Valtakunnallisen työelämäpalautteen keräämisessä (työpaikkaohjaajakysely ja työpaikkakysely) käytetään eHOKSiin tallennettuja työpaikkajakson tietoja sekä Koskeen tallennettuja opiskeluoikeuden tietoja. Työelämäpalautteen keräämiseen tarvittavat tiedot on lueteltu alla. Kunkin tiedon yhteydessä on maininta siitä, mihin tarkoitukseen tietoa ensisijaisesti tarvitaan palautteiden keräämisessä. Tiedon käyttötarkoituksia ovat työelämäpalautteen perusteella maksettavan rahoituksen laskeminen, muu säädösten mukaisen toiminnallisuuden toteuttaminen (palautteen kohderyhmän määrittäminen, vastaajatunnuksen muodostaminen, vastauslinkin lähettäminen) tai  muu syy (esimerkiksi raportoinnin toiminnallisuuksien tuottaminen).

Tarkempaa tietoa siitä, mitkä oheisista tiedoista vaikuttavat työelämäpalautteen perusteella maksettavaan rahoitukseen, löytyy Arvo-palvelun wikisivustolta: Rahoituksen jako koulutuksen järjestäjille (työelämäpalaute)

Mikä on työpaikkajakso?

Työpaikkajakso on HOKSiin suunniteltu tutkinnon osan osaamisen hankkimisen tapa, jossa osaamisen hankkiminen perustuu koulutussopimukseen tai oppisopimukseen. Osaamisen osoittamisen aikajaksoa ei tallenneta työpaikkajaksoon sisältyvänä. Työpaikkajakson päättymispäivä on osaamisen hankkimisen päättymispäivä. Osaamisen osoittaminen suunnitellaan HOKSiin erikseen ja tallennetaan eHOKSiin osaamisen osoittamisen tietoina. Osaamisen osoittaminen ei kuulu työpaikkajaksoon.

Kuva: työpaikkajakso eHOKS-palvelun käyttöliittymänäkymässä

Työpaikkajakson tiedot

Työpaikkajakson tiedot muodostuvat alla luetelluista työelämäpalautteen keräämisessä tarvittavista tiedoista.

eHOKSiin tallennetuista työpaikkajaksoista työelämäpalautteen keräämiseen tarvitaan:

 • työpaikan nimi (rahoitus)
 • työpaikan y-tunnus (rahoitus)
 • työpaikkaohjaajan nimi (muu säädösten mukainen toiminnallisuus)
 • työpaikkaohjaajan yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero (muu säädösten mukainen toiminnallisuus)
 • kesto
  • työpaikkajakson alku- ja loppupäivämäärä (rahoitus)
  • osa-aikaisuus (rahoitus)
  • työpaikkajakson keskeytyminen (alkupäivämäärä, loppupäivämäärä) (rahoitus)
 • sopimustyyppi (muu toiminnallisuus)
 • oppisopimuksen perusta (työ-, virka- tai palvelussuhde, yrittäjä) (muu säädösten mukainen toiminnallisuus)
 • tutkinnon osa (muu säädösten mukainen toiminnallisuus)

Näiden tietojen tallentamisesta eHOKSiin tarkemmin eHOKS tietosisällön kuvauksissa kohdassa Osaamisen hankkiminen

Yllä mainittujen tietojen lisäksi eHOKSiin tallennetuista HOKSin perustiedoista työelämäpalautteen keräämisessä hyödynnetään tietoa opiskelijan osaamisen hankkimisen tarpeesta.

Koskeen tallennetuista opiskeluoikeuden tiedoista käytetään:

 • koulutuksen järjestäjä (opintojen päävastuullinen koulutuksen järjestäjä) (rahoitus)
 • tutkinto (muu säädösten mukainen toiminnallisuus)
 • opiskeluoikeuden tilan tietoja (väliaikainen keskeytyminen (rahoitus, muu säädösten mukainen toiminnallisuus)
 • tutkintonimike (muu toiminnallisuus)
 • osaamisala (jos on) (muu toiminnallisuus)
 • oppilaitos (muu toiminnallisuus)
 • toimipiste (muu toiminnallisuus)


Tarkempaa tietoa työelämäpalautteen keräämisestä löytyy Arvo-palvelun wikisivustolta: Työelämäpalaute

---------------------------------

Uppgifter som behövs för insamling av arbetslivsrespons


Vid insamlingen av nationell arbetslivsrespons används uppgifter som förts in ePUK samt uppgifter om studierätt som sparats i Koski.


För insamling av arbetslivsrespons behövs följande uppgifter om arbetsplatsperioder som förts in i ePUK:

 • arbetsplatsens namn
 • arbetsplatsens FO-nummer
 • arbetsplatshandledarens namn
 • arbetsplatshandledarens kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer (åtminstone en av dessa)
 • längd
  • arbetsplatsperiodens begynnelse- och slutdatum
  • deltidsarbete
  • avbrott i arbetsplatsperioden (begynnelsedatum, slutdatum)
 • avtalstyp
 • grund för läroavtalet (arbets-, tjänste- eller anställningsförhållande, läroavtal hos en företagare)
 • examensdel

Av uppgifterna om studierätt som förts in i Koski används:

 • examen
 • examensbenämning
 • kompetensområde (om sådant finns)
 • huvudansvarig utbildningsanordnare
 • läroanstalt
 • verksamhetsställe
 • uppgifter om studierättens status (tillfälligt avbrott, semesterperiod)


Närmare uppgifter om insamling av arbetslivsrespons finns på wikisidorna för Arvo-tjänsten.


 
 • No labels