Kirjaudu Wikiin oikeasta yläkulmasta, jos haluat kommentoida opasta.

|

Log in from the top right corner if you want to comment on the guide.

Julkaisukanavien arviointiin on tarjolla lukematon määrä erilaisia arviointityökaluja. Näistä tässä oppaassa esitellään vain suomalaisten tutkimusorganisaatioiden kannalta keskeisimmät.

Suomalaisten tutkimusorganisaatioiden kannalta keskeisin julkaisukanavien arviointityökalu on Julkaisufoorumi, jonka keskeinen rooli OKM:n rahanjaossa yliopistoille on keskeisyyden määräävin tekijä. Julkaisufoorumi pyrkii kattamaan kaikki suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa tutkijoiden julkaisemiseen käyttämät vertaisarvioidut julkaisukanavat sekä tieteelliset kustantajat. Myös Clarivate Analyticsin Journal Citation Reports on esiteltävä sen sisältäessä runsaasti tietoa Web of Science -tietokantaan indeksoitavista lehdistä. Kolmantena esiteltävänä arviointityökaluna oppaaseen on sisällytetty Cabells Scholarly Analytics, joka tarjoaa indikaattoreita ja tietoa erityisesti julkaisukanavien valintaan. Lisäksi työkalu on tällä hetkellä luotettavin lähde saalistajalehtien tunnistamisen avuksi. Lisäksi luku sisältää lyhyet esittelyt muutamasta muusta julkaisukanavien arviointiin käytetystä työkalusta.

Luvun sisältö

Julkaisukanavien arviointityökaluja arvioidessa huomioitava

Julkaisukanavien arvioinnin kohdalla kannattaa myös huomioida, että tarjolla on myös runsaasti arviointityökaluja, joiden luotettavuus on kyseenalainen. Useimmiten tämä liittyy ns. saalistajakustantajiin ja -lehtiin (predatory publishers/journals), joiden laatua pyritään valheellisilla tavoilla korostamaan tekaistujen analyysityökalujen tarjoamien indikaattorien avulla. Yleensä näissä työkaluissa tarjotaan Clarivate Analyticsin tuottamaa Journal Impact Factor -indikaattoria muistuttavia ja jopa nimeltään täysin vastaavia indikaattoreita. Syynä tähän on suuri arvostus em. indikaattoriin julkaisukanavan laatua kuvaavana mittarina, jota lehtien kannattaa tavoitella vaikka täysin kyseenalaisillakin tavoilla.

  • No labels