Sivun sisältö:Oikeuksien hallinta

Confluence-wikissä käyttöoikeuksia voi antaa eri tasoilla:

  • yksittäiset sivut (käyttäjällä oltava vähintään sivujen muokkausoikeus)
  • työtilat (käyttäjällä oltava vähintään space administrator -oikeudet)
  • globaali taso (käyttäjällä oltava confluence administrator -oikeudet)

Confluencen dokumentaatiota aiheesta löytyy sivulta https://confluence.atlassian.com/display/DOC/Giving+People+Access+to+Content

Yksittäisen sivun käyttöoikeuksien muokkaaminen

  1. klikkaa sivulla, jolle haluat laittaa rajoituksia, oikeasta yläkulmasta Tools -> Restrictions
  2. klikkaa jompaa kumpaa radio buttonia (viewing tai editing; kuva alla)
  3. klikkaa "Me" -kuvaketta tai kirjoita sen yksittäisen käyttäjän tai käyttäjäryhmän nimi laatikkoon, jolle ainoastaan haluat 2. kohdassa merkitsemäsi oikeuden jäävän. Yksittäisen käyttäjän nimeä kirjoitettaessa saat ehdotuksia syötteeseen sopivista henkilöiden nimistä.

4. klikkaa Restrict -nappia
5. toista yllä olevat kohdat alkaen 2. kohdasta, jos haluat asettaa myös toisen mahdollisista rajoituksista (viewing tai editing) ko. sivulle

Työtilan tason oikeudet

Globaalin tason oikeudet

Oikeuksien periytyvyys

Muokkausoikeus

Yksittäisen sivun muokkausoikeuden rajoitus (klikkaa oikeassa yläkulmassa kolmen pisteen kuvaketta -> Restrictions) ei periydy ko. sivun alisivuille. Rajoitus koskee vain ko. sivua.

Työtilatasolla kaikkien sivujen muokkaaminen voidaan joko sallia tai estää. Jos muokkaaminen on sallittu, sitä voidaan rajoittaa vain sivukohtaisesti.

Katseluoikeus

Yksittäisen sivun katseluoikeuden rajoitus (klikkaa oikeassa yläkulmassa kolmen pisteen kuvaketta -> Restrictions) periytyy sen kaikille alisivuille. Jos sellaisen yksittäisen sivun, joka jo on perinyt katseluoikeuden rajoituksen "emosivuiltaan", katseluoikeutta rajoitetetaan sivutasolla, käyttäjien on läpäistävä myös periytyvät rajoitukset nähdäkseen ko. sivun.

Jos esim. funet-työtilassa annetaan jäsenistökäyttäjille (= funet-users-käyttäjäryhmä) muokkausoikeus johonkin työtilan osioon/sivuihin, on se annettava käyttäjille jo työtilatasolla (Permissions). Sivutasolla muokkausoikeutta ei voi antaa, jos sitä ei ole annettu työtilatasolla. Siksi funet-työtilassa muokkausoikeus on rajattava sivukohtaisesti kaikilla niillä sivuilla, joita muiden, kuin funetilaisten ei haluta pystyvän muokata.