Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Tavoite

Kerätä tietoa verkonvalvonnan käytännöistä, olemassa olevista työkaluista sekä verkonvalvontatarpeista. Ja täten tukea verkonvalvonnan kehittämistä sekä viime kädessä parantaa kampusverkkojen käytettävyyttä mikä voi säästää työaikaa.

Tehtyä

Verkonvalvonta-aihealueesta järjestettiin kysely loppuvuodesta 2010. Kyselylomake

  • No labels