Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Ohjeita tutkimusdatan semanttisen yhteentoimivuuden edistämiseen

Avoimen tieteen syyspäivien esitys 2021 (yleinen esittely ohjeista)

Ohjeita tutkijalle tutkimusdatan semanttisen yhteentoimivuuden edistämiseen

Ohjeita datanhallinnan asiantuntijalle tutkimusdatan semanttisen yhteentoimivuuden edistämiseen


Ohjeita palveluntarjoajalle tutkimusdatan semanttisen yhteentoimivuuden edistämiseen

  • No labels