa ulkomailla sijaitseviin tutkimusresursseihin vain siihen käyttöön omistettuja tietoliikenneyhteyksiä
 • Funet-jäsenorganisaatioilla on suorat ja ruuhkattomat verkkoyhteydet (= ei-kaupallisten internet-operaattorien kautta):
 • organisaatioiden käyttämille merkittävimmille kaupallisille palveluntarjoajille voidaan järjestää suora verkkoyhteys Funet-verkkoon, jolloin ko. palvelujen käyttäjien ei tarvitse kärsiä ruuhkaisen kaupallisen internetin hitaudesta
 • organisaation tarvitsema yhteys valtion yhteiseen tietoliikenneverkkoon (VY-verkko) on saatavissa Funet-verkon kautta; ei siis ole tarvetta fyysisesti erilliselle VY-verkkoyhteydelle

välttämättömät internet-yhteyksiin liittyvät palvelut

yhteisesti kiinnostavan tiedon jakaminen Funet-yhteisön keskuudessa

koulutus

Hyödyt loppukäyttäjille:

loistavat verkkoyhteydet

 • todistettavasti (vaatii sisäänkirjautumista) toimintavarmat ja ruuhkattomat tietoliikenneyhteydet. Organisaation verkosta voidaan tehdä vaikkapa ulkomailla sijaitseviin tutkimusresursseihin vain siihen käyttöön omistettuja tietoliikenneyhteyksiä

yhdellä kirjautumisella käsiksi moniin palveluihin

 • kirjautuminen kotiorganisaation myöntämillä tunnuksilla moniin eri verkkopalveluihin (Haka-autentikointi)
 • kirjautuminen kotiorganisaation myöntämillä tunnuksilla langattomaan verkkoon sekä kotimaassa että ulkomailla (eduroam-verkkovierailu)

elämää helpottavat verkkopalvelut

 • suurikokoisten tiedostojen jakeluun omistettu palvelu (Funet FileSender)
 • videoneuvottelujen järjestäminen tai sellaisiin osallistuminen omalta tietokoneelta internet-selainta käyttämällä

koulutus

Funet-jäsenyyden vuosimaksu

Kukin asiakasorganisaatio maksaa Funet-jäsenyydestään vuosimaksun (vaatii sisäänkirjautumista), jonka määräytymisperusteet päätetään vuosittain hyvissä ajoin etukäteen.

Suuri osa Funet-verkon palveluista sisältyy vuosimaksuun, osan palveluista ollessa erillishinnoiteltuja.

Lisätietoja

Lisätietoja Funet-jäsenyydestä ja Funet-toiminnasta antaa Funetin johto, katso yhteystiedot.

 • No labels