Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Next »

Tavoite

Kerätä tietoa verkonvalvonnan käytännöistä, olemassa olevista työkaluista sekä verkonvalvontatarpeista. Ja täten tukea verkonvalvonnan kehittämistä sekä viime kädessä parantaa kampusverkkojen käytettävyyttä mikä voi säästää työaikaa.

Tehtyä

Katso sivu Verkonvalvonta

Työn alla

Työn alla, editoitavissa olevat dokumentit:

  • No labels