Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvaus

Funetissa toimii useita IPv6-siirtymäpalveluita, jotka helpottavat meneillään olevaa siirtymää IPv4-protokollasta IPv6-protokollaan. Siirtymäpalveluiden avulla IPv4-verkon palveluita on mahdollista käyttää IPv6-verkon välityksellä tai päinvastoin. Ilman siirtymäpalveluita protokollien välinen liikennöinti ei olisi mahdollista, koska IPv4 ja IPv6 eroavat toisistaan esimerkiksi käytetyn osoitteistuksen suhteen. Siirtymäpalveluiden avulla siirtyminen IPv4-protokollan käytöstä IPv6-protokollan käyttöön on mahdollista tehdä jokaisessa organisaatiossa oman aikataulun mukaan.

Teredo- ja 6to4-välityspalvelut

Teredo- ja 6to4-välityspalvelut (relay) tarjoavat Teredo- tai 6to4-tunnelointitekniikkaa käyttäville laitteille yhdyskäytävän IPv4- ja IPv6-verkkojen välille. Funetin Teredo- ja 6to4-välityspalvelut vastaanottavat Teredo- ja 6to4-tunneloituja IPv6-paketteja IPv4-verkosta, ja välittävät ne eteenpäin IPv6-verkkoon. Vastaavasti IPv6-verkosta tulevat paluupaketit tunneloidaan IPv4-verkossa oleville Teredo- ja 6to4-käyttäjille. Funetissa toimiva välityspalvelu vähentää Teredo- ja 6to4-käytön viiveitä, ja parantaa palvelun luotettavuutta ja suorituskykyä.

IPv4-IPv6-protokollamuunnospalvelu ryhmälähetyksille

Funetissa toimii IPv4-IPv6-protokollamuunnospalvelu ryhmälähetyksille (multicast). Protokollamuunnospalvelun avulla kaikkia IPv4-verkon ryhmälähetyksiä voi vastaanottaa IPv6-protokollan välityksellä. IPv4-ryhmiin lähettäminen ei ole mahdollista IPv6-verkosta. Palvelu on käytettävissä myös Funetin ulkopuolella IPv6-multicastia tukevissa verkoissa (esimerkiksi M6Bone).

NAT64- ja DNS64-testipalvelut ("Funet Alpha")

Funetissa toimii koeluontoisesti NAT64-yhdyskäytävä ja sen käyttöön soveltuva DNS64-palvelu. Lisätietoja NAT64- ja DNS64-testipalveluista löytyy "Funet Alpha" -osiosta (kirjautuneille käyttäjille).

Käyttöönotto

Kaikki Funetin IPv6-siirtymäpalvelut ovat käytettävissä ilman erillisiä toimenpiteitä. Ota halutessasi yhteyttä Funet NOC:iin: Yhteystiedot.

Tekniset ohjeet palveluiden käyttöönottoon löytyvät tämän sivun Ohjeet-kohdan alta.

Hinnoittelu

Palvelut sisältyvät Funet-maksuun.

Tilastot

IPv6-siirtymäpalveluiden tilastot ovat tulossa tälle sivulle myöhemmin.

Ohjeet

Teredo- ja 6to4-välityspalvelut

Funetin Teredo- ja 6to4-välityspalveluiden käyttäminen ei vaadi käyttäjiltä toimenpiteitä. Kaikki Funetiin kytkeytyneet Teredo- ja 6to4-siirtymämenetelmiä käyttävät työasemat käyttävät välityspalveluita automaattisesti. Liikenne ohjataan Funetin Teredo- ja 6to4-välityspalvelun kautta IP-runkoverkossa tehtävän anycast-reitityksen avulla.

IPv4-IPv6-protokollamuunnospalvelu ryhmälähetyksille

Protokollamuunnospalvelu muuntaa kaikki IPv4-ryhmälähetykset automaattisesti IPv6-ryhmälähetyksiksi. Jokaista IPv4-ryhmää kohden on olemassa muunnettu IPv6-ryhmä. IPv6-ryhmään liittymiseksi IPv4-ryhmäosoite on muutettava IPv6-osoitteeksi. IPv4-ryhmäosoite muutetaan IPv6-ryhmäosoitteeksi helposti lisäämällä osoitteen alkuun etuliite: "ff7e:426:2001:708::". Esimerkiksi ryhmäosoitetta 233.6.205.100 vastaava IPv6-ryhmäosoite on ff7e:426:2001:708::233.6.205.100.

Muunnospalvelu tukee edellä mainittujen ASM-ryhmien (Any-Source Multicast, lähderiippumaton ryhmälähetys) lisäksi myös SSM-kanavien (Source-Specific Multicast, lähdekohtainen ryhmälähetys) muuntamista. IPv4-SSM-ryhmäosoitteet muutetaan IPv6-ryhmäosoitteiksi lisäämällä osoitten alkuun etuliite "ff3e::". Ryhmäosoitteen lisäksi myös IPv4-lähdeosoite täyttyy muuttaa IPv6-lähdeosoitteeksi. Tämä tehdään lisäämällä lähdeosoitteen alkuun etuliite "2001:708:0:4::". Esimerkiksi IPv4-SSM-kanavaa (193.166.5.186, 232.1.2.3) vastaava IPv6-SSM-kanava on (2001:708:0:4::193.166.5.186, ff3e::232.1.2.3).

Protokollamuunnospalvelu muuntaa kaikki IP:n päällä toimivat protokollat IPv6:ksi, mutta tällä hetkellä ainoastaan UDP-pakettien otsikkotiedoissa olevat tarkistussummat (checksum) korjataan uusien osoitteiden vaatimaan muotoon. Tämän vuoksi muut protokollat kuin UDP eivät välttämättä toimi palvelun välityksellä.

Palvelu perustuu CSC:llä syksyllä 2009 valmistuneeseen diplomityöhön Implementation of an IPv4 to IPv6 Multicast Translator. Protokollamuunnin on liitetty osaksi Linuxilla toimivaa MRD6-reititysohjelmistoa, joka on saatavilla avoimena lähdekoodina.

IPv6-tekniikan käyttöönotto

Ohjeita löytyy sivulta IPv6.