Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2021 on lukittu.


Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelua on hyödynnetty tiedonkeruiden tietoaineistojen lähteenä tietovarannon käyttöönotosta 2014 lähtien. Korkeakoulut siirtävät VIRTA-opintotietopalveluun opintorekisteriensä keskeiset tiedot ja vastaavat tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tiedonkeruiden aineistot poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta sovittuna tiedonkeruun ajankohtana. Korkeakoulut voivat varmistaa tiedonkeruuaineiston oikeellisuuden tarkistustiedostojen avulla.Yllälistattujen tietojen lisäksi VIRTA-opintotietopalvelusta poimitaan seuraavia tietoja, jotka esitetään Vipunen ja Extra-Vipunen palvelussa.

  • Tiedot päällekkäisistä opiskeluoikeuksista ei ajantasaista raporttia
  • Opintopisteiden kuukausitason kertymätiedot
  • Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden aiemmista opiskeluoikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissa
  • Tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkintoon johtavat opinnot
  • Opiskelija- ja tutkintoaineistojen ennakkotiedot
  • Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet
  • No labels